Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Lenka Venclová 7.ročník

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Lenka Venclová 7.ročník"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Lenka Venclová 7.ročník
ČECHY PŘED HUSITSTVÍM Mgr. Lenka Venclová 7.ročník

2 VÁCLAV IV. 1361 - 1419 jako dvouletý korunován na českého krále
– za života otce Karla IV. ( matka Anna Svídnická) otcem zajištěna i koruna německá – římský král milovník zvířat – zřídil lvinec po smrti otce – milovník lovů a pitek spor s arcibiskupem Janem z Jenštejna po usmrcení právníka a kněze Jana Nepomuckého 1393 Jan z J. rezignoval na úřad

3 proti jeho přístupu – odpor šlechty
– tzv. Panské jednoty zprvu podporoval Jana Husa – 1406 podepsal Dekret kutnohorský ale po jeho kritice odpustků což byl příjem do královské pokladny vzájemné odcizení umírá po první pražské defenestraci bezdětný ( mrtvice, či záchvat epilepsie) nástupce bratr – Zikmund Lucemburský „ liška ryšavá“

4 spory ve společnosti král X šlechta
přelom 14. / 15. století spory ve společnosti král X šlechta církev na venkově – mezi šlechtici páni X zemané (hrady) (tvrze) feudály X poddanými (poddanské povinnosti) nespokojená chudina ve městech – patriciát X neplnoprávní (chudina) všechny vrstvy nespokojenost s CÍRKVÍ BOHATÁ A MOCNÁ dary od feudálů, krále, prodej odpustků prodávání úřadů, poplatky za obřady - desátky REFORMACE – změna, snaha o nápravu církve – zbavit ji majetku a moci

5 REFORMÁTOŘI kritizovali rozmařilé kněze
že se nechovají podle toho, co učí nenásledují příklad Ježíše reformátor – Angličan JAN VIKLEF učil bohosloví na Oxfordu přeložil bibli do angličtiny – dostupná všem nejen vzdělancům i prostým lidem hlásá návrat k prostotě a pomoci potřebným jeho dílo – názory ovlivnily Jana Husa

6 MATĚJ Z JANOVA vzdělanec donucen některé své „výhrady“ odvolat
spolupracovník Karla IV. spolužák z teologie Jana z Janštejna - pozdějšího arcibiskupa vystupoval proti uctívání obrazů a ostatků svatých hlásal návrat k učení bible víc než kazatelská činnost spisovatelská „ Pravidla Nového a Starého zákona „ vliv na názory Jana Husa „Prostý lid je do záhuby uváděn, vkládá-li nějakou boží moc do dřevěného nebo kamenného obrazu, který jest dřevo nebo kámen bez čití a bez života, neposvěcený a nepožehnaný slovem božím“.

7 JAN MILÍČ Z KROMĚŘÍŽE Památník v Kroměříži kněz, kazatel, úředník císařské kanceláře Karla IV. vzdělaný vzdal se svých funkcí kázal česky stal se asketou a žil s chudými obrátil několik prostitutek k novému životu papeže vyzýval ke svolání všeobecného sněmu – koncilu pohřben v Avignonu – ve Francii Postila Jana Milíče soubor kázání

8 JAN HUS ( 1370 – 6. 7. 1415 ) studoval na Karlově univerzitě
státní svátek studoval na Karlově univerzitě kde získal postupně titul bakaláře mistra vysvěcen na kněze děkana filozofické fakulty rektora celé KU získal od Václava IV. DEKRET KUTNOHORSKÝ r. 1409 při rozhodování o chodu univerzity změna poměru hlasů českých a cizích studentů ve prospěch Čechů – 3 x 1 kazatel v kapli Betlémské, na Kozím Hrádku český reformátor upálen v KOSTNICI u Bodamského jezera, neboť své názory neodvolal označen za kacíře – ten, kdo odporuje učení církve

9 „HLEDEJ PRAVDU SLYŠ PRAVDU ( naslouchej jí ) UČ SE PRAVDĚ, MILUJ PRAVDU. DRŽ PRAVDU ( opatruj ji ) BRAŇ PRAVDU AŽ DO SMRTI, NEBOŤ PRAVDA TĚ OSVOBODÍ.“ Jan Hus

10 Jeho dílo: O CÍRKVI ( latinsky ) – např. hlavou církve není papež ale Kristus O ČESKÉM PRAVOPISE ( latinsky ) – nahradil spřežky čárkami a háčky např. dříve rz =ř ( dosud v polštině ) zůstala spřežka „ch“ POSTILA - soubor kázání po odchodu z Prahy (česky ) na venkov

11 JERONÝM PRAŽSKÝ vzdělaný muž přítel Jana Husa znalec bible
řečník a odvážný kritik církve učil na 4 univerzitách měl podíl na vydání Dekretu kutnohorském vydán na něj zatykač přišel do Kostnice bojovat za život Jana Husa později zatčen a také jako kacíř upálen – rok po Husovi, také v Kostnici

12 JAN HUS ( 1370 – 1415 6.7. státní svátek )
zápis JAN HUS ( 1370 – státní svátek ) nejvýznamnější český reformátor kazatel v kapli Betlémské – proti prodávání odpustků a úřadů v církvi na Karlově univerzitě ( žák, mistr – učitel, rektor ) zasloužil se o převahu Čechů na univerzitě při rozhodování tzv. DEKRET KUTNOHORSKÝ r ( vydal Václav IV. ) zjednodušil český pravopis ( rz = ř ) – nahrazení spřežek háčky a čárkami odchod na venkov – kázal v přírodě, na Kozím Hrádku odsouzen církevním sněmem - koncilem v Kostnici – upálen jako kacíř – odpůrce církve


Stáhnout ppt "Mgr. Lenka Venclová 7.ročník"

Podobné prezentace


Reklamy Google