Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N á zev š koly: Středn í průmyslov á š kola, Ostrava - V í tkovice, př í spěvkov á organizace Autor: Mgr. Vanda Malurová Datum: 8. června 2012 N á zev:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N á zev š koly: Středn í průmyslov á š kola, Ostrava - V í tkovice, př í spěvkov á organizace Autor: Mgr. Vanda Malurová Datum: 8. června 2012 N á zev:"— Transkript prezentace:

1 N á zev š koly: Středn í průmyslov á š kola, Ostrava - V í tkovice, př í spěvkov á organizace Autor: Mgr. Vanda Malurová Datum: 8. června 2012 N á zev: VY_32_INOVACE_4.2.5 Č í slo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0125 T é ma: Národní obrození 1. fáze Anotace: Prezentace byla vytvořena pro vyučujícího jako vizualizace výkladu o 1. fázi národního obrození. Obsahuje text i obrázky, její části mohou sloužit jako zápis do sešitu.

2 Národní obrození 70. léta 18. století – 50. léta 19. století

3 Národní obrození Proces utváření novodobého českého národa Proces utváření novodobého českého národa Kříšení českého kulturního života Kříšení českého kulturního života 4 fáze: 1774 – 1805 klasicismus 4 fáze: 1774 – 1805 klasicismus 1805 – 1830 preromantismus 1805 – 1830 preromantismus 1830 – 1848 romantismus 1830 – 1848 romantismus 50. léta realismus 50. léta realismus

4 Historické předpoklady vzniku Negativní: centralizace a germanizace Negativní: centralizace a germanizace Pozitivní: osvícenské reformy Marie Terezie a Josefa II. Pozitivní: osvícenské reformy Marie Terezie a Josefa II. Zrušení jezuitského řádu 1773 Zrušení jezuitského řádu 1773 Reforma školství, povinná školní docházka 1774 Reforma školství, povinná školní docházka 1774 Patent o zrušení nevolnictví 1781 Patent o zrušení nevolnictví 1781 Toleranční patent 1781 Toleranční patent 1781

5 Stav jazyka na konci 18. století Čeština je jazykem venkovanů a drobného měšťanstva – ne spisovný jazyk, ale nářečí. Čeština je jazykem venkovanů a drobného měšťanstva – ne spisovný jazyk, ale nářečí. Neužívá se ve veřejném životě – nevyvíjí se v souladu s rozvojem společnosti, chybí slovní zásoba, neexistuje pravopisná norma. Neužívá se ve veřejném životě – nevyvíjí se v souladu s rozvojem společnosti, chybí slovní zásoba, neexistuje pravopisná norma. Na úřadech – němčina, ve školách – latina a němčina, vědecká a umělecká literatura jen v cizích jazycích. Česky - zábavná literatura, knížky lidového čtení, ULS. Na úřadech – němčina, ve školách – latina a němčina, vědecká a umělecká literatura jen v cizích jazycích. Česky - zábavná literatura, knížky lidového čtení, ULS.

6 1. fáze 1770 – 1805 obranná CÍL: CÍL: čelit germanizaci čelit germanizaci ustálit normu spisovného jazyka ustálit normu spisovného jazyka podnítit zájem o českou kulturu a dějiny podnítit zájem o českou kulturu a dějiny vytvořit čtenářskou obec vytvořit čtenářskou obec

7 Oblast vědy 1784 Královská česká společnost nauk 1784 Královská česká společnost nauk historik Gelasius Dobner – kritika Hájkovy kroniky historik Gelasius Dobner – kritika Hájkovy kroniky Fr. Martin Pelcl – 1. profesor české řeči a literatury na katedře českého jazyka na pražské univerzitě – Nová kronika česká Fr. Martin Pelcl – 1. profesor české řeči a literatury na katedře českého jazyka na pražské univerzitě – Nová kronika česká Vydávání jazykových obran: Vydávání jazykových obran: Balbínova obrana psaná latinsky Balbínova obrana psaná latinsky Obrana Karla Ignáce Tháma psaná česky Obrana Karla Ignáce Tháma psaná česky

8 Jazykověda Josef Dobrovský Josef Dobrovský 1753 – 1829 1753 – 1829 osvícenský vědec osvícenský vědec Narozen v uherských Ďarmotech, česky se naučil na gymnáziu, vystudoval teologii, působil jako vychovatel u Nosticů. Narozen v uherských Ďarmotech, česky se naučil na gymnáziu, vystudoval teologii, působil jako vychovatel u Nosticů. Psal německy a latinsky a o zdaru národního hnutí pochyboval. Psal německy a latinsky a o zdaru národního hnutí pochyboval.

9 Díla Dějiny české řeči a literatury – vývoj jazyka a dějiny literatury Dějiny české řeči a literatury – vývoj jazyka a dějiny literatury Zevrubná mluvnice jazyka českého – ustálil jazykovou normu, za základ vzal jazyk Bible kralické, navrhl tzv. analogický pravopis Zevrubná mluvnice jazyka českého – ustálil jazykovou normu, za základ vzal jazyk Bible kralické, navrhl tzv. analogický pravopis Německo-český slovník – 2 díly Německo-český slovník – 2 díly Základy jazyka staroslověnského – zakladatel slavistiky – vědy o slovanských národech Základy jazyka staroslověnského – zakladatel slavistiky – vědy o slovanských národech

10 Noviny

11 Václav Matěj Kramerius spisovatel, novinář a nakladatel 1789 nakladatelství a knihkupectví Česká expedice 1789 nakladatelství a knihkupectví Česká expedice centrum českých vlastenců centrum českých vlastenců 1. česky psané noviny 1. česky psané noviny Krameriusovy c. k. pražské poštovské noviny Krameriusovy c. k. pražské poštovské noviny

12 Divadlo Divadlo v Kotcích – 1. česká hra Kníže Honzík Divadlo v Kotcích – 1. česká hra Kníže Honzík 1783 Nosticovo divadlo (dnes Stavovské) 1783 Nosticovo divadlo (dnes Stavovské) 1786 -1789 Bouda na Koňském trhu – jen české hry Václav Thám – Vlasta a Šárka 1786 -1789 Bouda na Koňském trhu – jen české hry Václav Thám – Vlasta a Šárka Prokop Šedivý – Masné krámy Prokop Šedivý – Masné krámy 1792 U Hybernů 1792 U Hybernů loutkové divadlo Matěj Kopecký - Kašpárek loutkové divadlo Matěj Kopecký - Kašpárek

13 Stavovské divadlo Stavovské divadlo U Hybernů U Hybernů

14 Poezie Antonín Jaroslav Puchmajer Antonín Jaroslav Puchmajer Šebestián Hněvkovský Šebestián Hněvkovský almanach - Sebrání básní a zpěvů almanach - Sebrání básní a zpěvů Václav Thám Václav Thám almanach – Básně v řeči vázané almanach – Básně v řeči vázané

15 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost Vytvořila: Mgr. Vanda Malurová Vytvořila: Mgr. Vanda Malurová 8. června 2012 8. června 2012 Zdroje: Zdroje: HÁNOVÁ, E. a kol.: Odmaturuj z literatury. Didaktis, Brno, 2002. 2. vyd. ISBN 80-8685-37-5 HÁNOVÁ, E. a kol.: Odmaturuj z literatury. Didaktis, Brno, 2002. 2. vyd. ISBN 80-8685-37-5 http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Vil%C3%ADmek_- _Josef_Dobrovsk%C3%BD.jpg [cit. 12-06-08] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Vil%C3%ADmek_- _Josef_Dobrovsk%C3%BD.jpg [cit. 12-06-08] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Vil%C3%ADmek_- _Josef_Dobrovsk%C3%BD.jpg [cit http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Vil%C3%ADmek_- _Josef_Dobrovsk%C3%BD.jpg [cit http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Krameriovy_n oviny.gif [cit. 12-06-08] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Krameriovy_n oviny.gif [cit. 12-06-08] http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Krameriovy_n oviny.gif [cit http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Krameriovy_n oviny.gif [cit http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha,_Nov%C3%A9_M%C 4%9Bsto,_U_Hybern%C5%AF_01.jpg [cit. 12-06-08] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha,_Nov%C3%A9_M%C 4%9Bsto,_U_Hybern%C5%AF_01.jpg [cit. 12-06-08] http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha,_Nov%C3%A9_M%C 4%9Bsto,_U_Hybern%C5%AF_01.jpg [cit http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha,_Nov%C3%A9_M%C 4%9Bsto,_U_Hybern%C5%AF_01.jpg [cit


Stáhnout ppt "N á zev š koly: Středn í průmyslov á š kola, Ostrava - V í tkovice, př í spěvkov á organizace Autor: Mgr. Vanda Malurová Datum: 8. června 2012 N á zev:"

Podobné prezentace


Reklamy Google