Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doba husitská v Čechách (Jan Hus)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doba husitská v Čechách (Jan Hus)"— Transkript prezentace:

1 Doba husitská v Čechách (Jan Hus)
Lubomír Berka

2 Co už znáte…? V zemích Koruny české vládne Václav IV.
Jeho vládu stíhá celá řada útrap (morová epidemie, nepokoje poddaných, uvěznění šlechtou). Václav je svým nevlastním bratrem Zikmundem uvězněn ve Vídni. Po propuštění z vídeňského vězení se roku 1403 vrací do Čech. Zemi již začíná ovlivňovat kázání Jana Husa...

3 Jan Hus Narodil se kolem roku 1370 v Husinci.
Vystudoval Karlovu univerzitu (fakultu teologickou), stal se knězem. Od roku 1402 kázal v Betlémské kapli, kde kritizoval nepořádky v církvi a společnosti. Ve svých kázáních navázal především na učení Johna Wycliffa (zemřel roku 1384).

4 Betlémská kaple – místo Husova kázání.
Rodný dům v Husinci. Betlémská kaple – místo Husova kázání.

5 Podle Johna Wycliffa se církev odcizila věřícím.
Hromadila majetek Stavěla honosné katedrály a chrámy Zasahovala do světské politiky Nepečovala o spásu duší věřících Cestou k nápravě mělo být zabavení majetku církve ze strany panovníka. Husovými blízkými byli Jeroným Pražský a Jakoubek ze Stříbra. Král Václav IV. s Husem sympatizoval a podporoval jej. Církevní hodnostáři a pražští Němci naopak Husa nesnášeli.

6 Roku 1409 vydal Václav IV. Dekret kutnohorský.
V roce 1408 Václav IV. jmenoval nové konšele na Staroměstské radnici (odteď převaha etnických Čechů). Roku 1409 vydal Václav IV. Dekret kutnohorský. Upravil jím poměr hlasů na Karlově univerzitě. 3 hlasy národ český, 1 hlas zbylé národy Velká část zahraničních studentů a pedagogů opouští univerzitu. Hus se stává mistrem, děkanem a později rektorem.

7 A jak na situaci v zemích Koruny české reagovala Evropa?
Šíří se pomluvy, že České království je semeništěm kacířství. Papež vedl proti Husovi proces. Dosavadní podporu Václava IV. ztrácí Hus v roce 1412. Důvodem je Husova kritika prodeje odpustků. Václav IV. s odpustky souhlasil. Odpustková listina udělená papežem

8 Na Prahu je uvalen interdikt (zákaz církevních obřadů).
Hus odchází do vyhnanství na venkov (Krakovec, Kozí hrádek). Vznikají zde jeho vrcholná díla (česká Postila a latinská De ecclesia, nebo-li O církvi). Krakovec Kozí hrádek

9 Koncil se konal z popudu Zikmunda Lucemburského (nový římský král).
V roce 1414 odjíždí Jan Hus na přání krále Václava IV. na koncil do Kostnice. Snaha obhájit své názory. Snaha očistit pověst Českého království. Ochranu má Husovi poskytnout glejt vydaný Zikmundem. Koncil se konal z popudu Zikmunda Lucemburského (nový římský král).

10 Po příjezdu byl Jan Hus zatčen, uvězněn a nucen před církevním koncilem odvolat své učení.
Jelikož neodvolal, byl dne 6. července 1415 jako zatvrzelý kacíř upálen na hranici. O necelý rok později je upálen i Jeroným Pražský.

11

12 Zapamatujte si… V čem byla podstata učení Johna Wycliffa?
Kde kázal Jan Hus? Který panovník byl z počátku Husovým spojencem? Co stanovil Kutnohorský dekret z roku 1409? Co to byly odpustky? Co znamenalo pro Prahu uvalení interdiktu? Jmenuj dvě zásadní díla, která Jan Hus vytvořil ve vyhnanství. Kdo zorganizoval koncil v Kostnici? Proč se na něj Jan Hus vydal? V kterém roce byl Jan Hus upálen?


Stáhnout ppt "Doba husitská v Čechách (Jan Hus)"

Podobné prezentace


Reklamy Google