Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

jméno autora Mgr. Lenka Čechová název projektu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "jméno autora Mgr. Lenka Čechová název projektu"— Transkript prezentace:

1 jméno autora Mgr. Lenka Čechová název projektu Modernizace výuky na ZŠ Česká Lípa, Pátova ulice číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/ číslo šablony III/2 Inovace výuky pomocí ICT předmět Vlastivěda/D pořadové číslo DUM 19

2 Anotace Prezentace je určena k  procvičení daného učiva pro žáky 4. ročníku. Zaměření na život Jana Husa. Součástí prezentace jsou doplňující úlohy pro žáky. Autor Mgr. Lenka Čechová Očekávaný výstup Osvojení si znalostí o životě Mistra Jana Husa v kontextu s historickými událostmi doby. Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivity Aktivita Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání Základní vzdělávání – první stupeň Typická věková skupina 9 – 10 let

3 Mistr Jan Hus Července 1415

4 Místo narození Norimberk Praha Kostnice Husinec Litomyšl Nelahozeves

5 Místo narození: Husinec u Prachatic

6 Rodný dům v Husinci

7 Pověst Asi 0,5km od obce Husinec je tzv. Husova skála, u níž podle pověstí Jan Hus odpočíval při cestách ze školy z Prachatic: Mimo rodný domek Husův jest ještě jedno místo v Husinci, k němuž se pojí živá tradice o Husovi. V mládí svém navštěvoval, jak známo, Jan Hus učení v nedalekých Prachaticích. ...Když sestoupí chodec, jdoucí z Prachatic do Husince, z lesa do údolí Blanice , přijde po drahách k výběžku skály, ležící na pravé straně, která dosud se nazývá v ústech lidu skalou „Husovou“. Tam prý odpočíval a četl mladý žák Jan, kdykoliv se z Prachatic v létě domů ubíral a jak míval opřenu hlavu o skálu - vypravuje se pověst - otiskla se do kamene podoba jeho hlavy. Až donedávna se to staleté znamení ukazovalo, vyskytl se však nějaký horlivý Husův ctitel nebo zuřivý Husův nepřítel a zkazil úplně dřívější podobu ve skále. Celé to místo je nyní černé kouřem z ohňů, stráží při plavbě dříví po řece Blanici tu pálených.Také jiná pověst se ještě udržela mezi pamětníky: „Za jedné velké bouře odpočíval Jan Hus, jda z Prachatic ze školy, pod touto skalou, když blesk právě do jalovcového keře naproti skále udeřil a tento se vzňal. Janovo matka, majíc obavu, aby se při bouři nic nestalo, šla mu naproti a zastala jej, jak sedí pod zmíněnou skalou zamyšlen a dívá se na hořící keř. Na otázku: proč nepospíchá domů, poukázal mladý Jan na hořící keř, řka: Vidíš, tak jak tento keř, tak já ohněm z toho světa sejdu.“

8 Studia Ekonomická fakulta Střední průmyslová škola v Liberci
v Olomouci Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Karlova univerzita v Praze Gymnázium v České Lípě Masarykova univerzita v Brně

9 Univerzita Karlova v Praze

10 Kdo byl Jan Hus? Kněz a papež. Kněz a profesor. Učitel národů.
Kníže a voják. Mistr a král. Křižák a král.

11 Kněz a profesor

12 Kde kázal? Kostel Panny Marie Sněžné v Praze
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje Chrám Sv.. Barbory v Kutné Hoře Pod širým nebem Betlémská kaple na Starém městě v Praze Nekázal nikde.

13 Kaple Betlémská

14 Kaple Betlémská - současnost

15 Pod širým nebem.

16 Jan Hus kritizuje majetek a chování církve.
Kláštery a fary vybíraly poplatky za církevní služby (krty, svatby, pohřby, zpovědi) i za vyzvánění kostelních zvonů. Vyšší církevní hodnostáři i mnozí kněží nedbali na boží přikázání, žili v přepychu a bohatství. Starali se pouze o hromadění svého majetku. Velké pobouření vyvolal prodej odpustku. Církev slibovala, že za peníze každému odpustí jeho zlé skutky. Proti tomuto hříšnému životu se postavil i Jan Hus a začal proti odpustkům kázat.

17 Odpustkový lístek

18 Panovník, který nejprve Jana Husa podporoval a chránil
Panovník, který nejprve Jana Husa podporoval a chránil. Pomohl mu prosadit změny na univerzitě. Vydáním Dekretu kutnohorského obdrželi Češi tri hlasy v univerzitní radě místo dosavadního jednoho, a tak je cizinci nemohli přehlasovat. Změna v hlasování vedla k odchodu německých studentů i učitelů do Lipska, kde si založili svou univerzitu. Tento panovník přestal Jana Husa chránit, protože se papežovi nelíbily Husovy požadavky na nápravu církve A výnosy z prodeje odpustků putovaly do královské pokladny.

19 Který panovník v Čechách vládl?
Karel IV . Zikmund Václav II. Václav I. Václav IV. Václav IV. Václav III. Tajenka je za obrazem.

20 Jan Hus byl měl obhájit své učení. Kde?
Husinec Praha Řím Karlštejn Hoštice Kostnice

21 Mistr Jan Hus - kacířem Do německé Kostnice byl svolán velký církevní sněm, který měl v církevních záležitostech udělat pořádek. Na něj byl povolán i Mistr Jan Hus. Zrazen německým králem Zikmundem, který mu slíbil, svobodné slyšení, byl Jan Hus uvězněn.

22 Upálení Jana Husa Církevní představitelé ho ale neposlouchali, okřikovali ho a spílali mu. Vyzvali ho, aby své názory odvolal. Mistr Jan Hus to odmítl. Proto byl odsouzen k smrti a hned příští den předán světské spravedlnosti a jako kacíř upálen na hranici. Jeho popel byl vhozen do Bodamského jezera, aby po něm na světě nezůstala žádná stopa.

23 Urči správný datum upálení Jana Husa.

24 6. červenec 1415

25 Použité zdroje www. wikipedie.cz Cr.ic./tisk/husiti/


Stáhnout ppt "jméno autora Mgr. Lenka Čechová název projektu"

Podobné prezentace


Reklamy Google