Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

České národní obrození. Počátky utváření novodobého národa myšlenky osvícenství jako životního postoje a filozofického směru ideje Velké francouzské revoluce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "České národní obrození. Počátky utváření novodobého národa myšlenky osvícenství jako životního postoje a filozofického směru ideje Velké francouzské revoluce."— Transkript prezentace:

1 České národní obrození

2 Počátky utváření novodobého národa myšlenky osvícenství jako životního postoje a filozofického směru ideje Velké francouzské revoluce –povzbudila národy mnoha evropských zemí k prosazení svých požadavků a zájmů nevole vůči postupné germanizaci společnosti

3 periodizace 1. fáze (1775 - 1805) defenzivní –Cíl: zabránit poněmčení, oživit českou řeč a literaturu, působit na co nejširší vrstvy národa – tzv. generace Dobrovského 2. fáze (1805 – 1830) ofenzivní –Cíl: snaha co nejvíce uplatnit český jazyk, vyrovnání se jiným evropským jazykům, zejména němčině, v této fázi vznikají jazyková a historická díla – tzv. generace Jungmannova 3. fáze (1830 – 1848) vyvrcholení obrozenec. snah –období vítězství národního obrození, které se stalo již celonárodním hnutím. Tzv. generace Palackého

4 1. fáze NO bránění jazyka vůči germanizaci počátky českého divadla, básnictví a žurnalistiky hledání vlastenectví stavění se na odpor josefínským centralizačním snahám

5 Významné osobnosti jazykověda: Josef Dobrovský vydavatelství: Václav Matěj Kramerius divadlo: –Václav Thám –Karel Ignác Thám –Prokop Šedivý autoři české poezie: –Antonín Jaroslav Puchmajer, –Šebastián Hněvkovský –Vojtěch a Jan Nejedlý

6 první české noviny nutnost šíření vlasteneckých myšlenek mezi široké vrstvy obyvatelstva včetně venkova Václav Matěj Kramerius Krameriovy c. k. vlastenecké noviny – první, česky psané noviny u nás vydavatelství - Česká expedice

7 divadlo velký význam pro šíření českého jazyka mělo divadlo v Praze se hrály činohry i zpěvohry, ale pouze v němčině, u oper převládala italština –1783 otevřeno Nosticovo národní divadlo (později Stavovské) –1786 –1789 divadlo Bouda –Loutkové divadlo (zakladatel Matěj Kopecký)

8 2. fáze NO období vlastenecké agitace kladen důraz na zlepšení všeobecného vzdělání lidových vrstev prostředkem vedle škol bylo vydávání knih a divadlo

9 významné osobnosti divadlo: –Josef Kajetán Tyl –Václav Kliment Klicpera, –Matěj Kopecký věda: –Jan Svatopluk Presl –Jan Evangelista Purkyně jazykověda: –Josef Jungmann (vůdčí osobnost 2. fáze NO) literatura, historie: –František Palacký –Pavel Josef Šafařík –Jan Kollár –František Ladislav Čelakovský

10 rukopisy absence starobylé epické poezie 1817, 1818 - nález dvou údajně středověkých rukopisů líčící nejstarší minulost českého národa podle místa nálezu Rukopis královédvorský Rukopis zelenohorský ve skutečnosti to byly podvrhy autoři –Václav Hanka a básník Josef Linda podvrženými básněmi chtěli vzbudit obdiv k české středověké literatuře a dějinám

11 muzea zájem o historii zakládání prvních muzeí v našich zemích shromažďování sbírek starožitných předmětů 1814 Slezské muzeum v Opavě 1817 Moravské zemské muzeum v Brně 1818 Národního muzeum v Praze

12 divadlo Stavovské divadlo - české činohry, zpěvohry i opery česká představení určena především pro nižší a méně vzdělané vrstvy obyvatelstva – (živnostníci, řemeslníci a služebnictvo) nejvýznamnějším dramatikem této doby byl Josef Kajetán Tyl –(Fidlovačka, lyrická píseň Kde domov můj)

13 vzdělávání Od 1774 zavedena povinná školní docházka pro děti od 6 – 12 let obecní (triviální) školy –vyučovací jazyky - čeština a němčina vyšší školy - gymnázia a reálné školy –vyučovalo se pouze německy na přelomu 18. a 19. století dvě vysoké školy Praha Olomouc –vyučovalo se pouze německy

14 3. fáze NO období vítězství národního obrození NO celonárodním hnutím. Tzv. generace Palackého. 3 fáze: –spjatost s Národním obrozením –počátky realismu (Božena Němcová) –romantismus (Karel Hynek Mácha) Jako konec národního obrození bývá uváděn rok 1848, kdy došlo v Evropě k revoluci, která se nevyhnula ani českým zemím

15 Co ovlivnilo vznik Národního obrození v českých zemích? Jakým způsobem docházelo k šíření obrozeneckých myšlenek? Jak dlouho Národní obrození trvalo? Jmenuj některé významné představitele Národního obrození.


Stáhnout ppt "České národní obrození. Počátky utváření novodobého národa myšlenky osvícenství jako životního postoje a filozofického směru ideje Velké francouzské revoluce."

Podobné prezentace


Reklamy Google