Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/"— Transkript prezentace:

1 Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1099
Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám „Učíme aktivně“ Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_14 Adresa školy: Vrchlického 630/5, Děčín II Autor: Mgr. Lucie Barillová Název materiálu: Legenda Předmět: Dějepis Cílová skupina: 7. ročník VY_32_INOVACE_14 - Legenda

2 Datum realizace v hodině: 18.10.2012, třída VII. A
Datum vytvoření: Téma: Legenda Cíl prezentace: seznámení se základními údaji, týkající se legendy jako literárního žánru, tématy Časová dotace: 20 min. Anotace: seznámení s latinskými pojmy, jak se vyvíjely legendy v českých zemích, náměty, kdo byla Kateřina alexandrijská. Datum realizace v hodině: , třída VII. A VY_32_INOVACE_14 - Legenda

3 Legenda je epický literární druh, pojednávající o životě, smrti, umučení a zázracích určitého světce či mučedníka, příp. ostatků nebo svatého předmětu (legenda o sv. Kříži). Používá se též označení hagiografie, což je termín odvozený z řeckého hagios svatý a grafein psát. Hagiografie vznikla na sklonku antiky, když se klasická biografie rozšířila o prvky z bible (zvláště o líčení zázraků). VY_32_INOVACE_14 - Legenda

4 Základní osa vyprávění
o narození, životě (vita) smrti (passio) přenesení ostatků (translatio) zázracích (miracula) osoby, o které se soudilo, že se za své skutky dostala jistě do nebe. VY_32_INOVACE_14 - Legenda

5 Legendy v českých zemích
Legendy v českých zemích vznikaly v období od 9. století, kdy se sem dostali s působením misionářů, do 14. století ve vzdělané duchovenské společnosti. Zásadní bylo působení svatých Cyrila a Metoděje, s jejichž jmény jsou první legendy vzniklé na našem území spojeny. VY_32_INOVACE_14 - Legenda

6 Opakování Co si pamatuješ o životě sv. Václava?
Kdo byli Konstantin a Metoděj? VY_32_INOVACE_14 - Legenda

7 Rozdělení legend Podle světců, o kterých legendy pojednávají, je lze rozdělit do pěti skupin: 1.cyrilometodějské legendy moravsko-panonské legendy – Život Konstantinův a Život Metodějův, staroslověnské legendy sepsané žáky. 2.svatováclavské a svatoludmilské legendy Hagiografie sv. Václava obsahuje celkem 12 verzí jeho legendy, 9 je v latině a 3 ve staroslověnštině. 3.vojtěšské legendy – legendy o svatém Vojtěchovi v sobě obsahují širší evropštější rozhled. 4.prokopské legendy obsahují mnohé lidové prvky, což je dáno tím, že se obracely k prostému člověku, aby v něm vyvolaly úctu ke svatému Prokopovi. 5.Další legendy Život svaté Kateřiny (též Legenda o sv. Kateřině) je veršovaná legenda z 2. pol. 14. století, která se snaží vyobrazit lásku krásné, urozené a vzdělané Kateřiny ke Kristu. VY_32_INOVACE_14 - Legenda

8 Svatá Kateřina - odkaz na podobiznu VY_32_INOVACE_14 - Legenda

9 Svatá Kateřina byla podle legendy křesťanskou mučednicí žijící kolem roku 300 a po staletí patřila mezi nejpopulárnější křesťanské světce. Podle křesťanské legendy doložené od 10. století byla Kateřina vzdělanou egyptskou princeznou a stala se křesťankou pod vlivem jistého místního poustevníka. Během pronásledování křesťanů císařem Maxentiem vystoupila na obranu své víry a v disputaci přesvědčila o své pravdě padesát pohanských filozofů (císař je za to dal upálit). VY_32_INOVACE_14 - Legenda

10 Svatá Kateřina Maxentius – fascinovaný její osobností – jí nabídl místo po svém boku, ona však odmítla. Proto ji zhrzený vládce nechal umučit. První pokus o popravu však byl neúspěšný: Hořící kolo, na něž měla být vpletena, zasáhl blesk (přestože se opakovaně uvádí, že měla být vpletena do kola, tak podle legendy byl záměr ji rozsápat mučícím soukolím, kdy dvě kola posetá hřeby a noži se točila na jednu stranu a zbylá dvě, opět s noži, se měla točit opačně. Viz atribut kola na zobrazení sv. Kateřiny nože na loukoti často nese. Boží blesk dle znění legendy tento nástroj však spálil dřív než došlo k mučení. Blesk spálil i tisíce pohanů. kteří nástroj zrobili). Proto jí císař nechal uřezat prsy a stít hlavu. Ze žil světice namísto krve prýštilo mléko a andělé zanesli mrtvé tělo na posvátnou egyptskou horu Sinaj. Zde byly ostatky později nalezeny a vystavěn dodnes stojící klášter sv. Kateřiny. VY_32_INOVACE_14 - Legenda

11 Klášter sv. Kateřiny VY_32_INOVACE_14 - Legenda

12 Kult sv. Kateřiny V Čechách byl propagátorem a podporovatelem kultu svaté Kateřiny Karel IV., který v den jejího svátku 25. listopadu 1332 (popravena 25. listopadu 307), zvítězil v bitvě u hradu San Felice v severní Itálii. Karlova soukromá svatyně v malé věži Karlštejna se později (nikoli za Karlova života) začala nazývat Kaplí svaté Kateřiny, která je vyobrazena na boční straně oltářní mensy. Kateřina je patronkou mimo jiné panen, učenců, studentů a učitelů, kolářů a několika dalších řemeslných profesí, námořníků a tiskařů, dále ochraňuje úrodu, pomáhá při migréně a nemocech jazyka a také při hledání utonulých. VY_32_INOVACE_14 - Legenda

13 Odkazy Přispěvatelé Wikipedie, Kosmova kronika česká [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2012, Datum poslední revize , 02:19 UTC, [citováno ] Přispěvatelé Wikipedie, Kateřina Alexandrijská [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2012, Datum poslední revize , 22:05 UTC, [citováno ]< Obrázky – galerie Microsoft Office – PowerPoint VY_32_INOVACE_14 - Legenda


Stáhnout ppt "Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/"

Podobné prezentace


Reklamy Google