Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_1D.7-8.08 Autor: Kateřina Vyčichlová Projekt Škola do života CZ.1.07/1.4.00/21.2699 Dějepis, 8. třída ZŠ Základní škola Kutná Hora, Kremnická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_1D.7-8.08 Autor: Kateřina Vyčichlová Projekt Škola do života CZ.1.07/1.4.00/21.2699 Dějepis, 8. třída ZŠ Základní škola Kutná Hora, Kremnická."— Transkript prezentace:

1 VY_32_INOVACE_1D.7-8.08 Autor: Kateřina Vyčichlová Projekt Škola do života CZ.1.07/1.4.00/21.2699 Dějepis, 8. třída ZŠ Základní škola Kutná Hora, Kremnická 98 České národní obrození I. Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost

2 Počátky českého národního obrození Odrazovým můstkem bylo zemské vlastenectví českých a moravských stavů namířené proti centralizaci Marie Terezie a Josefa II. Je zakotveno i v osvícenství. Cílem je povznést české národní písemnictví.

3 František Martin Pelcl (1734 – 1801) Archivář a knihovník v hraběcí rodině Nosticů. Stal se prvním profesorem české řeči a literatura na pražské univerzitě. 70. léta 18. století – zpracoval a vydal německy psané dějiny Čech. Vydával do té doby neznámé historické prameny. Snažil se přiblížit slavné stránky českých dějin a ukázat vyspělost české kultury v minulosti.

4 Josef Dobrovský (1753 – 1829) Historik a jazykovědec, studoval české kulturní památky. Podrobně studoval vývoj českého jazyka. Zpracoval novodobou mluvnici českého jazyka.

5 Velký vliv na národní obrození mělo zavedení povinné školní docházky – postupně se zvyšovala gramotnost obyvatelstva. Proti bylo povinné zavedení němčiny do škol a úřadů na našem území. Státní správa byla nucena využívat němčinu. Proto jsou vydávány obrany českého jazyka – př. Balbínova obrana.

6 Vydávání českých knih a novin První česky psané periodikum – Rosenmüllerovy noviny. Václav Matěj Kramerius (1753 – 1808) Byl největší organizátor národně osvětové práce. Začínal jako knihovník. Od roku 1789 vydává vlastní periodikum – C.K. pražské poštovské noviny. Založil Českou expedici – nakladatelství a knihkupectví (vydávání a šíření česky psané zábavné a naučné literatury).

7 Divadlo Promlouvalo k lidem. Od roku 1785 se v Nosticově (Stavovském) divadle hrálo o nedělních odpoledních česky. Na Koňském trhu (dnešní Václavské náměstí) vznikla provizorní dřevěná divadelní budova – tzv. Bouda. Český divadelní sbor tu působil v letech 1876 – 1879, pak nastaly velké finanční potíže. Jeden z autorů - Václav Thám (1765 – 1816). Po zániku Boudy české divadlo vystupuje pohostinsky na německých scénách a prostřednictvím kočovných společností mimo Prahu.

8 Literární tvorba Také velké obtíže. První autoři jsou: Antonín Jaroslav Puchmajer, Šebestián Hněvkovský, Vojtěch a Jan Nejedlých. Vychází první literární časopis: Hlasatel český.

9 Josef Jungmann (1773 – 1847) Byl přesvědčen o životaschopnosti českého jazyka a kultury. Překládá ze světových literatur. Vytvářel nová slova. Sepsal Pětidílný slovník česko-německý.

10 Definitivně se rozchází kulturní vývoj Čechů a Němců v českých zemích. Významnou organizační základnou vědeckého života se stala Královská česká společnost nauk.

11 Zápis Počátek českého národního obrození Cílem je povznést české národní písemnictví. František Martin Pelcl - zpracoval a vydal německy psané dějiny Čech Josef Dobrovský Vydávány obrany českého jazyka Václav Matěj Kramerius – Česká expedice Divadlo – Bouda (Václav Thám) Josef Jungmann - Pětidílný slovník česko-německý.

12 1 2 3 4 5 Tajenka 1.Proces znovuobrození českého jazyka je označováno jako české národní …………….. 2.Zevrubnou mluvnici českého jazyka napsal Josef …………………. 3.Pětidílný česko-německý slovník napsal Josef …………………………. 4.České vydavatelství se jmenovalo Česká ……………………. 5.České knihy vydával Václav Matěj ………………………………

13 Metodické pokyny k prezentaci Jsou umístěny ve skrytém snímku. Autor: Mgr. Kateřina Vyčichlová První pololetí, prosinec Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Klíčová slova: osmý ročník, národní obrození, habsburská monarchie, Jungmann, Pelcl, Dobrovský, Kramerius, Bouda V této prezentaci je představen počátek činnosti českých národních buditelů, kteří působili ve všech sférách kulturního a vědeckého života. Cíleně není rozebírána literatura, doporučuji spolupracovat s učiteli českého jazyka. Součástí prezentace je tajenka, tu je možné i vytisknout. Pod „smajlíky“ jsou skryty hypertextové odkazy s doplňujícím obrazovým materiálem. Prezentaci je možné využít i k samostudiu. Použitá literatura: HLAVAČKA, M. a kol.: Dějepis pro 8. ročník ZŠ. 1. vyd. Praha: SPN, 2002. 128 s. ISBN 80-7235-053-6. MANDELOVÁ, H. a kol.: Dějiny novověku. 1. vyd. Liberec: Dialog, 2003. 180s. ISBN 80-86761-04-5. kol. autorů: Dějepis 8: Učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2010. 160 s. ISBN 978- 80-7238-561-4. HARNA, J., FIŠER, R.: Dějiny českých zemí II.1.vyd. Praha: FORTUNA, 1998. 280 s. ISBN 80-7168-522-4.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_1D.7-8.08 Autor: Kateřina Vyčichlová Projekt Škola do života CZ.1.07/1.4.00/21.2699 Dějepis, 8. třída ZŠ Základní škola Kutná Hora, Kremnická."

Podobné prezentace


Reklamy Google