Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení."— Transkript prezentace:

1 Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení

2 | McKinsey & Company1 Klesající výsledky ZŠ/SŠ ohrožují konkurenceschopnost ČR. Výhled je negativní a odkládání řešení nákladné 1. Proč něco měnit? 2. Co měnit? 3. Jak nastavit proces změny? Úvod VÝSLEDKY: České základní a střední školství vykazuje průměrné, klesající a nerovnoměrné výsledky POSTUPY ŘÍZENÍ: Výhled do budoucna je negativní, protože v nejdůležitějších postupech řízení (podpora učitelů a ředitelů, standardy a měření výsledků studentů) české školství výrazně zaostává za nejlepší mezinárodní praxí DŮSLEDKY: Situace je alarmující, protože rané vzdělávání je důležité a odkládání řešení je nákladné. Většina rodičů je však spokojena, což zřejmě snižuje politický mandát ke změně

3 McKinsey & Company PRA-ZXY050-20101202-22643P1E Working Draft - Last Modified 1/12/2011 11:08:37 AM Printed 1/11/2011 5:14:20 PM | 22 Summary from available PISA data – Czech students vs. OECD countries SOURCE: PISA 2006; McKinsey & Company analysis 1 CZ in 1 st quartile 2 CZ in 2 nd and 3 rd quartile 3 CZ in 4 th quartile 4 Simple arithmetic (i.e., non-weighted) average of scores in respective subcategories Scientific literacy 4 Scientific knowledge 4 Scientific competencies/skills 4 Attitudes towards science Knowledge of science 4 Knowledge about science Physical systems Living systems Identifying scientific issues Explaining phenomena scientifically Using scientific evidence Earth and space systems Technology Scientific enquiry Scientific explanation Support for scientific enquiry Self-belief as science learners Interest in science Responsibility towards resources and environment Strength of CZ 1 Weakness of CZ 2 Average performance of CZ 3 Data not available Scores not included in calculation of average

4 | McKinsey & Company3 PISA results indicate that Czech schools focus more heavily on knowledge of science than other top scoring countries 1 1 Includes countries with PISA score above 500 in both categories (knowledge and skills) 2 Average of (i) Identifying scientific issues, (ii) Explaining phenomena scientifically, (iii) Using scientific evidence 3 Average of knowledge of science domains, i.e., (i) Physical systems, (ii) Living systems, (iii) Earth and space 4 Delta calculated as absolute level of difference between score in knowledge and score in skills. Numbers are rounded Liechtenstein Finland China – Hong Kong China – Taipei Estonia Canada Japan Czech Republic Slovenia New Zealand Australia Scientific competencies/ skills 2 Netherlands Korea China – Macao Austria Germany United Kingdom Sweden Switzerland Ireland Belgium Knowledge of science 3 Czech Republic China – Taipei Estonia China – Hong Kong Korea3 Japan2 Germany United Kingdom2 Canada Finland 7 Sweden Switzerland7 Australia7 Austria Ireland3 China – Macao Belgium9 Slovenia New Zealand7 Liechtenstein7 Netherlands Focus on skills (knowledge-skill delta) 4 Focus on knowledge (knowledge-skill delta) 4 Equal focus on knowledge and skills Data from PISA 2006 test on science literacy SOURCE: PISA 2006; McKinsey & Company analysis Equivalent to student’s improvement over half of a school year Score higher in knowledge of science

5 | McKinsey & Company4 Výsledky českých studentů jsou navíc nekonzistentní (1/3) – rozdíly mezi studenty ZDROJ: OECD PISA 2006; analýza McKinsey Česká republika Německo Švýcarsko Mexiko Dánsko Irsko Finsko 106 Řecko 103 99 97 96 94 Rakousko Japonsko USA Švédsko Nizozemsko Velká Británie Nový Zéland Turecko Korea Norsko Maďarsko Španělsko Island Australie Polsko Kanada Belgie 93 92 91 90 89 88 86 85 82 81 Itálie Francie Slovensko Lucembursko Portugalsko Matematika – směrodatná odchylka v testech PISA 2006, země OECD

6 | McKinsey & Company5 Výsledky českých studentů jsou navíc nekonzistentní (2/3) – rozdíly mezi regiony Kraj v ČR Průměrné výsledky testů PISA 2006 (jen ZŠ) Odpovídající země 447 12. kraj455 10. kraj460 9. kraj470 8. kraj476 7. kraj478 6. kraj 11. kraj 446 Průměr476 14. kraj 13. kraj 481 5. kraj487 4. kraj493 3. kraj499 2. kraj503 1. kraj504 ~1,5 roku studia ZDROJ: OECD PISA 2006; analýza McKinsey Pořadí země v OECD 4. místo 5. místo 8. místo 11. místo 13. místo 20. místo 21. místo 24. místo 27. místo 31. místo 33. místo

7 | McKinsey & Company6 Výsledky českých studentů jsou navíc nekonzistentní (3/3) – absolutní úroveň znalostí ZDROJ: OECD PISA 2006 1. úroveň Pod 1. úrovní 2. úroveň 3. úroveň 4. úroveň 5. úroveň Česká republika 100% 10% 15% Finsko 100% 1% 4% 15% ▪ 25% 15-letých studentů v ČR nemá základní čtenářské dovednosti ▪ Počet studentů s nejlepšími dovednostmi je nižší než v jiných zemích Procento studentů podle úrovně čtenářských dovedností – test PISA 2006

8 | McKinsey & Company7 Vysoká kvalita a rozvoj učitelů Vysoká kvalita vedení škol/ředitelů Vysoké standardy a odpovědnost za výsledky V oblasti postupů řízení ukazuje náš mezinárodní výzkum a zkušenosti na 3 hlavní oblasti ovlivňující výsledky žáků Srovnávací studie školských systémů v zemích, které vykazují nejlepší výsledky (2007)… … ukazuje na 3 nejdůležitější oblasti ovlivňující výsledky žáků

9 | McKinsey & Company8 Nejlepší školní systémy ve světě podnikají pro dosažení vysoké kvality a rozvoje učitelů konkrétní kroky ve 4 oblastech Snaha přivést k pedagogice velmi kvalitní studenty (10-30% nejlepších studentů) Kvalitní studenti pedagogiky 1 Podpora průběžného profesního rozvoje pomocí vzájemného sdílení nejlepší praxe mezi učiteli Profesní rozvoj učitelů 3 Vzdělávání budoucích učitelů je velmi prakticky zaměřené (praxe tvoří 20-40% studia) Prakticky zaměřené studium pedagogiky 2 Zpětná vazba učitelům Učitelé dostávají pravidelné hodnocení a zpětnou vazbu s cílem pomáhat učitelům k dosažení dobrých výsledků 4 Příklady nejlepší mezinárodní praxe ZDROJ: Výzkum McKinsey

10 | McKinsey & Company9 Pedagogické školy nejsou atraktivní pro nejlepší studenty, trend je navíc klesající 5,1 20091998 5,6 -9% 20091998 -9 p.b. OborPrůměrný decil 6,1Ekonomie 7,1Humanitní obory 6,1Přírodověda 8,5Právo Pedagogika, učitelství a sociální péče 5,1 Zemědělství, lesnictví, veterinářství 5,6 Technické obory5,6 Lékařství6,0 Kvalita studentů – dle testu obecných studijních předpokladů (OSP) SCIO, 2009 68% 40% 19% 23% 20% 18% 15% 10% Procento studentů v top 20% výsledků ZDROJ: Údaje ze SCIO OSP; analýza McKinsey Kvalita studentů (průměrný decil) Procento studentů v top 20% testu

11 | McKinsey & Company10 Přestože příklady nejlepší praxe v ČR existují, čeští učitelé obecně dostávají malou podporu pro svůj rozvoj ▪ Studenti pedagogiky mají nejnižší výsledky v testu SCIO ▪ 10% studentů pedagogiky patří mezi 20% nejlepších studentů celkově Kvalita studentů pedagogiky 1 ▪ V ~60% škol probíhá zaučování a podpora ze strany zkušenějších učitelů, v ~85% školení dle potřeb učitelů ▪ Učitelé si vzájemně vyměňují zkušenosti v ~10% škol Profesní rozvoj učitelů 3 ▪ Praktická příprava představuje 4% studijního programu ▪ 37% učitelů si myslí, že vyučující na pedagogických školách mají dostatečný kontakt s praxí Zaměření studia pedagogiky 2 Zpětná vazba učitelům ▪ ~10% učitelů dostává pravidelnou a strukturovanou zpětnou vazbu, ~60% pravidelnou zpětnou vazbu nemá ▪ Hodnocení je ztíženo neexistencí standardů pro učitele 4 Příklady současné situace v ČR ZDROJ: SCIO; Factum Invenio; rozhovory McKinsey & Company s učiteli

12 | McKinsey & Company11 Kvalita řízení školy významně ovlivňuje výsledky studentů, přičemž řízení kvality výuky je nejdůležitější ZDROJ: „Meta-analýza“ 69 studií vedení škol uskutečněných mezi lety 1978 a 2001, zahrnuje odhad 14 000 učitelů a 1,4 milionu studentů, Robert J. Marzano, Timothy Waters, and Brian A. McNulty, 2005; Viviane Robinson: School Leadership and Student Outcomes, 2007 Výsledky studentů školy Percentily Kvalita řízení školy Percentily Vynikající ředitel Velmi dobrý ředitel Průměrný ředitel Vliv ředitele na výsledky studentů Působnost řediteleEfekt Zajištění spořáda- ného a vstřícného prostředí 0,27 Zajištění zdrojů 0,34 Stanovení cílů a očekávání 0,35 Koordinace a hodnocení výuky a osnov 0,42 Podporování a podílení se na rozvoji učitelů 0,84 Řízení kvality výuky Řízení změn Provoz a adminis- trativa Důležitost jednotlivých činností ředitele

13 | McKinsey & Company12 Ředitelé a zástupci ředitele v ČR věnují velkou část svého času administrativě a provozu Ředitelé Rozdělení pracovního času, v procentech Výuka Řízení kvality výuky 21 Externí komunikace Administrativa a provoz Zástupci ředitele Rozdělení pracovního času, v procentech ZDROJ: On-line průzkum McKinsey, provedený mezi 650 řediteli a 450 zástupci ředitele Výuka 21 Řízení kvality výuky Operativa

14 | McKinsey & Company13 Pro zlepšení je potřeba se zaměřit na kvalitu výuky ve třídě podpořenou cílenými úpravami organizace a financování škol 1. Proč něco měnit? 2. Co měnit? 3. Jak nastavit proces změny? Úvod KVALITA VÝUKY VE TŘÍDĚ: Učitelé a ředitelé potřebují větší podporu a jasné vedení, včetně standardů a národního hodnocení ▪ Ředitelé musí docílit lepší rovnováhy mezi zlepšováním kvality výuky, řízením změn a provozem a administrativou ▪ Učitelé by měli mít více příležitostí k rozvoji schopností a lépe sdílet nejlepší praxi. Je také nutné zlepšit kvalitu nových učitelů ▪ Standardy výsledků by měly jasně definovat požadované znalosti a dovednosti. Hodnocení by mělo být zavedeno, ale postupně ORGANIZACE A FINANCOVÁNÍ: I když zlepšení výsledků vzdělávání nevyžaduje radikální zásahy do organizace a financování, změny by měly být podpořeny některými cílenými úpravami PORTFOLIO VZDĚLÁVACÍCH MOŽNOSTÍ: Dalším změnám by měl předcházet návrh komplexního řešení na základě celonárodního dialogu

15 14 Public spend per student, PPP USD Navýšení finančních prostředků negarantuje zlepšení výsledků studentů SOURCE: World Bank EdStats; IMF; UNESCO; PISA, TIMSS, PIRLS, McKinsey & Company 580 560 540 520 500 480 460 440 420 400 380 0 464 8,000– 9,000 498 522 489 9,000– 10,000 470 10,000+ 561 7,000– 8,000 488 541 6,000– 7,000 485 520 5,000– 6,000 402 533 4,000– 5,000 421 525 3000– 4,000 456 508 2,000– 3,000 383 498 1,000– 2,000 361 478 0– 1,000 380 471 Ghana W. Cape Brazil Morocco Azerbaijan El Salvador Algeria Uruguay Argentina Botswana Saudi Arabia Kuwait Jordan Armenia Syria Philippines Turkey Moldova Oman Iran Bulgaria Malta Bahrain Greece New Zealand Israel Cyprus Norway Latvia Poland Lithuania England Slovenia Germany 4 USA Slovak Republic Croatia Czech Republic Hungary Portugal Spain France Italy Netherlands Iceland Sweden Austria Luxembourg Denmark Malaysia Romania Columbi a Mexico Georgia Chile Tunisia South Korea Japan Ireland Belgium Singapore Hong Kong Ontario Estonia Switzerland Finland Australia Poor Fair Good Great Excellent Universal scale score (maximum, median, minimum), in PISA 2000 units

16 | McKinsey & Company15 ZDROJ: Databáze opatření McKinsey & Company Společné pro všechna stádia Od nízkých k uspokojivýmOd uspokojivých k dobrýmOd dobrých k výbornýmOd výborných k výjimečným Rozvoj profesionálů Skupina opatření 1 ▪ Zlepšení profilu nových učitelů a ředitelů – Náborové programy – Příprava na zaměstnání – Požadavky na certifikaci ▪ Zlepšení profilu stávajících učitelů a ředitelů – Školení při zaměstnání – Koučink – Kariérní dráhy/ řád – Učitelská a komunitní fóra ▪ Rozhodování na úrovni škol – Sebehodnocen/ Autoevaluace – Nezávislé a specializované školy Zlepšování prostřednictvím kolegů a inovací ▪ Rozvoj učitelů a ředitelů vlastními kolegy – Kooperativní postupy – Decentralizace pedagogických práv na školy a učitele – Rotační programy a získávání zkušeností na jiných školách ▪ Tvorba dodatečných podpůrných mechanismů pro profesionály – Omezení administrativní zátěže profesionálů díky zvýšení počtu administrativních pracovníků ▪ Systémově podporované experimenty/ inovace napříč školami – Dodatečné financování inovací – Sdílení inovací učitelů mezi všemi školami Dosažení základních dovedností ve čtení a matematice Vybudování pevných základů ▪ Motivace a základní podpora pro učitele s nedostatečnými dovednostmi – Výukové materiály s rozepsanými instrukcemi – Koučování v otázkách kurikula – Využívání času pro výuku – Návštěvy ve školách z centrály – Odměny za dobré výsledky ▪ Pozvednutí všech škol na minimální kvalitativní úroveň – Výkonové cíle – Dodatečná podpora pro školy s nízkými výsledky – Zlepšení infrastruktury škol – Zlepšení/ poskytnutí učebnic ▪ Zabezpečení kapacity škol a docházky studentů – Rozšíření kapacity učeben – Splnění základní potřeb studentů, a zlepšení tak jejich docházky ▪ Data a odpovědnost za výsledky – Transparentnost výsledků školy vůči školám a/nebo veřejnosti – Školní inspekce a inspektoráty ▪ Finanční řízení a organizace – Optimalizace počtu škol a učitelů – Decentralizace finančních a řídicích práv – Posílení financování – Model přidělování financí – Organizační optimalizace ▪ Pedagogický základ – Přístup ke specializaci škol – Jazyk výuky Téma Stádium 6 opatření: [1] Revize kurikula a standardů; [2] Revize struktury oceňování a odměňování; [3] Budování technických dovedností učitelů a ředitelů, často prostřednictvím skupinového nebo kaskádového vzdělávání; [4] Hodnocení výsledků studentů; [5] Přizpůsobování výuky s ohledem na výsledky studentů; [ 6] Vypracování politických dokumentů a legislativy v oblasti vzdělávání 1 Celkový počet opatření v každém stádiu: od nízkých k uspokojivým, n-103; od uspokojivých k dobrým, n=226; od dobrých k výborným, n=150; od výborných k výjimečným, n=94 Pro každé stádium zlepšování existuje jedinečná skupina opatření a 6 opatření je pro všechna stádia společných (2/2) Úroveň autonomie se zvyšuje, anebo i rozlišje podle, ůrovně výsledků ČR nevyřešila některé důležité elementy z nižších stádií a implementuje i některá opatření z nejvyšších stádií

17 | McKinsey & Company16 Pro zlepšení je potřeba se zaměřit na kvalitu výuky ve třídě podpořenou cílenými úpravami organizace a financování škol 1. Proč něco měnit? 2. Co měnit? 3. Jak nastavit proces změny? Úvod KVALITA VÝUKY VE TŘÍDĚ: Učitelé a ředitelé potřebují větší podporu a jasné vedení, včetně standardů a národního hodnocení ▪ Ředitelé musí docílit lepší rovnováhy mezi zlepšováním kvality výuky, řízením změn a provozem a administrativou ▪ Učitelé by měli mít více příležitostí k rozvoji schopností a lépe sdílet nejlepší praxi. Je také nutné zlepšit kvalitu nových učitelů ▪ Standardy výsledků by měly jasně definovat požadované znalosti a dovednosti. Hodnocení by mělo být zavedeno, ale postupně ORGANIZACE A FINANCOVÁNÍ: I když zlepšení výsledků vzdělávání nevyžaduje radikální zásahy do organizace a financování, změny by měly být podpořeny některými cílenými úpravami PORTFOLIO VZDĚLÁVACÍCH MOŽNOSTÍ: Dalším změnám by měl předcházet návrh komplexního řešení na základě celonárodního dialogu

18 | McKinsey & Company17 Ředitelé: Dosáhnout lepší rovnováhy mezi řízením kvality výuky a jinými úkoly, což musí být podpořeno úpravou administrativních procesů Primární zaměření Příprava ředitelů Výběr ředitelů Řízení výsledků ředitelů Současná situace Provoz a administrativa Důraz na znalost provozu Nábor Mlčení Kvalita výuky Aspirace Důraz na vedení učitelů Výběr Zpětná vazba a podpora ředitelů

19 | McKinsey & Company18 Výběr a příprava ředitelů škol – příklad Singapuru Zdroj: NCSL; Seven claims Zaměření na kvalitu výuky ▪ Primární rolí je zvyšování kvality výuky s aspirací vytvářet nejlepší praxi Důsledný výběr kandidátů ▪ Včasné identifikování kandidátů z řad učitelů ▪ Důsledné hodnocení během působení v pozici zástupce ředitele ▪ Selekce poloviny kandidátů po absolvování přípravy na ředitele Dlouhodobá příprava ▪ 4-6 roků v pozici zástupce ředitele ve 2-3 různých školách ▪ 6-ti měsíční kurz na řízení a vedení lidí (podobný kurzům MBA) Systematické řízení výsledků ▪ Pravidelné hodnocení všech ředitelů (roční hodnocení) ▪ Rychlé nahrazení ředitelů se špatnými výsledky; “Nemůžeme kvůli jedné osobě ohrozit budoucnost 1 000 dětí”

20 | McKinsey & Company19 Budoucí učitelé Současní učitelé Učitelé: Umožnit sdílení nejlepší praxe a zatraktivnit profesi pro kvalitní kandidáty Sdílení nejlepší praxe Zatraktivnění profese Řízení výsledků Praktická příprava na profesi Současná situace Úsilí jednotlivců Často alternativa Mlčení Co učit Spolupráce a rozvoj Aspirace Učitelství jako první volba pro ty nejlepší Vedení a zpětná vazba Co a jak učit

21 | McKinsey & Company20 Případová studie výchovně-vzdělávacího systému v Bostonu ZDROJ: Rozhovory; státní školy v Bostonu; analýza McKinsey Spolupráce mezi učiteli ▪ Týdenní schůzky učitelů ke zhodnocení a plánování výuky ▪ Pravidelné pozorování a koučování kolegů Podpora ze strany zkuše- ných pedagogů ▪ Každá škola měla kouče ▪ Noví učitelé měli půldenní podporu týdně Koučování ze strany ředitelů ▪ Ředitelé trávili 80% času ve třídách pozorováním a koučováním učitelů ▪ Ředitelé cílili podporu učitelů kontrolou nad rozpočty na školení ČteníMatematika 20041998 Studenti splňující cílový standard v 10. třídě

22 | McKinsey & Company21 Budoucí učitelé Současní učitelé Učitelé: Umožnit sdílení nejlepší praxe a zatraktivnit profesi pro kvalitní kandidáty Sdílení nejlepší praxe Zatraktivnění profese Řízení výsledků Praktická příprava na profesi Současná situace Úsilí jednotlivců Často alternativa Mlčení Co učit Spolupráce a rozvoj Aspirace Učitelství jako první volba pro ty nejlepší Vedení a zpětná vazba Co a jak učit

23 | McKinsey & Company22 Standardy a hodnocení výsledků by měly být zaváděny postupně Možný přístup pro ČR Překážky a rizika pro implementaci v ČR ▪ Chybí podpora veřejnosti v ČR ▪ Neexistuje zkušenost s testováním absolutních znalostí ▪ Hrozí riziko zaměření výuky jen na test ▪ Neúspěch by mohl zdiskreditovat testování Hlavní cíle pro standardy ▪ Stanovení absolutní úrovně vědomostí a dovedností ▪ Podpora a informace pro učitele (a studenty) ▪ Informace o výkonnosti systému – Pro zlepšování systému – Pro hodnocení škol/ ředitelů Hlavní cíle pro hodnocení výsledků ▪ Změnu zavádět postupně – Fáze 1: dopracování standardů – Fáze 2: vytvoření nástrojů (testy, nástroje pro učitele) – Fáze 3: spuštění plošného testování ▪ Paralelně, ihned zavést hodnocení výsledků na vzorku škol

24 | McKinsey & Company23 Organizace a financování: Odpovědnost za kvalitu na všech úrovních organizace a finance pro priority Financování Organizace Finance pro priority Současná situace – Odpovědnost za kvalitu Důraz na provoz Odpovědnost za výsledky studentů Aspirace Kvalita pracovníků Časté nedostatky v kvalitě lidí Kvalitní lidé na všech klíčových pozicích Schopnost podpory Primárně postihovatPrimárně pomáhat Dlouhodobé financo- vání identifikovaných priorit

25 Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení

26 | McKinsey & Company25 BACK UP

27 | McKinsey & Company26 Úvod: Proč a jak vznikla tato zpráva?

28 | McKinsey & Company27 V posledních 5 letech jsme pracovali na více než 300 projektech v 60 zemích na všech úrovních vzdělávacího systému (příklady) Evropa: Návrh národní strategie na zlepšení výsledků vysokoškolského vzdělávání a výzkumu Blízký a Střední východ: Tvorba strategie pro reformu národního výchovně- vzdělávacího systému Asie: Podpora při tvorbě univerzit pro přípravu pedagogů, ekonomů a pracovníků ve zdravotnictví Afrika: Pomoc při tvorbě plánu školských reforem Jižní Amerika: Program zlepšení dovedností učitelů základních škol v Brazílii Severní Amerika: Strategie na přeměnu systémů K-12 v 6 státech USA 160+ projektů 90+ projektů 30+ projektů 25+ projektů

29 | McKinsey & Company28 Naše zpráva o základním a středním školství v ČR má jasné zaměření ▪ Snaha maximalizovat kvalitu výsledků studentů… ▪ … zlepšením řízení školského systému ▪ 3 základní otázky – Proč něco měnit? – Co měnit (zaměření na priority)? – Jak nastavit proces změny? ▪ Nezávislý pohled Příspěvek McKinsey k diskuzi o základním a středním školství

30 | McKinsey & Company29 Studie vychází z typického přístupu McKinsey & Company k projektům Metodologie a závěry založené na faktechMezinárodní zkušenosti Poznání specifické situace z pohledu zaintereso- vaných stran ▪ Analýzy široké palety zdrojů – Mezinárodní data (Eurydice, PISA OECD, TIMSS,...) – Česká data (Factum Invenio, SCIO, STEM/MARK, ÚIV, …) – Česká i zahraniční odborná literatura ▪ Vlastní diagnostická metoda McKinsey & Company, která hodnotí výsledky i postupy řízení výchovně-vzdělávacího systému ▪ Přes 300 projektů ve školství a vzdělávání za posledních 5 let ▪ Vlastní mezinárodní výzkum ▪ Publikace zpráv ohledně školství a vzdělávání – např. How the World’s Best-Performing School Systems Come Out on Top ▪ Přes 100 rozhovorů s učiteli, řediteli a ostatními pracovníky ve školství v ČR ▪ On-line průzkum mezi 650 řediteli a 450 zástupci ředitele ▪ Konzultování výsledků s odborníky na školství v ČR

31 | McKinsey & Company30 Poděkování hlavním odborným poradcům i všem ostatním PhDr. David Greger, PhD ▪ Ústav výzkumu a vzdělávání Pedagogické fakulty UK Doc. Ing. Daniel Münich, PhD ▪ CERGE-EI RNDr. Jana Straková, PhD ▪ Sociologický ústav Akademie věd ČR Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. ▪ Katedra pedagogické a školní psychologie PedF UK ▪ Prorektor UK Rozhovory s ~100 lidmi RNDr. Ondřej Šteffl, CSc. ▪ Zakladatel a ředitel společnosti SCIO

32 | McKinsey & Company31 McKinsey & Company investuje významné prostředky do pro-bono studií a vlastního výzkumu… ~90 kanceláří ~9 000 konzultantů 70%+ z Fortune top 1 000 Klientské studie 90-95% Pro-bono a vlastní výzkum 5-10% Studie McKinsey & Company

33 | McKinsey & Company32 … v širokém spektru oblastí Dlouhodobá pokračující spolupráce, která se zaměřuje především na zdraví a vzdělávání Bush Clinton Katrina fundThe Bill and Melinda Gates foundation Vypracování strategie a organizace pro fond, který pomáhá obětem hurikánu Katrina Indian School of Business Založení první MBA školy v Indii, která má kvalitu srovnatelnou s nejlepšími univerzitami ve světě Snižování emisí skleníkových plynů v ČR (2008) Vypracování datové základny pro rozhodování o snižování emisí skleníkových plynů v ČR

34 | McKinsey & Company33 Roční ztráta v důsledku nižší kvality vzdělání (dle výsledků studentů) V procentech HDP vůči základnímu scénáři Odkládání řešení je nákladné: zhoršení výsledků studentů od roku 1995 může snížit HDP v roce 2050 o 11% Pokud nedojde ke zvrácení trendu, může výrazně klesnout HDP 495 20071995 544 -49 527 20071995 544 -17 Výsledky českých studentů v testech TIMSS klesají Matematika Průměr 4. a 8. tříd Přírodní vědy Průměr 4. a 8. tříd 20504030202010 SOURCE: TIMSS, OECD (2010), analýza McKinsey

35 | McKinsey & Company34 Navýšení finančních prostředků negarantuje zlepšení výsledků studentů (1/2) ZDROJ: Celostátní ústav pro informace ve vzdělávání, NEAP, Hanushek (1998), UNESCO, EFA Global Monitoring Report 2005, Pritchett (2004), Woessmann (2002); analýza McKinsey 77% Belgie 65% Austrálie 270% Nový Zéland223% Francie 212% Itálie 126% Německo 108% Japonsko 103% Velká Británie Francie Nový Zéland Austrálie Itálie Německo Japonsko Velká Británie Belgie -2% -10% -7% 1% -5% 2% -8% -5% Růst reálných výdajů na studenta 1970-94 Změna ve výsledcích studentů 1970-94

36 | McKinsey & Company35 Z různých témat jsme si vybrali téma základních a středních škol Ekonomická témata ▪ Vize 2025 pro ČR – Jak posílit dlouhodobou konkurenceschopnost? ▪ Jak podpořit české firmy v růstu na zahraničních trzích Témata z veřejného sektoru ▪ Jak zlepšit výkonnost a efektivitu českého zdravotnictví? ▪ Jak zlepšit produktivitu ve státní správě? ▪ Jak dostat vybranou vysokou školu na světovou úroveň? Témata na pro-bono studii, o kterých jsme také uvažovali

37 | McKinsey & Company36 Naše zpráva o základním a středním školství v ČR má jasné zaměření ▪ Snaha maximalizovat kvalitu výsledků studentů… ▪ … zlepšením řízení školského systému ▪ 3 základní otázky – Proč něco měnit? – Co měnit (zaměření na priority)? – Jak nastavit proces změny? ▪ Nezávislý pohled Příspěvek McKinsey k diskuzi o základním a středním školství

38 | McKinsey & Company37 Náš tým, který vypracoval tuto studii, kombinuje lokální znalost a mezinárodní zkušenosti Mona Mourshed ▪ Spoluvedoucí partnerka globální praxe zaměřené na školství Branislav Kleskeň ▪ Vedl tým, který vypracoval tuto studii ▪ Spoluvedoucí partner v Evropě na školství Richard Podpiera ▪ Manažer projektu Andy Moffit Expert Fenton Whelan Expert Dan Svoboda Jr. Partner Experti Tomáš Svítil Konzultant Helena Šarkanová Konzultantka Tomáš Honěk Konzultant Ostatní členové projektového týmu

39 | McKinsey & Company38 Výsledky českých studentů jsou v hlavních testech průměrné ZDROJ: OECD PISA 2006; analýza McKinsey Čtení Matematika Přírodní vědy Průměr492 ČR483 Průměr498 ČR510 ČR513 Průměr500

40 | McKinsey & Company39 Čeští studenti zaostávají v některých důležitých kompetencích a postojích ke škole Identifikace vědeckých problémů Vědecké zdůvodnění jevů Použití vědeckých důkazů FinskoČR ZDROJ: OECD PISA 2006; TIMSS 2007 Vyvážený profil Nízký výsledek Vysoký výsledek Příklad zaostávání v postojích studentů Kladný vztah ke škole Kompetence podle přírodovědných testů PISA 2006 (porovnání s mírou zvládnutí znalostí) Česká rep. Belgie Portugalsko Španělsko Irsko Švédsko Itálie Slovensko Finsko Lucembursko Polsko Francie Norsko Turecko Německo Velká Británie Island Rakousko Nizozemsko Řecko Dánsko USA Švýcarsko Maďarsko Kanada

41 | McKinsey & Company40 Průměr TIMSS ČR Korea 500 504 597 589 520 587 508 546 581 TIMSS – Matematika, 4. třídy (~9-letí)TIMSS – Matematika, 8. třídy (~13-letí) Výsledky českých studentů výrazně klesají ZDROJ: TIMSS 1995, 1999, 2003, 2007; analýza McKinsey Průměr TIMSS ČR Hong Kong 519 486 607 575 509 541 557 1995200320071995200719992003 1999

42 | McKinsey & Company41 Naše zpráva o nejlepších výchovně-vzdělávacích systémech se stala významným zdrojem informací o efektivní reformě školství The Economist (10/2007) Společnost McKinsey udělala vskutku odvážný krok: na rozdíl od většiny odborníků předkládá politická doporučení na základě výsledků testů PISA… Tisk. mluvčí, Ministerstvo škol- ství Singapuru (07/2009) Pozornost věnovaná mezinárodním srovnávacím testům a zprávám, jako je ta od McKinsey, posouvá reformu školství na mezinárodní úroveň Zpráva umožňuje politikům a úředníkům posoudit své vzdělávací systémy ve světle těch nejlepších Andreas Schleicher, OECD (10/2007) ZDROJ: Factiva, od r. 2007

43 | McKinsey & Company42ZDROJ: McKinsey Výsledky systému Postupy řízení systému Kvalita Konzis- tence kvality Nákladová efektivita Vlastní diagnostická metoda pro hodnocení výsledků a postupů řízení vzdělávacího systému Diagnostickou metodu jsme vypracovali i na základě podnětů od předních představitelů ze světa vzdělávání ▪ Michael Fullan, Canada ▪ Peter Hill, Hong-Kong ▪ Thomas Payzan, USA ▪ Andreas Schleicher, OECD

44 | McKinsey & Company43 Čeští studenti zaostávají v některých důležitých kompetencích a postojích ke škole Identifikace vědeckých problémů Vědecké zdůvodnění jevů Použití vědeckých důkazů FinskoČR ZDROJ: OECD PISA 2006; TIMSS 2007 Vyvážený profil Nízký výsledek Vysoký výsledek Příklad zaostávání v postojích studentů Kladný vztah ke škole Kompetence podle přírodovědných testů PISA 2006 (porovnání s mírou zvládnutí znalostí) Česká rep. Belgie Portugalsko Španělsko Irsko Švédsko Itálie Slovensko Finsko Lucembursko Polsko Francie Norsko Turecko Německo Velká Británie Island Rakousko Nizozemsko Řecko Dánsko USA Švýcarsko Maďarsko Kanada

45 | McKinsey & Company44 Nejlepší školské systémy dosahují vysoké kvality a lepší konzistence ZDROJ: OECD PISA 2006 Nízká Vysoká NízkáVysoká Kvalita Konzistentnost kvality Směrodatná odchylka 9080120110100 Česká republika OECD průměr Nizozemsko Kanada Austrálie Irsko Korea Dánsko Finsko Kvalita a konzistence kvality v testech čtenářských dovedností PISA 2006

46 | McKinsey & Company45 Učitelé v ČR mají nižší platy než v jiných zemích a jejich nástupní plat je neatraktivní ve srovnání s jinými příležitostmi ZDROJ: Eurydice (2008); vysokeskoly.cz; lidovky.cz Základní plat v poměru k HDP na obyvatele 2006-07, v procentech Zdravotní sestra 12 660 Projektant elektro 25 575 Právník27 496 Odborný pracovník marketingu 28 588 Programátor35 377 Učitel14 280 Lékař16 180 121 Finsko122 Irsko142 Nizozemsko145 Rakousko158 Velká Británie186 Německo150 Švédsko Česká republika 89 Minimální platMaximální plat Průměr EU 549137 Nástupní plat 2009, v Kč -25%

47 | McKinsey & Company46 Většina rodičů a učitelů je spokojena, což pravděpodobně snižuje sílu politického mandátu ke změně ZDROJ: Kalibro; PISA 2006; zprávy z novin Spokojenost se základními a středními školami v ČR V procentech RodičeUčitelé

48 | McKinsey & Company47 Standardy pro žádoucí dovednosti studentů nejsou všem učitelům jasné Změna kurikula ve škole Změna vašich vyučovacích metod Podpora RVP Aktivní vytváření ŠVP Vyšší odpovědnost vítána Vynikající dovednosti, ne znalosti Inspirace ze zahraničí Znalost RVP 1 RVP = rámcový vzdělávací program; ŠVP = školní vzdělávací program ZDROJ: MŠMT; OECD PISA; Kalibro Příklady standardů – čtení Vztah učitelů k standardům RVP/ŠVP 1 Procento souhlasících ČR ▪ Čtení a pochopení textů přiměřené obtížnosti, pro sebe i nahlas ▪ Rozpoznání hlavních myšlenek a podrobností v textu vhodném pro daný věk ▪ Posouzení úplnosti nebo neúplnosti jednoduchého textu OECD ▪ Úroveň 5: Nalezení a případné seřazení nebo skombinování většího počtu složitě vložených informací, z nichž část může být mimo hlavní stať textu. Posouzení, které informace v textu jsou relevantní. Vypořádání se s vysoce hodnověrnými a/nebo protichůdnými informacemi ▪ … ▪ Úroveň 1: …

49 | McKinsey & Company48 ČR je jedna z mála zemí v Evropě, kde neexistuje národní hodnocení výsledků studentů Celostátní hodnocení existuje alespoň v jednom předmětu Celostátní hodnocení neexistuje ZDROJ: Eurydice

50 | McKinsey & Company49 Čtenářské dovednosti podle testů PISA 2006 Počet žáků na učitele Velká Británie Česká republika Pokud by nebylo možné navýšit celkový rozpočet, existuje prostor pro zvážení počtu žáků na učitele ZDROJ: OECD PISA 2006; analýza McKinsey R 2 = 0.416

51 | McKinsey & Company50 Jsou změny nutné? Jaké by měly být priority? Jak nastavit proces změny? Úvod Změny za posledních 20 let nezabránily zhoršování výsledků studentů. Úspěšné příklady z jiných zemí na nutnost důsledné realizace a řízení změn POSLEDNÍCH 20 LET: Jak ukazuje nedávná minulost, změnit postoje a chování více než 100 000 učitelů je nesmírně těžký úkol ZKUŠENOSTI ZE ZAHRANIČÍ: Existují však systémy, které zaznamenaly výrazné zlepšení během pouhých 4-6 let pomocí důsledné realizace a řízení změn PŘÍLEŽITOST PRO ZMĚNU V ČR: I když snahy o změnu pravděpodobně narazí z počátku na malou podporu, šance na úspěch existuje díky příkladům nejlepší praxe v ČR a nové vládě se silným mandátem

52 | McKinsey & Company51 Úspěšné příklady ze zahraničí ukazují na několik hlavních zásad pro nastavení procesu změny Vysvětlení potřeby změny Ambiciózní cíle Prosazování změny shora Příprava situaceUskutečnění změn Priority Udržitelnost reformy Realizační mechanizmus Rozhodování podle výsledků

53 | McKinsey & Company52 Tato situace je alarmující, protože rané vzdělávání je důležité „Raná čtenářská dovednost je jedním z nejzásadnějších faktorů determinujících výsledky budoucího akademického a profesního života jedince. Solidní základní a střední vzdělání umožňuje později přístup k náročnějším kurikulům vyššího vzdělávání.“ Zpráva OECD PISA 2003 „Výsledky testů z matematiky a čtení jsou u 7-letých dětí silně prediktivní pro jejich příjmy ve třiceti letech, a to i po zohlednění socio-ekonomických vlivů prostředí.“ Fenton Whelan v knize „Lessons Learned“ „Studenti, kteří se účastní programů rané intervence, dosahují později vyšších skóre a lepších známek ve čtení a matematice než ti, kteří se těchto programů nezúčastnili.“ Studie „Chicago Longitudinal study“

54 | McKinsey & Company53 Příklad alternativního náboru – výhody učitelské profese v Anglii Práce s dětmi Naplnění intelektuální stimulace Vychovávám příští generaci Plat je významný faktor  Během 4 let se učitelé posunuli z 92. místa na nejatraktivnější povolání pro lidi mezi 25-35 lety  Za poslední 3 roky se počet uchazečů o studium učitelství zvýšil o 35% Možnosti z dlouho- dobého hlediska ▪ Zrychlený kariérní postup pro dobré učitele ▪ Možnost přechodu do jiných profesí Odměňování ▪ Zvláštní odměňování pro nadprůměrné učitele, bonus pro obtížně získatelné učitele Smysl a přínos ▪ Zlepšení prestiže učitelů díky např. mediální kampani Rozvoj a podpora ▪ Školení zaměřená na praktické dovednosti Nabídka pro učitele řeší tyto hlavní oblasti V komunikaci se zdůrazňují tyto hlavní faktory ZDROJ: Training and Development Agency for Schools (TDA); rozhovory

55 | McKinsey & Company54 Studenti přijatí na střední školu V tisících Poptávka po gymnáziích není uspokojena Podíl přijatých studentů oproti uchazečům Počet absolventů učilišť klesá Univerzity přijímají i méně připravené studenty Zápis na vysokou školu Procento populačního ročníku Stávající portfolio vzdělávacích možností neuspokojuje potřeby hlavních zainteresovaných stran Gymnázium73 Odborné učiliště s maturitou 96 Učiliště s výučním listem 111 128 2009 49 54 25 1998 141 61 54 26 SOU SOŠ Gymná- zia -20% -9% 200620032000 ZDROJ: NUOV; OECD; infoabsolvent.cz; Uchazec; UIV Studenti s odborným vzděláním VŠ často nedokončí (30% u SOU oproti 7% u gymnázií) a tento trend navíc sílí 192024 Podíl absolventů gymnázií

56 | McKinsey & Company55 Portfolio vzdělávacích možností: Dalším změnám by měl předcházet návrh komplexního řešení na základě celonárodního dialogu Hlavní oblasti ▪ Specializace: tlak firem na odbornou specializaci studentů vs. podpora univerzálního modelu v akademii ▪ Selektivita: velká část rodičů upřednostňují selektivitu českého systému ale talentovaní studenti jsou i na odborných školách ▪ Specializace: podíl studentů v odborném vzdělávání je ~5% v Kanadě či Singapuru, ~25% Korei a ~70% v Nizozemí či Austrálii ▪ Podpora a doučování studentů s nízkými výsledky existuje v různé míře, např. ve Finsku ji dostává přes 20% studentů ▪ Zavedení 8-letých gymnázií: Odchod 10-20% žáků z 5. tříd ▪ Zavedení inkluzivního vzdělávání bez podpory učitelů: narušování výuky ze strany nových žáků Názory na řešení v ČR se značně liší Neexistuje dokonalý model Některé z minulých změn měly nežádoucí důsledky ▪ Typy škol/ specializace ▪ Podpora a doučování studentů ▪ Rozvoj a podpora talentovaných studentů

57 | McKinsey & Company56 Navýšení finančních prostředků negarantuje zlepšení výsledků studentů (2/2) ZDROJ: OECD EAG 2009; PISA 2006; analýza McKinsey 1 Průměr čtení, matematiky a přírodovědy

58 | McKinsey & Company57 Reformy školství v ČR nezabránily poklesu výsledků studentů V posledních 20 letech došlo k mnoha změnámVýsledky studentů klesají Čtenářské dovednosti Výsledky testů PISA (15-letí) Matematika Výsledky testů TIMSS (8. ročníky) 2007 504 20031999 520 1995 546 -42 2006 483 2003 489 2000 492 -9 1990Zavedení víceletých gymnázií 1994 „Kvalita a odpovědnost“ - program rozvoje českého systému vzdělávání 1996Základní škola rozšířena na 9 let 1999„Zelená kniha“ o českém vzdělávání 2001 „Bílá kniha“ – celostátní program rozvoje českého vzdělávání 2004 Nový školský zákon, nový zákon o pedagogických pracovnících 2005-10 Vytvoření rámcových vzdělávacích programů (RVP) Vytváření školních vzdělávacích programů (ŠVP) na základě RVP 2007-12 ZDROJ: MŠMT; PISA; TIMMS; analýza McKinsey 2003 Decentralizace a zodpovědnost zřizovatelů za poskytování vzdělávání

59 | McKinsey & Company58 I když mnohé země neuspěly, příklady relativně rychlých zlepšení výsledků studentů existují Finsko 553 535 Hong Kong 542 533 Sasko 525 497 Lichtenštejnsko 500 511 475 496 485 519 BelgiePolsko 20002006 ZDROJ: OECD PISA; analýza McKinsey Zlepšení na dobré výsledky (480-520)Zlepšení na vynikající výsledky (520+) Výsledky testů PISA, 2000-2006

60 | McKinsey & Company59 Úspěšné příklady ze zahraničí ukazují na několik hlavních zásad pro nastavení procesu změny (1/2) Popis hlavních zásad Příprava situace ▪ Všem stranám je potřeba přesvědčivě vysvětlit důvody pro změnu Vysvětlení potřeby změny ▪ Nízké cíle neinspirují a nenutí jednat; co do velikosti a rychlosti plnění musejí být cíle ambiciózní, ale přitom realistické Ambiciózní cíle ▪ Změny musejí přijít shora; pokud za nimi jednoznačně nestojí premiér a vláda, jen stěží se uskuteční Prosazování změny shora

61 | McKinsey & Company60 Úspěšné příklady ze zahraničí ukazují na několik hlavních zásad pro nastavení procesu změny (2/2) Popis hlavních zásad ▪ Program se musí zaměřit na zvládnutelný počet priorit a vyžadovat rychlá zlepšení, která reformní snahy hned zkraje podpoří ▪ Program musí mít dostatečnou podporu a zdroje – ideálem je široká koalice, která udrží změny v chodu a zajistí stabilní přísun zdrojů ▪ K dispozici musí být realizační mechanismus sestávající z odpovědné organizační jednotky, schopných lidí a efektivní koordinace ▪ Rozhodnutí musejí vycházet z údajů o výsledcích studentů; je nutné využívat mezinárodních zkušeností, sbírat data o českém systému, sledovat přínos iniciativ a změnu prověřit v pilotním režimu Uskutečnění změn Priority Udržitelnost reformy Realizační mechanizmus Rozhodování podle výsledků

62 | McKinsey & Company61 Pro úspěšné nastavení procesu změny v ČR je nutné zodpovědět několik otázek ▪ Kdo bude změnu (obsah i proces) prosazovat – premiér, ministerstvo školství nebo kraje? ▪ Jak rodiče a učitele přesvědčit, že změna je nutná a kvalitu vzdělání musíme zvýšit? ▪ Jak změnit postoje a chování více než 100 000 učitelů a ~6 000 ředitelů? ▪ Jak změny financovat, aniž by se snižovaly platy učitelů? ▪ Jak během reformy školského systému, který trvá několik let, neztratit dynamiku? 5 2 1 3 4

63 | McKinsey & Company62 ČR má podmínky k nastartování změny Rámcové podmínky pro úspěšné nastartování a zavedení změny Nová vůdčí osobnost Existence příkladů nejlepší praxe Ekonomická nebo politická krize Výzkum McKinsey & Company o procesu změn ve školství (12/2010)

64 | McKinsey & Company63 Back up: Categories defined by OECD’s PISA test can be used to describe the difference between knowledge and skills in the subject of science 1 PISA definition/categoriesSample questions used by PISA ▪ Recognizing issues that are possible to investigate scientifically ▪ Identifying keywords to search for scientific information ▪ Recognizing the key features of a scientific investigation ▪ Which of the 4 claims about the new type of fabric/ clothes made in the article can be tested through scientific investigation in the laboratory? (e.g., claims that the material can be washed without being damaged, mass-produced cheaply, etc.)? Identifying scientific issues ▪ Applying knowledge of science in a given situation ▪ Describing or interpreting phenomena scientifically and predicting changes ▪ Identifying appropriate descriptions, explanations, and predictions Explaining phenomena scientifically ▪ Based on the article and the two graphs a student draws conclusion that the increase in the average temperature of the Earth’s atmosphere is due to the increase in the carbon dioxide emission. Before accepting this conclusion, what other factors that could influence the greenhouse effect should be checked for constancy? ▪ Interpreting scientific evidence and making and communicating conclusions ▪ Identifying the assumptions, evidence and reasoning behind conclusions ▪ Reflecting on the societal implications of science and technological developments Using scientific evidence ▪ Based on the effects of acid rain explained in the article, what will be the mass of a 2.0 grams marble chip after immersing it in vinegar and drying it overnight? (i.e., need to find information about bubbles of gas being formed after placing marble into vinegar) Competencies/ Skills 2 ▪ Structure of matter, properties of matter, chemical changes of matter, motions and forces, energy and its transformation, interactions of energy and matter ▪ Explain how ozone is formed in the atmosphere Physical systems ▪ Cells, humans, populations, ecosystems, biosphere Living systems ▪ What happens when muscles are exercised? ▪ Structure of Earth systems, energy in Earth systems, change in Earth systems, Earth’s history, Earth in space Earth and space systems ▪ Why daylight and darkness occur on Earth? Knowledge of science 1 1 PISA defines also the fourth element of Technology systems, but data was not available for this category; These categories under “knowledge of science” are separate from the “knowledge about science” categories (i.e., categories that describe scientific enquiry and scientific explanation) 2 Categories selected by PISA due to their connection to key cognitive abilities such as inductive/deductive reasoning, systems-based thinking, critical decision making, construction and communication of arguments, etc. SOURCE: OECD PISA

65 | McKinsey & Company64 PISA results indicate that Czech schools focus more heavi- ly on knowledge of science than other top scoring countries 1 1 Includes countries with PISA score above 500 in both categories (knowledge and skills) 2 Average of (i) Identifying scientific issues, (ii) Explaining phenomena scientifically, (iii) Using scientific evidence 3 Average of knowledge of science domains, i.e., (i) Physical systems, (ii) Living systems, (iii) Earth and space 4 Delta calculated as absolute level of difference between score in knowledge and score in skills. Numbers are rounded Liechtenstein Finland China – Hong Kong China – Taipei Estonia Canada Japan Czech Republic Slovenia New Zealand Australia Scientific competencies/ skills 2 Netherlands Korea China – Macao Austria Germany United Kingdom Sweden Switzerland Ireland Belgium Knowledge of science 3 Czech Republic China – Taipei Estonia China – Hong Kong Korea3 Japan2 Germany United Kingdom2 Canada Finland 7 Sweden Switzerland7 Australia7 Austria Ireland3 China – Macao Belgium9 Slovenia New Zealand7 Liechtenstein7 Netherlands Focus on skills (knowledge-skill delta) 4 Focus on knowledge (knowledge-skill delta) 4 Equal focus on knowledge and skills Data from PISA 2006 test on science literacy 44 SOURCE: PISA 2006; McKinsey & Company analysis Equivalent to student’s improvement over half of a school year Score higher in knowledge of science

66 | McKinsey & Company65 In addition to lower focus on skills, Czech students have less “knowledge about science” than “knowledge of science” (1/2) 4 SOURCE: PISA 2006; McKinsey & Company analysis About science Of science PISA definition/categoriesExample ▪ E.g., structure of matter, properties of matter, chemical changes of matter, motions and forces, energy and its transformation, interactions of energy and matter ▪ Explain how ozone is formed in the atmosphere Physical systems ▪ E.g., cells, humans, populations, ecosystems, biosphere Living systems ▪ What happens when muscles are exercised? ▪ E.g., structure of Earth systems, energy in Earth systems, change in Earth systems, Earth’s history, Earth in space Earth and space systems ▪ Why daylight and darkness occur on Earth? ▪ E.g., role of science-based technology, relationships between science and technology, concepts, important principles Technology ▪ Driver has a cup of water in a car. He has to suddenly slam on the brakes. Which side will water spill over most likely? ▪ Focus on the means of scientists (how scientists get data), includes: scientific questions, experiments, data type, measurement, characteristics of results Scientific enquiry ▪ Students immersed marble chip into vinegar which lead to decrease in mass of the chip. Why they also placed it into distilled water? (i.e., a question about the control in a scientific investigations) ▪ Focus on the goals of scientists (how scientists get data), includes: hypothesis, theory, model, data representation, logic, rules outcomes Scientific explanation ▪ The light-sensitive paper is a dark grey and fades to a lighter color when exposed to sunlight. Which one of these diagrams (showing combination of colors and chemicals used as screens) shows a pattern that might occur? Explain why you chose it Knowledge Data used in the previous charts

67 | McKinsey & Company66 In addition to lower focus on skills, Czech students have less “knowledge about science” than “knowledge of science” (2/2) 1 Knowledge of science 3 United KingdomUnited KingdomUnited KingdomUnited Kingdom Switzerland Sweden Slovenia New Zealand Netherlands Macao-China Liechtenstein Korea Japan Ireland Hong Kong-China Germany Finland Estonia Czech Republic Chinese Taipei Canada Belgium Austria Australia Knowledge about science 2 Czech Republic Slovenia Belgium 17 Chinese Taipei Estonia New Zealand 15 Macao-China Australia 11 Sweden Netherlands 11 Austria Liechtenstein 9 Switzerland7 Ireland 7 Korea6 Germany Finland Canada4 United Kingdom 4 Japan3 Hong Kong-China Focus on knowledge about science (delta) 4 Focus on knowledge of science (delta) 4 Equal focus on both types of knowledge Data from PISA 2006 test on science literacy 4 4 SOURCE: PISA 2006; McKinsey & Company analysis Equivalent to student’s improvement over 3/4 of a school year Score higher in knowledge of science 1 Includes countries with PISA score above 500 in both categories (knowledge and skills) 2 Includes (i) Scientific enquiry (i) Scientific explanation 3 Average of knowledge of science domains, i.e., (i) Physical systems, (ii) Living systems, (iii) Earth and space 4 Delta calculated as absolute level of difference between score in knowledge about science and score in knowledge of science. Numbers are rounded

68 | McKinsey & Company67 Furthermore, Czech students lag behind students from other countries also in some attitudes towards science (1/2) ▪ Acknowledge the importance of considering different scientific perspectives and arguments ▪ Support the use of factual information and rational explanations ▪ Express the need for logical and careful processes in drawing conclusions ▪ Show a sense of personal responsibility for maintaining a sustainable environment ▪ Demonstrate awareness of the environmental consequences of individual actions ▪ Demonstrate willingness to take the action to maintain natural resources 4 Do you agree with following statements? ▪ The cause of a disease can only be identified by scientific research ▪ Science is important for helping us to understand natural world ▪ Advances in science and technology usually improve people's living conditions Do you agree with following statements? ▪ Acid rain/water shortages/nuclear waste, etc. is a serious concern for me and other people in my country ▪ I believe the problems associated with environmental issues will improve over the next 20 years Support for scientific enquiry ▪ Handle scientific tasks effectively ▪ Overcome difficulties to solve scientific problems ▪ Demonstrate strong scientific abilities Do you agree with following statements? ▪ I can describe the role of antibiotics in the treatment of disease easily/with a bit effort ▪ I learn school science topics quickly ▪ I can easily understand new ideas in school science Self-belief as science learners ▪ Indicate curiosity in science and science-related issues and endeavors ▪ Demonstrate willingness to acquire additional scientific knowledge and skills, using a variety of resources and methods ▪ Demonstrate willingness to seek information and have an ongoing interest in science, including consideration of science-related careers Do you agree with following statements? ▪ I enjoy acquiring new knowledge in science ▪ I generally have fun when I am learning science topics ▪ It is very/important to me to do well in science ▪ I study school science because I know it is useful for me ▪ I would like to work in a career involving science ▪ I borrow or buy books on science topics ▪ I visit web sites about science topics Interest in science PISA definition/categoriesExamples of questionsAttitudes Responsibility towards resources and environment SOURCE: PISA 2006

69 | McKinsey & Company68 Poland Netherlands Portugal France Canada Hungary Turkey Mexico Sweden New Zealand United States Greece Germany Denmark Norway Switzerland Luxembourg Finland Slovak Republic OECD average: 63 Ireland Japan United Kingdom Korea Austria Australia Spain Czech Republic Iceland Italy Belgium Hungary Luxembourg Japan Iceland Denmark Australia Netherlands Sweden Spain Greece Ireland Korea New Zealand Germany Belgium Austria Poland Norway Turkey Italy United States Portugal Canada United Kingdom Mexico OECD average: 72 Czech Republic Slovak Republic Finland Switzerland France Furthermore, Czech students lag behind students from other countries also in some attitudes towards science (2/2) 4 Importance of doing well in science 1 Enjoyment of science 2 1Share of students that answered that doing well in science is important or very important to them 2Share of students that like to learn about various science topics (i.e. those who answered agree and strongly agree to question “I generally have fun when I am learning science topics”) SOURCE: PISA 2006

70 | McKinsey & Company69 Summary from available PISA data – Czech students vs. OECD countries 44 SOURCE: PISA 2006; McKinsey & Company analysis 1 CZ in 1 st quartile 2 CZ in 2 nd and 3 rd quartile 3 CZ in 4 th quartile 4 Simple arithmetic (i.e., non-weighted) average of scores in respective subcategories Scientific literacy 4 Scientific knowledge 4 Scientific competencies/skills 4 Attitudes towards science Knowledge of science 4 Knowledge about science Physical systems Living systems Identifying scientific issues Explaining phenomena scientifically Using scientific evidence Earth and space systems Technology Scientific enquiry Scientific explanation Support for scientific enquiry Self-belief as science learners Interest in science Responsibility towards resources and environment Strength of CZ 1 Weakness of CZ 2 Average performance of CZ 3 Data not available Scores not included in calculation of average

71 | McKinsey & Company70 Summary from available PISA data – Czech students vs. top performing countries 1 44 SOURCE: PISA 2006; McKinsey & Company analysis Scientific literacy 5 Scientific knowledge 5 Scientific competencies/skills 5 Attitudes towards science Knowledge of science 5 Knowledge about science Physical systems Living systems Identifying scientific issues Explaining phenomena scientifically Using scientific evidence Earth and space systems Technology Scientific enquiry Scientific explanation Support for scientific enquiry Self-belief as science learners Interest in science Responsibility towards resources and environment 1 With score above 500 in both categories – knowledge and skills 2 CZ in 1 st quartile 3 CZ in 2 nd and 3 rd quartile 4 CZ in 4 th quartile 5 Simple arithmetic (i.e., non-weighted) average of scores in respective subcategories Data not available Scores not included in calculation of average Strength of CZ 1 Weakness of CZ 2 Average performance of CZ 3

72 | McKinsey & Company71ZDROJ: TIMSS; EIU Možným vysvětlením vlivu na HDP je snižování konkurenceschopnosti ČR Cena práce 1 USD na hodinu 5405604800580 Skóre v matematických testech TIMSS, 8. třídy, 1995 0 1 2 3 4 5 520500 Minulost: ČR má nejvzdě- lanější pracovní sílu za konkurenční cenu 9 8 7 6 5 4 3 12 11 10 Cena práce, 2007 USD na hodinu Skóre v matematických testech TIMSS, 8. třídy, 2007 520510500 0 4804704600490 Současnost: ČR má průměrně vzdělanou pracovní sílu za vysokou cenu 8 7 6 5 16 15 14 13 12 9 10 0 Skóre v matematických testech TIMSS, 8. třídy, 2014 540520 11 4804604400 Cena práce, 2014 USD na hodinu 500 Extrapolace: ČR má podprů- měrně vzdělanou pracovní sílu za vysokou cenu 1 Data za rok 2000

73 PRA-ZXY029-20110512-23064P1E 72 Pro každé stádium zlepšování existuje jedinečná skupina opatření a 6 opatření je pro všechna stádia společných (1/2) SOURCE: McKinsey & Company Rozvoj profesionálů Zlepšování prostřed- nictvím kolegů a inovací Dosažení základních dovedností ve čtení a matematice Vybudování pevných základů Stádium zlepšování výsledků Téma skupiny opatření Od nízkých k uspokojivým Od uspoko- jivých k dobrým Od dobrých k výborným Od výborných k vynikajícím ZDROJ: McKinsey & Company 6 opatření: 1] Revize kurikula a standardů 2] Revize struktury odměňování 3] Budování technických dovedností Společné pro všechna stádia 4] Hodnocení studentů 5] Využívání dat o výsledcích studentů 6] Revize vzdělávací politiky nebo legislativy

74 PRA-ZXY029-20110512-23064P1E 73 ZDROJ: Databáze opatření McKinsey & Company Společné pro všechna stádia Od nízkých k uspokojivýmOd uspokojivých k dobrýmOd dobrých k výbornýmOd výborných k výjimečným Rozvoj profesionálů Skupina opatření 1 ▪ Zlepšení profilu nových učitelů a ředitelů – Náborové programy – Příprava na zaměstnání – Požadavky na certifikaci ▪ Zlepšení profilu stávajících učitelů a ředitelů – Školení při zaměstnání – Koučink – Kariérní dráhy/ řád – Učitelská a komunitní fóra ▪ Rozhodování na úrovni škol – Sebehodnocen/ Autoevaluace – Nezávislé a specializované školy Zlepšování prostřednictvím kolegů a inovací ▪ Rozvoj učitelů a ředitelů vlastními kolegy – Kooperativní postupy – Decentralizace pedagogických práv na školy a učitele – Rotační programy a získávání zkušeností na jiných školách ▪ Tvorba dodatečných podpůrných mechanismů pro profesionály – Omezení administrativní zátěže profesionálů díky zvýšení počtu administrativních pracovníků ▪ Systémově podporované experimenty/ inovace napříč školami – Dodatečné financování inovací – Sdílení inovací učitelů mezi všemi školami Dosažení základních dovedností ve čtení a matematice Vybudování pevných základů ▪ Motivace a základní podpora pro učitele s nedostatečnými dovednostmi – Výukové materiály s rozepsanými instrukcemi – Koučování v otázkách kurikula – Využívání času pro výuku – Návštěvy ve školách z centrály – Odměny za dobré výsledky ▪ Pozvednutí všech škol na minimální kvalitativní úroveň – Výkonové cíle – Dodatečná podpora pro školy s nízkými výsledky – Zlepšení infrastruktury škol – Zlepšení/ poskytnutí učebnic ▪ Zabezpečení kapacity škol a docházky studentů – Rozšíření kapacity učeben – Splnění základní potřeb studentů, a zlepšení tak jejich docházky ▪ Data a odpovědnost za výsledky – Transparentnost výsledků školy vůči školám a/nebo veřejnosti – Školní inspekce a inspektoráty ▪ Finanční řízení a organizace – Optimalizace počtu škol a učitelů – Decentralizace finančních a řídicích práv – Posílení financování – Model přidělování financí – Organizační optimalizace ▪ Pedagogický základ – Přístup ke specializaci škol – Jazyk výuky Téma Stádium 6 opatření: [1] Revize kurikula a standardů; [2] Revize struktury oceňování a odměňování; [3] Budování technických dovedností učitelů a ředitelů, často prostřednictvím skupinového nebo kaskádového vzdělávání; [4] Hodnocení výsledků studentů; [5] Přizpůsobování výuky s ohledem na výsledky studentů; [ 6] Vypracování politických dokumentů a legislativy v oblasti vzdělávání 1 Celkový počet opatření v každém stádiu: od nízkých k uspokojivým, n-103; od uspokojivých k dobrým, n=226; od dobrých k výborným, n=150; od výborných k výjimečným, n=94 Pro každé stádium zlepšování existuje jedinečná skupina opatření a 6 opatření je pro všechna stádia společných (2/2) Úroveň autonomie se zvyšuje, anebo i rozlišje podle, ůrovně výsledků ČR nevyřešila některé důležité elementy z nižších stádií


Stáhnout ppt "Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení."

Podobné prezentace


Reklamy Google