Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Michal Oblouk.   spisovný český jazyk se formoval postupně  je druhým nejstarším slovanským spisovným jazykem – prvním byla staroslověnština 

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Michal Oblouk.   spisovný český jazyk se formoval postupně  je druhým nejstarším slovanským spisovným jazykem – prvním byla staroslověnština "— Transkript prezentace:

1 Mgr. Michal Oblouk

2   spisovný český jazyk se formoval postupně  je druhým nejstarším slovanským spisovným jazykem – prvním byla staroslověnština  počátky češtiny nemohou být doloženy v písemných památkách – od 11. století jsou doložena jednotlivá slova (glosy), od konce 13. století souvislá literární díla  nejstarší česká věta je v zakládací listině litoměřické kapituly z roku 1057  nejdůležitější etapy ve vývoji českého jazyka: VÝVOJ ČEŠTINY

3   první velký rozkvět spisovné češtiny – doba vlády Karla IV.  čeština začala pronikat do oblastí, kde se dříve užívala jen latina, např. do úředních listin  Bartoloměj z Chlumce (Klaret) zpracoval odbornou terminologii pro všechny obory zastoupené na Karlově univerzitě  mnoho jazykových a literárních památek – např. Dalimilova kronika, Mastičkář,…  primitivní + spřežkový pravopis 14. STOLETÍ

4   první polovina 15. století  úkoly mezi češtinou a latinou rozděleny – Jan Hus psal odborné spisy latinsky, spisy určené českému lidu psal česky  čeština rychle nabyla mluveného rázu  rozšiřovala se aktivní i pasivní znalost spisovného jazyka  diakritický pravopis – místo spřežek zavedeny rozlišovací znaménka HUSITSTVÍ

5   od druhé poloviny 15. století po bitvu na Bílé hoře  další rozkvět českého spisovného jazyka  rozšířila se slovní zásoba, hlavně přejímáním slov z latiny, z románských jazyků a z němčiny  koncem 16. století se ustálila mluvnická stavba  vrcholem jazykového tvoření byl jazyk Bible kralické a spisy a slovníky Daniela Adama z Veleslavína  bratrský pravopis – zaveden háček HUMANISMUS

6   do první poloviny 19. století  čeština postupně vytlačována z veřejného života, z úřadů, ze školství – úpadek  germanizace  čeština zachována v řeči venkovského lidu a v ústní lidové slovesnosti – písně, přísloví, pohádky, pověsti DOBA POBĚLOHORSKÁ

7   od konce 18. století  ustálena mluvnická stavba češtiny – Josef Dobrovský: Zevrubná mluvnice jazyka českého (analogická oprava pravopisná)  rozvoj slovní zásoby – Josef Jungmann: Česko-německý slovník  vytvořeno české odborné názvosloví NÁRODNÍ OBROZENÍ

8   Dobrovského mluvnice poprvé zrevidována na konci 19. století Janem Gebauerem  Gebauerovy mluvnice byly nahrazeny teprve po 2. světové válce – František Trávníček, Bohuslav Havránek a Alois Jedlička, Vladimír Šmilauer  mezi světovými válkami už byla čeština vyspělým, kultivovaným jazykem  po roce 1945 se dále obohacovala slovní zásoba (především přejímáním z angličtiny), došlo i ke změnám v mluvnické stavbě  instituce ÚSTAV PRO JAZYK ČESKÝ AKADEMIE VĚD OD POLOVINY 19. STOLETÍ

9   čeština se neustále vyvíjí  stále se doplňuje slovní zásoba, mění se mluvnická stavba  postupně nabývají spisovné platnosti některé tvary dříve považované za nespisovné  při sledování vývoje slovní zásoby češtiny se některá slova jeví jako zastaralá a jiná jako poměrně nová: a) ARCHAISMY – zastaralá slova, která byla nahrazena slovy novějšími, např. lučba, velociped, králová, pištec, přiharcovati, střelný kus, řku, béřeš,… b) HISTORISMY – zastaralá slova označující zaniklé historické skutečnosti, např. zeman, vladyka, dráb, kuše,… c) NEOLOGISMY – nová slova a spojení slov, která se v jazyce začala užívat v poslední době, např. motel, botel, trend,… SOUČASNOST


Stáhnout ppt "Mgr. Michal Oblouk.   spisovný český jazyk se formoval postupně  je druhým nejstarším slovanským spisovným jazykem – prvním byla staroslověnština "

Podobné prezentace


Reklamy Google