Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jan Hus církevní reformátor

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jan Hus církevní reformátor"— Transkript prezentace:

1 Jan Hus církevní reformátor
VY_32_INOVACE_24-17 Jan Hus církevní reformátor Počátky reformace v českých zemích

2 Jan Hus Autor: Jan Vilímek, Název:Jan Vilímek - Mistr Jan Hus.jpg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vilímek_-_Mistr_Jan_Hus.jpg

3 Základní fakta osobnosti
Narozen asi 1370 v Husinci, smrt upálením 6. července 1415 Kostnici. Římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel, reformátor a kazatel. Byl ovlivňován myšlenkami a argumentací Johna Wyclifa, o 100 let předběhl dobu před ostatními reformátory ( Luther, Kalvín, …). Psal latinsky pro učené, česky pro obyčejný lid.

4 Husovo působení na Karlově univerzitě
Mistr svobodného umění, děkan artistické fakulty, rektor Univerzity Karlovy. Roku 1409 prosadil Hus u panovníka tzv. Kutnohorský dekret – změna poměru hlasů na univerzitě ve prospěch Čechů v poměru 3:1. Cizí učitelé, ale i studenti (asi 800) však univerzitu opustili na protest proti rozhodnutí panovníka a dále šířili zprávy o Husově kacířství.

5 Latinské traktáty De Ecclesia (O církvi):
Kdo svými skutky jedná proti Písmu, není pravým křesťanem. Hlavou církve není papež, ale Kristus. Křesťan není povinen poslouchat papeže, jsou- li jeho příkazy v rozporu s Biblí.

6 České traktáty Knížky o svatokupectví – kritika principu odpustků
Výklad Viery, Desatera a Páteře - výklad tří základních modliteb – Vyznání víry, Desatera božích přikázání a Otčenáše – Páter noster. Postila – dovršení literární činnosti těsně před odjezdem do Kostnice – nejoblíbenější.

7 Reforma českého pravopisu
Latinský spis De orthographia bohemica – O pravopise českém. Změna pravopisu spřežkového na diakritický Spřežky sz, ss, sch, … zjednodušil použitím NABODENÍČKA KRÁTKÉHO Czas = Ċas (háček vznikl později) Délky – zjednodušil zavedením NABODENÍČKA DLOUHÉHO Komaar = komár

8 Betlémská kaple Původní kaple byla postavena roku 1391, byla určena pro česká kázání. Od roku 1402 zde působil jako kazatel i J. Hus. Oblíbenost kázání stoupala, nejprve i se zájmem krále Václava IV. Postupně jeho názory označeny za kacířské, církev dala Husa do zostřené klatby a dokonce vyhlásila nad Prahou INTERDIKT – odchod na Kozí Hrádek, kázání pod širým nebem.

9 Betlémská kaple v dnešní podobě
Autor:http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedista_diskuse:Kf, Název:Betlemska kaple.jpgZdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Betlemska_kaple.jpg

10 Betlémská kaple dnes Kaple však postupně v dějinách chátrala, a proto byla 1786 zbořena. Na jejím místě stály činžovní domy. Kaple byla znovu vybudována v 50. letech minulého století jako památník husitského hnutí (iniciativa ministra kultury Zdeňka Nejedlého). Obnovená kaple není vysvěcena, slouží také jako slavnostní aula Českého vysokého učení technického v Praze.

11 Interiér Betlémské kaple dnes – zde promoce Fakulty architektury ČVUT
Autor: vlastní foto autorky DUM Mgr. Drahomíry Gajdošíkové

12 Husova cesta do Kostnice
Hus povolán do Kostnice k jednání koncilu. Jel s několika názorově blízkými, se dvěma vozy a třiceti koňmi. Vlastnil Zikmundův glejt, který měl ochránit Husa při cestě a pobytu v Kostnici. Nejdříve krátce po příjezdu do města pobýval v městském domě (Hus Haus). Brzy však byl zajat a s podlomeným zdravím umístěn do cely benediktýnského kláštera na malém bodamském ostrůvku.

13 Autor: vlastní foto autorky DUM Mgr. D. Gajdošíkové
Hus Haus Kostnice Autor: vlastní foto autorky DUM Mgr. D. Gajdošíkové

14 Autor: vlastní foto autorky DŮM Mgr. D. Gajdošíkové
Hus Haus Konstanz Autor: vlastní foto autorky DŮM Mgr. D. Gajdošíkové

15 Nápis na Husově domu v Kostnici
Autor: vlastní foto autorky DUM Mgr. D. Gajdošíkové

16 Autor: vlastní foto autorky DUM Mgr. D. Gajdošíkové
Po krátké době pobytu byl převezen do vězení benediktýnského kláštera, přijímal zde listy z Čech a odpovídal na ně (šifry) Autor: vlastní foto autorky DUM Mgr. D. Gajdošíkové

17 Kostnický koncil Koncil zasedal čtyři roky, Husova otázka byla řešena jako jedna z mnoha potíží ve vnitřní organizaci církve. Celkem tři slyšení, své názory Hus neodvolal, tudíž bylo rozhodnuto o upálení. Verdikt vyslyšel v gotické katedrále Münsteru (na místě 17 kroků od hlavních dveří). Zikmund nemohl ovlivnit rozhodnutí církevního koncilu !!!

18 Budova koncilu – dnes restaurace
Autor: vlastní foto autorky DUM Mgr. D. Gajdošíkové

19 Husovo upálení Přímým svědkem jednotlivých jednání i upálení byl Petr z Mladoňovic. Doprovodil Husa na cestě do Kostnice, byl přítomen všem jednáním, pořizoval autentické záznamy dokumentů, listin, žalob, odpovědí, dopisů, traktátů a kázání. Volil latinu, počítal s mezinárodním dopadem obsahu. Hus upálen za branami města Kostnice, připomínkou dnes zde „Husův kámen“. Popel vhozen do Rýna. Datum upálení dnes státním svátkem.

20 Husův kámen (památník z roku 1862)
Autor: vlastní foto autorky DUM Mgr. D. Gajdošíkové

21 Jan Hus na hranici - iluminace v Jenském kodexu
Autor: Neznámý, Název::Jan Hus at the Stake.jpg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Hus_at_the_Stake.jpg

22 Kostnice roku 1416 Za rok přijel do Kostnice Husovy názory znovu obhajovat Husův přítel mistr Jeroným Pražský. Čekala jej však také smrt, byl upálen na stejném místě.

23 20. století a postoj vůči Husovi
V katolické církvi figuroval Hus po staletí (rozhodnutím koncilu – 1415) jako kacíř. Změna nastala v roce 1999, kdy papež Jan Pavel II. prohlásil, že lituje kruté smrti Jana Husa a uznal ho jako reformátora církve.

24 Autor DUM: Mgr. Drahomíra Gajdošíková
Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Drahomíra Gajdošíková


Stáhnout ppt "Jan Hus církevní reformátor"

Podobné prezentace


Reklamy Google