Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy:c ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Autor: Vladislav Michl Název: VY_32_INOVACE_585_VZNIK_ČESKÉHO_STÁTU_VL ÁDA_PŘEMYSLOVSKÝCH_KNÍŽAT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy:c ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Autor: Vladislav Michl Název: VY_32_INOVACE_585_VZNIK_ČESKÉHO_STÁTU_VL ÁDA_PŘEMYSLOVSKÝCH_KNÍŽAT."— Transkript prezentace:

1 Název školy:c ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Autor: Vladislav Michl Název: VY_32_INOVACE_585_VZNIK_ČESKÉHO_STÁTU_VL ÁDA_PŘEMYSLOVSKÝCH_KNÍŽAT Téma: ZOPAKOVÁNÍ SI OBDOBÍ VLÁDY PŘEMYSLOVSKÝCH KNÍŽAT, JEJICH PANOVNÍKY Číslo projektu: CZ 1.07/1.4.00/21. 2975

2 Anotace: • Prezentace je určena žákům 4. ročníku v hodině Člověk a jeho svět – vlastivěda. • Žáci si zopakují Přemyslovské panovníky a jejich vládu. • Při vyplňování pracovního listu si ověří své znalosti. • Snímek 4 – Kníže Bořivoj a Ludmila • Snímek 5 – Kníže Vratislav I. a Drahomíra • Snímek 6 – Svatý Václav • Snímek 7 – Kníže Oldřich • Snímek 8 – Vratislav II. • Snímek 9 – Biskup Vojtěch

3

4

5 Po smrti Bořivoje se vlády ujímá jeho syn Spytihněv – umírá bezdětný a vlády se tedy ujímá jeho bratr Vratislav I. Manželkou Vratislava byla kněžna Drahomíra

6 Synem Vratislava a Drahomíry byl Václav -Václav byl vychováván svou babičkou Ludmilou -Po smrti Vratislava I. vládla Drahomíra společně s Ludmilou -Drahomíra se bála ztráty vlivu na své syny -Nechala Ludmilu zavraždit  Václav byl vzdělaný – uměl číst a psát  Za své vlády se dostává do sporu s německým králem  Nechtěl válčit – odváděl tedy každý rok poplatek za mír  Jeho bratr Boleslav s tím nesouhlasil  Pozval Václava do svého sídla ve Staré Boleslavi, kde ho nechal zavraždit  Václav i Ludmila byli církví prohlášeni za svaté  Václav je označován za ochránce národa  Připomínáme si ho svátkem - 28. září

7 Kníže Oldřich a jeho syn Břetislav  boje o vládu a moc v rodě Přemyslovců a útoky nepřátelských vojsk způsobily v českých zemích bídu a utrpení  lepší časy nastaly až za panování knížete Oldřicha a jeho syna Břetislava  podařilo se dobýt zpět Polsko a zabranou Moravu – připojení k českému státu  pověst o Oldřichovi a Boženě – Peruc  Břetislav se snažil skoncovat s boji o vládu na trůn nastoupí nejstarší člen rodu

8 Vratislav II.  nejúspěšnější ze synů Břetislava  roku 1085 získává za pomoc od německého císaře královský titul – pouze pro sebe (není dědičný)  stal se prvním českým králem – do té doby měli čeští vládcové pouze titul knížete

9

10 Pracovní list 1.Jak se jmenoval první známý kní ž e, o kterém se dochovaly písemné památky? 2.S kým se d ě lila Drahomíra o vládu? 3.Pro č nechala Drahomíra zavra ž dit Ludmilu? 4.Kdo vybojoval zp ě t Polsko a Moravu? 5.Jak se jmenoval první č eský král? 6.Jaký rod P ř emyslovci vyvra ž dili? 7.Pro č odešel biskup Vojt ě ch do Polska? Pracovní list 1.Jak se jmenoval první známý kní ž e, o kterém se dochovaly písemné památky? 2.S kým se d ě lila Drahomíra o vládu? 3.Pro č nechala Drahomíra zavra ž dit Ludmilu? 4.Kdo vybojoval zp ě t Polsko a Moravu? 5.Jak se jmenoval první č eský král? 6.Jaký rod P ř emyslovci vyvra ž dili? 7.Pro č odešel biskup Vojt ě ch do Polska?

11 Pou ž ité zdroje: • STŘÍBRNÁ, PaedDr. Iva. Vlastivěda 4: HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN. První. Brno: NOVÁ ŠKOLA, 2005. ISBN 80-7289-061-1.


Stáhnout ppt "Název školy:c ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Autor: Vladislav Michl Název: VY_32_INOVACE_585_VZNIK_ČESKÉHO_STÁTU_VL ÁDA_PŘEMYSLOVSKÝCH_KNÍŽAT."

Podobné prezentace


Reklamy Google