Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ČECHY PŘED HUSITSTVÍM Mgr. Lenka Venclová 7.ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ČECHY PŘED HUSITSTVÍM Mgr. Lenka Venclová 7.ročník."— Transkript prezentace:

1 ČECHY PŘED HUSITSTVÍM Mgr. Lenka Venclová 7.ročník

2 VÁCLAV IV. 1361 - 1419 jako dvouletý korunován na českého krále – za života otce Karla IV. ( matka Anna Svídnická) otcem zajištěna i koruna německá – římský král milovník zvířat – zřídil lvinec po smrti otce – milovník lovů a pitek spor s arcibiskupem Janem z Jenštejna po usmrcení právníka a kněze Jana Nepomuckého 1393 Jan z J. rezignoval na úřad

3 proti jeho přístupu – odpor šlechty – tzv. Panské jednoty – tzv. Panské jednoty zprvu podporoval Jana Husa – 1406 podepsal Dekret kutnohorský ale po jeho kritice odpustků což byl příjem do královské pokladny vzájemné odcizení umírá po první pražské defenestraci bezdětný ( mrtvice, či záchvat epilepsie) nástupce bratr – Zikmund Lucemburský „ liška ryšavá“

4 přelom 14. / 15. století spory ve společnosti král X šlechta církev na venkově na venkově – mezi šlechtici páni X zemané (hrady) (tvrze) feudály X poddanými (poddanské povinnosti) nespokojená chudina ve městech ve městech – patriciát X neplnoprávní (chudina) všechny vrstvy nespokojenost s CÍRKVÍ BOHATÁ A MOCNÁ dary od feudálů, krále, prodej odpustků dary od feudálů, krále, prodej odpustků prodávání úřadů, poplatky za obřady - desátky prodávání úřadů, poplatky za obřady - desátky REFORMACEsnaha o nápravu církve REFORMACE – změna, snaha o nápravu církve – zbavit ji majetku a moci

5 REFORMÁTOŘI kritizovali rozmařilé kněze že se nechovají podle toho, co učí nenásledují příklad Ježíše JAN VIKLEF 1.reformátor – Angličan JAN VIKLEF učil bohosloví na Oxfordu přeložil bibli do angličtiny – dostupná všem nejen vzdělancům i prostým lidem hlásá návrat k prostotě a pomoci potřebným jehonázory ovlivnily Jana Husa jeho dílo – názory ovlivnily Jana Husa

6 „Prostý lid je do záhuby uváděn, vkládá-li nějakou boží moc do dřevěného nebo kamenného obrazu, který jest dřevo nebo kámen bez čití a bez života, neposvěcený a nepožehnaný slovem božím“. MATĚJ Z JANOVA vzdělanec donucen některé své „výhrady“ odvolat spolupracovník Karla IV. spolužák z teologie Jana z Janštejna - pozdějšího arcibiskupa vystupoval proti uctívání obrazů a ostatků svatých hlásal návrat k učení bible víc než kazatelská činnost spisovatelská „ Pravidla Nového a Starého zákona „ vliv na názory Jana Husa

7 JAN MILÍČ Z KROMĚŘÍŽE úředník císařské kanceláře Karla IV. kněz, kazatel, úředník císařské kanceláře Karla IV. vzdělaný vzdal se svých funkcí kázal česky stal se asketou a žil s chudými obrátil několik prostitutek k novému životu papeže vyzýval ke svolání všeobecného sněmu papeže vyzýval ke svolání všeobecného sněmu – koncilu pohřben v Avignonu – ve Francii Postila Postila Jana Milíče soubor kázání Památník v Kroměříži

8 studoval na Karlově univerzitě kde získal postupně titul bakaláře mistra vysvěcen na kněze děkana filozofické fakulty rektora celé KU získal od Václava IV. DEKRET KUTNOHORSKÝ r. 1409 při rozhodování o chodu univerzity změna poměru hlasů ve prospěch Čechů – 3 x 1 změna poměru hlasů českých a cizích studentů ve prospěch Čechů – 3 x 1 kazatel v kapli Betlémské, na Kozím Hrádku český reformátor upálen v KOSTNICI upálen v KOSTNICI u Bodamského jezera, neboť své názory neodvolal označen za kacíře – ten, kdo odporuje učení církve JAN HUS ( 1370 – 6. 7. 1415 ) státní svátek

9 HLEDEJ PRAVDU „ HLEDEJ PRAVDU SLYŠ PRAVDU ( naslouchej jí ) UČ SE PRAVDĚ, MILUJ PRAVDU. DRŽ PRAVDU ( opatruj ji ) BRAŇ PRAVDU AŽ DO SMRTI, NEBOŤ PRAVDA TĚ OSVOBODÍ.“ NEBOŤ PRAVDA TĚ OSVOBODÍ.“ Jan Hus Jan Hus

10 Jeho dílo: O CÍRKVI ( latinsky ) – např. hlavou církve není papež ale Kristus O ČESKÉM PRAVOPISE ( latinsky ) – nahradil spřežky čárkami a háčky – nahradil spřežky čárkami a háčky např. dříve rz =ř ( dosud v polštině ) např. dříve rz =ř ( dosud v polštině ) zůstala spřežka „ch“ zůstala spřežka „ch“ POSTILA - soubor kázání po odchodu z Prahy (česky ) na venkov (česky ) na venkov

11 JERONÝM PRAŽSKÝ vzdělaný muž přítel Jana Husa znalec bible řečník a odvážný kritik církve učil na 4 univerzitách měl podíl na vydání Dekretu kutnohorském vydán na něj zatykač přišel do Kostnice bojovat za život Jana Husa později zatčen a také jako kacíř upálen – rok po Husovi, také v Kostnici

12 zápis JAN HUS JAN HUS ( 1370 – 1415 6.7. státní svátek ) nejvýznamnější český reformátor kazatel v kapli Betlémské – proti prodávání odpustků a úřadů v církvi na Karlově univerzitě ( žák, mistr – učitel, rektor ) zasloužil se o převahu Čechů na univerzitě při rozhodování tzv. DEKRET KUTNOHORSKÝ r. 1409 ( vydal Václav IV. ) zjednodušil český pravopis ( rz = ř ) – nahrazení spřežek háčky a čárkami odchod na venkov – kázal v přírodě, na Kozím Hrádku odsouzen církevním sněmem - koncilem v Kostnici – upálen jako kacíř – odpůrce církve


Stáhnout ppt "ČECHY PŘED HUSITSTVÍM Mgr. Lenka Venclová 7.ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google