Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Upálení Jana Husa vyvolalo v Čechách obrovské pobouření. Stoupenci Jana Husa si začali říkat husité. K Husovu učení se hlásila nejen chudina, ale i část.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Upálení Jana Husa vyvolalo v Čechách obrovské pobouření. Stoupenci Jana Husa si začali říkat husité. K Husovu učení se hlásila nejen chudina, ale i část."— Transkript prezentace:

1

2 Upálení Jana Husa vyvolalo v Čechách obrovské pobouření. Stoupenci Jana Husa si začali říkat husité. K Husovu učení se hlásila nejen chudina, ale i část měšťanů a šlechty.

3 V křesťanských bohoslužbách má zvláštní místo svátost přijímání. Na památku umučení Ježíše Krista přijímají křesťané jeho tělo v podobě hostie (zvláštní oplatky) a jeho krev v podobě jednoho doušku vína. Tento zvyk se však během staletí změnil. Přijímat krev Kristovu (víno) mohli v katolické církvi jen kněží. Husité začali hlásat přijímání pod obojí, to znamená krev i tělo Kristovo. Jejich znakem se stal kalich na víno (symbolizující krev Kristovu i pro věřící, ne jen pro kněze). Kalich se stal symbolem rovnosti všech lidí.

4  Nepokoje v našich zemích narůstaly.  Prostí lidé vyháněli z kostelů a klášterů kněze, kteří žili v hříchu a ničili jejich vzácné vybavení.  V Praze vyhodili ne- náviděné radní z okna radnice - 1. pražská defenestrace.  Ve stejné době umí- rá král Václav IV.

5 Husovi stoupenci začali na obranu vytvářet ozbrojené houfy. Nad řekou Lužnicí si vybudovali opevněné město Tábor. Sem přicházeli lidé, kteří chtěli žít podle učení Mistra Jana Husa.

6  Po příchodu do Tábora odevzdávali lidé všechen svůj majetek (peníze, šperky) do velkých kádí na náměstí.  Získané věci sloužily ke společnému prospěchu.  Brzy se však ukázalo, že rovnost všech lidí byla pouhým snem.

7  Husité bojovali zbraněmi vyrobenými ze zemědělského nářadí. 1) halapartna 2) kopí 3) sudlice 4) sekyra 5) sudlice 6) šídlo 7) meč 8) cep 9) kropáč 10) řemdih 11) sudlice ušatá

8  Při bitvách využívali nákladních vozů.  Stavěli z nich vozovou hradbu.

9  Husitští bojovníci stojící na vozech byli ve stejné výšce jako jezdec na koni a mohli se lépe bránit.  Do mezer mezi vozy stavěli děla.

10 Husitské války Stoupenci Jana Husa si začali říkat husité. Husité hlásali přijímání pod obojí - to znamená tělo (hostii) i krev Kristovu (víno). Symbolem husitů se stal kalich - rovnost všech lidí. V jižních Čechách si vybudovali město Tábor, kde si byli všichni lidé rovni. Husitské zbraně byly vyrobeny ze zemědělského nářadí (cep, halapartna, sudlice, atd.) Ze zemědělských vozů stavěli při bitvách neproniknutelné vozové hradby, do mezer stavěli děla.

11  Velitelé husitských vojsk se nazývali hejtmani.  V čele husitského vojska stál Jan Žižka z Trocnova.

12  Jan Žižka pocházel z chudého zemanského rodu.  V mládí přišel o jedno oko.  Byl nadšeným obdivovatelem Jana Husa a nelítostným válečníkem.  Stal se husitským hejtmanem.  Pod jeho vedením nebyli husité nikdy poraženi.  Husitská vojska vedl i jako úplně slepý.  Byl velice oblíbeným vojevůdcem.  Po jeho smrti si část husitů začala říkat sirotci video

13  Jedna z prvních velkých bitev husitů. Oddíl obrněných rytířů na koních zaútočil na nevelkou skupinu husitů. Žižka nařídil rozestavit vozovou hradbu na úzké hrázi mezi dvěma rybníky. Jeden byl vypuštěný a panská jízda se rozhodla zaútočit na husity z boku. Koně s jezdci v brnění zapadali do bahna na dně rybníka. Husité vyrazili z vozové hradby a dobíjeli je cepy.

14  Křižáci byli najatí vojáci sloužící církvi (název získali podle znamení kříže na šatech).  Křížové výpravy vyhlašoval papež proti nepřátelům církve.  Proti husitům křižáci podnikli 5 křižáckých výprav, všechny skončily vítězstvím husitských vojsk.

15  Poslední pátá křižácká výprava skončila také nezdarem křižáků.  Velké vojsko křižáků čítající sto tisíc žoldnéřů se usadilo nedaleko Domažlic a chystalo se drancovat a plenit české země.  Poté co obdrželi zprávu, že se blíží husité a uslyšeli mohutný zpěv jejich chorálu „Kdož sú boží bojovníci“ dali se na útěk.  Téměř vše nechávali na místě a tak husité získali obrovskou válečnou kořist.  V té době husity vedl hejtman Prokop Holý.

16  Husité se přestali jen bránit, ale podnikali „spanilé jízdy“ za hranice, kde plenili a získávali kořist.  Husitský tábor nebyl jednotný- někteří husité zbohatli a chtěli si majetek užívat.  Husitský tábor se rozdělil na dvě skupiny.

17 video  Obě skupiny husitů se střetly roku 1434 v bitvě u Lipan.  Husitské panstvo se spojilo s pražskými měšťany a porazili prosté husity (tzv. tábority a sirotky) v čele s Prokopem Holým.  Prokop Holý a tisíce prostých husitů padli, husitské vojsko zaniklo.  Králem byl uznán Zikmund Lucemburský.

18 Husitské války Velitelům husitských vojsk se říkalo hejtmani. Nejslavnější vůdce husitů byl Jan Žižka z Trocnova. V mládí přišel o jedno oko. Všechny bitvy, které vedl skončily úspěšně. Zemřel v boji. Křižáci byli najatí vojáci církve. Papež vyhlašoval křižácké výpravy proti husitům. Všechny skončily porážkou křižáků. Po Žižkově smrti vedl husity Prokop Holý. V bitvě u Domažlic husité zahnali křižáky pouze zpěvem chorálu Kdož sú boží bojovníci. Husitský tábor se rozdělil na dvě skupiny- husitské panstvo a prosté husity. Obě skupiny se střetly v bitvě u Lipan. Vyhrálo husitské panstvo spojené s pražskými měšťany. Tím husitské vojsko zaniklo.

19 1. Co se stalo symbolem husitů a co to symbolizovalo? 2. Jak se jmenovalo město, které husité vybudovali? 3. Jakými zbraněmi husité bojovali? 4. Vysvětli princip vozové hradby. 5. Co víš o Janu Žižkovi? 6. Kdo to byli křižáci? 7. Kde a za jakých okolností byli husité poraženi? OTÁZKY PRO MLADÉ HISTORIKY 1. Jak se jmenovaly zbraně, kterými husité bojovali? 2. Vyjmenuj alespoň dvě další husitské bitvy.

20

21  Učebnice Vlastivěda 4, nakladatelství Alter  Učebnice Vlastivěda- Hlavní události nejstarších českých dějin, nakladatelství Nová škola  Dětská ilustrovaná encyklopedie Naše vlast, nakladatelství Slovart  http://akce- souteze.gastronews.cz/taborska_tvrz_kucharskeho_narodniho_tymu http://akce- souteze.gastronews.cz/taborska_tvrz_kucharskeho_narodniho_tymu  http://www.militaria.cz/cz/clanky/valky-a-valecnici/bitva-u- nekmire.html http://www.militaria.cz/cz/clanky/valky-a-valecnici/bitva-u- nekmire.html  http://www.jcnews.cz/doba-husitska/ http://www.jcnews.cz/doba-husitska/  http://www.vyukovematerialy.cz/dejepis/rocnik7/vsvek8.htm


Stáhnout ppt "Upálení Jana Husa vyvolalo v Čechách obrovské pobouření. Stoupenci Jana Husa si začali říkat husité. K Husovu učení se hlásila nejen chudina, ale i část."

Podobné prezentace


Reklamy Google