Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jan Hus církevní reformátor Počátky reformace v českých zemích VY_32_INOVACE_24-17.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jan Hus církevní reformátor Počátky reformace v českých zemích VY_32_INOVACE_24-17."— Transkript prezentace:

1 Jan Hus církevní reformátor Počátky reformace v českých zemích VY_32_INOVACE_24-17

2 Jan Hus Autor: Jan Vilímek, Název:Jan Vilímek - Mistr Jan Hus.jpg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vilímek_-_Mistr_Jan_Hus.jpg

3 Základní fakta osobnosti  Narozen asi 1370 v Husinci, smrt upálením 6. července 1415 Kostnici.  Římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel, reformátor a kazatel. Byl ovlivňován myšlenkami a argumentací Johna Wyclifa, o 100 let předběhl dobu před ostatními reformátory ( Luther, Kalvín, …).  Psal latinsky pro učené, česky pro obyčejný lid.

4 Husovo působení na Karlově univerzitě  Mistr svobodného umění, děkan artistické fakulty, rektor Univerzity Karlovy.  Roku 1409 prosadil Hus u panovníka tzv. Kutnohorský dekret – změna poměru hlasů na univerzitě ve prospěch Čechů v poměru 3:1.  Cizí učitelé, ale i studenti (asi 800) však univerzitu opustili na protest proti rozhodnutí panovníka a dále šířili zprávy o Husově kacířství.

5 Latinské traktáty  De Ecclesia (O církvi):  Kdo svými skutky jedná proti Písmu, není pravým křesťanem.  Hlavou církve není papež, ale Kristus.  Křesťan není povinen poslouchat papeže, jsou- li jeho příkazy v rozporu s Biblí.

6 České traktáty  Knížky o svatokupectví – kritika principu odpustků  Výklad Viery, Desatera a Páteře - výklad tří základních modliteb – Vyznání víry, Desatera božích přikázání a Otčenáše – Páter noster.  Postila – dovršení literární činnosti těsně před odjezdem do Kostnice – nejoblíbenější.

7 Reforma českého pravopisu  Latinský spis De orthographia bohemica – O pravopise českém.  Změna pravopisu spřežkového na diakritický. 1. Spřežky sz, ss, sch, … zjednodušil použitím NABODENÍČKA KRÁTKÉHO Czas = Ċas (háček vznikl později) 2. Délky – zjednodušil zavedením NABODENÍČKA DLOUHÉHO Komaar = komár

8 Betlémská kaple  Původní kaple byla postavena roku 1391, byla určena pro česká kázání.  Od roku 1402 zde působil jako kazatel i J. Hus.  Oblíbenost kázání stoupala, nejprve i se zájmem krále Václava IV.  Postupně jeho názory označeny za kacířské, církev dala Husa do zostřené klatby a dokonce vyhlásila nad Prahou INTERDIKT – odchod na Kozí Hrádek, kázání pod širým nebem.

9 Betlémská kaple v dnešní podobě Autor:http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedista_diskuse:Kf, Název:Betlemska kaple.jpgZdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Betlemska_kaple.jpg

10 Betlémská kaple dnes  Kaple však postupně v dějinách chátrala, a proto byla 1786 zbořena. Na jejím místě stály činžovní domy.  Kaple byla znovu vybudována v 50. letech minulého století jako památník husitského hnutí (iniciativa ministra kultury Zdeňka Nejedlého).  Obnovená kaple není vysvěcena, slouží také jako slavnostní aula Českého vysokého učení technického v Praze.

11 Interiér Betlémské kaple dnes – zde promoce Fakulty architektury ČVUT Autor: vlastní foto autorky DUM Mgr. Drahomíry Gajdošíkové

12 Husova cesta do Kostnice  Hus povolán do Kostnice k jednání koncilu. Jel s několika názorově blízkými, se dvěma vozy a třiceti koňmi.  Vlastnil Zikmundův glejt, který měl ochránit Husa při cestě a pobytu v Kostnici.  Nejdříve krátce po příjezdu do města pobýval v městském domě (Hus Haus).  Brzy však byl zajat a s podlomeným zdravím umístěn do cely benediktýnského kláštera na malém bodamském ostrůvku.

13 Hus Haus Kostnice Autor: vlastní foto autorky DUM Mgr. D. Gajdošíkové

14 Hus Haus Konstanz Autor: vlastní foto autorky DŮM Mgr. D. Gajdošíkové

15 Nápis na Husově domu v Kostnici Autor: vlastní foto autorky DUM Mgr. D. Gajdošíkové

16 Po krátké době pobytu byl převezen do vězení benediktýnského kláštera, přijímal zde listy z Čech a odpovídal na ně (šifry) Autor: vlastní foto autorky DUM Mgr. D. Gajdošíkové

17 Kostnický koncil 1414 - 1418  Koncil zasedal čtyři roky, Husova otázka byla řešena jako jedna z mnoha potíží ve vnitřní organizaci církve.  Celkem tři slyšení, své názory Hus neodvolal, tudíž bylo rozhodnuto o upálení. Verdikt vyslyšel v gotické katedrále Münsteru (na místě 17 kroků od hlavních dveří).  Zikmund nemohl ovlivnit rozhodnutí církevního koncilu !!!

18 Budova koncilu – dnes restaurace Autor: vlastní foto autorky DUM Mgr. D. Gajdošíkové

19 Husovo upálení  Přímým svědkem jednotlivých jednání i upálení byl Petr z Mladoňovic. Doprovodil Husa na cestě do Kostnice, byl přítomen všem jednáním, pořizoval autentické záznamy dokumentů, listin, žalob, odpovědí, dopisů, traktátů a kázání.  Volil latinu, počítal s mezinárodním dopadem obsahu.  Hus upálen 6. 7. 1415 za branami města Kostnice, připomínkou dnes zde „Husův kámen“. Popel vhozen do Rýna.  Datum upálení dnes státním svátkem.

20 Husův kámen (památník z roku 1862) Autor: vlastní foto autorky DUM Mgr. D. Gajdošíkové

21 Jan Hus na hranici - iluminace v Jenském kodexu Autor: Neznámý, Název::Jan Hus at the Stake.jpg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Hus_at_the_Stake.jpg

22 Kostnice roku 1416  Za rok přijel do Kostnice Husovy názory znovu obhajovat Husův přítel mistr Jeroným Pražský.  Čekala jej však také smrt, byl upálen na stejném místě.

23 20. století a postoj vůči Husovi  V katolické církvi figuroval Hus po staletí (rozhodnutím koncilu – 1415) jako kacíř.  Změna nastala v roce 1999, kdy papež Jan Pavel II. prohlásil, že lituje kruté smrti Jana Husa a uznal ho jako reformátora církve.

24 Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Drahomíra Gajdošíková


Stáhnout ppt "Jan Hus církevní reformátor Počátky reformace v českých zemích VY_32_INOVACE_24-17."

Podobné prezentace


Reklamy Google