Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přehled o činnosti PGRLF k 31.8.2010 Martin Karban Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přehled o činnosti PGRLF k 31.8.2010 Martin Karban Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s."— Transkript prezentace:

1 Přehled o činnosti PGRLF k Martin Karban Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

2 Podpory PGRLF k Martin Karban Základní činnosti PGRLF  Poskytování podpor podnikatelům v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a zpracovatelského průmyslu ve formě: Dotace – snížení úrokového zatížení úvěrů Garance - zajištění bankovních úvěrů Podpora zemědělského pojištění – částečná kompenzace pojistného  Další podpůrné programy (Povodně 1997, 1998, 2002; podpora obcím …)

3 Podpory PGRLF k Martin Karban Stávající programy PGRLF Investiční programy Realizace dlouhodobých investičních záměrů s ohledem na restrukturalizaci a zvýšení efektivnosti, modernizaci, snížení výrobních nákladů, zlepšení jakosti a další rozvoj zemědělských subjektů. Poskytování finančních prostředků pro snížení úrokového zatížení („dotace“) investičních úvěrů.  Program ZEMĚDĚLEC (od r. 1999)  Program PŮDA (od r do r. 2009)  Program PODPORA NÁKUPU PŮDY (nové od r. 2010) Provozní programy (od r. 2009) Řešení přechodného nedostatku vlastních finančních zdrojů zemědělských prvovýrobců a zpracovatelů zemědělské produkce za současné finanční a hospodářské krize. Poskytování finančních prostředků pro snížení úrokového zatížení („dotace“) a zajištění („garance“) provozních úvěrů zemědělských prvovýrobců a zpracovatelů vč. velkých společností.  Program PROVOZ  Program ZPRACOVATEL – PROVOZ  Program PODPORA KRÁTKODOBÉHO FINANCOVÁNÍ

4 Podpory PGRLF k Martin Karban Eliminace rizik zemědělského podnikání Cílem podpory je zpřístupnění pojistné ochrany širokého okruhu zemědělců a dosažení vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Účelem podpory je částečná kompenzace pojistného vynaloženého na zemědělské pojištění.  Program PODPORA POJIŠTĚNÍ (od r. 2004) Pojištění plodin Pojištění hospodářských zvířat Pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin (od r. 2009)  Program Poskytování podpory ve formě finančních prostředků určených pro dokončení projektových záměrů obcí v Programu rozvoje venkova a ČR na období (ve spolupráci s SZIF - od r. 2009) Cílem programu je zlepšení životních podmínek v obcích, rozvoj obcí a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, relaxaci, dále pak ochrany kulturního dědictví venkova a zázemí pro společenské, kulturní, sportovní a jiné aktivity včetně zvyšování společenské hodnoty lesů.

5 Podpory PGRLF k Martin Karban Základní údaje o podporách fondu (dotace k úrokům a garance bankovních úvěrů) Za dobu existence PGRLF byly podpořeny úvěry v objemu přes 126 mld. Kč s přislíbenou podporou 21,6 mld. Kč a z toho již vyplaceno přes 20 mld. Kč. RokPočet žádostí Objem podporovaných úvěrů Vydané garance Přislíbené podpory Vyplaceno celkemschvál.v mil. Kč * Celkem* *) Celkové hodnoty k (2010* - období od 1.1. do )

6 Podpory PGRLF k Martin Karban Základní údaje o programu Investice – Zemědělec RokPočet žádostí Výše podporovaných úvěrů Vydané garance Přislíbené podpory Vyplaceno celkemschvál.v mil. Kč * Celkem* *) Celkové hodnoty k (2010* - období od 1.1. do ) Díky podpoře investičních úvěrů byly za období sledování (od r. 2003) podpořeny úvěry na nákup 5 tis. traktorů, 1,3 tis. kombajnů, 820 nakladačů a 810 secích strojů.

7 Podpory PGRLF k Martin Karban Základní údaje o programu Investice – Půda (Podpora nákupu půdy) Od r do r PGRLF podpořil nákup půdy o rozloze přes 53 tis. ha RokPočet žádostí Rozloha nakoupené půdy Výše podporovaných úvěrů Přislíbené podpory PGRLF celkemschválenov hav mil. Kč Celkem * *) V roce 2010 se jedná o nový krátkodobý program Podpora nákupu půdy data za období od 1.1. do

8 Podpory PGRLF k Martin Karban Programy podpory provozních úvěrů (dotace k úrokům a garance provozních úvěrů, příjem žádostí byl zahájen a je přístupný i pro velké společnosti) Počet žádostí Výše podporovaných úvěrů Vydané garance Přiznané podpory Provozní programy 2009 – 2010* celkemschválenov mil. Kčv mil.. Kčv mil. Kč Provoz Zpracovatel Podpora kr. fin Celkem *) Data provozních programů za období od do Pozn.: počet zamítnutých žádostí z důvodu finančního zdraví (ratingu) žadatele celkem 9 = tj. cca do 2% žadatelů průměrná výše podpory cca 2,5% p.a., výše záruční prémie cca 0,65% p.a.

9 Podpory PGRLF k Martin Karban Program podpory pojištění poskytování podpor pojištění je plně přizpůsobeno novým „Pokynům společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007 – 2013“. podpora pojištění je určena pouze malým a středním zemědělským prvovýrobcům ve smyslu přílohy I nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kteří dosahují alespoň 25 % příjmů ze zemědělské výroby.

10 Podpory PGRLF k Martin Karban Základní údaje o podpoře zemědělského pojištění (dle jednotlivých roků) Na podpoře pojištění bylo již vyplaceno 1,6 mld. Kč (od r. 2004) Rok Počet žádostíPojistné Výše podpory Průměrná sazba Vyplaceno v roce celkemschvál.v mil. Kč v %v mil. Kč ,25% ,18% ,66% ,75% ,53% * ,00% **xxxXx289 Celkem ,16%1 647 *) projednání (schvalování) žádostí roku 2009 dosud nebylo ukončeno Zatím bylo schváleno 5637 žádostí s podporou 439 mil. a vyplaceno již 5636 žádostí s podporou 439 mil. Kč **) v roce 2010 se zatím jedná pouze o výplaty podpor žádostí z minulých let

11 Podpory PGRLF k Martin Karban Základní údaje o podpoře zemědělského pojištění (dle programů) Programy pojištěníPočet žádostíPojistné Výše podpory Průměrná sazba celkemschvál.v mil. Kč v % Ostatní plodiny ,99% Speciální plodiny ,00% Hosp. zvířata ,36% Lesní školky22193 tis.58 tis.30,00% Celkem ,14% Sazby podpory jednotlivých programů pojištění do roku 2008 : ostatní plodiny 35%, speciální plodiny 50%, hospodářská zvířata 20%. Sazby podpory všech programů (kromě programu Lesní školky) byly pro rok 2009 zvýšeny na 50%.

12 Podpory PGRLF k Martin Karban Cíl podpory Hlavním cílem je zvýšení tzv. propojištěnosti zemědělské výroby. Propojištěnost plodin v ČR se za dobu poskytování finanční podpor z Fondu stále zvyšuje a v roce 2009 dosáhla 43 % z původních 34% v roce Propojištěnost zvířat převyšuje 80% stavů hospodářských zvířat. Stále však je propojištěnost, zejména u plodin, nižší než ve většině států EU. Cílem Ministerstva zemědělství ČR je, zvyšovat prostřednictvím PGRLF a.s. tlak na hospodáře, aby se cílevědomě pojišťovali proti rizikům.

13 Podpory PGRLF k Martin Karban

14 Rozpracované programy PGRLF Povodňové půjčky (nové od r. 2010)  Program poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. ve formě poskytnutí úročené půjčky na obnovu provozu podniků zemědělských prvovýrobců a zpracovatelů zemědělské produkce zasažených povodněmi, záplavami či přívalovými dešti  Materiál připraven pro projednání vládou ČR  Parametry povodňových půjček : - obnova neinvestičního majetku vč. základního stáda - maximální výše 10 mil. Kč - doba splácení půjčky 24 měsíců s 6-ti měsíčním odkladem splátek jistiny - úročení dle rizikovosti (ratingu) žadatele (očekávaná výše úrokových sazeb 3 – 4% p.a.) - výše prostředků pro první kolo příjmu žádostí 150 mil. Kč (100 mil. PGRLF, 50 mil. MZe)

15 Podpory PGRLF k Martin Karban Finanční podpora nepojistitelných rizik  Podpora na náhradu škod způsobených přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi  Podpora za ztráty způsobené nepříznivými klimatickými jevy Navrhované programy by měly sloužit k přímému krytí ztrát následků nenadálých událostí a k odstranění jednorázových, mimořádných dopadů do státního rozpočtu, přičemž je žádoucí v případě vytvoření systému deklarovat, že nebudou vyplaceny žádné ad-hoc státní pomoci takovému podnikateli, který není do systému zapojen. Vzhledem k postoji EK je pro financování výše uvedeného účelu uvažováno o vytvoření zvláštního fondu a o jeho průběžném doplňování tak, aby se v počátku akumulovala ve fondu částka odpovídající rozsahu tříletých úhrad možných škod.

16 Podpory PGRLF k Martin Karban Pro vytvoření tohoto programu pojištění byla při MZe zřízena pracovní skupina za účasti pracovníků PGRLF, MZe, MF, zástupců zemědělské veřejnosti – členů AK ČR, pojišťoven a ÚZEI. Poslední jednání skupiny proběhlo Formy řešení nového pojištění : 1)Vytvoření zvláštního fondu pro financování podpor na náhradu škod způsobených přírodními pohromami nebo nepříznivými klimatickými jevy 2)Systém používaný v USA – nové možnosti pojistného krytí 3)Fungování státu jako zajišťovny pro komerční pojišťovny Ad1) Realizace naplnění fondu ze tří zdrojů : Příspěvky zemědělských podnikatelů zapojených do programů Příspěvky komerčních subjektů (zejména pojišťovny) Příspěvky státu

17 Podpory PGRLF k Martin Karban Děkuji Vám za pozornost Martin Karban


Stáhnout ppt "Přehled o činnosti PGRLF k 31.8.2010 Martin Karban Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google