Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČESKÝ STÁT POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČESKÝ STÁT POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU"— Transkript prezentace:

1 ČESKÝ STÁT POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU
Čechy dostaly jméno podle kmene Čechů, který na tomto území žil. Nejvýznamnější byl rod Přemyslovců (původ od bájných osobností Přemysla Oráče a kněžny Libuše).

2 HORA ŘÍP A ROTUNDA SV.JIŘÍ
„Co Mohammedu Mekka, to Čechu má být Říp!“

3 KOSMOVA KRONIKA Informace o dávných dějinách Čech čerpáme zejména z Kosmovy kroniky. Kosmas byl vzdělaný muž, děkan svatovítské kapituly na Pražském hradě. Jeho zdrojem byli: 1.Pověsti o počátcích našich dějin 2.Bájné vyprávění starců 3.Události, které se odehrály za jeho života

4 BOŘIVOJ Prvním známým panovníkem českého knížectví byl Bořivoj.
Se svou manželkou Ludmilou sídlil na Levém Hradci. Založil Pražský hrad a přijal křesťanství.

5 VÁCLAV R.921 nastoupil Václav.
boje se saským králem Jindřichem Ptáčníkem – Václav se zavázal platit tribut. rozšiřoval křesťanství zvětšoval svou moc na úkor českých velmožů

6 Jeho mladší bratr Boleslav se svými družiníky proti němu vystoupil a 28.září r.935 ve Staré Boleslavi ho nechal zavraždit. Kníže Václav byl po své smrti svatořečen – stal se patronem českého národa.

7

8 BOLESLAV I. Boleslav dal razit vůbec první české mince – stříbrné denáry. Pomocí své silné vojenské družiny sjednotil téměř celé Čechy. Kvůli tvrdému postupu vůči ostatním se mu říkáme Boleslav Ukrutný.

9 BOLESLAV II. Boleslav II. zvaný Pobožný nechal založil biskupství v Praze r.973. Tím vymanil církev ze závislosti na německých biskupech. Prvním českým biskupem se stal saský kněz Dětmar, druhým Vojtěch z rodu Slavníkovců. Vojtěch měl s Boleslavem časté spory a raději opustil Čechy.

10 SVATÝ VOJTĚCH Pražský biskup. Vojtěch byl horlivým zastáncem křesťanských zásad. Pro spory s Boleslavem II. dvakrát opustil Čechy a odešel do ciziny. R.997 zemřel mučednickou smrtí, když šířil křesťanství u pohanských Prusů.

11 KŘESŤANSTVÍ V ČECHÁCH Za vlády Boleslava I. byl založen první klášter v Čechách. Šlo o ženský benediktýnský klášter sv.Jiří na Pražském hradě, abatyší se stala Boleslavova dcera Mlada.

12 Nejstarším mužským klášterem byl břevnovský benediktinský klášter založený r.993 sv.Vojtěchem.
Křesťanství v Čechách bylo pod vlivem západní (latinské) církve. Slovanským mnichům sloužil sázavský klášter vedený sv.Prokopem (poustevník).

13 PÍSEMNICTVÍ Nejstarší středověká literatura:
- legendy – příběhy o životě a skutcích světců legendy o sv.Václavu, sv.Ludmile, sv.Vojtěchu, nejznámější: Kristiánova legenda letopisy – stručné záznamy o událostech Kroniky – bohatší popis událostí, zachycují delší časové období, nejznámější: V této době uměli psát pouze duchovní a většina psaných památek je v latině.

14 DOPORUČENÁ LITERATURA
Koubková Zuzana – Kníže Václav, Praha 2005


Stáhnout ppt "ČESKÝ STÁT POČÁTKY ČESKÉHO STÁTU"

Podobné prezentace


Reklamy Google