Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JEŽÍŠOVA VELEKNĚŽSKÁ MODLITBA I Centrum pro katechezi, Olomouc 2014.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JEŽÍŠOVA VELEKNĚŽSKÁ MODLITBA I Centrum pro katechezi, Olomouc 2014."— Transkript prezentace:

1 JEŽÍŠOVA VELEKNĚŽSKÁ MODLITBA I Centrum pro katechezi, Olomouc 2014

2 JEŽÍŠOVA VELEKNĚŽSKÁ MODLITBA (JAN 17,1-25) Přišla „ta hodina“ a Ježíš se modlí ke svému Otci. Ježíš všechno opouští. Dokáži se takto modlit i já? Je to rozhovor mezi Ježíšem a jeho Otcem: plný pravdy, lásky, ale také bolesti. Je to modlitba našeho velekněze a je neoddělitelná od jeho oběti na kříži. Centrum pro katechezi, Olomouc 2014

3 JOM KIPPUR – DEN SMÍŘENÍ  „den trýznění duší“ nebo „očista od hříchu“;  den, kdy Hospodin odpustil Izraeli zhotovení zlatého telete pod horou Sinaj; den, kdy Abrahám uzavírá smlouvu s Hospodinem;  den postu a modliteb. Velekněz přináší smírnou oběť. Izraelský lid je takto znovu smířen s Hospodinem a opět si uvědomuje, že je vyvoleným národem, svatým lidem. Centrum pro katechezi, Olomouc 2014

4 JEŽÍŠOVA VELEKNĚŽSKÁ MODLITBA  má strukturu této židovské slavnosti.  Ježíš se den před svou smrtí obrací k Otci a nabízí sám sebe jako oběť a modlí se za všechny, kteří budou v něho věřit.  Ježíš říká svému Otci: „Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe“. Takto bude oslaven Otec. Také moje modlitba má směřovat k tomuto cíli. Ježíš zde odhaluje věčný život: skutečné poznání Otce, které zde na zemi můžeme objevit pouze svojí vírou a láskou. Centrum pro katechezi, Olomouc 2014

5 „OSLAV SVÉHO SYNA, ABY SYN OSLAVIL TEBE“  V Ježíšově poslušnosti se naplňuje jeho synovství.  Toto je symbolem nového kněžství, které spočívá právě na kříži.  Pro křesťana je kříž skutkem lásky.  Tato láska je opravdovou Boží slávou. Centrum pro katechezi, Olomouc 2014

6 PŘÍMLUVA ZA UČEDNÍKY  Ježíš se přimlouvá za své učedníky, aby byli ochotní stejně jako on se cele vydat do Otcových rukou;  aby mohli zpřítomňovat Boha ve světě.  Touto modlitbou nás Ježíš zasvěcuje Otci. Zasvěcená osoba existuje pro druhé, je druhým darována. Posvětit se – darovat Bohu, znamená nebýt už sám pro sebe, ale jsem pro ty druhé. Centrum pro katechezi, Olomouc 2014

7 KONEC ČASŮ  Třetí moment Ježíšovy modlitby sahá až na konec časů.  Tato modlitba je pro nás stálá až do okamžiku smrti, a pak  pokud se nechám posvětit,  proměnit Kristem, přicházíme do Božího království. Centrum pro katechezi, Olomouc 2014


Stáhnout ppt "JEŽÍŠOVA VELEKNĚŽSKÁ MODLITBA I Centrum pro katechezi, Olomouc 2014."

Podobné prezentace


Reklamy Google