Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Habsburská monarchie v době metternichovského absolutismu a národní obrození v Čechách Konec 18. století – 1. polovina 19. století.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Habsburská monarchie v době metternichovského absolutismu a národní obrození v Čechách Konec 18. století – 1. polovina 19. století."— Transkript prezentace:

1 Habsburská monarchie v době metternichovského absolutismu a národní obrození v Čechách Konec 18. století – 1. polovina 19. století

2 Leopold II. - bratr Josefa II. - panoval krátce: 1790-1792 - 16 dětí, - král uherský, český, císař Svaté říše římské http:// upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Pompeo_Batoni _002.jpg

3 František II. 1792-1835 důraz kladl na dodržování zákonů a zbožnost /víru/ http:// upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/Francesco_I.jpg/424px-Francesco_I.jpg

4 „V letech 1792–1835 králem uherským a českým, v letech 1804–1835 císařem rakouským a jako František II. v letech 1792–1806 posledním císařem Svaté říše římské národa německého“ (1) __________________________________ 1. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: František I. [online]. c2012 [citováno 19. 02. 2012]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Franti%C5%A1ek_I.&oldid=8137509 http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Franti%C5%A1ek_I.&oldid=8137509

5 17921792 zemřel Leopold II. a na trůn nastoupil jeho syn jako císař František II. František byl rodinný typ a připomínal oblečením spíše prostého šlechtice než císaře. Vydával se na toulky městem a rád odpovídal lidem na pozdravy. Byl čtyřikrát ženat.

6 180 4 – vzniká r akouské císařství S ohledem na vznik Rýnského spolku se František vzdalRýnského spolku 6. srpna 1806 koruny Svaté říše římské, prohlásil tuto hodnost za zrušenou.1806Svaté říše římské Jeho vláda se tak omezila pouze na državy alpské, českou korunu a uherskou korunu a František tak zůstává jako František I. pouze rakouským císařem.

7 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Josef_Kreutzinger_-_Kaiserliche_Familie.jpg

8 Napoleon a Metternich - dva nejvlivnější muži 1810 se dcera Františka I. Marie Luisa stala francouzskou císařovnou, byla totiž provdána za Napoleona. Sňatek prosadil Metternich. S Napoleonem měla syna, kterého Napoleon velmi miloval a jehož ztrátou velmi trpěl, když pobýval na S vaté Heleně.

9 Marie Luisa a syn http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thu mb/9/99/Marie_Louise_Empress.jpg/381px- Marie_Louise_Empress.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/comm ons/7/7f/Nap-receis_50.jpg

10 Rakouský kancléř Metternich http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4f/Hw-metternich.jpg/499px-Hw-metternich.jpg Konzervativní politik, 40 let vede Rakousko Odpůrce revolucí, reforem, strážce evropského. pořádku

11 Osud Napoleonova synka Po Bitvě národů u Lipska v roce 1813 byl Napoleon poražen a jeho žena Marie Luisa se vrátila i se synem římským králem Napoleonem Františkem Bonapartem do Rakouska.1813Napoleonem Františkem Bonapartem Po Vídeňském kongresu (1814 - 1815) byla Evropa vrácena do starých pořádků.Vídeňském kongresu Marie Luisa byla poslána do Parmy jako vévodkyně a malý Bonaparte zůstal s dědečkem ve Vídni. Téměř ho nevídala.

12 Rakousko po napoleonských válkách - VYŠLO Z NICH POSÍLENO - JE ČLENEM SVATÉ ALIANCE - CÍSAŘ VLÁDNE ABSOLUTISTICKY - 1812: OBČANSKÝ ZÁKONÍK = ROVNOST PODDANÝCH U SOUDU - TRVÁ ROBOTA - RAKOUSKO STOJÍ PROTI FRANCII - STÁT DOZÍRÁ NAD LIBERÁLY – LIDMI, KTEŘÍ TOUŽÍ PO SVOBODĚ /systém policejních donašečů/

13 Ferdinand I. Dobrotivý -duševně zaostalý -1835-1848 byl rakouský císař a poslední korunovaný český král http:// upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d0/Francesco_Hayez_047.jpg/250px-Francesco_Hayez_047.jpg

14 2. prosince2. prosince 1848 byl proti své vůli sesazen z trůnu a v arcibiskupském paláci v Olomouci odstoupil ve prospěch synovce1848arcibiskupském paláci Olomouci Františka Josefa I. „ Pražané ho měli rádi, vídávali ho na dnešní Národní třídě,Národní třídě kde na každodenních procházkách dával dětem bonbony a chudým almužnu.almužnu Praze postupně věnoval na 450 000 zlatých. Zemřel ve věku 82 let na Pražském hradě 29. července 1875.“(2)29. července 1875 _______________________________________________ 2. Wikipedie: Otevřená encyklopedie: Ferdinand I. Dobrotivý [online]. c2012 [citováno 20. 02. 2012]. Dostupný z WWW: http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferdinand_I._Dobrotiv%C3%BD&oldid=8153366

15 1781-1848 1781-1830 1830-1848

16 záchrana češtiny / sestaven Č-N slovník/ založeno Vlastenecké muzeum 1818 česká literatura povznesena na evropskou úroveň hraje se divadlo, staví se divadelní budovy Vzniká Matice česká – vydavatelství odborné literatury stouplo národní sebevědomí, myšlenka slovanské vzájemnosti lidé kupují a čtou noviny novináři kritizují rakouskou politiku Vznikají spolky: Měšťanská beseda

17 Osobnosti národního obrození  Josef Dobrovský  Josef Jungmann  Václav Matěj Kramérius  Pavel Josef Šafařík  Ján Kollár  Josef Kajetán Tyl  Karel Hynek Mácha  František Ladislav Čelakovský  František Palacký  František Martin Pelcl  Karel Havlíček Borovský  Matěj Kopecký

18 Krameriovy pražské poštovské noviny http:// upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Kr ameriovy_noviny.gif

19 Dne 21.prosince 1834 zazněla ve Stavovském divadle píseň /Tylova hra Fidlovačka/1834 Kde domov můj

20 František Palacký Karel Havlíček Borovský http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5d/Jan_V il%C3%ADmek_-_Franti%C5%A1ek_Palack%C3%BD.jpg/430px- Jan_Vil%C3%ADmek_-_Franti%C5%A1ek_Palack%C3%BD.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Jan_V il%C3%ADmek_- _Karel_Havl%C3%AD%C4%8Dek_Borovsk%C3%BD.jpg

21 Karel Hynek Hrad Bezděz Mácha http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/Jan _Vil%C3%ADmek_-_Karel_Hynek_M%C3%A1cha.jpg/416px- Jan_Vil%C3%ADmek_-_Karel_Hynek_M%C3%A1cha.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Bezdez_od_SV %2C_1833_nebo_1834.jpg

22 Stavovské divadlo z roku 1783 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Stavovsk%C3%A9_divadlo.gif

23 p ražské V lastenecké muzeum http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fa/Prag_Museum_1900.jpg/800px- Prag_Museum_1900.jpg

24 Další z droje: HLAVAČKA, Milan. Dějepis pro 8. ročník základní školy: n ovověk. 2. vydání. Praha: SPN, 2005, s. 56-61. ISBN 80-7235-299-7.


Stáhnout ppt "Habsburská monarchie v době metternichovského absolutismu a národní obrození v Čechách Konec 18. století – 1. polovina 19. století."

Podobné prezentace


Reklamy Google