Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Téma: Středověká literatura Téma: Středověká literatura Předmět: Český jazyk Předmět: Český jazyk Ročník: 8.ročník Klíčová slova: Bible, legendy, eposy,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Téma: Středověká literatura Téma: Středověká literatura Předmět: Český jazyk Předmět: Český jazyk Ročník: 8.ročník Klíčová slova: Bible, legendy, eposy,"— Transkript prezentace:

1 Téma: Středověká literatura Téma: Středověká literatura Předmět: Český jazyk Předmět: Český jazyk Ročník: 8.ročník Klíčová slova: Bible, legendy, eposy, Klíčová slova: Bible, legendy, eposy, staroslověnština, Jan staroslověnština, Jan Hus, Sázavský klášter Hus, Sázavský klášter Autor: Radka Králová Autor: Radka Králová Škola: ZŠ T.G.Masaryka, Škola: ZŠ T.G.Masaryka, Hodkovice nad Hodkovice nad Mohelkou Mohelkou

2 BIBLE BÝVÁ OZNAČOVÁNA JAKO 1. Písmo boží. 2. Písmo svaté. 3. korán

3 O vzniku světa se dozvídáme ve 1. Novém zákoně. 2. Starém zákoně. 3. koránu

4 Životu a působení Ježíše je věnován 1. Nový zákon. 2. Starý zákon. 3. korán

5 Čtyři evangelisté se jmenovali Marek, Lukáš, Adam, Jan. 2. Baltazar, Melichar, Kašpar,Adam. 3. Marek, Lukáš, Matouš, Jan.

6 Příběhy o životě svatých se nazývají 1. eposy. 2. bajky. 3. legendy

7 Středověká vyprávění o činech slavných bojovníků se nazývají 1. legendy. 2. evangelia. 3. eposy

8 Autorem cestopisu MILION je 1. benátský kupec Marco Polo. 2. otrok Ezop. 3. řecký básník Homér

9 Sbírka pohádek a povídek arabského původu, které vypráví krásná Šeherezáda, se jmenuje 1. Milion. 2. Píseň o Rolandovi. 3. Tisíc a jedna noc

10 První dramatické výstupy se odehrávaly 1. v divadlech. 2. na loukách. 3. na tržištích

11 První literární památky na našem území vznikaly 1. v 11.století. 2. v 9.století. 3. v 5.století

12 Kdy přišli Konstantin a Metoděj na Velkou Moravu? 1. r r r

13 Konstantin a Metoděj přišli na Moravu 1. šířit křesťanství 2. kázat bohoslužby v latině 3. postavit Sázavský klášter

14 Konstantin a Metoděj zavedli nový bohoslužebný jazyk 1. hlaholici. 2. latinu. 3. staroslověnštinu

15 Konstantin vytvořil první slovanské písmo 1. staroslověnštinu. 2. latinku. 3. hlaholici

16 Centrem staroslověnského písemnictví u nás byl 1. Vyšehrad. 2. Pražský hrad. 3. Sázavský klášter

17 Pověsti týkající se nejstaršího období českého národa se nám dochovaly díky 1. Kosmově kronice. 2. Bibli. 3. Dalimilově kronice

18 Kosmova Kronika česká je psaná 1. latinsky. 2. česky. 3. staroslověnsky

19 Nejstarší známou českou uměleckou památkou je 1. píseň Svatý Václave, vévodo české země. 2. Kosmova kronika. 3. Vita Caroli

20 První česky psaná, veršovaná kronika se nazývá 1. Kosmova kronika. 2. Dalimilova kronika. 3. Vita Caroli

21 Vita Caroli je 1. vlastní životopis Karla IV. 2. první česky psaná kronika. 3. životopis sv. Václava

22 Jan Hus ve svém díle Knížky o svatokupectví napadá 1. bohatství českých králů. 2. moc české šlechty. 3. prodávání odpustků církví

23 Nejznámější bojová píseň táborských vojsk se jmenuje 1. Svatý Václave. 2. Kdož jsú boží bojovníci. 3. Kdož jsú boží důstojníci

24 První česká tištěná kniha byla 1. Trojánská kronika. 2. Vita Caroli. 3. Dalimilova kronika

25 Skóre účastníka 0 Účastník 1 0 Účastník 2 0 Účastník 3 0 Účastník 4 0 Účastník 5

26 Nejrychlejší účastník (v sec.) 0 Účastník 1 0 Účastník 2 0 Účastník 3 0 Účastník 4 0 Účastník 5


Stáhnout ppt "Téma: Středověká literatura Téma: Středověká literatura Předmět: Český jazyk Předmět: Český jazyk Ročník: 8.ročník Klíčová slova: Bible, legendy, eposy,"

Podobné prezentace


Reklamy Google