Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÝ STÁT POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU Čechy dostaly jm é no podle kmene Čechů, který na tomto ú zem í žil. Nejvýznamněj ší byl rod Přemyslovců (původ od b á.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÝ STÁT POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU Čechy dostaly jm é no podle kmene Čechů, který na tomto ú zem í žil. Nejvýznamněj ší byl rod Přemyslovců (původ od b á."— Transkript prezentace:

1 ČESKÝ STÁT POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU Čechy dostaly jm é no podle kmene Čechů, který na tomto ú zem í žil. Nejvýznamněj ší byl rod Přemyslovců (původ od b á jných osobnost í Přemysla Or á če a kněžny Libu š e).

2 HORA Ř Í P A ROTUNDA SV.JIŘ Í „Co Mohammedu Mekka, to Čechu má být Říp!“Mohammedu Mekka

3 KOSMOVA KRONIKA Informace o d á vných dějin á ch Čech čerp á me zejm é na z Kosmovy kroniky. Kosmas byl vzdělaný muž, děkan svatov í tsk é kapituly na Pražsk é m hradě. Jeho zdrojem byli: 1.Pověsti o poč á tc í ch na š ich dějin 2.B á jn é vypr á věn í starců 3.Ud á losti, kter é se odehr á ly za jeho života

4 BOŘIVOJ Prvním známým panovníkem českého knížectví byl Bořivoj. Se svou manželkou Ludmilou sídlil na Levém Hradci. Založil Pražský hrad a přijal křesťanství.

5 VÁCLAV R.921 nastoupil Václav. - boje se saským králem Jindřichem Ptáčníkem – Václav se zavázal platit tribut. - rozšiřoval křesťanství - zvětšoval svou moc na úkor českých velmožů

6 Jeho mladší bratr Boleslav se svými družiníky proti němu vystoupil a 28.září r.935 ve Staré Boleslavi ho nechal zavraždit. Kníže Václav byl po své smrti svatořečen – stal se patronem českého národa.

7

8 BOLESLAV I. Boleslav dal razit vůbec první české mince – stříbrné denáry. Pomocí své silné vojenské družiny sjednotil téměř celé Čechy. Kvůli tvrdému postupu vůči ostatním se mu říkáme Boleslav Ukrutný.

9 BOLESLAV II. Boleslav II. zvaný Pobožný nechal založil biskupství v Praze r.973. Tím vymanil církev ze závislosti na německých biskupech. Prvním českým biskupem se stal saský kněz Dětmar, druhým Vojtěch z rodu Slavníkovců. Vojtěch měl s Boleslavem časté spory a raději opustil Čechy.

10 SVATÝ VOJTĚCH Pražský biskup. Vojtěch byl horlivým zastáncem křesťanských zásad. Pro spory s Boleslavem II. dvakrát opustil Čechy a odešel do ciziny. R.997 zemřel mučednickou smrtí, když šířil křesťanství u pohanských Prusů.

11 KŘESŤANSTVÍ V ČECHÁCH Za vlády Boleslava I. byl založen první klášter v Čechách. Šlo o ženský benediktýnský klášter sv.Jiří na Pražském hradě, abatyší se stala Boleslavova dcera Mlada.

12 Nejstarším mužským klášterem byl břevnovský benediktinský klášter založený r.993 sv.Vojtěchem. Křesťanství v Čechách bylo pod vlivem západní (latinské) církve. Slovanským mnichům sloužil sázavský klášter vedený sv.Prokopem (poustevník).

13 PÍSEMNICTVÍ Nejstarší středověká literatura: - legendy – příběhy o životě a skutcích světců legendy o sv.Václavu, sv.Ludmile, sv.Vojtěchu, nejznámější: Kristiánova legenda - letopisy – stručné záznamy o událostech - Kroniky – bohatší popis událostí, zachycují delší časové období, nejznámější: V této době uměli psát pouze duchovní a většina psaných památek je v latině.

14 DOPORUČENÁ LITERATURA Koubková Zuzana – Kníže Václav, Praha 2005


Stáhnout ppt "ČESKÝ STÁT POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU Čechy dostaly jm é no podle kmene Čechů, který na tomto ú zem í žil. Nejvýznamněj ší byl rod Přemyslovců (původ od b á."

Podobné prezentace


Reklamy Google