Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metternichovský absolutismus, národní obrození Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metternichovský absolutismus, národní obrození Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad."— Transkript prezentace:

1 Metternichovský absolutismus, národní obrození Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

2 Rakouské a české země v době metternichovského absolutismu Leopold II. (1790 – 1792) - urovnal vztahy s Pruskem a Tureckem - měl osvícené názory na společnost, význam státu a panovníka jako Josef II., ustoupil ale nátlaku šlechty a některé Josefovy reformy zrušil Leopold II. s bratrem Josefem II.

3 František II. (český král František I.) (1792 – 1835) 1804 – panovník se nechává korunovat rakouským císařem 1811 – vydání občanského zákoníku – zajišťoval i poddaným občanům rovné právo u soudu nevztahoval se na politická práva občanů, neuznával ale privilegia šlechty: pozvolný přechod od poddanské společnosti k občanské - podíl kancléře Metternicha na státní moci (do roku 1848 řídil zahraniční politiku), - metternichovský režim se snažil zabránit změnám a reformám, jež by mohly ohrozit císaře a stát → tajná policie, cenzura, odpor k liberalismu (zdůrazňoval politickou a hospodářskou svobodu), potlačování národních snah o emancipaci (přesto byl zmírněn centralizační a germanizační tlak)

4 Klemens Lohtar Wenzel von Metternich (1773-1859) - rakouský ministr zahraničí, později kancléř - nejdéle sloužící ministerský předseda v historii (1809-1848) - odmítal revoluci – viděl ji jako drancování, plenění a destrukci - nebyl fanatickým zastáncem absolutismu ani odpůrcem ústavy, ale chtěl, aby všechny systémy vznikly přirozenou cestou - chtěl, aby si každý mohl být jist svým majetkem - nacionalismus považoval za velké a zbytečné zlo „Jazyk, rasa a cítění nemusejí být vždy jednotícími faktory a někdy mohou být lidé šťastnější pod vládou dědičného panovníka, který dbá na jejich práva.“

5 Ferdinand I. (český a uherský král Ferdinand V.) (1835 – 1848) - slabomyslný panovník, přízvisko Dobrotivý - řízení císařství přebírá státní rada (jednání nejvíce ovlivňuje Metternich) 1836 - korunovace Ferdinanda českým králem - poslední korunovaný český král - po abdikaci v roce 1848 se natrvalo usadil v Praze

6 České národní obrození (konec 18. stol. – polovina 19. stol.) - proces probuzení národního vědomí, proces formování moderního českého národa Předpoklady národního obrození: zrušení nevolnictví, příliv českých obyvatel do měst, průmyslová revoluce (změny ve výrobě, dopravě), vytvoření skupiny obětavých vzdělanců – buditelů, příznivé mezinárodní podmínky Cíle národního obrození: obrana a obrození jazyka, vydávání českých knih, zakládání českých divadel, úcta k národním dějinám, prosazování myšlenky slovanské vzájemnosti, demokratismus (zájem o lid, o lidovou kulturu)

7 Členění národního obrození: 1790-1815 – I. fáze (přípravná, obranná) 1815-1830 – II. fáze (útočná, důraz na rozvoj kultury a jazyka) 1830-1848 – III. fáze(vrcholná, důraz na politické požadavky)

8 Významné instituce: Královská česká společnost nauk (1784) - centrum vědecké činnosti osvícenců Vlastenecké (Národní) muzeum (1818) – organizační základna národního hnutí, centrum české vědy Matice česká (1831) – vydávala česká vědecká a kulturní díla, zpřístupňovala je širokým lidovým vrstvám Jednota pro povzbuzení průmyslu v Čechách (1833) – podpora průmyslu, osvěty, školství Měšťanská beseda (1846) – středisko českého veřejného a společenského života

9 Autor knihy Podrobná mluvnice češtiny; ustálil jazykovou normu, navrhl tzv. analogickou opravu pravopisu, která platí dodnes. Josef Dobrovský

10 Jazykovědec, první profesor českého jazyka na pražské univerzitě, rodák z Rychnova nad Kněžnou. František Martin Pelcl

11 Herec dramatik, básník, zakladatel divadla Bouda (1786), které bylo postaveno na bývalém Koňském trhu (Václavském náměstí). Václav Thám

12 Divadlo v Kotcích (1739-1783) - česky hráli cizí herci, jazyková úroveň představení nebyla vysoká - první novočeská hra Kníže Honzík (1771) nevynikala kvalitou, šlo o překlad německé veselohry Divadelní scény Kotce

13 Původní hry začalo soustavněji uvádět Nosticovo divadlo na Ovocném trhu až od roku 1785, ale česká představení se zde musela střídat s německými (název scény se změnil na Stavovské divadlo, když budovu zakoupily zemské stavy pro uvádění českých her). Stavovské divadlo

14 Bouda (Královské- císařské vlastenecké divadlo) na Koňském trhu - pro finanční potíže byla budova roku 1789 stržena - poté se hrálo na mnoha místech v Praze, od roku 1792 ve zrušeném klášteře U Hybernů Bouda (1786-9) Václavské náměstí koncem 19. století, pohled od Můstku, dobová pohlednice

15 Zakladatel prvního vydavatelství českých knih České expedice, vydavatel prvních českých novin. Václav Matěj Kramerius

16 Jazykovědec, básník, překladatel, autor česko- -německého slovníku, který obsahuje 120 000 hesel. Josef Jungmann

17 Historik, politik, zastánce austroslavismu, který napsal dílo Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě František Palacký

18 Dramatik, profesor hradeckého gymnázia, napsal divadelní hru Hadrián z Římsů, dnes je po něm pojmenováno hradecké divadlo. Václav Kliment Klicpera

19 Seznam použitých pramenů: Štěpánková, Alena; Šašinka, Pavel: Odmaturuj z dějepisu 2. DIDAKTIS, Brno 2006 http://cs.wikipedia.org/ http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/ Metternichovský absolutismus, národní obrození Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí


Stáhnout ppt "Metternichovský absolutismus, národní obrození Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T.G. Masaryka, Kostelec nad."

Podobné prezentace


Reklamy Google