Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Identifikátor materiálu: EU OPVKICT2-4/Vl05 ŠkolaZákladní škola Olomouc, Heyrovského 33 Číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.1217 Název projektuMáme šanci číst,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Identifikátor materiálu: EU OPVKICT2-4/Vl05 ŠkolaZákladní škola Olomouc, Heyrovského 33 Číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.1217 Název projektuMáme šanci číst,"— Transkript prezentace:

1 Identifikátor materiálu: EU OPVKICT2-4/Vl05 ŠkolaZákladní škola Olomouc, Heyrovského 33 Číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.1217 Název projektuMáme šanci číst, zkoumat a tvořit AnotaceŽák se seznámí s obdobím národního obrození a osobnostmi, které v této době působily. AutorMgr. Štěpán Rubíček NázevNárodní obrození Vzdělávací oblast – Vzdělávací oborČlověk a jeho svět – vlastivěda Druh učebního materiáluPrezentace Druh interaktivityPrezentace Stupeň a typ vzděláváníZŠ – I. stupeň Typická věková skupina5. ročník Datum / období vzniku VMLeden 2013

2 Národní obrození Mgr. Štěpán Rubíček

3 Národní obrození Víš, kdo vládl koncem 18. století na našem území? Víš, ze kterého slavného královského rodu pocházejí? Víš, které město bylo centrem Habsburské monarchie? Víš, jakou řečí se mluvilo na úřadech a ve školách? Víš, kdo je to vlastenec? MARIE TEREZIE A JOSEF II. HABSBURKOVÉ VÍDEŇ NĚMECKY Člověk, který vystupuje na obranu české vlasti

4 České země pod nadvládou němčiny V Rakousku -Uhersku se mluvilo rozličnými jazyky: němčina, čeština, maďarština, polština, slovenština, slovinština, rumunština… Lidé na úřadech a v armádě si nerozuměli, proto Marie Terezie a Josef II. rozhodli o jednotném jazyku – němčině V českých zemích žily koncem 18. st. 4 miliony obyvatel, v Praze žilo 70 000 Německy se mluvilo hlavně ve velkých městech, na vesnicích se stále používala čeština Němčina se používala i na školách – kromě základních škol, kde se mohlo vyučovat česky.

5 Jak to všechno začalo? Vše odstartoval patent z roku 1781 – Josef II. zrušil nevolnictví – z vesnic se dostávali mladí lidé do měst a začali studovat Díky rozvoji vzdělanosti si lidé uvědomili, jak je důležité ochránit český jazyk před zánikem – těmto lidem se říkalo národní buditelé

6 Národní buditel Člověk, který se snaží o probuzení Českého národa – česká inteligence Vlastenec Člověk, který vystupuje na obranu české vlasti

7 Boj za národní obrození Víš. jak mohli lidé usilovat o zachování českého jazyka? Začaly se psát české knihy, překládaly se knihy do češtiny z jiných jazyků, vydávaly se české noviny, kalendáře,… S rozmachem českých knih vzniká první české nakladatelství a knihkupectví – Česká expedice Zakladatelem České expedice byl Václav Kramerius

8

9 Divadlo Dalším významným zdrojem šíření češtiny bylo divadlo Na Václavském náměstí bylo divadlo, kterému se říkalo Bouda Název Bouda je odvozen od dřevěné boudy, ve které se hrály divadelní hry v češtině

10 Národní obrození Proces záchrany českého jazyka označujeme Národním obrozením Celý proces začíná od posledních dvou desetiletí 18. st. a pokračuje až do poloviny 19. st. Díky snahám spousty národních buditelů byl Český jazyk zachráněn

11 Další posilňování národního sebevědomí Byla zakládána muzea po celé zemi, např. Opava, Brno, Olomouc. Do obrození se postupně zapojují prostí lidé a osvěta zasahuje až na venkov, zakládají se ochotnické spolky, divadla, čtenářské spolky, knihovny, vznikají první české bály,…

12 Největší buditelé František Palacký Josef Dobrovský Josef Kajetán Tyl Karel Havlíček Borovský

13 František Palacký (1798-1876) Historik, politik, spisovatel a organizátor napsal Dějiny národa českého v Čechách i v Moravě, kde se věnuje dějinám českého národa od počátku až po rok 1526; chce v nich zdůvodnit existenci našeho národa a poukázat tak na přínos českého národa pro Evropu

14

15 Josef Dobrovský (1753-1829) Historik, vědec, jazykozpytec Dílo: o Zevrubná mluvnice jazyka českého o Slovník německo-český a česko-německý o Dějiny českého jazyka a literatury

16

17 Josef Kajetán Tyl (1808-1856) Dramatik a spisovatel Napsal hru: Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka – (1834) - hra zcela zapadla, ale poprvé zde zazněla budoucí česká hymna Při psaní textu písně Kde domov můj se Tyl nechal inspirovat svými dojmy z údolí řeky Vrchlice Napsal spoustu historických her inspirovaných českými významnými osobnostmi: Jan Hus, Jan Žižka, …

18

19 Karel Havlíček Borovský (1821-1856) Karel Havlíček se podílel na vzniku české žurnalistiky a někdy je považován i za jejího zakladatele Havlíček byl statečný a čestný člověk, který byl nenáviděn politickými režimy Prostými lidmi byl uznáván a respektován Působil v novinách Česká včela, v Národních novinách, a také ve vlastním časopise Slovan Božena Němcová položila na jeho hrob trnovou korunu

20

21 Opakování na závěr Víš, co je to vlastenec a národní buditel? Jaké osobnosti národního obrození znáš? Jak bojovali lidé za záchranu českého jazyka? Jak se jmenovalo první české nakladatelství? Proč se používala němčina jako hlavní jazyk?

22 Zdroje: Fotografie dostupné jako volné dílo z Wikimedia Commons ke dni 21.1.2013:Wikimedia Commons Sculpture: Gustav (Augustin) Zoula (1871 - 1915). Photograph is anonymous. Wikipedie - otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2012-1-21]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vaclav_Matej_Kramerius_Zoula.png http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vaclav_Matej_Kramerius_Zoula.png Autor neznámý. Wikipedie - otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2013-1-21]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krameriovy_noviny.gif http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Krameriovy_noviny.gif Autor neznámý. Wikipedie - otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2013-1-21]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franti%C5%A1ek_Palack%C3%BD.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franti%C5%A1ek_Palack%C3%BD.jpg Jan Vilímek. Wikipedie - otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2013-1-21]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_Dobrovsky_Vilimek.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_Dobrovsky_Vilimek.jpg Jan Vilímek. Wikipedie - otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2013-1-21]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Vil%C3%ADmek_- _Josef_Kajet%C3%A1n_Tyl.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Vil%C3%ADmek_- _Josef_Kajet%C3%A1n_Tyl.jpg?uselang=cs Jan Vilímek. Wikipedie - otevřená encyklopedie [online]. [cit. 2013-1-21]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Vil%C3%ADmek_- _Karel_Havl%C3%AD%C4%8Dek_Borovsk%C3%BD.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Vil%C3%ADmek_- _Karel_Havl%C3%AD%C4%8Dek_Borovsk%C3%BD.jpg


Stáhnout ppt "Identifikátor materiálu: EU OPVKICT2-4/Vl05 ŠkolaZákladní škola Olomouc, Heyrovského 33 Číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.1217 Název projektuMáme šanci číst,"

Podobné prezentace


Reklamy Google