Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Počítačová grafika Nám umožňuje:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Počítačová grafika Nám umožňuje:"— Transkript prezentace:

1 Počítačová grafika Nám umožňuje:
Vytvářet (skládat) vektorové kresby (Polygon) Používat základní objekty (obdélník, elipsa, čára, text, rastr) Nastavovat jejich základní vlastnosti (obrys a výplň objektu) Používat zarovnání a uspořádání objektů Používat text ve vektorovém editoru a nastavovat jeho vlastnosti, vkládat (importovat) do kresby rastrové obrázky

2 Vektorová a rastrová grafika
Vektorová grafika je jeden ze dvou základních způsobů reprezentace obrazových informací v počítačové grafice. V rastrové grafice je celý obrázek popsán pomocí hodnot jednotlivých barevných bodů (pixelů) uspořádaných do pravoúhlé mřížky, vektorový obrázek je složen ze základních, přesně definovaných útvarů, jako jsou body, přímky, křivky a mnohoúhelníky. Výhody:  Libovolné zmenšování nebo zvětšování obrázku beze ztráty kvality. Možnost pracovat s každým objektem v obrázku odděleně. Výsledná paměťová náročnost obrázku je u jednolitých barevných obrázků menší, než při použití rastrového zápisu (Např. černé kolečko se zapíše jako kruh o daném poloměru vyplněný černou barvou - tedy 3 informace, zatímco u bitmapy by bylo zapotřebí definovat každý pixel zvlášť.

3 Nevýhody: Rastrová grafika:
Nehodí se na zápis složitých barevných ploch - například fotografie Překročí-li složitost grafického objektu určitou mez, začne být vektorová grafika náročnější na operační paměť a procesor než grafika bitmapová. Oproti rastrové grafice zpravidla složitější pořízení obrázku. V rastrové grafice lze obrázek snadno pořídit pomocí fotoaparátu nebo skeneru. Rastrová grafika: V bitmapové grafice je celý obrázek popsán pomocí jednotlivých barevných bodů (pixelů). Body jsou uspořádány do mřížky. Každý bod má určen svou přesnou polohu a barvu v nějakém barevném modelu. Tento způsob popisu obrázků používá např. televize nebodigitální fotoaparát. Kvalitu záznamu obrázku ovlivňuje především rozlišení a barevná hloubka.

4 Rozmístění a počet barevných bodů obvykle odpovídají zařízení, na kterém se obrázek zobrazuje (monitor, papír). Pro převod obrazových předloh (klasické fotografie, kreseb a dalších) do bitmapové grafiky slouží zařízení nazývané skener nebo digitální fotoaparát. Výhody: pořízení obrázku je velmi snadné například pomocí fotoaparátu nebo pomocí skeneru Nevýhody: velké nároky na paměťové zdroje (při vysokém rozlišení a barevné hloubce velikost obrázku dosahuje i jednotek megabytů) změna velikosti (zvětšování nebo zmenšování) vede ke zhoršení obrazové kvality obrázku zvětšování obrázku je možné jen v omezené míře, neboť při větším zvětšení je na výsledném obrázku patrný rastr

5 Práce ve vektorovém editoru - Zoner Callisto 5
Vytváření objektů: V pravém menu nabídka Tvary – při delším kliknutí se zobrazí menu s výběrem různým tvarů Jednoduchým kliknutím zobrazíme menu nastavení nového vloženého objektu, kde můžeme nastavit velikost, počet nebo tvar rohů... Kliknutím a tažením přímo volíme velikost objektu - Přidržením ctrl vytváříme pravidelné útvary (kružnice x elipsa, čtverec x obdélník) - Přidržením shift definujeme velikost útvaru podle úsečky spojující roh a okraj objektu V pravém menu nabídka Křivka - při delším kliknutí se zobrazí menu s výběrem různé tvorby křivky (úsečky, křivka tahem...) V pravém menu nabídka Text - při delším kliknutí se zobrazí menu s výběrem tvaru textového pole (klasické, nakloněné) - Velikost, typ písma, kurzívu apod. upravujeme v menu nad pracovní plochou

6 Obrys, výplň apod. objektu:
Vlastnosti objektu můžeme upravovat také podle nabídky Výplň, Pero, Průhlednost, Stín, Barvy v nabídce Galerie V novém okně lze přímo upravovat atributy vybraného objektu (tloušťka a barva obrysu, barva výplně apod.) Rastrové obrazy: Do vektorového editoru můžeme vkládat i rastrové obrazy, pomocí Soubor – Import nebo podle ikony v levém menu Vkládání obrazu Velikost, naklonění apod. vloženého rastru můžeme upravovat jako u klasického vektorového objektu, je ovšem nutné podotknout, že při zvětšování rastru na rozdíl od vektoru dochází ke ztrátě kvality.

7 Transformace, zarovnání, rozmístění objektů a jiné logické funkce
Více objektů můžeme vzájemně slučovat, řezat, sjednocovat velikosti apod. pomocí nabídky Transformace, Zarovnání, Rozmístění objektů, Sjednocení velikosti a Logické operace v nabídce Galerie Další možností jak pracovat s více objekty je Vícenásobné kopírování (Objekty – Vícenásobné kopírování), kde můžeme jeden objekt kopírovat podle křivky nebo kopírovat do sloupců a řádků - Další možností jak kopírovat objekty je Duplikační režim (Objekty , Duplikační režim), kde jakýkoliv přesun vybraného objektu vytvoří nový objekt - Další možností jak kopírovat objekty je Zdvojení (Objekty – Zdvojení, nebo Ctrl+D) Z více. objektů můžeme vytvořit skupinu, díky které můžeme s objekty pracovat jako s celkem


Stáhnout ppt "Počítačová grafika Nám umožňuje:"

Podobné prezentace


Reklamy Google