Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace Veškeré informace o probíhající výzvě (včetně materiálů ke stažení) budou dostupné na webové stránce:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace Veškeré informace o probíhající výzvě (včetně materiálů ke stažení) budou dostupné na webové stránce:"— Transkript prezentace:

1

2

3 Informace Veškeré informace o probíhající výzvě (včetně materiálů ke stažení) budou dostupné na webové stránce: http://www.mzp.cz/cz/revolvingovy_fond_mzp

4 Výzva 1. dubna – 30. června – 30. září Podpora MA 21 – 15 000 000 Kč Podpora UR – 15 000 000 Kč

5 Manuál pracovních postupů Obsahuje veškeré informace pro žadatele od doby vyhlášení výzvy a následného předložení projektu až po jeho ukončení a kontrolu. Je pro žadatele závazný.

6 Granty na podporu MA 21

7 MA 21 Granty Doba realizace projektů nesmí překročit 2 roky. Maximální výše grantu na jeden projekt nesmí přesáhnout 2 mil. Kč. Grant může být poskytnut až do výše 90% celkových uznatelných nákladů na projekt. Minimální částka, na kterou bude grant poskytnut, je 100 tisíc Kč. Finanční pomoc se vztahuje pouze na projekty realizované na území České republiky.

8 Finanční limity v rámci čtvrté výzvy Projekty musí postoupit v rámci kategorií MA 21 Dosažení kategorie „D“ max. dotace 500 000 Kč Dosažení kategorie „C“max. dotace 1 000 000 Kč Dos. 4 kritérií kat. „B“max. dotace 1 000 000 Kč Dosažení kat. „B“ a „A“max. dotace 2 000 000 Kč Dos. 2 kritérií kat. „A“max. dotace 2 000 000 Kč

9 Základní pravidla povinné usnesení zastupitelstva municipalit (s výjimkou krajů, případně v krajním případě usnesení rady doložené oprávněním hospodařit s příslušnou částkou) u projektů i při implementaci omezení položek rozpočtu – 1.investice (max. 40%) 2.osobní náklady (max. 60%) 3.náklady na služby realizované formou dodávky (max. 50 %) 4.kontakt s veřejností (min. 30%) 5.administrativní náklady (max. 7 %) změny kritérií – zatím nikoli povinná specifikace postupu v rámci MA 21 - příloha

10 Změna – doporučená témata Projekty by neměly být pouze obecné.Mělo by jít o realizaci postupů v rámci MA 21 v praxi. Projekty by měly mít své zadání. Možnost doprovodných aktivit. Témata : - brownfields - udržitelná výstavba (systémová opatření) - ozeleňování veřejných budov - energetický management - eko-mobilita – pěší zóny, řeš. probl. míst - městská zeleň - školení a zavádění ISO a dalších metod

11 Obecná témata Udržitelná doprava bezpečnost dopravy, doprava a životní prostředí, dopravní struktura a podnikání, bezbariérová doprava, Udržitelná energetika úspory energie, obnovitelné zdroje energie, energetická soběstačnost, ochrana ovzduší a klimatu, energo-management Podpora zdraví management v oblasti zdraví, kampaně a osvěta Udržitelná spotřeba a výroba ekologizace úřadů a příspěvkových organizací, lokální spotřeba, odpady, vzdělávání a osvěta

12 Kvalita zpracování projektu (5b.) koncepce projektu musí vycházet z komunitního plánování (zapojení veřejnosti do rozhodování na principu partnerství např.veřejná setkání, ověření anketou atd) projekt má vnitřní logiku a provázanost, je zřejmé z čeho vychází a jak bude pokračovat (povinnou přílohou je schema provázanosti aktivit nebo logický rámec) konkrétní měřitelné výstupy aktivity/výstupy projektu musí mít vliv na/přispívat k zlepšování životního prostředí (popsat jakým způsobem)

13 Poznámky Větší důraz na smysluplnost indikátorů. Pozornost věnovaná konkrétnímu „obsazení“ projektu – realizátoři Důsledná specifikace pracovních úvazků Uvedení jména zpracovatele projektu

14 Oprávněný žadatel o GRANT Žadatel o poskytnutí finanční pomoci může být: obec městská část mikroregion kraj

15 Systém hodnocení žádostí Každý projekt hodnotí dva externí hodnotitelé a správce RF MŽP. Projekt projde k hodnocení hodnotící komisí pokud: –Žádná z šesti kategorií struktury projektu nebude hodnocena 0 body. –Výsledný průměr hodnocení jednotlivých hodnotitelů musí být vyšší než 60 bodů.

16 Granty na podporu UR

17 Vymezení Vstupní hodnocení udržitelné spotřeby a výroby v organizacích Zavádění EMAS u nepodnikatelských subjektů Budování on line informačního a navigačního systému pro podporu ochrany přírody a UR

18 Vstupní hodnocení udržitelné spotřeby a výroby v organizacích Realizace vstupního hodnocení v organizacích (podnicích i nepodnikatelských subjektech) Budování kapacit (školení tzv. manažerů udržitelné spotřeby a výroby) Max. velikost projektu 3 mil. Kč 85% nepodnikatelské subjekty 60% podnikatelské subjekty Předpoklad 2 projekty Indikativní alokace 5 mil. Kč

19 Zavádění EMAS u nepodnikatelských subjektů Zavádění EMAS nepodnikatelskými subjekty (orgány veřejné správy, školy, NGO). Školící a vzdělávací aktivity Max. velikost projektu 2 mil. Kč 70% nepodnikatelské subjekty Předpoklad 4 projekty Indikativní alokace 7 mil. Kč

20 Budování on line informačního a navigačního systému pro podporu ochrany přírody a UR Podpora technologií mobilních kódů Podpora informačních, komunikačních a rezervačních technologií pro chráněná území Max. velikost projektu 1 mil. Kč 85% nepodnikatelské subjekty Předpoklad 3-4 projekty Indikativní alokace 3 mil. Kč

21 Dosavadní výsledky RF MŽP

22 1. Výzva – 2. Výzva – 3.Výzva Předloženo: 41 projektů ku 27 projektům ku 18 projektům Úspěšnost: 16 projektů ku 11 projektům ku 6 projektům Předloženo: 32,500.000 Kč ku 16,400.000 Kč ku 13,021.598 Kč Úspěšnost: 13,700.000 Kč ku 7,000.000 Kč ku 4,617.652 Kč

23 Příklad projektu – Rozvoj místní Agendy 21 v Uherském Hradišti Rozpočet: 743 210 Kč (500 000 grant, 243 210 spolufinancování) Délka realizace: září 2009 – prosinec 2009 (15 měsíců) Aktivity: 1.Vytvoření pracovního místa koordinátora a ustanovení zodpovědného politika MA21 2.Osvětové kampaně pro veřejnost a akce s tématikou udržitelného rozvoje 3.Plánování s veřejností 4.Řídící skupina projektu a rozvoje MA21 ve městě 5.Sledování indikátorů místního udržitelného rozvoje (sada ECI) 6.Práce místního systému ekologické výchovy 7.Podpora procesu ekologizace provozu Městského úřadu Uherské Hradiště 8.Vydání tématické publikace/letáků 9.Průběžná publicita projektu a MA21

24 1. Výzva – 2. Výzva (UR) Předloženo: 6 projektů ku 9 projektům Úspěšnost: 6 projektů ku 6 projektům Předloženo: 7,107.058 Kč ku 14,848.411 Kč Úspěšnost: 7,107.058 Kč ku 10,116.665 Kč

25 Příklad projektu - Dědictví Jablunkovska: Karpatská úmluva v praxi Rozpočet: 1 975 000 Kč (1 954 700 Kč grant, 21 000 Kč spolufinancování) Délka realizace: listopad 2009 - leden 2011 Aktivity: 1.Mapování a návrh péče karpatského dědictví Jablunkovska 2.Portál Karpatského dědictví Jablunkovska 3.Informační CD-rom pro obce 4.Vzdělávací program „Karpatské dědictví – Jablunkovsko“ 5.Beetagy 6.Výstava tajemné Karpaty – 3 nové panely 7.Ankety 8.Setkání obcí mikroregionu a dalších subjektů 9.Úvodní seminář a závěrečná minikonference

26 Kontakty Mgr. Michal Petrus, vedoucí odd. programů EU E-mail: Michal.Petrus@mzp.czMichal.Petrus@mzp.cz Tel: 267 122 898 Mgr. Markéta Košťálová, odborný referent, odd. programů EU E-mail: Marketa.Kostalova@mzp.czMarketa.Kostalova@mzp.cz Tel: 267 122 830 Bc. Markéta Konečná, odborný referent, odd. programů EU e-mail: marketa.konecna@mzp.czmarketa.konecna@mzp.cz tel: 267 122 447

27

28


Stáhnout ppt "Informace Veškeré informace o probíhající výzvě (včetně materiálů ke stažení) budou dostupné na webové stránce:"

Podobné prezentace


Reklamy Google