Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jméno autoraMgr. Lenka Čechová název projektuModernizace výuky na ZŠ Česká Lípa, Pátova ulice číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.0495 číslo šablonyIII/2 Inovace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jméno autoraMgr. Lenka Čechová název projektuModernizace výuky na ZŠ Česká Lípa, Pátova ulice číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.0495 číslo šablonyIII/2 Inovace."— Transkript prezentace:

1 jméno autoraMgr. Lenka Čechová název projektuModernizace výuky na ZŠ Česká Lípa, Pátova ulice číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.0495 číslo šablonyIII/2 Inovace výuky pomocí ICT předmět Vlastivěda/D pořadové číslo DUM19

2 Anotace Prezentace je určena k procvičení daného učiva pro žáky 4. ročníku. Zaměření na život Jana Husa. Součástí prezentace jsou doplňující úlohy pro žáky. AutorMgr. Lenka Čechová Očekávaný výstup Osvojení si znalostí o životě Mistra Jana Husa v kontextu s historickými událostmi doby. Druh učebního materiáluPrezentace Druh interaktivityAktivita Cílová skupinaŽák Stupeň a typ vzděláváníZákladní vzdělávání – první stupeň Typická věková skupina9 – 10 let

3 Mistr Jan Hus 1371 - 6. Července 1415

4 Místo narození Praha Norimberk Kostnice Litomyšl Husinec Nelahozeves

5 Husinec Místo narození: Husinec u Prachatic

6 Rodný dům v Husinci

7 Pověst Asi 0,5km od obce Husinec je tzv. Husova skála, u níž podle pověstí Jan Hus odpočíval při cestách ze školy z Prachatic: Mimo rodný domek Husův jest ještě jedno místo v Husinci, k němuž se pojí živá tradice o Husovi. V mládí svém navštěvoval, jak známo, Jan Hus učení v nedalekých Prachaticích....Když sestoupí chodec, jdoucí z Prachatic do Husince, z lesa do údolí Blanice, přijde po drahách k výběžku skály, ležící na pravé straně, která dosud se nazývá v ústech lidu skalou „Husovou“. Tam prý odpočíval a četl mladý žák Jan, kdykoliv se z Prachatic v létě domů ubíral a jak míval opřenu hlavu o skálu - vypravuje se pověst - otiskla se do kamene podoba jeho hlavy. Až donedávna se to staleté znamení ukazovalo, vyskytl se však nějaký horlivý Husův ctitel nebo zuřivý Husův nepřítel a zkazil úplně dřívější podobu ve skále. Celé to místo je nyní černé kouřem z ohňů, stráží při plavbě dříví po řece Blanici tu pálených.Také jiná pověst se ještě udržela mezi pamětníky: „Za jedné velké bouře odpočíval Jan Hus, jda z Prachatic ze školy, pod touto skalou, když blesk právě do jalovcového keře naproti skále udeřil a tento se vzňal. Janovo matka, majíc obavu, aby se při bouři nic nestalo, šla mu naproti a zastala jej, jak sedí pod zmíněnou skalou zamyšlen a dívá se na hořící keř. Na otázku: proč nepospíchá domů, poukázal mladý Jan na hořící keř, řka: Vidíš, tak jak tento keř, tak já ohněm z toho světa sejdu.“

8 Studia Střední průmyslová škola v Olomouci Karlova univerzita v Praze Masarykova univerzita v Brně Ekonomická fakulta v Liberci Gymnázium v České Lípě Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

9 Univerzita Karlova v Praze

10 Kdo byl Jan Hus? Kněz a profesor. Kníže a voják. Mistr a král.Křižák a král. Učitel národů. Kněz a papež.

11 Kněz a profesor

12 Kde kázal? Pod širým nebem Chrám Sv.. Barbory v Kutné Hoře Nekázal nikde. Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje Kostel Panny Marie Sněžné v Praze Betlémská kaple na Starém městě v Praze

13 Kaple Betlémská

14 Kaple Betlémská - současnost

15 Pod širým nebem.

16 Jan Hus kritizuje majetek a chování církve. Kláštery a fary vybíraly poplatky za církevní služby (krty, svatby, pohřby, zpovědi) i za vyzvánění kostelních zvonů. Vyšší církevní hodnostáři i mnozí kněží nedbali na boží přikázání, žili v přepychu a bohatství. Starali se pouze o hromadění svého majetku. Velké pobouření vyvolal prodej odpustku. Církev slibovala, že za peníze každému odpustí jeho zlé skutky. Proti tomuto hříšnému životu se postavil i Jan Hus a začal proti odpustkům kázat.

17 Odpustkový lístek

18 Panovník, který nejprve Jana Husa podporoval a chránil. Pomohl mu prosadit změny na univerzitě. Vydáním Dekretu kutnohorského obdrželi Češi tri hlasy v univerzitní radě místo dosavadního jednoho, a tak je cizinci nemohli přehlasovat. Změna v hlasování vedla k odchodu německých studentů i učitelů do Lipska, kde si založili svou univerzitu. Tento panovník přestal Jana Husa chránit, protože se papežovi nelíbily Husovy požadavky na nápravu církve A výnosy z prodeje odpustků putovaly do královské pokladny.

19 Václav IV. Který panovník v Čechách vládl? Karel IV. Zikmund Václav II. Václav I. Václav IV. Václav III. Tajenka je za obrazem.

20 Jan Hus byl měl obhájit své učení. Kde? Husinec Řím Kostnice Hoštice Karlštejn Praha

21 Mistr Jan Hus - kacířem Do německé Kostnice byl svolán velký církevní sněm, který měl v církevních záležitostech udělat pořádek. Na něj byl povolán i Mistr Jan Hus. Zrazen německým králem Zikmundem, který mu slíbil, svobodné slyšení, byl Jan Hus uvězněn.

22 Upálení Jana Husa Církevní představitelé ho ale neposlouchali, okřikovali ho a spílali mu. Vyzvali ho, aby své názory odvolal. Mistr Jan Hus to odmítl. Proto byl odsouzen k smrti a hned příští den předán světské spravedlnosti a jako kacíř upálen na hranici. Jeho popel byl vhozen do Bodamského jezera, aby po něm na světě nezůstala žádná stopa.

23 Urči správný datum upálení Jana Husa. 7. 6. 1415 6. 7. 415 6. 7. 514 6. 7. 1514 6. 7. 1415 7. 6. 1514

24 6. červenec 1415

25 Použité zdroje www.husinec.cz www. wikipedie.cz Cr.ic./tisk/husiti/ www.panovnici.cz


Stáhnout ppt "Jméno autoraMgr. Lenka Čechová název projektuModernizace výuky na ZŠ Česká Lípa, Pátova ulice číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.0495 číslo šablonyIII/2 Inovace."

Podobné prezentace


Reklamy Google