Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nákup Ivan Gros „Není jednoduché vyzkoumat, proč jinak inteligentní obchodníci nedokážou stejně dobře nakupovat, jako prodávat. Nakupování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nákup Ivan Gros „Není jednoduché vyzkoumat, proč jinak inteligentní obchodníci nedokážou stejně dobře nakupovat, jako prodávat. Nakupování."— Transkript prezentace:

1 Nákup Ivan Gros ivan.gros@vscht.cz

2 „Není jednoduché vyzkoumat, proč jinak inteligentní obchodníci nedokážou stejně dobře nakupovat, jako prodávat. Nakupování se nepovažuje za něco skvělého; skutečnost, že jste podniku ušetřili nějaké peníze se nevyrovná slávě, se kterou se peníze vydělávají- ačkoliv špatný nákup ovlivní zisk někdy více, než úspěšný prodej“ Marc.H. Mc Cormac:Co nás ještě na Harvardu nenaučí

3 Nákup je soubor řídících a fysických činností, jejichž cílem je zabezpečit veškeré činnosti organizace požadovaným sortimentem výrobků a služeb v požadované kvalitě, v požadovaný čas a na požadované místo v souladu s plněním požadavků zákazníků firmy tak, aby dosažení tohoto cíle vedlo k ekonomickým nákladům B2B Výrobce finálních výrobků Dodavatelé výrobků a služeb Konečný zákazník nákup

4 Nákupní strategie rozhoduje o partnerech v logistickém řetězci Nákup výrazně ovlivňuje celkové náklady na činnost organizace, zejména náklady na materiál, energie a služby Prostředky je třeba vynakládat i na vlastní nákupní proces, máme na mysli náklady na provoz nákupních oddělení, náklady spojené s komunikací s dodavateli apod., Nákupní rozhodování působí na výši zásob a nákladů na jejich udržování Špatná nákupní rozhodnutí vyvolávají vícenáklady spojené s použitím nevhodně nakupovaných výrobků a služeb. Význam nákupu v řízení a vliv na efektivnost podnikání

5 Příčiny růstu významu nákupu v řízení podniků Důvody Outsourcing Stále užší specializace Zeštíhlování podnikových procesů T typy výroby B2B zákazníci V1V5V4V3V2 Vk-1 Vk …… výrobky ……….. B2B dodavatelé komponent B2B dodavatelé dílů, B2B dodavatelé surovin Montáž P1P2P3 Vlastní výroba polotovarů, dílů …polotovary… 60 až 80% podíl nakupovaných výrobků a služeb na celkových nákladech

6 Typy nákupních situací běžné, opakované nákupy typické už vybraným dodavatelem se kterým je obvykle uzavřena dlouhodobá smlouva a kde jde v podstatě jen o vystavování operativních, standardních objednávek modifikované nákupy, ke kterým dochází při změnách požadavků organizace např. na kvalitu dodávaných výrobků, na poskytované dodavatelské služby, balení apod. kdy může dojít i k případnému výběru nového dodavatele a nové (první) nákupy vyvolané novými požadavky organizace, kdy je třeba rozhodnout o druhu výrobku, novém dodavateli apod.

7 Nakupované položky - klasifikace A. Klasifikace podle druhu nakupovaných položek Často komoditní zboží, zboží stejné kvality a určení, dodává více výrobců Zpracované suroviny na materiály, energie, vhodné pro výrobu konečných výrobků Plasty, celulóza, pohonné hmoty, hutní materiály, základní chemikálie, kovy, elektřina, mouka… Materiály, energie Objemné výrobky, vysoké náklady na dopravu, manipulaci, skladování Produkty těžařských společností, zemědělských podniků, minimální technologická úprava Uhlí, rudy, dřevo, rudy, ropa, zemní plyn, zemědělské produkty Suroviny SpecifikaCharakteristikaPříkladyNakupované zboží

8 A. Klasifikace podle druhu nakupovaných položek Finančně náročné, rizikové nákupy Prostředky vkládané do stálých aktiv nutných pro výrobní a ostatní podnikatelskou činnost Stroje, výrobní linky, počítače, dopravní prostředky, výrobny Zařízení, investiční celky SpecifikaCharakteristikaPříkladyNakupované zboží Nevyžadují další zpracováníVýrobky určené - k přímé montáži, -komponenty do směsných finálních výrobků Motory, ventily, integrované obvody, barvářské polotovary, ovocné koncentráty, pečící přípravky … Díly, montážní skupiny, polotovary

9 A. Klasifikace podle druhu nakupovaných položek Trvale rostoucí nabídka, obtížně specifikovatelné produkty Údržbářské práce, přepravní služby, marketingový výzkum, projektové služby, logistické služb Nakupované služby pro výrobní a ostatní činnost Služby Zboží široce používané, široká nabídka, snadná dostupnost Materiály, výrobky používané pro administra-tivu, opravy, realizaci technologických operací Kancelářské potřeby, maziva, filtrační materiály, bělící hlinky… Pomocné, režijní materiály SpecifikaCharakteristikaPříkladyNakupované zboží

10 B. Klasifikace podle vlivu na výdaje firmy – ABC analýza Aplikace známého Paterova pravidla Podle něho by mělo v nákupu např. platit, že cca 80% nákladů na nákup tvoří cca 20% z celkového počtu položek, nebo 80% položek dodává zhruba 20% z celkového počtu dodavatelů.

11 B. Klasifikace podle vlivu na výdaje firmy – ABC analýza příklad maziva č.p.qc qc qC qc 112334113452300219873503023146 25612001211450223411319243450 334522001384500232137832256711 49834014743322457832339189 5302351556452580160134201300 61023501637872636563578 7455617200367278189036288820 823423401843245328325313745099 998411932232991230038291100 102000520104783023146 c – cena č.p.- číslo oleje q – množství

12 (1) číslo oleje (2) hodnota v Kč (3) kumulované hodnoty (4) % z celkových výdajů (5) % z celkového počtu (1)(2)(3)(4)(5)(1)(2)(3)(4)(5) 314159350 51362350080906709953 117935004952850605241849681091669955 36904005643250698281699281261589958 854756061908107511301062681367849961 254814016672211811351057081473549963 2134545070176618516101000081573549966 181956967213357881833809981654539968 3218201673953739021237938817339110071 1713420175295749224356084817947510074 2911070076402749326124950818442510076 277209077123649429204780818920510079 2672007779564953214182819338710082 34603007839864963494018819740510084 365776078976249637163219820062410087 37445507942174973972520820314410089 133600079781749742152520820566410092 43332080114949845262016820768010095 38319008043394984719736820841610097 142377680671709850223748208790100

13 Nakupovaná maziva tvoří 3 skupiny: A, které vyžadují vynaložení 81% nákladů a kterých je pouze 13% z celkového počtu 38, konkrétně 5 položek 31, 3, 11, 8, a 25. B, tvořenou dalšími 32 - 13 = 19% položkami na jejichž nákup bylo vynaloženo 95 – 81 = 6% nákladů, 6 položek 21,18,32,17,29,27, a 2, a konečně C, kde zůstalo zbývajících 100 – 32 = 68% položek které si vyžádaly 100 - 95 = 5% nákladů

14 Využití výsledků ABC analýzy pro diferencovanou strategii objednávání výrobků Distributor objednává u výrobce 1x měsíčně 30 druhů výrobků, tedy ročně vystavuje 12. 30 = 360 objednávek. Nakupuje celkem za 80103 tis.Kč ročně. Při objednacích nákladech ca 1000.-Kč/1 objednávku a nákladech na udržování zásob 20% z průměrné roční zásoby činí celkové náklady 360. 1000 + 0,2. 80103000/12. 2 = 1027525 Kč Výsledky ABC analýzy: kategorie A 16 % výrobků ( 5 výrobků) s obratem 66 410 000.-Kč, kategorie B 11 % (3 výrobky) s obratem 9 342 000.-Kč a kategorie C 73 % výrobků (22 výrobků) s obratem 4 351 000.-Kč Návrh strategie: Kategorii B 1x za měsíc – počet objednávek 3. 12 = 36 Kategorii C 1x za čtvrtletí – počet objednávek 22. 4 = 88 Kategorii A objednávat 1x za 14 dnů – počet objednávek 5.52/2 = 130 Výpočet nákladů: A 130. 1000 + 0,2. 6641000/26. 2 = 385 400.-Kč B 36. 1000 + 0,2. 9342000/12. 2 = 113 800.-Kč celkem 696 000.- Kč C 88. 1000 + 0,2. 4351000/4. 2 = 196 800.- Kč Celková úspora: 1 027 525 – 696 000 = 331 525.-Kč

15 C. Klasifikace podle významu pro realizaci podnikání firmy I Položky jejichž nedostatek přímo ohrožuje nebo zcela znemožňuje realizaci plánu, znamená vysoké ztráty na tržbách, obvykle tyto položky spadají do kategorie A, ale může jít i o materiály které netvoří významný podíl nákladů na nákup (skupina B, případně C). Patří sem zejména základní suroviny a materiály – mlékárna musí omezovat výrobu při nedostatku mléka, nábytkářská firma nemůže vyrábět při nedostatku dřevotřískových desek apod. Výrobu však může omezit i nedostatek obalových materiálů, některých pomocných látek II Položky jichž nedostatek neohrožuje významně hlavní činnosti firmy. Lze sem zařadit velké množství režijních materiálů, kancelářské potřeby, úklidové materiály atd. Patří sem i takové, které lze nahradit jinými, kterých je na trhu dostatek. Dvě skupiny I a II:

16  X položky s velmi pravidelnou spotřebou v čase a množství, položky které jsou nakupovány ve velkých množstvích, která lze s vysokou spolehlivostí předpovědět  Y kam zařazujeme položky u kterých dochází k výkyvům spotřeby v čase i množství, ale lze je s jistou pravděpodobností předpovědět ZZ položky s velmi nepravidelnou spotřebou v čase i množství, jejichž předpověď je velmi obtížná D. Klasifikace podle charakteru spotřeby a přesnosti předpovědi

17 E. klasifikace podle vlivu na jakost výrobků firmy J1 položky jejichž parametry mají mimořádný vliv na jakost výrobků, např. obsah některých složek zpracovávané suroviny, zejména obsah příměsí. Mnohdy je jakost položky prioritním ukazatelem při výběru dodavatele i za cenu vyšších nákladů Příklady : Obsah antimonu a vápníku v olovu ovlivňuje nejen kvalitu vyrobených akumulátorů, ale i možnost využívat progresivní technologie jejich výroby s vysokou produktivitou práce a nižší specifickou spotřebou suroviny Z řepkového oleje, vyrobeného z řepkového semene se špatným stupněm zralosti, nelze ani úpravou technologie vyrobit ztužený tuk prvotřídní jakosti

18 J2 položky se standardním vlivem na jakost výrobků. Kvalitativní parametry zpracovávaných položek mohou mít např. jisté toleranční rozpětí jakostního parametru nebo nějakou horní, nebo dolní mez, jejichž dodržení umožňuje jejich zpracování danou technologií bez zásadního, pro zákazníka nepřijatelného vlivu na jakost konečného výrobku. Příklady : Pevná paliva, která lze zpracovat v energetickém zařízení s velkým tolerančním rozpětí kvalitativního parametru bez vlivu na jakost např.energetické páry. Kvalita suroviny ale ovlivňuje např. energetickou účinnost procesu a tím i výrobní náklady. Protože růst nákladů nad nějakou mez je už neúnosný, lze najít toleranční meze kvality i v takových případech J3 Konečně jsou nakupovány výrobky jejichž kvalita jen málo, nebo vůbec neovlivňuje kvalitu konečných výrobků firmy. Příklady : Lze sem zařadit některé pomocné materiály, položky nakupované pro administrativní útvary apod.

19 E. klasifikace podle situace na průmyslovém trhu  N>P kdy na trhu existuje převaha nabídky N nad poptávkou P, požadované položky nabízí velké množství výrobců a distributorů  P>N charakteristickou omezeným počtem dodavatelů, převahou poptávky nad nabídkou

20 F. klasifikace podle situace na průmyslovém trhu, charakteru spotřeby a přesnosti její předpovědi Vysoká nabídka na trhu Velký počet dodavatelů Převis nabídky nad poptávkou N>P Omezená nabídka Nízký počet dodavatelů Převis poptávky nad nabídkou P>N Položky nakupované ve velkých množstvích, vysoké ztráty při jejich nedostatku, relativně stabilní charakter potřeby X,Y SUBSTITUČNÍ POLOŽKY STRATEGICKÉ POLOŽKY Ostatní položky nakupované v menších množstvích, proměnlivá potřeba, nízké dopady z nedostatku na hospodaření firmy Y,Z BEZPROBLÉMOVÉÚZKOPROFILOVÉ POLOŽKY

21 Nákupní skupina (centrum) Nákup Výrobní útvary Výzkum, vývoj Controlling Finanční útvary Útvar řízení jakosti Bezpečnost práce, životní prostředí Právní útvar Logistika Specifikace požadavků na množství, dodací termíny, balení, frekvenci dodávek…. Finanční nároky, limit zásob, termíny, finanční závazky vůči dodavatelům.. Sledování nákladů na nákup ABC analýza logistických činností Realizace dodávek, manipulace ve firmě…. Kvalitativní přejímka, metody měření, specifikace požadavků na jakost, audity… Modifikace požadavků na nákup, formulace nových požadavků… Specifikace požadavků na bezpečnost práce (dodávky strojů), živ.prostředí …. Hospodářské smlouvy, reklamační řízení…. Marketing Průzkum B2B trhu dodavatelů…. Informační systém Informační podpora výběru dodavatelů, nákupní portály, internetové tržnice…

22 Ovlivňovatel NavrhovatelKoordinátorRozhodovatelIniciátorUživatel Pochopení role, kterou hrají účastníci nákupního procesu

23 Metodologie nákupu Snaha o vnesení určitého řádu do nákupního procesu ! Dva hlavní důvody : mít možnost zpětně hodnotit realizovaná nákupní rozhodnutí a poučit se z případných neúspěchů, zajistit maximální objektivitu rozhodování o nákupu. Příklady, kdy se nepodařilo izolovat nákup od negativně subjektivně ovlivněných rozhodnutí lze najít v řadě organizací.

24 Struktura nákupního procesu 1Stanovení potřeb organizace -požadavky mnoha útvarů -pestrá paleta výrobků, služeb -krytí různých potřeb (výrobní, nevýrobní potřeba) - odlišné časové rozložení potřeb POTŘEBY 2Určení druhu a kvality výrobků pro krytí potřeb -co nejširší výběrová základna -1.specifikace požadavků na kvalitu výrobků, služeb -odhad nákladnosti nákupu ZDROJE 3Detailní specifikace potřeb-2.specifikace požadavků na kvalitu, dodací podmínky … SNÍŽENÍ POČTU VARIANT 4Identifikace množiny možných dodavatelů firmy - nabídkové řízeníMNOŽINA DODAVATELŮ 5Analýza nabídek-stanovení výběrových kritérií -ověřování údajů z nabídek -sběr dodatečných informací, referencí SBĚR INFORMACÍ 6Výběr dodavatelů- vícekriteriální rozhodováníVÝBĚR DODAVATELE 7Uzavření smlouvy-kvalita, přejímka – cena - dodací podmínky - reklamace SMLOUVA 8Hodnocení dodavatelůTrvalé hodnocení dodavatelů, jejich klasifikaceKONTROLA


Stáhnout ppt "Nákup Ivan Gros „Není jednoduché vyzkoumat, proč jinak inteligentní obchodníci nedokážou stejně dobře nakupovat, jako prodávat. Nakupování."

Podobné prezentace


Reklamy Google