Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace Žák se seznámí s obsahem Bible …. Autor Tomáš Krsek Jazyk Čeština Očekávaný výstup Pojmenuje význam bible. Je schopen správně přiřadit významné.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace Žák se seznámí s obsahem Bible …. Autor Tomáš Krsek Jazyk Čeština Očekávaný výstup Pojmenuje význam bible. Je schopen správně přiřadit významné."— Transkript prezentace:

1

2 Anotace Žák se seznámí s obsahem Bible …. Autor Tomáš Krsek Jazyk Čeština Očekávaný výstup Pojmenuje význam bible. Je schopen správně přiřadit významné části bible podle obsahu. Speciální vzdělávací potřeby - žádné – Klíčová slova bible, Starý zákon, Nový zákon Druh učebního materiálu Prezentace Druh interaktivityAktivita / Výklad / Kombinace Cílová skupinaŽák Stupeň a typ vzdělávánízákladní vzdělávání – druhý stupeň Typická věková skupina13 - 14 let / 8. ročník Celková velikost/datum5840 kB (5,84 MB) – září 2011 Identifikátor materiálu: EU – 14 - 1

3

4 Metodické pokyny: - DUM má žáky seznámit se základním obsahem bible. - Podle obsahu je možné si vybrat výkladovou část ke Starému nebo Novému zákonu. - Slide „Tóra“ obsahuje zvukovou nahrávku Genesis – spustit lze kliknutím na ikonu reproduktoru. - Obsah také umožňuje přejít ke dvěma procvičovacím slidům. Ty obsahují v podnadpisu instrukce k jejich použití. - Některé slidy obsahují v pravé dolní části tlačítka akcí, která svým popisem umožňují návrat ke konkrétním slidům DUMu. Kliknutí provádějte mimo popisek akce. Tlačítka akce bez popisku vrací DUM na Obsah Obr. bible

5 obsah Obrázek bible

6 Obsah Starý zákon Nový zákon Závěr DUMu Úkoly k procvičení Úkoly k procvičení I. Zdroje k obrázkům Úkoly k procvičení II. Použitá literatura Kliknutím vyberte možnost

7 Starý zákon - Původně psán hebrejsky - Obsahuje historické, liturgické, právnické a literární texty - Obsah Starého zákona: Tóra (Pět knih Mojžíšových) Knihy soudců Knihy královské Knihy moudrosti a Kniha přísloví Svaté spisy, lyrické žalmy obsah

8 Tóra - Je nejstarší - Obsahuje pět knih Mojžíšových: - Genesis - Exodus - Leviticus - Numeri - Deuteronomium Starý zákon

9 Knihy soudců - Popisuje historii Židů, kteří se usídlili v zaslíbené zemi, ale ještě neměli krále - V případě nouze se v čele kmene objevil soudce, který ho pak vedl - Podle tradice ji napsala Rút, prababička krále Davida Starý zákon

10 Knihy královské - Líčí vládu tří králů a dějiny židovského národa až po jeho tragickou porážku a vyhnanství Starý zákon

11 Kniha moudrosti a Kniha přísloví - Vyslovují názory na vztahy mezi lidmi - Vyslovují se k lidským vlastnostem Starý zákon

12 Svaté spisy – básnické knihy - Obsahuje žalmy (náboženská lyrika), Jób, Přísloví, Pět svitků (i milostná Píseň písní), Kniha Danielova, spisy historické Starý zákon

13 Nový zákon - Křesťanská část bible - Původně psána řecky - Vznikala v 1. – 2. století n. l. - Obsahuje: - 4 evangelia (Matouš, Marek, Lukáš, Jan) – o životě Krista - Epištoly (listy apoštolů věřícím) - Zjevení sv. Jana (Apokalypsa) – o konci světa

14 Procvičování I. Označte části, které patří k Novému zákonu: Píseň písní Apokalypsa sv. Jana Genesis Evangelium sv. Lukáše Desatero přikázání     

15 Procvičování II. Starý zákon byl původně napsán (klikněte na vámi vybranou možnost): Latinsky Řecky Hebrejsky

16 CHYBA  znovu

17 CHYBA 

18 VÝBORNĚ

19 Použitá literatura KOŠŤÁK, Jaromír. Literatura I.: Pracovní učebnice pro 6.-9. ročník základních škol. 1. vydání. Praha: Fortuna, 1994. ISBN 80-7168-148-2.

20 Zdroje obrázků: [cit. 2011-09-04]. Dostupný pod licencí Microsoft Office 2010 (viz http://explore.live.com/microsoft-servi... cz&CTT=114) na WWW:./

21 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Anotace Žák se seznámí s obsahem Bible …. Autor Tomáš Krsek Jazyk Čeština Očekávaný výstup Pojmenuje význam bible. Je schopen správně přiřadit významné."

Podobné prezentace


Reklamy Google