Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo: Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název:JOSEF DOBROVSKÝ Autor:Mgr. Lenka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo: Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název:JOSEF DOBROVSKÝ Autor:Mgr. Lenka."— Transkript prezentace:

1 číslo: Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název:JOSEF DOBROVSKÝ Autor:Mgr. Lenka Jelínková Vzdělávací oblast:Jazyk a jazyková komunikace Předmět:Český jazyk a literatura Ročník:9. ročník Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121

2 Metodický list - anotace: Cílem prezentace je podat přehled o Josefu Dobrovském, jeho životě, snah a díle nejdůležitější osoby v oblasti literatury 1. období národního obrození. Obsahuje podrobnější fakta, je určena pro souhrnné opakování literatury v 9. ročníku, kdy žáci již mají v podvědomí základní data. Ale vyučující mohou tuto prezentaci využít i v 8. ročníku při prvním setkání žáků s danou tématikou. Prezentaci uzavírá ověřovací znalostní test, jež vychází pouze z informací uvedených v prezentaci, včetně správných odpovědí.

3 Josef Dobrovský 1753 - 1829

4 Život narodil se v maďarských Ďarmotech 1753 studoval na německém gymnáziu, později filozofii a teologii v Praze (uměl 12 jazyků) kněžské povolání nevykonával pracoval jako vychovatel u hraběte Nostice měl dostatek financí i pramenů, aby se mohl věnovat vědeckému bádání studijní cesty do Švédska a Ruska zemřel v Brně

5 Dílo Zevrubná mluvnice jazyka českého – první mluvnice na vědecké úrovni, ustálil jazykovou normu a zásady českého pravopisu, psána německy Dějiny českého jazyka a literatury – vývoj českého jazyka a literatury, poprvé nazývají veleslavínskou dobu „zlatým věkem“ Základy jazyka staroslověnského – 1. vědecká mluvnice staroslověnštiny (jazyk prvních českých literárních památek), psána latinsky Německo-český slovník – dvoudílný

6 Přínos Dobrovského položil základy obrozeneckého hnutí obhajoval svobodu myšlení ustanovil základy novočeského spisovného jazyka – ustálení jazykové normy zakladatel slavistiky (věda o slovanských jazycích) položil základy české moderní vědy – usiloval o pravdu, používal přísně vědecké metody, opíral se o spolehlivé prameny, důkazy, fakta, vyvracel historické omyly psal německy, latinsky - pochyboval, že čeština se stane jazykem vědeckým a uměleckým

7 Ověřovací test 1.V jakém století žil Josef Dobrovský? 2.Získal vzdělání na školách, nebo samostudiem? 3.V jaké významné rodině pracoval? 4.Vyjmenuj 2 díla Dobrovského. 5.Jaký byl Dobrovského přínos z hlediska českého jazyka? 6.Které dílo napsal Dobrovský česky?

8 Odpovědi ověřovacího testu 1.V druhé polovině 18. století a v první polovině 19. století. 2.Studoval na německém gymnáziu a na univerzitě v Praze. 3.U rodiny hraběte Nostice, jako vychovatel. 4.Zevrubná mluvnice jazyka českého, Dějiny českého jazyka a literatury, Základy jazyka staroslověnského, Německo-český slovník. 5.Ustanovil základy novočeského spisovného jazyka – ustálení jazykové normy. 6.Žádné. (Svá díla psal německy a latinsky.)

9 Zdroje a citace: HRABÁK Josef, JEŘÁBEK Dušan, TICHÁ Zdeňka: Průvodce po dějinách české literatury. Praha: Orbis 1976. BALAJKA Bohuš: Přehledné dějiny literatury I. Praha: Fortuna 1995. ISBN 80-7168-198-9 SOCHROVÁ Marie: Literatura v kostce pro střední školy. Havlíčkův Brod: Fragment 1999. ISBN 80-7200-332-1 ČORNEJ Petr, ČORNEJOVÁ Ivana, RADA Ivan, VANÍČEK Vratislav: Dějiny zemí Koruny české II.. Praha: Paseka 1992. ISBN 80-85192-28-4 VLAŠÍN Štěpán a kol.: Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel 1984.


Stáhnout ppt "Číslo: Digitální učební materiál vznikl v rámci projektu "Inovace + DVPP", EU peníze do škol, CZ.1.07/1.4.00/21.3768 Název:JOSEF DOBROVSKÝ Autor:Mgr. Lenka."

Podobné prezentace


Reklamy Google