Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, příspěvková organizace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, příspěvková organizace"— Transkript prezentace:

1 Škola: ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, příspěvková organizace
Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám „Spolu to dokážeme“ Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/ VY_32_INOVACE_16 Číslo materiálu: Škola: ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, příspěvková organizace Vrchlického 630/5, Děčín II. Adresa: Autor: Bc. Eva Doležalová Žánr legendy Název: Předmět: Český jazyk – literatura Cílová skupina: 6. ročník ZŠ Tento výukový materiál vznikl v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

2 Metodika k výukovému materiálu
Datum vytvoření: Téma: Žánr legendy Cíl prezentace: Seznámení s legendou Časová dotace: 45 min Anotace: Výukový materiál se zaměřuje na žánr legendy. Žáci se seznámí s definicí legendy, přiblíží si vznik tohoto žánru a hrdiny jednotlivých příběhů. Společně s legendami si představí Nový zákon Bible. V závěru materiálu si představí nejznámější soubory legend. V závěru materiálu využijí své znalosti a o nejznámějších příbězích podiskutují. VY_32_INOVACE_16 - Žánr legendy

3 Žánr legendy

4 VY_32_INOVACE_16 – Žánr legendy
OBSAH: Co je LEGENDA? Vývoj žánru Nejrozšířenější soubory legend v českém prostředí Apokryfní literatura VY_32_INOVACE_16 – Žánr legendy

5 VY_32_INOVACE_16 – Žánr legendy
LEGENDA střední epický žánr, který má své kořeny ve středověké literatuře slovo pochází z latiny = „to, co má být čteno“ vyprávění o životě a činech světců a světic, o jejich zázracích, ale i utrpení a někdy i mučednické smrti žánr, který může být jak prozaický tak veršovaný měla obvykle ve středověku výchovný ráz, později sloužila jako zábavný text texty legend vycházely ze základních životopisných a historických údajů – doplňovaly se ústní tradicí (zásluhy světců byly zveličovány, a tak byly spojovány s vírou v zázraky) VY_32_INOVACE_16 – Žánr legendy

6 Proč vznikaly legendy? původně legendy vznikaly v rámci křesťanského náboženství Zopakujme si: Pojmenujte základní knihu křesťanství (její časti a nejznámější příběhy) cílem: utvrzovat stoupence křesťanství ve víře, ukazovat jim na příkladu světců, jak by se měli v životě chovat české prostředí: obhajoba určitých jevů (používání staroslověnštiny v bohoslužbách) legendy poměrně věrně zachycují sociální prostředí hagiografie = termín odvozený z řeckého hagios „svatý“ a grafein „psát“ – písmo o svatých (v některých jazycích je toto označení rozšířenější) VY_32_INOVACE_16 – Žánr legendy

7 Vývoj žánru hagiografie vznikla na sklonku antiky - klasická biografie byla rozšířena o prvky z bible (líčení zázraků) křesťanská legenda má své počátky v novozákonních evangeliích legendy byly zprvu tradovány ústně → byly zapisovány účelem legend: oslava památky příkladných křesťanů a ukázka „dokonalého“ chování později se význam slova legenda rozšířil – za legendu začaly být považovány i příběhy, které vyprávěly o neuvěřitelných dějích a bytostech s mimořádnými (vymyšlenými) schopnostmi VY_32_INOVACE_16 – Žánr legendy

8 VY_32_INOVACE_16 – Žánr legendy
Nový zákon tvoří křesťanskou část Bible obsahuje 4 evangelia (Marek, Matouš, Lukáš, Jan) = vyprávění o Kristově životě evangelia nejsou přesným historickým záznamem života Ježíše Krista - byla sepsána po jeho smrti jeho služebníky – apoštoly (skutečné skutky x zázraky) líčí nejenom život Kristův, ale také život v prvních křesťanských obcích epištoly = listy apoštolů věřícím Apokalypsa (Zjevení sv. Jana) – polomýtický spis o konci světa a posledním soudu žalmy a hymny VY_32_INOVACE_16 – Žánr legendy

9 Nejrozšířenější soubory legend v českém prostředí
nejrozšířenější latinský soubor ve středověku: Legenda aurea (Zlatá legenda) Jakuba de Voragine - hlavní pramen, z něhož čerpali čeští autoři (převyprávění – zlidovění) středověk na českém území: legendy staroslověnské, latinské a staročeské díla: Život Konstantinův a Život Metodějův Život svatého Václava a babičky jeho svaté Ludmily Legenda o sv. Prokopu Legenda o sv. Kateřině VY_32_INOVACE_16 – Žánr legendy

10 Mladší legendy z 19. a 20. století
Julius Zeyer: Tři legendy o krucifixu Jaroslav Durych: Legenda, Smích věrnosti Josef Škvorecký: Legenda Emöke - v těchto dílech bývá uplatněn i druhý význam slova legenda – „zcela nebo částečně nepravdivá, smyšlená či domyšlená zpráva“ Tvorba pro děti: Ivan Olbracht: Ze starých letopisů (soubor pověstí a legend) Čtení z Biblí kralické (vyprávění o Ježíši Kristovi) František Langer: Pražské legendy VY_32_ INOVACE_16 – Žánr legendy

11 VY_32_INOVACE_16 – Žánr legendy
Apokryfní literatura apokryf = pochází z řeckého apokryfos – tajný, skrytý původně se jako apokryfy označovaly utajované knihy Bible -> apokryfní evangelia, která křesťanská církev do souboru biblických textů nepřijala, protože obsahují mnoho legendárních příběhů dnešní pojetí: literární forma, která uvádí obecně známý jev z historie nebo z literatury do souvislostí aktuálního dění (přítomnosti) apokryf je taktéž vnímán jako „nepravý spis“, nepovolený nebo podvržený text 20. století: Karel Čapek – Kniha apokryfů VY_32_INOVACE_16 – Žánr legendy

12 VY_32_INOVACE_16 – Žánr legendy
Použitá literatura Chaloupka, Otakar: Příruční slovník české literatury od počátků do r Adonai s. r. o., Praha ISBN s Martinková, Věra a kol.: Dějiny literatury 1. Trizonia, Praha ISBN s. 42 – 43 a 64. Martinková, Věra: Literatura 6. Tripolia, s.r.o., Praha ISBN s. 151 – 152. Nezkusil, Vladimír: Literární výchova pro 6. – 7. ročník základní školy a pro odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Rozmluvy o světě literatury. Fortuna, Praha ISBN s. 60. Polášková, Taťána – Milotová, Dagmar – Dvořáková, Zuzana: Literatura – Přehled středoškolského učiva. Edice Maturita. Petra Velanová, Třebíč ISBN X. s. 71 – 72. VY_32_INOVACE_16 – Žánr legendy

13 VY_32_INOVACE_16 - Žánr legendy
Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. VY_32_INOVACE_16 - Žánr legendy


Stáhnout ppt "Škola: ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, příspěvková organizace"

Podobné prezentace


Reklamy Google