Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Mgr. Hana Šplíchalová Číslo materiálu 3_3_D_02 Datum vytvoření 12.9. 2013 Druh učebního materiálu Prezentace Ročník8.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Mgr. Hana Šplíchalová Číslo materiálu 3_3_D_02 Datum vytvoření 12.9. 2013 Druh učebního materiálu Prezentace Ročník8."— Transkript prezentace:

1 1 GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Mgr. Hana Šplíchalová Číslo materiálu 3_3_D_02 Datum vytvoření 12.9. 2013 Druh učebního materiálu Prezentace Ročník8. AnotaceAbsolutismus ve Francii Klíčová slovaLudvík XIV., Versailles, absolutismus, merkantilismus Vzdělávací oblastČlověk a společnost – dějepis Očekávaný výstup Žák si osvojí probírané učivo, dokáže vysvětlit pojmy absolutismus a merkantilismus. Zdroje a citace Mandelová, H., Kunstová, E., Pařízková, I. Dějiny novověku. Liberec: Dialog, 2003. ISBN 80-86761-04-5. Dějiny evropské civilizace I. Praha a Litomyšl: Paseka, 1995. IBN 80-7185-010-1.

2 2 Francie za vlády „krále Slunce“ Ludvíka XIV. (1643-1715) Francie za vlády „krále Slunce“ Ludvíka XIV. (1643-1715) - nejsilnější evropskou zemí 17. století

3 3 Ludvík XIV. (král Slunce) Bourbonů -rod Bourbonů absolutistickou absolutistickou -jeho vládu označujeme jako absolutistickouabsolutistickou -nové královské sídlo ve Versailles – centrum dvorského života daně daně -nákladný život dvora vyžadoval mnoho peněz, ale daně odváděli pouze příslušníci 3. stavu (všichni obyvatelé země kromě duchovenstva (1. stav) a šlechty (2. stav)) – obrovské zatížení obyvateldaně -podnikal výbojné války, účastnil se války o španělské dědictví na počátku 18. století Colbert merkantilismu -hospodářský vzestup – ministr financí Colbert – prosazoval zásady tzv. merkantilismu

4 4 viz Dějiny novověku, Dialog 2003, s. 14 Jean Baptiste Colbert

5 5 několik čísel o zámku Versailles délka průčelí: 580 m počet místností: 2 000 počet lidí žijících u dvora: 20 000 práce 338 kuchařů, 152 zpěváků, 74 kněží, 48 lékařů, 8 holičů, 12 nosičů plášťů aj. viz Dějiny novověku, Dialog 2003, s. 35

6 6 1685edikt nantský -pronásledování nekatolíků – r. 1685 zrušil Ludvík XIV. edikt nantský, jediným povoleným náboženstvím katolicismusedikt nantskýedikt nantský dragonády → dragonády = nucení hugenotů ke katolictví tím, že u nich byli ubytováváni vojáci Ludvíka XV.Ludvíka XVI.1789 -za vlády Ludvíka XV. (1715-1774) začíná úpadek, který vede za Ludvíka XVI. až k revoluci a změně režimu (1789)

7 7 Ludvíka XIV. označujeme jako absolutního vládce. Čím se jeho vláda vyznačovala? Proč ji označujeme jako absolutistickou? Ludvík XIV. miloval zábavu a radovánky, na svůj dvůr zval množství šlechticů, rozhodl se také postavit nové sídlo. Které sídlo to bylo? Odváděli daně do francouzské královské pokladny všichni obyvatelé země? Ministr Colbert zastával teorii merkantilismu. Popiš hlavní zásady této hospodářské teorie. Jaký postoj měl Ludvík XIV. k nekatolíkům? Odpověz na otázky Odpověz na otázky:

8 8 ABSOLUTISMUS absolutní monarchie absolutní monarchie – panovník má neomezenou moc -panovník soustředí do svých rukou veškerou moc (správa země, armáda, rozhoduje o náboženství poddaných..)

9 9 DANĚ daň je pravidelná, povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu

10 10 EDIKT NANTSKÝ Jindřichem IV. 1598dokument vydaný francouzským králem Jindřichem IV. roku 1598 edikt zajišťoval hugenotům (francouzským protestantům) svobodu vyznání

11 11 Použité zdroje Použité zdroje: Mandelová, H., Kunstová, E., Pařízková, I. Dějiny novověku. Liberec: Dialog, 2003. ISBN 80-86761-04-5. s.34-35. Dějiny evropské civilizace I. Praha a Litomyšl: Paseka, 1995. ISBN 80-7185- 010-1. s.332. fotografie fotografie: fotografie Ludvíka XIV. dostupná z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Louis_XIV_of_France. jpg [cit. 2013-09-12]. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Louis_XIV_of_France. jpg fotografie J.B. Colberta dostupná z WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Colbert1666.jpg [ cit. 2013-09-12]. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Colbert1666.jpg fotografie zámku ve Versailles - Mandelová H., Kunstová E., Pařízková I., Dějiny novověku, Dialog 2003, s. 35. citace citace: Mandelová, H., Kunstová, E., Pařízková, I. Dějiny novověku. Liberec: Dialog, 2003. ISBN 80-86761-04-5. s. 14, s. 34.


Stáhnout ppt "1 GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Mgr. Hana Šplíchalová Číslo materiálu 3_3_D_02 Datum vytvoření 12.9. 2013 Druh učebního materiálu Prezentace Ročník8."

Podobné prezentace


Reklamy Google