Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

České národní obrození

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "České národní obrození"— Transkript prezentace:

1 České národní obrození

2 Počátky utváření novodobého národa
myšlenky osvícenství jako životního postoje a filozofického směru ideje Velké francouzské revoluce povzbudila národy mnoha evropských zemí k prosazení svých požadavků a zájmů nevole vůči postupné germanizaci společnosti

3 periodizace 1. fáze (1775 - 1805) defenzivní
Cíl: zabránit poněmčení, oživit českou řeč a literaturu, působit na co nejširší vrstvy národa – tzv. generace Dobrovského 2. fáze (1805 – 1830) ofenzivní Cíl: snaha co nejvíce uplatnit český jazyk, vyrovnání se jiným evropským jazykům, zejména němčině, v této fázi vznikají jazyková a historická díla – tzv. generace Jungmannova 3. fáze (1830 – 1848) vyvrcholení obrozenec. snah období vítězství národního obrození, které se stalo již celonárodním hnutím. Tzv. generace Palackého

4 1. fáze NO bránění jazyka vůči germanizaci
počátky českého divadla, básnictví a žurnalistiky hledání vlastenectví stavění se na odpor josefínským centralizačním snahám

5 Významné osobnosti jazykověda: Josef Dobrovský
vydavatelství: Václav Matěj Kramerius divadlo: Václav Thám Karel Ignác Thám Prokop Šedivý autoři české poezie: Antonín Jaroslav Puchmajer, Šebastián Hněvkovský Vojtěch a Jan Nejedlý

6 první české noviny nutnost šíření vlasteneckých myšlenek mezi široké vrstvy obyvatelstva včetně venkova Václav Matěj Kramerius Krameriovy c. k. vlastenecké noviny – první, česky psané noviny u nás vydavatelství - Česká expedice

7 divadlo velký význam pro šíření českého jazyka mělo divadlo
v Praze se hrály činohry i zpěvohry, ale pouze v němčině, u oper převládala italština 1783 otevřeno Nosticovo národní divadlo (později Stavovské) 1786 –1789 divadlo Bouda Loutkové divadlo (zakladatel Matěj Kopecký)

8 2. fáze NO období vlastenecké agitace
kladen důraz na zlepšení všeobecného vzdělání lidových vrstev prostředkem vedle škol bylo vydávání knih a divadlo

9 významné osobnosti divadlo: věda: jazykověda: literatura, historie:
Josef Kajetán Tyl Václav Kliment Klicpera, Matěj Kopecký věda: Jan Svatopluk Presl Jan Evangelista Purkyně jazykověda: Josef Jungmann (vůdčí osobnost 2. fáze NO) literatura, historie: František Palacký Pavel Josef Šafařík Jan Kollár František Ladislav Čelakovský

10 rukopisy absence starobylé epické poezie
1817, nález dvou údajně středověkých rukopisů líčící nejstarší minulost českého národa podle místa nálezu Rukopis královédvorský Rukopis zelenohorský ve skutečnosti to byly podvrhy autoři Václav Hanka a básník Josef Linda podvrženými básněmi chtěli vzbudit obdiv k české středověké literatuře a dějinám

11 muzea zájem o historii zakládání prvních muzeí v našich zemích
shromažďování sbírek starožitných předmětů 1814 Slezské muzeum v Opavě 1817 Moravské zemské muzeum v Brně 1818 Národního muzeum v Praze

12 divadlo Stavovské divadlo - české činohry, zpěvohry i opery
česká představení určena především pro nižší a méně vzdělané vrstvy obyvatelstva (živnostníci, řemeslníci a služebnictvo) nejvýznamnějším dramatikem této doby byl Josef Kajetán Tyl (Fidlovačka, lyrická píseň Kde domov můj)

13 vzdělávání Od 1774 zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 – 12 let obecní (triviální) školy vyučovací jazyky - čeština a němčina vyšší školy - gymnázia a reálné školy vyučovalo se pouze německy na přelomu 18. a 19. století dvě vysoké školy Praha Olomouc

14 3. fáze NO období vítězství národního obrození
NO celonárodním hnutím. Tzv. generace Palackého. 3 fáze: spjatost s Národním obrozením počátky realismu (Božena Němcová) romantismus (Karel Hynek Mácha) Jako konec národního obrození bývá uváděn rok 1848, kdy došlo v Evropě k revoluci, která se nevyhnula ani českým zemím

15 Co ovlivnilo vznik Národního obrození v českých zemích?
Jakým způsobem docházelo k šíření obrozeneckých myšlenek? Jak dlouho Národní obrození trvalo? Jmenuj některé významné představitele Národního obrození.


Stáhnout ppt "České národní obrození"

Podobné prezentace


Reklamy Google