Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název: JOSEF DOBROVSKÝ Autor: Mgr. Lenka Jelínková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název: JOSEF DOBROVSKÝ Autor: Mgr. Lenka Jelínková"— Transkript prezentace:

1 Název: JOSEF DOBROVSKÝ Autor: Mgr. Lenka Jelínková
číslo: Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/ Název: JOSEF DOBROVSKÝ Autor: Mgr. Lenka Jelínková Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 9. ročník

2 Metodický list - anotace:
Cílem prezentace je podat přehled o Josefu Dobrovském, jeho životě, snah a díle nejdůležitější osoby v oblasti literatury 1. období národního obrození. Obsahuje podrobnější fakta, je určena pro souhrnné opakování literatury v 9. ročníku, kdy žáci již mají v podvědomí základní data. Ale vyučující mohou tuto prezentaci využít i v 8. ročníku při prvním setkání žáků s danou tématikou. Prezentaci uzavírá ověřovací znalostní test, jež vychází pouze z informací uvedených v prezentaci, včetně správných odpovědí.

3 Josef Dobrovský

4 Život narodil se v maďarských Ďarmotech 1753
studoval na německém gymnáziu, později filozofii a teologii v Praze (uměl 12 jazyků) kněžské povolání nevykonával pracoval jako vychovatel u hraběte Nostice měl dostatek financí i pramenů, aby se mohl věnovat vědeckému bádání studijní cesty do Švédska a Ruska zemřel v Brně

5 Dílo Zevrubná mluvnice jazyka českého – první mluvnice na vědecké úrovni, ustálil jazykovou normu a zásady českého pravopisu , psána německy Dějiny českého jazyka a literatury – vývoj českého jazyka a literatury, poprvé nazývají veleslavínskou dobu „zlatým věkem“ Základy jazyka staroslověnského – 1. vědecká mluvnice staroslověnštiny (jazyk prvních českých literárních památek), psána latinsky Německo-český slovník – dvoudílný

6 Přínos Dobrovského položil základy obrozeneckého hnutí
obhajoval svobodu myšlení ustanovil základy novočeského spisovného jazyka – ustálení jazykové normy zakladatel slavistiky (věda o slovanských jazycích) položil základy české moderní vědy – usiloval o pravdu, používal přísně vědecké metody, opíral se o spolehlivé prameny, důkazy, fakta, vyvracel historické omyly psal německy, latinsky - pochyboval, že čeština se stane jazykem vědeckým a uměleckým

7 Ověřovací test V jakém století žil Josef Dobrovský?
Získal vzdělání na školách, nebo samostudiem? V jaké významné rodině pracoval? Vyjmenuj 2 díla Dobrovského. Jaký byl Dobrovského přínos z hlediska českého jazyka? Které dílo napsal Dobrovský česky?

8 Odpovědi ověřovacího testu
V druhé polovině 18. století a v první polovině 19. století. Studoval na německém gymnáziu a na univerzitě v Praze. U rodiny hraběte Nostice, jako vychovatel. Zevrubná mluvnice jazyka českého, Dějiny českého jazyka a literatury, Základy jazyka staroslověnského, Německo-český slovník. Ustanovil základy novočeského spisovného jazyka – ustálení jazykové normy. Žádné. (Svá díla psal německy a latinsky.)

9 Zdroje a citace: HRABÁK Josef, JEŘÁBEK Dušan, TICHÁ Zdeňka: Průvodce po dějinách české literatury. Praha: Orbis 1976. BALAJKA Bohuš: Přehledné dějiny literatury I. Praha: Fortuna ISBN SOCHROVÁ Marie: Literatura v kostce pro střední školy. Havlíčkův Brod: Fragment 1999. ISBN ČORNEJ Petr, ČORNEJOVÁ Ivana, RADA Ivan, VANÍČEK Vratislav: Dějiny zemí Koruny české II. . Praha: Paseka ISBN VLAŠÍN Štěpán a kol.: Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel 1984.


Stáhnout ppt "Název: JOSEF DOBROVSKÝ Autor: Mgr. Lenka Jelínková"

Podobné prezentace


Reklamy Google