Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Křesťanství vznik a podstata.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Křesťanství vznik a podstata."— Transkript prezentace:

1 Křesťanství vznik a podstata

2 Vznik

3 Místo a doba Palestina a území Římské říše v prvních stoletích našeho letopočtu vychází z židovského náboženství

4 Ježíš Nazaretský žil přibližně v prvních třech desetiletích n.l.
původně tesař, ve věku asi 30 let začal působit jako učitel a putující náboženský kazatel

5 shromáždil kolem sebe skupinu lidí, kteří věřili v jeho učení
jeho působení bylo spojeno s nadpřirozenými úkazy a zázraky

6 Ježíšovy zázraky

7 Ježíš jako zločinec z hlediska Židů:
svým výkladem židovského náboženství ohrožoval pozici židovských kněží považovali ho za falešného mesiáše z hlediska Římanů: ˇhlásal, že se blíží „království nebeské“  považovali ho za možného vůdce protiřímského odboje

8 Ukřižování na popud židovských předáků byl odsouzen Římany (Pilát Pont- ský) k trestu smrti

9 Zmrtvýchvstání pohřben byl do skalního hrobu („jeskyně“, v níž tělo volně leželo, vchod byl zakryt balvanem) podle křesťanství třetí den po smrti Ježíš vstal z mrtvých

10 Nanebevzetí Ježíš 40 dní ještě působil na Zemi poté odešel „do nebe“

11 Křesťanství po Ježíšovi
Ježíš nic nenapsal jeho následovníci (apoštolové) šířili jeho učení ústně a pomocí dopisů církve = skupiny křesťanů v jednotlivých městech zvláště na východě Římské říše Pavel z Tarsu Žid, původně Saul (Šavel) římský občan pověřen pronásledováním křesťanů

12 Pavel cestou do města Damašku se mu zjevil Ježíš
Saul se stal křesťanem uspořádal Ježíšovy myšlenky do pevného systému – z kazatelova učení vytvořil náboženství

13 Křesťanství se šíří přes pronásledování Římany se křesťanství šíří do celé říše ve středověku se stane dominantním náboženstvím v Evropě v novověku se rozšíří do celého světa dnes je s více než 2 miliardami věřících nejrozšířenějším náboženstvím světa zahrnuje řadu církví

14 Podstata víry

15 Bůh monoteismus Bůh stvořil svět a stále do jeho chodu aktivně zasahuje

16 Trojice jediný Bůh, tři osoby: Otec Syn Duch svatý

17 Zlo Bůh stvořil svět, kde zlo neexistovalo
jedna z Bohu nejbližších bytostí se mu chtěla rovnat a postavila se proti Bohu (Satan = odpadlík)

18 Člověk působením Satana je každý člověk (do různé míry) hříšný
Bůh nesnáší hřích  každý člověk by tedy musel zemřít Bůh ale nechce všechny lidi zahubit Ježíš proto zemřel na kříži za všechny lidi (zástupná oběť)  nikdo z lidí nemusí zemřít, přijme-li tuto oběť, bude žít podle křesťanských zásad a bude věřit Ježíš je spasitel člověka

19 otázku věčného života řeší různé církve různě:
člověk má nesmrtelnou duši a po smrti tato duše žije věčně v nebi (=blízko Boha) člověk skutečně zemře, ale Bůh ho později vzkřísí a člověk bude žít věčně v nebi (=blízko Boha) shoda: v žádném případě člověk nebude potřebovat pozemské tělo

20 Judaismus a křesťanství
Bůh je bůh Židů Bůh je laskavý k Židům, ale hrozný k jejich nepřátelům mesiáš ještě nepřišel Bůh je bohem všech lidí Bůh je laskavý ke křesťanům a „neu-trální“ k ostatním mesiášem je Ježíš

21 Posvátný text Bible Starý zákon (v zásadě totožný s Tórou a dalšími žid. spisy) Nový zákon 4 evangelia Skutky apoštolů Dopisy Zjevení Janovo

22 Symbol kříž (různé podoby, s Ukřižovaným nebo bez něj)

23 Staré symboly ryba pastýř


Stáhnout ppt "Křesťanství vznik a podstata."

Podobné prezentace


Reklamy Google