Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Václav IV. byl slabý panovník. Šlechta se ho přestala obávat a začala si panovat podle své vůle. Přední šlechtici si dokonce dovolili uvěznit i samotného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Václav IV. byl slabý panovník. Šlechta se ho přestala obávat a začala si panovat podle své vůle. Přední šlechtici si dokonce dovolili uvěznit i samotného."— Transkript prezentace:

1

2 Václav IV. byl slabý panovník. Šlechta se ho přestala obávat a začala si panovat podle své vůle. Přední šlechtici si dokonce dovolili uvěznit i samotného krále. Poddaní byli stále více utiskovaní. Sílili spory i mezi šlechtou. Zemi postihl mor.

3 Církev velmi zbohatla. Vybírala poplatky za církevní úkony (křty, svatby, pohřby, zpovědi) i za vyzvánění kostelními zvony. Mnozí kněží a vyšší církevní hodnostáři zapomněli na Kristovo učení a žili v přepychu. Starali se jen o svůj majetek a nedbali na boží přikázání. Církev vlastnila více než třetinu obdělávané půdy.

4 Velké pobouření vyvolal především prodej odpustků. Církev slibovala, že za peníze budou každému odpuštěny zlé skutky. Kdo měl peníze mohl dělat, co se mu zlíbilo.

5 I mezi církví se však našli takoví, kteří žádali nápravu. Požadovali, aby církev byla chudá a sloužila lidem. Nejznámější z nich byl Mistr Jan Hus.

6 Narodil se v chudé rodině v jihočeském městečku Husinci. Díky svému nadání studoval na Karlově univerzitě, kde se později stal profesorem (tehdejší titul mistr). Znak města Husinec

7 Byl vysvěcen na kněze a kázal v Betlémské kapli. Ve svých kázáních mluvil o zlořádech církve. 1. „Lidé žijí hříšným životem, porušují svatá přikázání, ale jsou-li bohatí, koupí si odpustky a je jim odpuštěno. Máme dva papeže a oba jen shánějí peníze na válku. Ze svaté víry si dělají kramářský obchod. S kněžskými úřady se kšeftuje jako u koňského handlíře. církev vydělává velké peníze a s prostým lidem nemá nikdo slitování.“ Prostí lidé mu naslouchali s nadšením, bohatí se začali obávat o své majetky. Při jeho kázáních byla kaple plná lidí. Mluvil jim z duše.

8 Hus byl vykázán z Prahy. Kázal na venkově pod širým nebem. Kázal česky, takže mu rozuměl i prostý lid. Chodili za ním lidé z širokého okolí. O jeho kázáních se mluvilo po celých Čechách.

9 Církev prohlásila Husa za kacíře. Obvinila ho ze zrady křesťanství, že nechce církev napravit, ale zničit. Hus nedbal na varování přátel a odjel na církevní sněm do německého města Kostnice, kde se chtěl proti těmto obviněním bránit. Římskoněmecký císař Zikmund se zaručil za jeho bezpečnost.

10 V Kostnici byl Jan Hus zatčen a uvržen do vězení, kde pobyl půl roku. Po půl roce se domohl slyšení před církevními hodnostáři, kteří ho však vůbec neposlouchali. Nabídli mu pouze, že může své učení odvolat a zachránit si tím život

11 Jan Hus odmítl své učení odvolat. 6. července 1415 byl za hradbami Kostnice upálen a jeho popel byl vhozen do Rýna. Zemřel statečný člověk a jeho smrt zasáhla celý český národ. Jeho památku si připomínáme v den jeho upálení státním svátkem 6. července. Prostý lid však nezastrašila. video

12 Husitské války Šlechta získávala za vlády krále Václava IV stále větší moc, poddaní byli čím dál více utiskovaní. Církev žila v přepychu, získávala peníze za církevní obřady (svatby, křty, pohřby, zpovědi). Prodávala odpustky- kdo hřešil, mohl si za peníze koupit odpuštění. I mezi církví se našli kněží, kteří toto jednání kritizovali. K nim patřil Jan Hus. Jan Hus Narodil se v Husinci, vystudoval Karlovu univerzitu, kde se stal mistrem. Byl vysvěcen na kněze. Kázal v Betlémské kapli o nešvarech církve. Kázal česky a naslouchalo mnoho, hlavně chudých lidí. Bohatí z něj měli strach. Byl vykázán z Prahy, kázal na venkově pod širým nebem. Církev z něj měla strach. Označila ho za kacíře. Pozvala ho do Kostnice, aby zde před koncilem obhájil své učení. Římskoněmecký císař Zikmund mu zaručil bezpečnost. V Kostnici byl zatčen a uvězněn. Nutili ho, aby své učení odvolal, což Hus odmítl. 6. července 1415 byl upálen a jeho popel vhozen do Rýna.

13 1. Jaká byla situace v zemi za vlády Václava IV.? 2. Jak si žila církev? 3. Vyprávěj o dětství a vzdělání Jana Husa. 4. Jak se jmenuje kaple ve které Jan Hus kázal v Praze? 5. Proti čemu bojoval? 6. Jak dopadla jeho obhajoba před koncilem v Kostnici? Otázky pro malé historiky: 1. Který král zaručil Janu Husovi bezpečnost v Kostnici? 2. Čí to byl syn, čí bratr? Z jakého rodu pocházel?

14  http://simonak.eu/index.php?stranka=pages/h_k/10_3 1.htm http://simonak.eu/index.php?stranka=pages/h_k/10_3 1.htm  http://www.ceska-konference.cz/prispevky/historie- ceskeho-naroda/jan-hus http://www.ceska-konference.cz/prispevky/historie- ceskeho-naroda/jan-hus  http://cr.ic.cz/index.php?clanek=husiti&dir=husiti&men u=husiti http://cr.ic.cz/index.php?clanek=husiti&dir=husiti&men u=husiti  http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpustek http://cs.wikipedia.org/wiki/Odpustek  http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus  Učebnice Vlastivěda 4, nakladatelství Alter  Učebnice Vlastivěda- Hlavní události nejstarších českých dějin, nakladatelství Nová škola  Dětská ilustrovaná encyklopedie Naše vlast, nakladatelství Slovart


Stáhnout ppt "Václav IV. byl slabý panovník. Šlechta se ho přestala obávat a začala si panovat podle své vůle. Přední šlechtici si dokonce dovolili uvěznit i samotného."

Podobné prezentace


Reklamy Google