Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy:c ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Autor: Vladislav Michl Název: VY_32_INOVACE_590_HUSITSKÉ_VÁLKY_JAN_ŽIŽK A_Z_TROCNOVA Téma:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy:c ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Autor: Vladislav Michl Název: VY_32_INOVACE_590_HUSITSKÉ_VÁLKY_JAN_ŽIŽK A_Z_TROCNOVA Téma:"— Transkript prezentace:

1 Název školy:c ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Autor: Vladislav Michl Název: VY_32_INOVACE_590_HUSITSKÉ_VÁLKY_JAN_ŽIŽK A_Z_TROCNOVA Téma: ZOPAKOVÁNÍ SI HUSITSKÝCH MYŠLENEK, ZNAKU, BITEV, OSOBNOSTI JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA Číslo projektu: CZ 1.07/1.4.00/21. 2975

2 Prezentace je určena žákům 4. ročníku v hodině Člověk a jeho svět – vlastivěda. Žáci si připomenou husitský symbol, myšlenky, zbraně, bitvy, osobnost Jana Žižky z Trocnova. Snímek č. 3 – kalich, symbol husitů Snímek č. 4 – zbraně husitů Snímek č. 5 – Jan Žižka z Trocnova Snímek č. 6 – Bitva husitů s křižáky Snímek č. 8 – bitva u Lipan

3  po smrti Jana Husa si jeho příznivci začali říkat husité  znakem byl kalich – přijímání pod obojí (chleba = tělo páně, víno = krev páně) – znamená rovnost lidí  k husitům se hlásila část měšťanů, šlechty, nejvíc však chudina  neklid vzrůstal, lidé plenili kláštery, vyháněli kněze z far, ničili vybavení kostelů  1. pražská defenestrace – lid vyházel katolické radní z oken radnice  v jižních Čechách si vybudovali své město – Tábor  všichni si v něm měli být rovni

4 - hejtmani – velitelé husitského vojska - bojové vozy – husité z nich sestavovali vozovou hradbu – srazili je k sobě, spojili řetězy do tvaru obdélníku – sloužily jako opevnění - ručnice – první střelné zbraně husitů - dále používali děla, cepy, sudlice nebo kopí - husité byli doprovázeni ženami i dětmi - kněží – kázali bojovníkům a vedli je do bitev

5  pocházel z chudého zemanského rodu  v mládí přišel o oko ve vojsku u královského dvora  stal se hejtmanem u husitů  všechny bitvy, které vedl, skončily vítězstvím husitů  husitská vojska vedl i jako úplně slepý  mezi husity byl oblíbený a uznávaný vůdce  po jeho smrti si část husitů říkala „sirotci“

6 Bitva u Sudoměře : Roku 1420 bylo několik husitů v čele s Janem Žižkou přepadeno panskou jízdou. Husité srazili vozy a opevnili se na hrázi rybníka. Byla to první vítězná bitva. Velkou zbraní husitů bylo jejich přesvědčení, že bojují za správnou věc. Křižákům toto přesvědčení chybělo. Byli najímáni na boj proti husitům. Křížové výpravy byly vyhlašovány papežem proti nepřátelům katolické víry. Vojáci nosili na šatech kříž (křižáci). Pomocí těchto vojsk se chtěl Zikmund zmocnit českého trůnu. Všechny výpravy končily vítězstvím husitů.

7 - po smrti Žižky vedl husity Prokop Holý - v bitvě u Domažlic roku 1431 pod vedením Prokopa Holého zahnali husité křižáky na útěk – křižáci se údajně rozprchli po tom, co uslyšeli zpěv husitských bojovníků (Kdož sú boží bojovníci) - později přecházeli husité od obrany také k útoku – spanilé jízdy - výpravy husitů za hranice země, kde měli šířit myšlenky husitů a zastrašovat nepřítele, ale také plenit a získávat kořist - začali bojovat proti hradům, klášterům i městům - vítězili, ale válka všechny vyčerpávala a země chudla

8 Bitva u Lipan: - husité již nebyli jednotní – rozdělili se na dvě skupiny - roku 1434 se obě skupiny střetly v bitvě u Lipan - jedna skupina byla tvořena husitským panstvem, pražským měšťanstvem a katolickým panským vojskem – bylo početnější, lépe vyzbrojené - druhá strana byla tvořena prostými husity (táborité a sirotci) – vedl je Prokop Holý - panská jízda využila vojenské lsti – předstírala útěk, husité se nechali vylákat z vozové hradby, panská jízda jim odřízla cestu zpět - strhl se rychlý a krutý boj - Prokop Holý a tisíce prostých husitů padli – husitské vojsko zaniklo - po vítězství panských vojsk byl Zikmund Lucemburský uznán českým králem

9 1. Co bylo symbolem husitů a proč? 2. Jak se jmenovalo město, které si postavili? 3. Co bylo hlavní myšlenkou v tomto městě? 4. Co využívali husité při bitvách? 5. Co je to pražská defenestrace? 6. Vyjmenuj nějaké husitské zbraně. 7. Co víš o Janu Žižkovi z Trocnova? 8. S kým husité bojovali? 9. Co bylo cílem spanilých jízd? 10. Kdo to byli sirotci? 11. Na jaké dva tábory se husité rozdělili?

10 STŘÍBRNÁ, PaedDr. Iva. Vlastivěda 4: HLAVNÍ UDÁLOSTI NEJSTARŠÍCH ČESKÝCH DĚJIN. První. Brno: NOVÁ ŠKOLA, 2005. ISBN 80-7289-061-1.


Stáhnout ppt "Název školy:c ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY Autor: Vladislav Michl Název: VY_32_INOVACE_590_HUSITSKÉ_VÁLKY_JAN_ŽIŽK A_Z_TROCNOVA Téma:"

Podobné prezentace


Reklamy Google