Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. kurz číslo

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. kurz číslo"— Transkript prezentace:

1 RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. kurz číslo 20070310
Vektorová grafika RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. kurz číslo

2 Vektorová grafika – obsah kurzu
co to je vektorová grafika práce s vektorovými objekty 2D a 3D vektorové editory praktické příklady s manuálem a bez trasování bitmapové grafiky do vektorů

3 Obsah dnešní lekce Vektorová grafika – princip, pojmy, rozdíly od bitmapy software Základní vektorové objekty – obrys, výplň práce s vektory v Microsoft Office vektorový editor – Zoner Callisto popis panelu nástrojů použití nástroje Lupa nástroj Čára nástroj Tvary popis rozbalovacích nabídek rozbalovací nabídka Soubor rozbalovací nabídka Zobrazit rozbalovací nabídka Galerie nastavení dokumentu – velikost, vodicí linky, síť (mřížka), pravítko vlastnosti objektů v Zoner Callisto zarovnávání objektů rozmisťování objektů logické operace s objekty konstrukce tří projektů – dle manuálu vlastní konstrukce bez manuálu

4 Vektorová grafika tvořená matematickými objekty
lze měnit jejich velikost bez ztráty kvality při stejné velikosti souboru objekty lze kombinovat logickými operacemi, různě umisťovat a zarovnávat hodí se na tvorbu log, vizitek, upoutávek, ale i prezentační grafiky, plakátů, letáků a koláží

5 Vektorová grafika

6 Objekty základní vlastností vektorových objektů je obrys a výplň
lze nastavit šířku v bodech, styl obrysu (tečkovaný, čárkovaný, dvojitý), barvu rámečku výplň: lze nastavit barvu, přechodovou výplň, obrázek (bitmapu), dlaždici (bitmapovou nebo postcriptovou objektu lze vložit stín

7 Objekty výplň výplň obrys obrys

8 MS Office – základy vektorů
Zobrazit – Nástroje – Kreslení stín zrcadlení základní tvary automatické tvary: čáry, křivky, šipky, vývojové diagramy, hvězdy apod. nastavení vlastností obrysu a výplně rotace

9 MS Office – základy vektorů
otevřete MS Powerpoint a vyzkoušejte možnosti vektorové grafiky v balíku MS Office

10 Prostředí vektorového editoru ZONER CALISTO 4

11 Panel vlastností (další volby k jednotlivým nástrojům)
Nástroj Šipka – výběr a změna rozměrů objektu Rozbalovací nabídka Objekty – vytvoření přechodu a kombinace různých objektů – určení pořadí, slučování, oříznutí, duplikace Nástroj Tvarování – umožňuje provést změny tvaru objektů přesuny uzlů (krajních bodů úhelníků) Nástroj Křivky – umožňuje nakreslení čáry v různých režimech Nástroj Text – vloží řetězcový nebo odstavcový text nástroj Tvary – kreslí úhelníky a ovály a další tvary Nástrojová lišta

12 Nástroj LUPA umožňuje změnu zobrazení dokumentu popis ikon shora:
zvětšení o jednu zmenšení o jednu návrat na předchozí zvětšení zobrazení celé stránky zobrazení všech objektů zobrazení celé pracovní plochy

13 Nástroj KŘIVKA umožňuje kreslit čáry (křivky)
Bierzův režim pokračovací čáry křivky v tomto režimu se tvoří pomocí vytahování uzlů lze nastavit typy uzlů, automatické uzavírání křivky apod. Normální režim pokračovací čáry kliknutím vytvoříme počáteční a koncový bod úsečky; lze zapnout automatické napojování úseček 3. Bierzův režim jednoduché čáry to samé jako 1.; nenapojuje čáry – dělá jednotlivé neuzavřené křivky Normální režim jednoduché čáry čáry od ruky kreslí křivky od ruky; lze nastavit přesnost

14 Nástroj TVAR umožňuje kreslit různé geometrické tvary
obdélník, čtverec kruh, elipsa mnohoúhelník čárové kódy

15 Nástroj TEXT vkládání textu odstavcového (A) a řetězcového (T)
vlastnosti textu jako v textových editorech

16 rozbalovací nabídka SOUBOR

17 rozbalovací nabídka ÚPRAVY

18 rozbalovací nabídka ZOBRAZIT

19 rozbalovací nabídka OBJEKTY

20 rozbalovací nabídka GALERIE
Zatržením této volby zobrazíme okno Výplň/Pero/Průhlednost/Stín/Barvy Zatržením této volby zobrazíme okno Transformace/Zarovnání/Rozmístění/Velikost/Logické operace

21 NASTAVENÍ DOKUMENTU

22 volba PERO typ čáry – žádná, plná, tečkovaná, čerchovaná atd.
potvrzení

23 volba VÝPLŇ typ – žádná/přechod z jedné barvy do druhé, ze středu, atd.. náhled

24 volba PRŮHLEDNOST Typ průhlednosti – vlastnosti jako u výplně

25 volba STÍN Celobarevný, průhledný, měkký Umístění stínu

26 volba TRANSFORMACE Změny velikosti, skosení, rotace atd. – lze též s použitím nástroje Šipka

27 volba ZAROVNÁVÁNÍ Zarovnání objektů – podle levého, pravého, horního, spodního okraje a středů

28 volba ROZMÍSTĚNÍ Rozmístí pravidelně objekty podle určitých kritérií (viz ikony)

29 volba SJEDNOCENÍ VELIKOSTI
Sjednotí velikost podle ikony (zvětší nebo zmenší objekty podle kritérií)

30 volba LOGICKÉ OPERACE Spojuje, ořezává a udělá průnik objektů
sjednocení objektů oříznutí objektů průnik objektů

31 úkol pracujte podle manuálu na 5 projektech

32 změnit uzel typu křivka-úsečka
TVAROVÁNÍ OBJEKTŮ typ uzlu přidat-smazat uzel změnit uzel typu křivka-úsečka uzly

33 Úsečka (Straight segment)
Křivka (Curve segment) Vzhled a editace křivek se liší podle uzlů které je ohraničují: Symetrický uzel (Symmetrical node) oba kontrolní body (kb) v přímce. Pokud pohnete s jedním kb, zároveň s ním se začne měnit poloha druhého kb tak, aby byl symetricky sdružený podle uzlu. Použití: Tento systém je dost nepraktický a využijete ho asi jen ve speciálních případech (elipsa, kružnice).

34 Vyhlazení (Smooth node)
Je podobný předchozímu, ale při změně polohy jednoho z kb se druhý kb pohybuje pouze tak, aby oba ležely spolu s uzlem v přímce. Jeho vzdálenost od uzlu se nemění. Použití: Vyhlazení použijte všude, kde nesmí být hrana, ale symetrický uzel by zbytečně překážel (což je skoro všude :) Vrchol (Cusp node) Pokud editujete vrchol, nemusíte se o druhý kb vůbec starat. U vrcholu jsou na sobě kb nezávislé. Použití: Pokud potřebujete hranu, nebo pokud vám nevadí, použijte vrchol.

35 přechod mezi OBJEKTY vybereme dva objekty
v rozbalovací nabídce OBJEKTY vybereme Vytvořit přechod kliknutím na přechod a nástroj TVAR můžeme dále přechod upravovat

36 pracovní prostředí, nástroje, rozbalovací nabídky, tutoriály
COREL DRAW X3 pracovní prostředí, nástroje, rozbalovací nabídky, tutoriály

37 pracovní prostředí

38 Standardní panel nástrojů
Standardní panel nástrojů, který se standardně zobrazuje, obsahuje tlačítka a ovládací prvky, které jsou zástupci mnoha příkazů nabídky

39 Úpravy tvaru Poskytuje přístup k nástrojům Tvar, Roztírací štětec, Zdrsněný štětec a Volná transformace

40 Oříznout Poskytuje přístup k nástrojům Oříznout, Nůž, Guma a Odstranění virtuálních segmentů

41 Lupa Umožňuje přístup k nástrojům Lupa a Ruka

42 Křivka Umožňuje přístup k nástrojům Ruční režim, Bezierův režim, Malířské techniky, Pero, Lomená čára, Křivka se třemi body, Interaktivní spojovací čára a Kótování

43 Inteligentní nástroje
Umožňuje přístup k nástrojům Inteligentní výplň a Inteligentní kreslení

44 Obdélník a Elipsa Umožňuje přístup k nástrojům Obdélník a Obdélník se třemi body Umožňuje přístup k nástrojům Elipsa a Elipsa se třemi body

45 Objekt Umožňuje přístup k nástrojům Mnohoúhelník, Hvězda, Složitá hvězda, Milimetrový papír a Spirála

46 Ideální tvary Umožňuje přístup k nástrojům Základní tvary, Šipky, Vývojové diagramy, Tvary nápisu a Odkazovací čáry

47 Interaktivní nástroje
Umožňuje přístup k nástrojům Interaktivní přechod, Interaktivní kontura, Interaktivní deformace, Interaktivní stín, Interaktivní obálka, Interaktivní vysunutí, a Interaktivní průhlednost

48 Kapátko Umožňuje přístup k nástrojům Kapátko a Plechovka barvy

49 Obrys a výplň Umožňuje přístup k dialogovým oknům Obrysové pero a Barva obrysu, k výběru obrysů různých šířek a k ukotvitelnému panelu Barva. Umožňuje přístup k dialogovým oknům Barva výplně, Přechodová výplň, Vzorová výplň, Texturová výplň a Postscriptová výplň a k ukotvitelnému panelu Barva

50 Panel vlastností Panel vlastností zobrazuje nejčastěji používané funkce, které se týkají aktivního nástroje nebo úkolu, který právě provádíte. Přestože panel vlastností vypadá jako panel nástrojů, jeho obsah se mění v závislosti na nástroji nebo úloze.

51 Obdélník Při vytváření, nebo editaci je zajímavá pouze funkce Zaoblení rohů: (najdete na panelu vlastností), která upraví hrany na čtvrtkružnice. Při jejím použití máte dvě možnosti: 1. Vytvoříte obdélník požadované velikosti a teprve potom hrany zaoblíte: 2. Hodnotu změníte před vytvořením obdélníku a obdélník vytvoříte trochu menší nebo větší (v jednom směru). Při deformaci obdélníku na požadovanou velikost se zároveň mění tvar zaoblení: tip: Hrany se dají interaktivně zaoblovat pomocí myši nástrojem Tvar tip: Pokud chcete obdélník editovat jako křivku, musíte ho na ni převést

52 Elipsa Z elipsy se dá udělat oblouk. Tuto změnu provedete buď v Panelu vlastností: ...nebo interaktivně pomocí myši nástrojem Tvar : Nejprve nástrojem Výběr vyberte elipsu. Potom nástrojem Tvar chyťte čtvereček na obrysu elipsy a táhněte ho požadovaným směrem. tip: Při editaci pomocí nástroje Tvar vytvoříte: - výseč pokud je myš uvnitř elipsy. - oblouk pokud je myš mimo elipsu. tip: Přidržením klávesy Ctrl při použití myši se úhel mění po 15° (Omezující úhel v Možnostech)

53 Text Nástroj Výběr: Umožňuje změnu fontu, velikosti, proporcí (kurzíva,...) vše v Panelu vlastností. Nástroj Tvar: Umožňuje měnit odstup jednotlivých písmen a řádků. Můžete pohybovat i jednotlivými písmeny. Nástroj Text: S tímto nástrojem můžete psát a označovat text. Můžete také měnit jeho zarovnání (na střed,...) tip: Dvojkliknutím na text nástrojem Výběr se kurzor automaticky přepne do nástroje Text

54 Mnohoúhelník Co dodat? Snad jen, že se hrany dají měnit z úseček na křivky (nástroj Tvar)

55 Spirála Taky se hodí. Počet okýnek se edituje (před vytvořením) v Panelu nástrojů. tip: Pokud chcete např. 3x5 čtvercových okýnek, vytvořte milimetrový papír s takovým počtem okýnek a změňte velikost na (např.) 30x50mm. Potom můžete měnit velikost (ne proporce) jak chcete a budou to stále čtverečky. tip: Milimetrový papír je vlastně seskupení obdélníčku. Na ty se dá rozložit Zrušením skupiny. 

56 práce s nástrojem Šipka
tipy a triky práce s nástrojem Šipka

57 Výběr objektů tip: Pokud máte ve scéně třeba třicet objektů a chcete vybrat všechny (dvouklik na ikoně) kromě dvou, stačí vybrat všechny a potom se shiftem ty dva odebrat tip: Pokud je objekt schován pod jiným objektem, můžete ho vybrat s přidrženou klávesou Alt. tip: Pokud je vybrán seskupený objekt, můžete jeho jednotlivé objekty vybírat s klávesou Ctrl.

58 Měřítko a zrcadlo Změna měřítka (velikosti) se provádí "chycením za čtvereček a tažením". Rohový čtvereček způsobuje proporcionální změny. Stranovým se mení velikost pouze v jednom směru. Ctrl: Přidržením této klávesy při změně měřítka se změna mění po 100%. Shift: Způsobuje symetričnost prováděné funkce

59 Otočení za rohové (ohnuté) šipky objekt se bude otáčet kolem středu
střed otáčení může ležet např. mimo objekt - stačí jej tam pomocí myši posunout Pokud při přesouvání středu navíc podržíte Ctrl, bude se "zarovnávat" do důležitých míst v objektu (středy stran, rohy). Při rotaci objektu se dá klávesa Ctrl taky využít. Pokud ji budete držet, bude se úhel otáčení po měnit skocích (nastaveno v Panelu vlastností. Původně 15°). tip: Se stisknutou klávesou Shift můžete při otáčení zároveň měnit velikost objektu.

60 Umístění neboli pohyb s objektem. Není nic lehčího, než ho "chytit a tahat ho po obrazovce". Pokud objekt nemá výplň je nejlepší ho chytit za obrys nebo za křížeček uprostřed objektu (pokud ovšem nejste v režimu otáčení/zkosení - místo křížečku je tam Střed). tip: Pokud vás zdržuje najíždění na obrys u nevyplněných objektů, můžete zapnout Jako vyplněné v Panelu vlastností. I nevyplněné objekty pak můžete chytat za "bříško". Ušetří to spoustu nervů

61 tipy a triky práce s nástrojem Tvar

62 než začnete editovat křivku, musíte ji mít vybránu
než začnete editovat křivku, musíte ji mít vybránu. To provedete nástrojem Výběr, nebo přímo nástrojem Tvar (kliknutím na ni). Křivka "změní barvu" a ukážou se všechny uzly. Nyní můžete: chytnout uzel a pohybovat s ním. označit uzel (kliknutím) a měnit jeho vlastnosti v Panelu vlastností. (Del - odstranění) u označeného uzlu se zobrazí tečné kontrolní body (ne u úsečky), měněním jejich polohy měníte průběh křivky. kliknout na segment křivky, zobrazí se puntík. Můžete přidat bod (klávesa +) a měnit vlastnosti křivky v Panelu vlastností. chytnout segment křivky a táhnout (ne u úsečky). Měníte tím přímo průběh křivky. označit více vrcholů (jako u nástroje Výběr)

63 V panelu vlastností jsou dále možnosti:

64 V panelu vlastností jsou dále možnosti:

65 Převedení tvarů na křivky
tipy a triky Převedení tvarů na křivky

66 převod tvarů na křivky Některé objekty v Corelu se při vytvoření nechovají jako křivky. Jsou to text, obdélník, elipsa. Pokud chceme tyto objekty editovat bod po bodu, musíme je převést na křivky. Upozornění: Převodem objektu na křivky se ztrácí možnost editování jeho "vrozených" parametrů. Vybraný objekt převedete na křivky stisknutím Ctrl-Q.

67 Kombinovat (Ctrl-L) Tato funkce nám poskytuje možnost "spojit" dvě nebo více křivek v jednu. V místech, kde se objekty překrývaly je po zkombinování "vnější prostor" objektu a bude tedy bez výplně. tip: Výsledný objekt má vlastnosti (obrys, výplň, některé efekty) jako poslední objekt vybraný pro zkombinování.

68 Rozdělit (Ctrl-K) Je to opak funkce Kombinovat. Rozdělí objekt zpět na elementy. tip: Hodí se například při editaci textu. Můžete tak na každé písmenko použít jiný efekt.

69 tipy a triky Logické operace

70 Sloučit, Oříznout, Průnik
Obecně pro ně platí (a vyplývá to z jejich funkce), že upravují pouze více objektů najednou. Musíte tedy nejprve vybrat více než jeden objekt a až potom budou tyto funkce dostupné. tip: Je dobré si všimnout, jak závisí pořadí výběru objektů na vlastnostech výsledného objektu. Pro všechny tři funkce platí: Výsledný objekt má vlastnosti (výplň, obrys) objektu, který byl vybrán jako poslední. Při použití funkce Oříznout se ořezává také poslední objekt. tip: Všechny funkce se dají vyvolat z Panelu vlastností i z Rozbalovací nabídky. Jejich způsob použití se nepatrně liší.

71 Sloučit Spojí dva (nebo více) objekty v jeden celek. V místech, kde se objekty překrývaly, dojde k jejich "splynutí": tip: Pokud se objekty nepřekrývaly, má funkce Sloučit stejný účinek jako funkce Kombinovat -

72 Oříznout Z "posledního" objektu vykrojí tu část, kterou měl společnou s ostatními vybranými objekty:

73 Průnik Vytvoří nový objekt. Bude mít tvar oblasti, kterou měly oba objekty společnou (kde se překrývaly):

74 Použití funkcí z Rozbalovací nabídky
Použití funkcí z Rozbalovací nabídky Výsledek se lišit nebude, ale při vytváření máme více možností a postup je trochu jiný: 1. "Editující" objekty se vybírají před použitím funkce. 2. V nabídce si zvolíme funkci a podle potřeby zaškrtneme Ponechat objekty (viz níže). 3. Klikneme na Sloučit s...(Oříznout..., Průnik s...). 4. Kurzor se změní na velkou šipku. Vybereme "cílový" objekt. Výsledný objekt má opět vlastnosti posledního (="cílového") objektu. Ponechat původní Cílový objekt - pokud je prázdné, cílový objekt se automaticky odstraní. Ostatní objekty - pokud je prázdné, odstraní se všechny "editující" objekty

75 tipy a triky vrstvy objektů

76 jednotlivé objekty "plavou" na pracovní ploše
jednotlivé objekty "plavou" na pracovní ploše. Pokud má objekt výplň, žádný objekt, který leží pod ním, není vidět: Proto velice záleží na tom, jak jsou objekty "seřazeny" (co se týče "vzdálenosti od vašeho oka"):

77 Pro tento účel jsou v Corelu zavedeny funkce v menu Změnit > Zařadit:
Dopředu / Dozadu - Posune objekt v pomyslném pořadí na úplný konec nahoru / dolu. O jeden vpřed / vzad - Posouvá objekt nahoru / dolu po jednom kroku. Před... / Za... - Po zvolení této funkce se kurzor změní ve velkou vodorovnou šipku. Klikněte na jakýkoli objekt (ne na ten, který chcete posouvat) a přesunovaný objekt se zařadí před / za něj. Opačné pořadí - Je možné provést pokud máte vybraných více objektů.

78 tipy a triky práce s nástrojem LUPA

79 Pokud vyberete tento nástroj, v Panelu vlastností se vám zobrazí další možnosti. Můžete kliknout na jednu z těchto ikon (funkce popsány níže), nebo: 1) Kliknout do obrázku v místě, které chcete zvětšit. 2) Kliknout tamtéž se stisknutou klávesou Shift. Obrázek se zmenší. 3) Zmáčknout levé tlačítko a táhnout myší. Tím ohraničíte prostor, který se má zvětšit.

80

81 Práce vodícími linkami
můžeme nastavit vodorovné, svislé i šikmé vodící linky objekty lze potom k těmto linkám přichytit zadáváme vzdálenost vodicí linky o horního, dolního okraje nebo dvojici bodů pro šikmou vodící linku

82 Práce s pravítkem nastavujeme: měřítko rozdělení dílků
počátek pravítka odsazení duplikátů

83 Práce s mřížkou nastavujeme hustotu mřížky, typ zobrazení
rozumně nastavit (příliš jemná mřížka nemá smysl)

84 Práce s vrstvami Volbou nástroje Správce objektů zobrazíme Správce objektů zobrazuje jednotlivé vrstvy a objekty ve vrstvách můžeme měnit viditelnost vrstev a přesouvat vrstvy

85 Úkol pomocí tutoriálu vytvořte vzor balkonového dílce s kótami a texturami

86 Interaktivní výplň a síťová výplň
umožňuje dynamicky aplikovat různé typy výplně na objekty síťová výplň – v objektu vytvoříte síť bodů a do části sítě můžete umístit jinou barvu

87 Interaktivní stín, průhlednost a přechod
podobným principem jako v případě internaktivní výplně vytváříme průhlednost, stín a přechod obdobně intuitivně pracujeme s interaktiní obálkou, konturou a deformací

88 příklady

89 Úkol nakreslete hrneček podle tutoriálu

90 převod obrysů na křivku
nutné pro plotrovou grafiku – plotr řeže podle obrysu (obrysové pero je vlastně bitmapa umístěná na tenké linii – obrys tak bude vyříznut uprostřed proto převedeme obrys na křivky – Změnit - Převést obrys na objekt

91 Úkol podle tutoriálu vytvořte šipku s kulatými rohy
podle tutoriálu vytvořte desing webové stránky

92 Trasování bitmapy převádění bitmapy na vektor volba Rastr – trasování
různé volby – vyzkoušejte (zdrojové soubory ve složce Source – trasování)

93 Úkol samostatně vytvořte informační leták (zdrojové soubory jsou ve složce Source –Leták)


Stáhnout ppt "RNDr. Pavel Vlach, Ph.D. kurz číslo"

Podobné prezentace


Reklamy Google