Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Samostatné oddělení programu podpory venkova 20 let soutěže Vesnice roku a další regionální programy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Samostatné oddělení programu podpory venkova 20 let soutěže Vesnice roku a další regionální programy."— Transkript prezentace:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Samostatné oddělení programu podpory venkova 20 let soutěže Vesnice roku a další regionální programy

2 1991 – Program obnovy venkova – schválen vládou ČR 1995 – iniciativa Spolku pro obnovu venkova ČR – první ročník soutěže pod názvem „Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice“ Osobnosti programu a soutěže: Miroslav Baše, Ivan Dejmal, Jan Florian, Jan Kruml, Petr Pithart, Jiří Vačkář Cíl soutěže:  povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova,  zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic,  upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Soutěž Vesnice roku

3 Vyhlašovatelé:  Spolek pro obnovu venkova ČR  Ministerstvo pro místní rozvoj ČR  Svaz měst a obcí ČR  Ministerstvo zemědělství (od r. 2007) Spoluvyhlašovatelé:  Kancelář prezidenta republiky,  Ministerstvo kultury,  Ministerstvo životního prostředí,  Svaz knihovníků a informačních pracovníků,  Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu,  Folklorní sdružení,  Sdružení místních samospráv ČR a jednotlivé kraje Vyhlašovatelé a spoluvyhlašovatelé soutěže

4  20. ročník soutěže  306 přihlášených obcí  31.8. – 6.9. hodnocení celostátního kola  20.9. – vyhlášení celostátních výsledků, Luhačovice  3.10. celostátní slavnost ve Vesnici roku 2014  Odměny pro obce oceněné stuhou (Zlatá, Bílá, Modrá, Oranžová) – dotace pro rok 2015 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova Soutěž Vesnice roku 2014

5 Program Podpora rozvoje regionů  podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova  podprogram Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje

6 Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro každý ze tří dotačních titulů zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí. Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku Dotační titul č. 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci Dotační titul č. 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova Podpora obnovy a rozvoje venkova

7 Dotační tituly: 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku Podle výše ocenění do 80% uznatelných nákladů na akci 2 - Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci Maximálně 400 tisíc Kč Do 70 % uznatelných nákladů na akci 3 - Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova Maximálně 200 tisíc Kč Do 70 % uznatelných nákladů na akci

8 Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje  Cíle podprogramu: vytvořit podmínky pro zřízení nových pracovních míst, snížit nezaměstnanost na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje, zvýšit tak hospodářskou výkonnost těchto území.

9 Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje  Příjemci podpory: Dotační titul č. 1 - fyzická nebo právnická osoba s doložitelnou minimálně jednoletou aktivní podnikatelskou historií, obcí založená právnická osoba, Dotační titul č. 2 - obec nebo kraj a jimi zřízené právnické osoby, svazky obcí a nestátní neziskové organizace.

10 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách Cílem podprogramu je přispět prostřednictvím dotace z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj k obnově základních funkcí území zabezpečovaných v působnosti územních samosprávných celků a tím odstranit nebo omezit možné důsledky pohrom spočívající v narušení plynulosti, dostupnosti a kvality výkonu veřejné správy. Dotace slouží k rekonstrukci nebo opravě obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou. Příjemcem dotace je obec nebo kraj.

11 Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách  Podpora je poskytována ve dvou dotačních titulech:  DT č. 1 - pro dané území byl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav  DT č. 2 - pro dané území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav

12 Program Podpora odstraňování bariér v budovách I. Podprogram Odstraňování bariér v domech s pečovatelskou službou a městských a obecních úřadů Cílem podprogramu je zajistit podporu při odstraňování bariér v těchto budovách v návaznosti na Národní rozvojový program mobility pro všechny II. Podprogram EUROKLÍČ Cílem podprogramu je přispět k rychlé a důstojné dostupnosti veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) pro osoby se sníženou schopností pohybu

13 Příklady dokončených akcí:

14 Název akce: Mateřská školka Příjemce dotace: Obec Řepice Kraj: Jihočeský Cíl akce:  Výstavba nové obecní budovy s využitím pro provoz MŠ Termíny realizace akce: 1. 6. - 31. 10. 2013 Celkové náklady: 3 629 940,- Kč Dotace ze státního rozpočtu: 2 000 000,- Kč Podpora obnovy a rozvoje venkova DT č. 1: Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

15 Název akce: Turistické a volnočasové odpočívadlo v Pusté Kamenici Příjemce dotace: Obec Pustá Kamenice Kraj: Pardubický Cíl akce :  Vybudování odpočívadla na místním hřišti  Vytvoření zázemí pro aktivní trávení volného času Termíny realizace akce: 1. 4. - 17. 9. 2013 Celkové náklady: 455 141,- Kč Dotace ze státního rozpočtu: 300 000, - Kč Podpora obnovy a rozvoje venkova DT č. 1: Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

16 Název akce: Místo setkávání – přestavba hasičské zbrojnice v Nedražicích na společenskou klubovnu pro děti a mládež Příjemce dotace: Obec Kostelec Kraj: Plzeňský Cíl akce:  Rekonstrukce střechy  Zazdění stávajících vrat  Vnitřní rekonstrukce Termíny realizace akce: 1. 6. - 1. 12. 2011 Celkové náklady: 602 160,- Kč Dotace ze státního rozpočtu: 400 000,- Kč Podpora obnovy a rozvoje venkova DT č. 2: Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci

17 Podprogram Odstraňování bariér v budovách domů ……. Akce: Dům s pečovatelskou službou Žitavská 670 bezbariérové úpravy Příjemce dotace: Hrádek nad Nisou Cíl akce:  instalace přístupové plošiny  Modernizace výtahu Termíny realizace akce: 1. 6. – 13. 9. 2013 Celkové náklady: 900 tis. Kč Dotace ze státního rozpočtu: 450 tis. Kč

18 Ing. Jiří Houdek náměstek ministryně Jiri.Houdek@mmr.cz www.mmr.cz www.vesniceroku.cz Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Samostatné oddělení programu podpory venkova 20 let soutěže Vesnice roku a další regionální programy."

Podobné prezentace


Reklamy Google