Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výzvy a přínosy interoperability pro železniční průmysl a železniční dopravu Eric Fontanel Generální ředitel UNIFE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výzvy a přínosy interoperability pro železniční průmysl a železniční dopravu Eric Fontanel Generální ředitel UNIFE."— Transkript prezentace:

1 Výzvy a přínosy interoperability pro železniční průmysl a železniční dopravu Eric Fontanel Generální ředitel UNIFE

2 Co je UNIFE ? Plné členství: 62 největších a středních firem ze sektoru podpory železniční dopravy Přidružení členové: 18 národních sdružení, představujících téměř 1000 dodavatelů železničního zařízení. UNIFE představuje Evropský železniční průmysl Bylo založeno v Bruselu roku 1992, má 24 stálých zaměstnanců Je uznávaným partnerem evropských institucí ve všech oborech spojených se železnicí a dopravou. Členové UNIFE pokrývají 80% evropského trhu a dodávají více než 50% celosvětové produkce železničního zařízení a služeb.

3 Členové UNIFE 61 stálých členů 15 národních asociací

4 Ekonomický růst Klimatické změny ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA Rostoucí požadavek mobility Vize UNIFE

5 Cíle UNIFE v oblasti harmonizace Zajištění technické interoperability a standardizace pro rozšíření železničních systémů do konkurenceschopného globálního trhu. Koordinace úsilí v oblastech standardizace, evropských technických předpisů a výzkumu směrem k interoperabilnímu evropského železničního sytému a šetrnějšímu k životnímu prostředí. Pokrývá všechny výrobní oblasti kolejových systémů, důležité z hlediska norem a předpisů.

6 Přínosy pro interoperabilitu Interoperabilita má pro zpracovatelský průmysl velmi vysokou prioritu, zejména ve vztahu k: kolejovýmvozidlům, ERTMS. Výrazné výhody: Plně otevřený trh Standardizace – větší objemy Zrušení hranic Nárůst železniční dopravy … Výzvy pro výrobce kolejových vozidel: Ani ne tak technického, jako spíše procedurálního a administrativního rázu

7 Aktuální zákonný rámec v EU Nová samostatná Směrnice o interoperabilitě č. 2008/57/EC ze 17.06.2008. Zavádí nový koncept schvalování typu. Poskytuje právní základ pro mezinárodní smlouvy o vzájemném uznávání. Vyjasňuje podmínky pro uvádění vozidel do provozu podle TSI. Nová směrnice ERA (EC) č. 1225/2008 ze 16. prosince 2008 ERA má pověření vytvořit referenční dokument s informacemi o všech národních směrnicích, používaných při údržbě kolejových vozidel. Nová směrnice o bezpečnosti č. 2008/110/EC ze 16. prosince 2008 Potvrzuje odpovědnost za uvádění vozidel do provozu na národní bezpečnostní úřady (NBÚ).

8 Potřeby obchodu Nyní jsme v oblasti uvádění železničních vozidel do provozu vstoupili do velmi složitého období. Otevírání mezinárodního trhu v oblasti železniční dopravy a správy zařízení vede k: rychlejšímu růstu potřeby uvádění do mezinárodního provozu, tlaku na ceny a tvorbu oborové normy pro řešení v oblasti kolejových vozidel evropskými výrobci, Posílení práv Národních bezpečnostních úřadů, vedoucí k publikaci národních pravidel ve 27 členských zemích. Náklady na certifikaci resp. schvalování jsou velmi vysoké: 1 až 5 mil. EUR na každý produkt a zemi.

9 Požadavek na schvalování vozidel v Německu do r. 2010 Typ / vozidlo

10 Administrativní zatížení TSI harmonizují: Základní parametry a rozhraní - § 4. Posouzení shody notifikovanou osobou - § 6. TSI kolejová vozidla platí pouze na sítích TEN, které zahrnují jen 40% evropských konvenčních tratí. Ovšem prakticky všechna vozidla (vysokorychlostní i konvenční) musí být schválena také pro tratě mimo TEN. Schválení NSA pro uvádění do provozu kromě souladu s TSI stále znamená také soulad s národními směrnicemi a uplatňování národních procesů. Požadavek souladu s TSI kolejová vozidla – osobní vozy je proto v současnosti výrobním průmyslem vnímán jako kontraproduktivní přítěž.

11 Nová Směrnice o interoperabilitě: Schválení typu Zjednodušuje a zrychluje proces schvalování Vyjasňuje národní schvalovací proces stávajících typů Národním bezpečnostním úřadem. Dosahuje transparentnosti struktury.

12 Nová Směrnice o interoperabilitě: Vzájemné uznávání Podpora národních dvoustranných smluv o vzájemném uznávání certifikátů a schválení při uvádění do provozu nových kolejových vozidel a ostatních subsystémů. První výsledky: Francie a SRN: Dosavadní zkušenosti podtrhují obtížnost spojenou s rozdílnými postupy. Koridor A: Členské státy - IRL (Přehled mezinárodních požadavků)

13 Skutečně harmonizovaný evropský trh Kombinace schvalování typů a dvoustranné smlouvy o vzájemném uznávání pomůžou v přechodném období snížit administrativní zátěž. Ovšem ve střednědobém období nemůžou postačovat k definitivnímu vytvoření plně otevřeného evropského trhu. Proto UNIFE plně podporuje práci ERA na vytvoření referenčního seznamu národních směrnic a podporu harmonizace certifikačních procedur. Ovšem naším konečným střednědobým cílem je konečné odstranění všech postradatelných národních technických směrnic a certifikačních procedur. Národní směrnice se musí důsledně omezit pouze na jednoznačně identifikovatelné specifické případy v infrastruktuře, energetice nebo v řízení a zabezpečení.

14 Co ukazuje zkušenost Zkušenost ukazuje, že: pro uvádění kolejových vozidel do provozu v další zemi jsou vyžadovány pouze omezené a předem dobře známé technické modifikace. Technické parametry velké většiny tratí mimo TEN se významně neliší od parametrů tratí kategorie TEN. Kromě toho pokud lze rozsah série rozšířit díky mezinárodnímu schválení, shoda se směrnicemi „TSI Kolejová vozidla“ nepředstavuje vyšší konstrukční náklady.

15 Rozšíření geografického rozsahu TSI Nová směrnice o interoperabilitě dává díky svému článku 1.4 možnost rozšířit geografický rozsah TSI na celý evropský systém. UNIFE podporuje geografické rozšíření rozsahu vozového parku TSI. Vyloučeny jsou pouze městské kolejové systémy a ostatní funkčně oddělené sítě. S přísným omezením národních technických směrnic na aktuální specifické národní případy.

16 Další krok po technické harmonizaci: Harmonizace procesu schvalování resp. certifikace v Evropě včetně: rolí a oprávnění, právního rámce. Řešení nesouladu mezi směrnicemi o interoperabilitě a bezpečnosti. Jako důsledek do budoucnosti: ERA jako evropský úřad pro schvalování kolejových vozidel, NBÚ se zaměřuje na speciální národní případy. Rozšíření role ERA

17 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Výzvy a přínosy interoperability pro železniční průmysl a železniční dopravu Eric Fontanel Generální ředitel UNIFE."

Podobné prezentace


Reklamy Google