Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Mgr. Hana Šplíchalová Číslo materiálu 3_3_D_17 Datum vytvoření 27.2.2014 Druh učebního materiálu Prezentace Ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Mgr. Hana Šplíchalová Číslo materiálu 3_3_D_17 Datum vytvoření 27.2.2014 Druh učebního materiálu Prezentace Ročník."— Transkript prezentace:

1 GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Mgr. Hana Šplíchalová Číslo materiálu 3_3_D_17 Datum vytvoření 27.2.2014 Druh učebního materiálu Prezentace Ročník 8. Anotace Národní obrození Klíčová slova Metternichovský absolutismus, Metternich, národní obrození, osobnosti a díla národního obrození Vzdělávací oblast Člověk a společnost - dějepis Očekávaný výstup Žák porovná jednotlivé fáze národního obrození a jmenuje významné osobnosti tohoto období. Zdroje a citace Mandelová, H., Kunstová, E., Pařízková, I. Dějiny novověku. Liberec: Dialog, 2003. ISBN 80-86761-04-5.

2 Habsburská monarchie v 1. polovině 19. století mnohonárodnostní stát aktivní účast na protifrancouzských válkách → Rakousko upevnilo po Vídeňském kongresu své postavení v Evropě zesílilo úsilí vlády tlumit jakékoliv pokrokové myšlenky nebo hnutí metternichovský absolutismusreakcí na francouzskou revoluci a napoleonské války byl tzv. metternichovský absolutismus (1815-1848) – snaha upevnit centralistickou absolutní monarchii omezením jakýchkoliv emancipačních snah → cenzura tisku, činnost policie cenzura Rakouské císařstvív roce 1804 vzniklo Rakouské císařství František I. Ferdinand V. Metternichemmonarchii vládne František I. (poslední římský císař, první rakouský císař) a poté Ferdinand V. (poslední český korunovaný král) spolu s kancléřem Metternichem

3 František II. (I.) Ferdinand V. (I.)

4 kníže Metternich

5 Počátky a rozvoj českého národního obrození národní obrozenínárodní obrození= období, v němž skupiny českých buditelů usilovaly o novou podobu spisovné češtiny a zrovnoprávnění české národní společnosti cíle národního obrození: čelit germanizaci, zachránit a obnovit český jazyk, sestavit slovníky, gramatiky, probudit národní sebevědomí, psát kvalitní díla ve spisovném českém jazyce mělo tři fáze

6 1.FÁZE = OBRANNÁ (konec 18. století) činnost skupiny vědců a šlechticů se zájmem o český jazyk, české země a jejich historii počátky českého divadla, novin a jazykovědy Thámové, Matěj Kopeckýdivadlo: bratři Thámové, Matěj Kopecký – loutkové divadlo cíl: zajistit česká představení Václav Matěj KrameriusPražské poštovské novinyČeská expedicenoviny: Václav Matěj Kramerius – vydává Pražské poštovské noviny, vlastní nakladatelství Česká expedice Josef Dobrovský německyjazykověda: Josef Dobrovský – Česká mluvnice, vědecká díla psaná německy Gelasius Dobnerpočátky české historie – Gelasius Dobner Antonín Jaroslav Puchmajerpoezie: Antonín Jaroslav Puchmajer

7 získávání podpory a dalších stoupenců, širší účast literátů, jazykovědců a historiků (zájem o dějiny Slovanů a Čechů) P.J. ŠafaříkF. Palacký historikové: P.J. Šafařík, F. Palacký Josef Jungmann – Slovník česko-německý, Slovesnost jazykovědci: Josef Jungmann – Slovník česko-německý, Slovesnost Preslovépřírodovědci bratři Preslové K. ŠternberkF. Palackýbudování muzea s historickými a přírodovědnými sbírkami – K. Šternberk, F. Palacký K.H. BorovskýJ. K. Tylnoviny a časopisy – K.H. Borovský, J. K. Tyl B.NěmcováK.J.Erbenzájem o lidovou tvorbu – B. Němcová, K.J. Erben J.K. Tyldivadlo – J.K. Tyl 2.FÁZE = OFENZIVNÍ (1. pol. 19. století)

8 3.FÁZE (polovina 19. století) vyvrcholení národního obrození sestavení a zveřejnění prvního národního a demokratického programu v roce 1848

9 4.FÁZE (od 60. let 19. století) hnutí s účastí všech vrstev národa

10 CENZURA kontrola, dozor, dohled

11 Metodická poznámka: Žákům lze zadat krátké referáty k tomuto tématu – zvolí si jednu z osobností národního obrození, kterou přiblíží svým spolužákům krátkým mluvním vystoupením. Požadavky: Žák si vybere jednu osobnost národního obrození. Připraví si povídání v rozsahu 1-5 minut se základními a podstatnými informacemi k vybrané osobnosti. Připravené povídání se žák naučí a třídě jej přednese nazpaměť. Žák bude po splnění krátkého referátu hodnocen známkou výborně.

12 Zdroje: Mandelová, H., Kunstová, E., Pařízková, I. Dějiny novověku. Liberec: Dialog, 2003. ISBN 80-86761-04-5. s. 76-77, 86-89. Fotografie: František I. – dostupná z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Francesco_I.jpg [cit. 2014-02-27]. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Francesco_I.jpg Ferdinand V. – dostupná z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Ferdinand_I%3B_ Keizer_van_Oostenrijk.jpg [cit. 2014-02-27]. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/Ferdinand_I%3B_ Keizer_van_Oostenrijk.jpg Metternich – dostupné z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Prince_Klemens_ Lothar_von_Metternich-Winneburg.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Metternich_by_L awrence.jpeg [cit. 2014-02-27]. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6c/Prince_Klemens_ Lothar_von_Metternich-Winneburg.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Metternich_by_L awrence.jpeg


Stáhnout ppt "GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Mgr. Hana Šplíchalová Číslo materiálu 3_3_D_17 Datum vytvoření 27.2.2014 Druh učebního materiálu Prezentace Ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google