Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přehled o činnosti PGRLF k 31.8.2010 Martin Karban Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přehled o činnosti PGRLF k 31.8.2010 Martin Karban Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s."— Transkript prezentace:

1 Přehled o činnosti PGRLF k 31.8.2010 Martin Karban Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

2 Podpory PGRLF k 31.8.2010 - Martin Karban Základní činnosti PGRLF  Poskytování podpor podnikatelům v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a zpracovatelského průmyslu ve formě: Dotace – snížení úrokového zatížení úvěrů Garance - zajištění bankovních úvěrů Podpora zemědělského pojištění – částečná kompenzace pojistného  Další podpůrné programy (Povodně 1997, 1998, 2002; podpora obcím …)

3 Podpory PGRLF k 31.8.2010 - Martin Karban Stávající programy PGRLF Investiční programy Realizace dlouhodobých investičních záměrů s ohledem na restrukturalizaci a zvýšení efektivnosti, modernizaci, snížení výrobních nákladů, zlepšení jakosti a další rozvoj zemědělských subjektů. Poskytování finančních prostředků pro snížení úrokového zatížení („dotace“) investičních úvěrů.  Program ZEMĚDĚLEC (od r. 1999)  Program PŮDA (od r. 2004 do r. 2009)  Program PODPORA NÁKUPU PŮDY (nové od r. 2010) Provozní programy (od r. 2009) Řešení přechodného nedostatku vlastních finančních zdrojů zemědělských prvovýrobců a zpracovatelů zemědělské produkce za současné finanční a hospodářské krize. Poskytování finančních prostředků pro snížení úrokového zatížení („dotace“) a zajištění („garance“) provozních úvěrů zemědělských prvovýrobců a zpracovatelů vč. velkých společností.  Program PROVOZ  Program ZPRACOVATEL – PROVOZ  Program PODPORA KRÁTKODOBÉHO FINANCOVÁNÍ

4 Podpory PGRLF k 31.8.2010 - Martin Karban Eliminace rizik zemědělského podnikání Cílem podpory je zpřístupnění pojistné ochrany širokého okruhu zemědělců a dosažení vyššího zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným škodám. Účelem podpory je částečná kompenzace pojistného vynaloženého na zemědělské pojištění.  Program PODPORA POJIŠTĚNÍ (od r. 2004) Pojištění plodin Pojištění hospodářských zvířat Pojištění produkce školek s produkcí sadebního materiálu lesních dřevin (od r. 2009)  Program Poskytování podpory ve formě finančních prostředků určených pro dokončení projektových záměrů obcí v Programu rozvoje venkova a ČR na období 2007 - 2013 (ve spolupráci s SZIF - od r. 2009) Cílem programu je zlepšení životních podmínek v obcích, rozvoj obcí a zvýšení atraktivity vesnic pro bydlení, relaxaci, dále pak ochrany kulturního dědictví venkova a zázemí pro společenské, kulturní, sportovní a jiné aktivity včetně zvyšování společenské hodnoty lesů.

5 Podpory PGRLF k 31.8.2010 - Martin Karban Základní údaje o podporách fondu (dotace k úrokům a garance bankovních úvěrů) Za dobu existence PGRLF byly podpořeny úvěry v objemu přes 126 mld. Kč s přislíbenou podporou 21,6 mld. Kč a z toho již vyplaceno přes 20 mld. Kč. RokPočet žádostí Objem podporovaných úvěrů Vydané garance Přislíbené podpory Vyplaceno celkemschvál.v mil. Kč 20082 2752 1874 9092473577 20092 5052 2866 247612573537 2010*1 6121 5503 326191269456 Celkem*38 21935 603127 41733 11521 66220 239 *) Celkové hodnoty k 31.8.2010 (2010* - období od 1.1. do 31.8.2010)

6 Podpory PGRLF k 31.8.2010 - Martin Karban Základní údaje o programu Investice – Zemědělec RokPočet žádostí Výše podporovaných úvěrů Vydané garance Přislíbené podpory Vyplaceno celkemschvál.v mil. Kč 1996-2007 11 07210 35830 3633 3004 8863 588 2008 2 0221 9594 3190398494 2009 1 7531 6592 9130341463 2010* 1 3641 3261 9910233361 Celkem* 16 24315 30839 6303 3305 8334 906 *) Celkové hodnoty k 31.8.2010 (2010* - období od 1.1. do 31.8.2010) Díky podpoře investičních úvěrů byly za období sledování (od r. 2003) podpořeny úvěry na nákup 5 tis. traktorů, 1,3 tis. kombajnů, 820 nakladačů a 810 secích strojů.

7 Podpory PGRLF k 31.8.2010 - Martin Karban Základní údaje o programu Investice – Půda (Podpora nákupu půdy) Od r. 2004 do r. 2009 PGRLF podpořil nákup půdy o rozloze přes 53 tis. ha RokPočet žádostí Rozloha nakoupené půdy Výše podporovaných úvěrů Přislíbené podpory PGRLF celkemschválenov hav mil. Kč 2004 1131053 94313754 2005 2792499 913388128 2006 25824010 475402143 2007 2471819 338443130 2008 25022714 06959375 2009 4013035 618462197 Celkem 1 5481 30553 3562 426726 2010* 62481 1461349 *) V roce 2010 se jedná o nový krátkodobý program Podpora nákupu půdy data za období od 1.1. do 31.8.2010

8 Podpory PGRLF k 31.8.2010 - Martin Karban Programy podpory provozních úvěrů (dotace k úrokům a garance provozních úvěrů, příjem žádostí byl zahájen 7.5.2009 a je přístupný i pro velké společnosti) Počet žádostí Výše podporovaných úvěrů Vydané garance Přiznané podpory Provozní programy 2009 – 2010* celkemschválenov mil. Kčv mil.. Kčv mil. Kč Provoz4564292 16937243 Zpracovatel80691 89125813 Podpora kr. fin.6333174 Celkem5425014 09464760 *) Data provozních programů za období od 7.5.2009 do 31.8.2010 Pozn.: počet zamítnutých žádostí z důvodu finančního zdraví (ratingu) žadatele celkem 9 = tj. cca do 2% žadatelů průměrná výše podpory cca 2,5% p.a., výše záruční prémie cca 0,65% p.a.

9 Podpory PGRLF k 31.8.2010 - Martin Karban Program podpory pojištění poskytování podpor pojištění je plně přizpůsobeno novým „Pokynům společenství ke státní podpoře v odvětvích zemědělství a lesnictví na období 2007 – 2013“. podpora pojištění je určena pouze malým a středním zemědělským prvovýrobcům ve smyslu přílohy I nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kteří dosahují alespoň 25 % příjmů ze zemědělské výroby.

10 Podpory PGRLF k 31.8.2010 - Martin Karban Základní údaje o podpoře zemědělského pojištění (dle jednotlivých roků) Na podpoře pojištění bylo již vyplaceno 1,6 mld. Kč (od r. 2004) Rok Počet žádostíPojistné Výše podpory Průměrná sazba Vyplaceno v roce celkemschvál.v mil. Kč v %v mil. Kč 20044 6554 61073918725,25%185 20054 7644 68970817825,18%73 20065 3195 25376324932,66%265 20075 2305 08677226133,75%92 20085 4635 35995833134,53%264 2009*5 7765 63788244150,00%479 2010**xxxXx289 Celkem31 20730 6354 8221 64634,16%1 647 *) projednání (schvalování) žádostí roku 2009 dosud nebylo ukončeno Zatím bylo schváleno 5637 žádostí s podporou 439 mil. a vyplaceno již 5636 žádostí s podporou 439 mil. Kč **) v roce 2010 se zatím jedná pouze o výplaty podpor žádostí z minulých let

11 Podpory PGRLF k 31.8.2010 - Martin Karban Základní údaje o podpoře zemědělského pojištění (dle programů) Programy pojištěníPočet žádostíPojistné Výše podpory Průměrná sazba 2004 - 2009celkemschvál.v mil. Kč v % Ostatní plodiny16 12515 8522 9761 07135,99% Speciální plodiny1 7141 65858429250,00% Hosp. zvířata13 36613 1041 26028222,36% Lesní školky22193 tis.58 tis.30,00% Celkem31 20730 6164 8211 64534,14% Sazby podpory jednotlivých programů pojištění do roku 2008 : ostatní plodiny 35%, speciální plodiny 50%, hospodářská zvířata 20%. Sazby podpory všech programů (kromě programu Lesní školky) byly pro rok 2009 zvýšeny na 50%.

12 Podpory PGRLF k 31.8.2010 - Martin Karban Cíl podpory Hlavním cílem je zvýšení tzv. propojištěnosti zemědělské výroby. Propojištěnost plodin v ČR se za dobu poskytování finanční podpor z Fondu stále zvyšuje a v roce 2009 dosáhla 43 % z původních 34% v roce 2004. Propojištěnost zvířat převyšuje 80% stavů hospodářských zvířat. Stále však je propojištěnost, zejména u plodin, nižší než ve většině států EU. Cílem Ministerstva zemědělství ČR je, zvyšovat prostřednictvím PGRLF a.s. tlak na hospodáře, aby se cílevědomě pojišťovali proti rizikům.

13 Podpory PGRLF k 31.8.2010 - Martin Karban

14 Rozpracované programy PGRLF Povodňové půjčky (nové od r. 2010)  Program poskytování podpory Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. ve formě poskytnutí úročené půjčky na obnovu provozu podniků zemědělských prvovýrobců a zpracovatelů zemědělské produkce zasažených povodněmi, záplavami či přívalovými dešti  Materiál připraven pro projednání vládou ČR  Parametry povodňových půjček : - obnova neinvestičního majetku vč. základního stáda - maximální výše 10 mil. Kč - doba splácení půjčky 24 měsíců s 6-ti měsíčním odkladem splátek jistiny - úročení dle rizikovosti (ratingu) žadatele (očekávaná výše úrokových sazeb 3 – 4% p.a.) - výše prostředků pro první kolo příjmu žádostí 150 mil. Kč (100 mil. PGRLF, 50 mil. MZe)

15 Podpory PGRLF k 31.8.2010 - Martin Karban Finanční podpora nepojistitelných rizik  Podpora na náhradu škod způsobených přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými událostmi  Podpora za ztráty způsobené nepříznivými klimatickými jevy Navrhované programy by měly sloužit k přímému krytí ztrát následků nenadálých událostí a k odstranění jednorázových, mimořádných dopadů do státního rozpočtu, přičemž je žádoucí v případě vytvoření systému deklarovat, že nebudou vyplaceny žádné ad-hoc státní pomoci takovému podnikateli, který není do systému zapojen. Vzhledem k postoji EK je pro financování výše uvedeného účelu uvažováno o vytvoření zvláštního fondu a o jeho průběžném doplňování tak, aby se v počátku akumulovala ve fondu částka odpovídající rozsahu tříletých úhrad možných škod.

16 Podpory PGRLF k 31.8.2010 - Martin Karban Pro vytvoření tohoto programu pojištění byla při MZe zřízena pracovní skupina za účasti pracovníků PGRLF, MZe, MF, zástupců zemědělské veřejnosti – členů AK ČR, pojišťoven a ÚZEI. Poslední jednání skupiny proběhlo 29.4.2010. Formy řešení nového pojištění : 1)Vytvoření zvláštního fondu pro financování podpor na náhradu škod způsobených přírodními pohromami nebo nepříznivými klimatickými jevy 2)Systém používaný v USA – nové možnosti pojistného krytí 3)Fungování státu jako zajišťovny pro komerční pojišťovny Ad1) Realizace naplnění fondu ze tří zdrojů : Příspěvky zemědělských podnikatelů zapojených do programů Příspěvky komerčních subjektů (zejména pojišťovny) Příspěvky státu

17 Podpory PGRLF k 31.8.2010 - Martin Karban Děkuji Vám za pozornost Martin Karban


Stáhnout ppt "Přehled o činnosti PGRLF k 31.8.2010 Martin Karban Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google