Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 středověk  většina lidí žije na vesnicích a živí se zemědělstvím  České království patří k vyspělým a rozvinutým evropským zemím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " středověk  většina lidí žije na vesnicích a živí se zemědělstvím  České království patří k vyspělým a rozvinutým evropským zemím."— Transkript prezentace:

1

2  středověk  většina lidí žije na vesnicích a živí se zemědělstvím  České království patří k vyspělým a rozvinutým evropským zemím

3  Václav IV.  z rodu Lucemburků

4  žije na hradech nebo tvrzích  příjmy má z práce poddaných, kteří žijí na jejich panstvích

5  v případě války bojují šlechtici v královském vojsku  symbolem jejich postavení jsou erby

6  žijí na vesnicích  věnují se zemědělství a řemeslu  svému pánovi (šlechtici) dávají část úrody  další část toho, co vypěstují, dávají církvi

7  náboženství, které vyznávají téměř všichni obyvatelé země  dobrý bůh odmění věřící tím, že po své smrti budou dál věčně žít v ráji  symbolem je kříž

8  žil na počátku našeho letopočtu  křesťané věří, že byl bůh v lidském těle  jeho nepřátelé ho odsoudili k smrti na kříži  křesťané věří, že zemřel, ale pak vstal z mrtvých

9  dobrý věřící bude po smrti dál žít, tak jako se vrátil do života Ježíš  podle středověkého výkladu víry je život na tomto světě jen přípravou na posmrtný život  středověký křesťan měl žít skromně, nestarat se o bohatství a myslet hlavně na posmrtný ráj

10  církev jsou všichni věřící křesťané  patří k ní:  laici (obyčejní věřící)  kněží (mají službu bohu jako své povolání)  církev se nazývá všeobecná (= pro všechny) - katolická

11  stojí v čele katolické církve  sídlí v Římě  v době, o které mluvíme, to bylo s papežem složitější (ale tím se teď nemusíme zabývat)

12  řídí církev na velkém území

13  světští kněží mají na starosti věřící ve svém malém obvodu (například jako faráři)  mniši a jeptišky žijí v klášterech

14  ty, kdo mají náboženství jako své zaměstnání (od papeže po faráře a mnichy) nazýváme duchovenstvo  církev měla obrovský vliv a velkou moc  mezi lidmi se začala projevovat nespokojenost s tím, jak duchovenstvo žije a co dělá pro církev

15  Co říkali věřícím?  nestarej se o majetek  dělej poctivě svoji práci  nelži, nebuď nepoctivý, nepodváděj  Jak sami žili?  čím vyšší duchovní, tím byl bohatší  nechávali za sebe pracovat jiné a raději se bavili  žili jinak, než co říkali věřícím

16  vzniklo hnutí za nápravu církve  kritikové věřili, že nápravou církve se vyřeší i další problémy společnosti  hlavní problém: zbavit církev velkého majetku (protože ten jí bránil soustředit se na službu bohu a věřícím)

17  učitel (mistr) na pražské univerzitě  chtěl, aby církev nebyla bohatá a aby duchovní žili tak, jak požadovali od obyčejných lidí

18  Hus kritizoval církev na univerzitě i v kostele  pro své názory musel odejít z Prahy  pro církevní hodnostáře bylo jeho učení nebezpečné, obávali se o svoji moc

19  Hus byl povolán do Kostnice v Německu před koncil (shromáždění vysokých duchovních)  chtěl tam obhájit své učení

20  koncil měl právo soudit duchovní – Husa prohlásil za kacíře (šiřitele nebezpečných proticírkevních názorů) a odsoudil ho k smrti  poprava byla vykonána upálením na hranici

21

22

23  Husovou smrtí jeho učení nezaniklo  Symbolem husitů se stal kalich  kalich souvisí s křesťanskými obřady při bohoslužbách

24  lidovými bouřemi v Praze v létě 1419 začalo období husitství a válek  proti sobě se postavili stoupenci katolické církve a husité

25  nejradikálnější husité věřili, že vybudují společnost, kde si budou všichni rovni

26  proti husitům bojovali nejen domácí katolíci, ale i cizí vojska vyslaná papežem

27  Jan Žižka stál v čele Tábora v jeho počátcích  byl nepříliš bohatý šlechtic a hlavně voják  když velel husitským vojskům, nebyl nikdy poražen

28

29  na koncilu v Basileji (dnes ve Švýcarsku) začali husité s katolickou církví jednat o uznání některých svých požadavků  to bylo v roce 1431 – v té době se v Čechách už 11 let válčilo…  umírnění husité chtěli války ukončit – země potřebovala mír  avšak radikální husité (často bývalí poddaní) se už ani neuměli vrátit ke starému způsobu života – dokázali už jen válčit…

30  v roce 1434 u Lipan proti sobě stála vojska radikálních a umírněných husitů  vítězstvím umírněných skončily husitské války

31


Stáhnout ppt " středověk  většina lidí žije na vesnicích a živí se zemědělstvím  České království patří k vyspělým a rozvinutým evropským zemím."

Podobné prezentace


Reklamy Google