Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vznik a podstata.  Vznik   Palestina a území Římské říše v prvních stoletích našeho letopočtu  vychází z židovského náboženství Místo a doba.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vznik a podstata.  Vznik   Palestina a území Římské říše v prvních stoletích našeho letopočtu  vychází z židovského náboženství Místo a doba."— Transkript prezentace:

1 vznik a podstata

2  Vznik

3   Palestina a území Římské říše v prvních stoletích našeho letopočtu  vychází z židovského náboženství Místo a doba

4  Ježíš Nazaretský  žil přibližně v prvních třech desetiletích n.l.  původně tesař, ve věku asi 30 let začal působit jako učitel a putující náboženský kazatel

5   shromáždil kolem sebe skupinu lidí, kteří věřili v jeho učení  jeho působení bylo spojeno s nadpřirozenými úkazy a zázraky

6  Ježíšovy zázraky

7  Ježíš jako zločinec  z hlediska Židů:  svým výkladem židovského náboženství ohrožoval pozici židovských kněží  považovali ho za falešného mesiáše  z hlediska Římanů:  ˇhlásal, že se blíží „království nebeské“  považovali ho za možného vůdce protiřímského odboje

8  Ukřižování  na popud židovských předáků byl odsouzen Římany (Pilát Pont- ský) k trestu smrti

9  Zmrtvýchvstání  pohřben byl do skalního hrobu („jeskyně“, v níž tělo volně leželo, vchod byl zakryt balvanem)  podle křesťanství třetí den po smrti Ježíš vstal z mrtvých

10  Nanebevzetí  Ježíš 40 dní ještě působil na Zemi  poté odešel „do nebe“

11  Křesťanství po Ježíšovi  Ježíš nic nenapsal  jeho následovníci (apoštolové) šířili jeho učení ústně a pomocí dopisů  církve = skupiny křesťanů v jednotlivých městech zvláště na východě Římské říše  Pavel z Tarsu  Žid, původně Saul (Šavel)  římský občan  pověřen pronásledováním křesťanů

12  Pavel  cestou do města Damašku se mu zjevil Ježíš  Saul se stal křesťanem  uspořádal Ježíšovy myšlenky do pevného systému – z kazatelova učení vytvořil náboženství

13   přes pronásledování Římany se křesťanství šíří do celé říše  ve středověku se stane dominantním náboženstvím v Evropě  v novověku se rozšíří do celého světa  dnes je s více než 2 miliardami věřících nejrozšířenějším náboženstvím světa  zahrnuje řadu církví Křesťanství se šíří

14  Podstata víry

15   monoteismus  Bůh stvořil svět a stále do jeho chodu aktivně zasahuje Bůh

16  Trojice  jediný Bůh, tři osoby:  Otec  Syn  Duch svatý

17  Zlo  Bůh stvořil svět, kde zlo neexistovalo  jedna z Bohu nejbližších bytostí se mu chtěla rovnat a postavila se proti Bohu (Satan = odpadlík)

18  Člověk  působením Satana je každý člověk (do různé míry) hříšný  Bůh nesnáší hřích  každý člověk by tedy musel zemřít  Bůh ale nechce všechny lidi zahubit  Ježíš proto zemřel na kříži za všechny lidi (zástupná oběť)  nikdo z lidí nemusí zemřít, přijme-li tuto oběť, bude žít podle křesťanských zásad a bude věřit  Ježíš je spasitel člověka

19   otázku věčného života řeší různé církve různě:  člověk má nesmrtelnou duši a po smrti tato duše žije věčně v nebi (=blízko Boha)  člověk skutečně zemře, ale Bůh ho později vzkřísí a člověk bude žít věčně v nebi (=blízko Boha)  shoda: v žádném případě člověk nebude potřebovat pozemské tělo

20  Judaismus a křesťanství  Bůh je bůh Židů  Bůh je laskavý k Židům, ale hrozný k jejich nepřátelům  mesiáš ještě nepřišel  Bůh je bohem všech lidí  Bůh je laskavý ke křesťanům a „neu- trální“ k ostatním  mesiášem je Ježíš

21  Posvátný text  Bible  Starý zákon (v zásadě totožný s Tórou a dalšími žid. spisy)  Nový zákon  4 evangelia  Skutky apoštolů  Dopisy  Zjevení Janovo

22  Symbol  kříž (různé podoby, s Ukřižovaným nebo bez něj)

23  Staré symboly  ryba  pastýř


Stáhnout ppt "Vznik a podstata.  Vznik   Palestina a území Římské říše v prvních stoletích našeho letopočtu  vychází z židovského náboženství Místo a doba."

Podobné prezentace


Reklamy Google