Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řešený příklad č. 1 Sestrojte trojúhelník ABC, jsu-li dány rozměry: C = 6 cm, v c = 5 cm a α = 60 ° Rozbor: Postup: 1) AB; │AB│ = 6 cm 2) XAB; |XAB| =

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řešený příklad č. 1 Sestrojte trojúhelník ABC, jsu-li dány rozměry: C = 6 cm, v c = 5 cm a α = 60 ° Rozbor: Postup: 1) AB; │AB│ = 6 cm 2) XAB; |XAB| ="— Transkript prezentace:

1 Řešený příklad č. 1 Sestrojte trojúhelník ABC, jsu-li dány rozměry: C = 6 cm, v c = 5 cm a α = 60 ° Rozbor: Postup: 1) AB; │AB│ = 6 cm 2) XAB; |XAB| = α = 60 ° 3) p; p ǁ AB, │p, AB│ = 5 cm 4) C; C ϵ p AX 5) ∆ ABC Začneme stranou AB, v bodě A sestrojíme pomocí kružítka rameno úhlu α = 60 ° a potom sestrojíme rovnoběžku se stranou AB ve vzdálenosti 5 cm. Úloha má 1 řešení. 7_KONSTRUKČNÍ ÚLOHY

2 Řešená příklad 2. Sestrojte trojúhelník je-li dáno: c = 5 cm, v c = 5 cm, t c = 6 cm Rozbor: Postup: 1) AB; |AB| = 7 cm 2) p; p ǁ AB, |p, AB| = AB 3) S c ; S c je střed úsečky AB 4) k; k (S c, r = 6 cm) 5) C 1, C 2 ; C 1, C 2 ϵ k p 6) ∆ ABC Začneme stranou AB a potom sestrojíme rovnoběžku se stranou AB ve vzdálenosti 5 cm. Najdeme střed strany AB a sestrojíme oblouk o poloměru t c. V průsečíku rovnoběžky a kružnice leží dva body C 1 a C 2. Úloha má 2 řešení

3 Řešená úlohy č. 3 Sestrojte trojúhelník ABC, je-li dáno: a = 5 cm, b = 3,5 cm a v c = 3 cm. Použijte při konstrukce Thaletovu větu. Rozbor: Postup: 1)a = 5 cm6) k; k (C, r = 3,5 cm) 2)t; t (Sa, r = 2,5 cm)7) A; A ϵ k BX 3)l; l (C, r = 3 cm)8) ∆ ABC 4)X; X ϵ t l 5)Polopřímka BX

4 Řešená úloha č. 4 Sestrojte trojúhelník, u kterého znáte tyto rozměry: b = 8,5 cm, tc = 6 cm a ta = 7,5 cm. Rozbor: Postup: 1)CA = b = 8,5 cm 2)K 1 ; k 1 (C, r1 = 2/3 tc = 4 cm 3)K 2 ; k 2 (A,, r2 = 2/3 ta = 5 cm 4)T; T ϵ k 1 k 2 5)Sb, střed CA 6)Polopřímka SbT 7)K3; k3 (Sb, r = 3* |TSb| 8)B; B ϵ k3 SbT 9)∆ ABC

5 Zdroje: J. POLÁK. Přehled středoškolské matematiky. Státní pedagogické nakladatelství: Praha. 1972 J. Petáková. Matematika příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy.Prometheus: Praha. 1996 Z. VOŠICKÝ. Matematika v kostce. Praha: Fragment, 2007 M. KRYNICKÝ. realisticky.cz [online], Dostupný na http://www.realisticky.cz/ucebnice.php?id=2 http://www.realisticky.cz/ucebnice.php?id=2 M. PALKOVÁ A SPOL.. Průvodce matematikou II. Brno: Didaktis., 2009 J. Doležal. Základy geometrie. [online], Dostupný na http://mdg.vsb.cz/jdolezal/StudOpory/ZakladyGeometrie/Planimetrie/Planimetrie. html http://mdg.vsb.cz/jdolezal/StudOpory/ZakladyGeometrie/Planimetrie/Planimetrie. html J. Drahovzalová. Shodná zobrazení.[online], Dostupný na http/clanky.rvp.cz/clanek/c/G/1744/shodna-zobrazeni.html/


Stáhnout ppt "Řešený příklad č. 1 Sestrojte trojúhelník ABC, jsu-li dány rozměry: C = 6 cm, v c = 5 cm a α = 60 ° Rozbor: Postup: 1) AB; │AB│ = 6 cm 2) XAB; |XAB| ="

Podobné prezentace


Reklamy Google