Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.
Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo sady 09  Číslo DUM  12 Předmět  Český jazyk Tematický okruh  Mluvnice Název materiálu  Vývoj spisovné češtiny Autor  Mgr. Petra Karfíková Datum tvorby   Ročník  2. ročník EKL Anotace  Výkladový materiál a závěrečný test – shrnutí problematiky vývoje spisovné češtiny Metodický pokyn  Žáci sledují výklad, postupně si zapisují do sešitů. Na konci je závěrečný test, který ověří získané vědomosti. Citace: Tejnor, Čechová.Český jazyk I-IV pro střední školy.4.vydání. Praha: SPN, s.ISBN s Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Karfíková Dostupné z Metodického portálu ; ISSN Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Vývoj spisovné češtiny
Čeština se vyvinula ze staroslověnštiny STAROSLOVĚNŠTINA nejstarší slovanský spisovný jazyk přinesli ji k nám Konstatin s Metodějem v roce 863 ze Soluně dosud se užívá při bohoslužbách v pravoslavné církvi písemně ji zachycuje hlaholice, později se přeměnila na jednodušší cyrilici – předchůdkyni dnešní azbuky Hlásky : Samohlásky – a, e ,ě, i, o, u - navíc : ⚫ měkký jer - ხ, tvrdý jer - Ⴊ ⚫ nosové samohlásky - ȩ (én) a ǫ (ón) - neexistovaly dlouhé samohlásky -Souhlásky – téměř beze změn

3 Tvarosloví: - číslo – jednotné, množné, duál (do současné češtiny u párových orgánů (rukama, nohama, očima, ušima) a číslovky dva, oba: a 4. pád – dva, oba 2. a 6. pád – dvou, obou 3. a 7. pád – dvěma, oběma - při časování využívali více časů Slovní zásoba: - základ pro slovanské jazyky Staroslověnština čeština polština ruština gradႪ hrad grad gorod svetja svíce svieca sveča noktხ noc noc nočხ mlěko mléko mleko moloko

4 10. a 12. století převládá vliv latiny velké úpravy staroslověnštiny stahování konce samohlásek – vznik dlouhých samohlásek př.: aja → á (novaja → nová) oje → é (novoje → nové) b) zánik a vokalizace jerů - podle Havlíkova jerového pravidla – od konce slova- sudé jery se vokalizovaly na e, liché zanikaly př.: dႪnხ → den sႪnხ → sen sხvხcხ → svec (švec) c) zánik nosovek ȩ, ǫ ȩ → e, ě (pȩtხ → pět) ǫ → u (rǫka → ruka) d) přízvuk se ustálil na 1. slabice

5 od poloviny 12. století prudký rozvoj češtiny
BOHEMIKA = česká jména a názvy v cizojazyčném textu (Praha, Václav,…) GLOSY = české poznámky v latinském textu česká věta – v zakládací listině litoměřické kapituly Pavel dal jest : „Ploskovicích zemu, Vlach dal jest Dolas zemu Bogu i svatému Ščepánu se dvěma dušníkoma, Bogučejú a Sedlatú.“ Primitivní pravopis – zachycoval latinskými písmeny hlásky staroslověnštiny, což bylo nepřesné Spřežkový pravopis – spojení více písmen pro vyjádření souhlásky, kterou latina nezná - např. czas → čas rzeka → řeka Změny v češtině: vznik ř změna g → h (noga → noha) po měkkých souhláskách změna samohlásek a → ě (duša → duše) u →i (mužu → muži – 3. pád)

6 14. století – doba Karlova - velký rozvoj češtiny
- přejímání slovní zásoby z němčiny a latiny - univerzitní mistr Klaret – veršované slovníky – Glosář, Bohemář, Vokabulář gramatický Změny v češtině: ó → uo → ů např:. kóň → kuoň → kůň mój → muoj → můj ú → ou např..súd → soud ie → í, é např. viera → víra mlieko → mléko aj → ej např. vajce → vejce najlépe → nejlépe - zánik duálu – pozůstatky v současné češtině - zánik některých slovesných časů (předminulý, vedlejší minulý čas) - zaveden diakritický pravopis – autor Mistr Jan Hus - místo spřežek zavedl diakritická znaménka - nabodeníčko krátké - Ṡ (postupně se tečka nad souhláskou změnila v háček) - nabodeníčko dlouhé –Á (od té doby máme dlouhé samohlásky) - snažil se cizí slova nahradit českými (mantl – plášť, hantuch – ubrus)

7 V polovině 15. století – vynález knihtisku – Johanes Gutenberg kolem roku vytištěna první česká kniha – Trojánská kronika inkunábule = prvotisky – texty vytištěné před rokem 1500 16. – 17. století Jazykovědné publikace Jan Blahoslav – Gramatika česká Vícejazyčné slovníky – Daniel Adam z Veleslavína Jan Amos Komenský – shořel mu slovník Poklad jazyka českého Vzor spisovné češtiny – Bible kralická - autory členové Jednoty bratrské - zaveden bratrský pravopis - místo teček zavedli háčky nad slovy - hláskové změny: v – píše se w j → g aj, ej → ay, ey

8 18. Století velký vliv němčiny a latiny – snaha zabránit cizím vlivům – PURISTÉ (např. Václav Jan Rosa) převádění cizích slov na česká (student = myslíř, kalendář = letodník, háček = polokolec, klavír = brinkoklapka) Národní obrození (konec 18. st. – 1. pol. 19.st.) česká vydavatelstv í– Václav Matěj Kramerius obrany českého jazyka – Bohuslav Balbín – Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště českého Josef Dobrovský mluvnice – Podrobná mluvnice jazyka českého historie literatury – Dějiny české řeči a literatury slovník – Německo – český slovník Josef Jungmann - 5ti –dílný slovník Slovník česko- německý - sebral slovní zásobu z mnoha oborů - vymýšlel si vlastní slova (lučba = chemie, tázanec = otazník

9 Druhá polovina 19. století
- pronikání češtiny do úřadů Jan Gebauer – v roce 1902 vydal 1. Pravidla českého pravopisu upravil pravopis na téměř současnou úroveň (w → v, au → ou) Od roku 1918 čeština je jediným úřadním jazykem založen Pražský lingvistický kroužek (Bohumil Havránek, Vilém Mathesius, Roman Jakobson) - modernizace českého jazyka, důraz na funkčnost jazyka Po 2. světové válce během války – čeština ohrožena němčinou po válce velká péče o jazykovou kulturu – vznikl Ústav pro jazyk český (jazykovědci František Daneš, Karel Hausenblas, Vladimír Šmilauer) vznikly časopisy – Slovo a slovesnost, Naše řeč, Český jazyk a literatura

10 Vývojové tendence současné spisovné češtiny
- jazyk se vyvíjí rychleji v oblasti slovní zásoby než v gramatice Procesy: DEMOKRATIZACE – rozšíření spisovné češtiny vlivem školy INTELEKTUALIZACE – obohacení slovní zásoby díky rychlému vědecko – technickému vývoji DETERMINOLOGIZACE – přechod odborných termínů do všedního života INTEGRACE – stírání nářečních rozdílů PŘEJÍMÁNÍ SLOV Z CIZÍCH JAZYKŮ – především z anglického jazyka

11 Test: Kdo, kdy a odkud přinesl staroslověnštinu?
KDO: ____________________ KDY: ________ ODKUD: __________ 2. Čím se staroslověnština lišila od současné češtiny (3 rozdíly) a) b) c) 3. V čem spočívalo Havlíkovo jerové pravidlo. Např: dႪnხ - _______________________________________________ 4. Jak se promítl duál do současné češtiny? _______________________ 5. Charakterizujte pravopis: a) primitivní - ________________________________________________ b) spřežkový - _______________________________________________ c) diakritický - _______________________________________________ d) bratrský - _________________________________________________ 6. Vysvětlete pojem PURISTA ___________________________________ 7. Co bylo cílem Pražského lingvistického kroužku? __________________


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google