Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

. Spolupráce firem provádějících výstavu železničních tratí v Evropě v rámci EFRTC Joseph H. M. Urlings Vice-president EFRTC.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: ". Spolupráce firem provádějících výstavu železničních tratí v Evropě v rámci EFRTC Joseph H. M. Urlings Vice-president EFRTC."— Transkript prezentace:

1 . Spolupráce firem provádějících výstavu železničních tratí v Evropě v rámci EFRTC Joseph H. M. Urlings Vice-president EFRTC

2 . Co je EFRTC ? Federace národních asociací a národních koordinátorů, reprezentujících většinu dodavatelů staveb tratí v zemích EU a EFTA. V současnosti jsou členy EFRTC národní asociace 12 členských států EU/EFTA, zejména Belgie, Bulharsko, Estonsko, Francie, Německo, Itálie, Luxemburg, Holandsko, Portugalsko, Španělsko, Švýcarsko a VB. Představují 130 dodavatelských firem s celkovým obratem okolo bilionu EUR a s významnou pracovní kapacitou, používající nejnovější technologie ke stavbě, rekonstrukci a údržbě tratí většinou formou smluv se všemi většími evropskými správci infrastruktury.

3 . Několik příkladů dodavatelů EFRTC Německo – 14 dodavatelů, např. Leonhard Weiss, Schwerbau, Heitkamp, Spitzke atd., dodávajících v rámci většiny smluv pro DB). Francie – okolo 30 dodavatelů, např. ColasRail, Eurovia a TSO, jako hlavní dodavatelé pro SNCF a RATP. Itálie – cca 30 středně velkých dodavatelů zaměřených na rekonstrukce a údržbu tratí v síti RFI. Španělsko – sdružení středně velkých dodavatelů do velkých konzolidovaných firem, jako je např. skupina COMSA. VB – 6 hlavních dodavatelů s vedoucím Balfour Beatty (30 000 zaměstnanců po celém světě, obrat 5,9 miliard liber), Carillion, Jarvis a další. Holandsko - VolkerRail, StruktonRail, BAM Rail – všechny práce pro ProRail úplný seznam je na www.efrtc.org

4 . Zaměření EFRTC na obchodní potřeby železnic Infrastruktura představuje 50 až 70 % celkových nákladů na provoz železnic V EU se okolo 30 bilionů EUR ročně spotřebuje na stávající infrastrukturu, z toho 20 bilionů na údržbu a rekonstrukce tratí. Lze odhadnout, že stejný objem investic budou členské státy EU potřebovat na obnovu stávajících sítí, což je celkem okolo 40 bilionů EUR ročně. Případné úspory budou mít negativní dopad na účinnost investic do železniční sítě a jejího provozu. EFRTC podporuje obchodní přístup pomocí obecného dodavatelského řetězce, kde všichni partneři směřují k růstu výkonu, účinnosti a kvality pomocí inovativních řešení zaměřených na snížení nákladů na provoz železnic.

5 . Podnikatelské principy EFRTC Členové EFRTC jsou soukromé firmy, pracující v konkurečním prostředí a žijící z udělených zakázek. Technické a podnikatelské zkušenosti dodavatelů jsou založeny na cenných zkušenostech, získaných za relativně dlouhou dobu, které je třeba udržovat a dále rozvíjet v úzké spolupráci se zákazníky. – manažeři infrastruktury Evropský trh musí být plně otevřený a podporovaný směrnicemi, normami a dalšími harmonizovanými předpisy EU – každé narušení konkurenčního prostředí může mít vážný dopad nejen na dodavatele, ale také na jejich zákazníky. – manažeři infrastruktury

6 . Hlavní cíle EFRTC Podpora liberalizace a harmonizace evropského trhu v oboru staveb, obnovy a údržby tratí tak, aby dodávky byly efektivn+ provád+ny soukromými konkurenceschopnými dodavateli k plné spokojenosti svých zákazníků. Reprezentace zájmů sdružení a jeho členů s ohledem na evropské instituce, vlády a veřejné orgány, správce a provozovatele železniční infrastruktury a jejich reprezentativních sdružení jako EIM, UIC a CER. Podpora tvorby evropských norem, aplikovatelných pro dodavatelské práce při zachování souladu s iteroperabilitou. Podpora technických inovací a zdokonalování v oblasti bezpečnosti, kvality, odbornosti směřujících k růstu celkové účinnosti železniční dopravy.

7 . Struktura EFRTC Statutární orgány – Valné shromáždění a předsednictvo (volení představitelé na úrovni ředitelů firem), v současnosti pčedseda Jorge Miarnau- Monserrat ze Španělska Profesionální výbory, vedené členy představenstva - Výbor pro strategii a výzkum, předseda: Jeremy Candfield (VB), místopředseda: prof. Lothar Fendrich (SRN), - Výbor pro bezpečnost a ochranu, předseda Jo Urlings (Hol.), - Výbor pro technologii a logistiku, předseda: Fernando Santos (Por.), místopředseda: Alessandro Rossi (It.), Připojte se k pracovní skupině EIM / CER / EFRTC A – Tržní strategie, pod vedením EIM / Network Rail B – Dlouhodobé financování a plánování, pod vedením CER E – Dodavatelská strategie, pod vedením EFRTC, Spitzke (SRN) F – Harmonizace správy, pod společným vedením EIM / EFRTC a ProRail / VolkerRail (Hol.)

8 . Práce vykonaná EFRTC Aktivity EFRTC byly zaměřeny na řadu důležitých oblastí, které zahrnují: Optimalizace správy, stavby, rekonstrukce a údržby infrastruktury tratí. Harmonizace výkonu správy Účast na návrhu evropských norem pro dodavatele Bezpečnost práce na trati Účast ve výzkumných projektech EU a v budoucnosti také v tendrech v EU pro sítě TEN a strukturální fondy

9 . Stavba, rekonstrukce a údržba Optimalizace obecného dodavatelského řetězce ve správě, stavbě, rekonstrukce a údržbě infrastruktury tratí v souladu s obchodními potřebami zákazníků a ve spolupráci se správci infrastruktury, většinou pomocí: stanovení optimálních postupů, hodnocení výkonových ukazatelů, správy a dodavatelských smluv atd. založených na: hluboké znalosti obchodních cílů správců infrastruktury v rámci RAMS a LCC, bezpečnostních cílů, investičních strategií a zdrojů atd. technické a podnikatelské způsobilosti dodavatelů pro realizaci díla a dodávku v souladu se smlouvou – ve sjednaném čase a za sjednanou cenu.

10 . Harmonizace výkonu správy Práce provedená sdružením EIM-EFRTC - Soubor studií - se zaměřením na následující hlavní okruhy: smluvní proces počínaje kvalifikačními předpoklady, výběrovými kritérii a udělením zakázky, harmonizace certifikace pracovních postupů i personálu, investice do vybavení ve vztahu k parametrům zakázky (druh zakázky, hodnota, trvání apod.)

11 . Evropské normy pro dodavatele EFRTC je reprezentována v CEN / TC 256 / SC1 “Železniční aplikace – kolej“ a hraje aktivní roli v návrhu všech norem pro práci dodavatelů. V ohnisku zájmu jsou normy řešící: Specifikaci strojů pro stavbu a údržbu tratí, protože kapitálové náklady na mechanizaci údržby a její odpisy jsou určujícími náklady. Systém kvalifikace dodavatelů drážních staveb. Bezpečnost práce na trati Systémy pro měření, záznam a vyhodnocování stavu geometrické polohy koleje. Řezání, svařování, broušení a rovnání kolejnic.... a některé další normy z celkového počtu 45 norem publikovaných v rámci TC 256 / SC1.

12 . Účast v evropských orgánech resp. projektech RIMARE Railway Infrastructure Maintenance and Renewals Efficiency Study (Studie „Efektivnost údržby a obnovy železniční infrastruktury“) Stanovení optimálních postupů ve spolupráci se správci infrastruktury. Návrh obchodních modelů pro nízkonákladovou údržbu a obovu tratí. INNOTRACK Innovative track concepts (Inovativní koncepce pro kolej) Hlavní příspěvek EFRTC k logistice a službám pro nové inovativní koncepce údžby a opravy tratí. Finální hodnocení rozhraní mezi správcem a dodavatelem, identifikující úspěšné a kritické oblasti pro případné budoucí zlepšení

13 . Výhled do budoucnosti Pokračující úsilí pro poskytování nejlepších možných služeb našim zákazníkům – správcům infrastruktury z hlediska nákladů a kvality odevzdaného díla v rámci smlouvy. Silnější konkurenci zejména s ohledem na nabídku technologie na trhu (traťové stroje), ale také výraznější spolupráci se správci infrastruktury a provozovateli žěleznic. Harmonizaci výkonu správy pro zajištění řádné konkurence a optimálního výkonu pro udělování zakázek. Výraznější úlohu EC při podpoře dodavatelů a subdodavatelů při zajišťování účinnosti investic do projektů evropské infrastruktury, zejména pro prioritní projekty TEN. Další harmonizaci a standardizaci s ohledem na cílené inovace při snižování nákladovosti železnic.

14 . Mezi členy EFRTC a správci infrastruktury existuje výrazná shoda v názorech, vytvořená pomocí průzkumu účinnosti. Hlavní problémy spojené s obchodní činností dodavatele se často týkají procesu, lidí a kultury, ikdyž technologie a harmonizace bezpečnosti jsou také důležité, zejména při přeshraničních dodávkách a při otevírání trhu. Hlavním klíčem k úspěchu je: užší a otevřenější vztah mezi správci infrastruktury a dodavateli. Pro dosažení úspěchu bylo identifikováno 7 klíčových oblastí, které je nutno vzít v úvahu při vytváření sdružení dodavatelů a správců Klíčové oblasti

15 . 7 oblastí, klíčových pro úspěchABC Tržní strategie Dlouhodobé strategické plánování a financování Pracovní postupy DEF Projektový management a logistika Smluvní strategie Směrnice a předpsiy G Středisko

16 . Odlišné směrnice a předpisy jsou hlavní překážkou pro vstup na širší trhy. Otevřenější trh by produkoval účinnější ceny, lepší využívání kapacit a vyšší hospodárnost. Další požadavky mohou být velmi nevýhodné a zatěžující v porovnání k zisku. Proto je třeba provádět harmonizaci, založenou na optimálních postupech. Také proces certifikace musí inovace podporovat namísto jejich zdržování. F – Předpisy a směrnice

17 . Zmírnění předpisů a směrnic V oblasti harmonizace technologie a bezpečnosti navrhuje EFRTC zmírnění a souhlasí s EIM a CER v pokračování na: Revizi aktuálních předpisů a směrnic pro vzájemné uznávání strojového vybavení, pracovníků i postupů; návrh na harmonizaci včetně kvalifikace dodavatelů a harmonizace procesu správy. Revizi bezpečnostních problémů, bránících harmonizaci předpisů a směrnic pro vzájemné uznávání traťových strojů, pracovních a úředních postupů. Sdružení EIM / EFRTC / CER pracuje na obou oblastech zmírnění, které mohou přinést budoucí standardizaci práce a její začlenění do interoperability. Praha, 12.03.09

18 Děkuji za pozornost! Otázky a komentáře Další informace získáte na www.efrtc.org nebo odešlete e-mail na SG-EFRTC@fntp.fr


Stáhnout ppt ". Spolupráce firem provádějících výstavu železničních tratí v Evropě v rámci EFRTC Joseph H. M. Urlings Vice-president EFRTC."

Podobné prezentace


Reklamy Google