Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inovační technologie v odborných předmětech a odborném výcviku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inovační technologie v odborných předmětech a odborném výcviku"— Transkript prezentace:

1 Inovační technologie v odborných předmětech a odborném výcviku
Projekt CZ.1.07/1.1.38/ Inovační technologie v odborných předmětech a odborném výcviku uměleckých řemesel a oborů gastro TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 Modul M4 Návrhy výrobků UMŘ, zhotovení dokumentace s využitím ICT a grafického softwaru autor Ing. Iva Běšínská

3 COREL DRAW Nástroje pro přesnost Barvy a výplň Práce s textem
Speciální efekty v textu Uspořádání objektů Zvláštní efekty

4 Práce s pravítky Pravítka slouží pro přesnější kreslení a formátování dokumentu. Všechna měření se provádí z nulového bodu (tj. hodnoty, kde mají obě pravítka nulovou hodnotu – standardně je to v levém dolním rohu stránky) Tuto nulovou pozici můžeme snadno změnit tažením ikony Průsečíku pravítek (ikona v levém horním rohu). Pravítka se dají snadno přetáhnout i do kreslící plochy. To se provádí klasickým přetažením se stištěnou klávesou Shift. Dvojitým klepnutím se stištěným Shiftem se vrátí do původní polohy.

5 Vodící linky Vodící linky jsou netisknutelná prodloužení pravítek, která se používají pro přípravu ploch a správné rozmístění objektů. Vodící linky se vytváří vodorovné nebo svislé „vytažením“ z příslušného pravítka. Označením a tažením je také můžeme libovolně přesunovat do jiné polohy. Odstranění se provádí stejně jako u jiných objektů klávesou Delete, pokud chceme odstranit všechny, můžeme to udělat přes nabídku menu Úpravy->Vybrat vše ->Vodící linky.

6 Vodící linky Můžeme vytvářet i šikmou vodící linku pod libovolným úhlem. Dvojitým poklepáním se v prostředku linky objeví terčík a na konci šipky. Ty slouží jako otáčecí táhla a terčík je středem otáčení. Přesný úhel natočení vodící linky můžeme zadat i v Panelu vlastností. V Corelu Draw jsou i některé předdefinované vodící linky. Jde například o okraje stránky nebo centimetrové okraje. Jejich viditelnost na stránce si můžeme nastavit v nabídce Nástroje->Možnosti ->Dokument->Vodící linky->Předvolby. Ve stejné položce si můžeme nadefinovat i vlastní předvolby.

7 Vodící linky Asi nejužitečnější vlastností vodících linek je přichycení. Takto můžeme velice snadno zarovnávat libovolné objekty v dokumentu. Tato volna funguje jako přepínač a nalezneme ji v nabídce Zobrazit->Přichytit k vodícím linkám nebo ikonou v Panelu vlastností, pokud je vodící linka označena. Třetí možností je nabídka Nástroje->Možnosti->Dokument->Vodící linky. Nachází se zde také volba, zda se vodící linky mají zobrazovat či nikoli. V podnabídkách jsou i seznamy s vytvořenými vodícími linkami s možností jejich odstranění.

8 Mřížka Dalším nástrojem pro přesné kresby je mřížka. Ta se zobrazuje na pozadí ve všech listech dokumentu a díky ní se dají zarovnávat objekty, kreslit rovné čáry apod. Volba mřížky se nachází v nabídce Zobrazit ->Mřížka a funguje jako přepínač. Přes nabídku Zobrazit->Nastavení mřížky a pravítka se dostaneme k volbám hustoty pomocné mřížky, jejího zobrazení a zda se k ní mají objekty přichycovat.

9 Kótování Pomocí kótování můžeme přesně zobrazit rozměry objektu. Nástroj Kótování se nachází v Okně nástrojů Křivky (poslední ikona). V Panelu vlastností si pak můžeme nastavit typ kóty, její vzhled, přesnost, jestli se mají zobrazovat jednotky, apod. Tyto vlastnosti se dají měnit i později pokud se kóta označí nástrojem Výběr. Písmo a styl textového údaje kóty se dá provést také v Panelu vlastností, pokud označíme samotný textový řetězec kóty.

10 Zarovnávání objektů Označíme-li objekt, objeví se kolem jeho obvodu táhla. Ta tvoří kolem objektu neviditelný ohraničující obdélník. Vybrané objekty se zarovnávají podle naposled vybraného objektu. Volby zarovnání se nachází v nabídkovém menu Změnit->Zarovnat a rozmístit nebo kliknutím na ikonu Zarovnat v Panelu vlastností, po kterém se zobrazí pomocné dialogové okno.

11 Jednolité barvy Paleta barev se standardně zobrazují v pravé části okna programu. Pokud není nebo chceme přidat novou paletu barev, provedeme to prostřednictvím nabídky Okno->Palety barev a výběrem příslušné barvy (nebo přes pravé tlačítko myši na kreslící ploše a volbou Zobrazit). Stejným způsobem se dá paleta barev zavřít. Panel s barvami může být i plovoucí. Úplně první ikona barvy ruší nastavení libovolné barvy. Pokud nám nevyhovuje žádna barva v paletě vybereme tu nejbližší a držíme nad ní stištěné levé tlačítko myši. Kliknutím pravého tlačítka na barvě touto barvou nastavíme obrysovou barvu, levým tlačítkem výplň. Standardně se ale výplň provede pouze u uzavřených objektů.

12 Kapátko a plechovka Nástroj Kapátko se používá pro odebírání vzorku barvy, přechodové výplně barevného vzoru či textury z objektu, který již výplň obsahuje. Nástrojem Plechovka pak vzorek získaný kapátkem naneseme na jiný objekt. V Panelu vlastností si můžeme nastavit co všechno se má přenášet (obrys, výplň). Pro rychlý přenos vzorku nastavíme plechovku a pokud stiskneme klávesu Shift, změní se na kapátko. Jakmile tuto klávesu pustíme, objeví se opět plechovka. Pokud chceme vyplňovat i otevřené objekty, nastavíme to přes nabídku Nástroje->Možnosti ->Dokument->Obecné.

13 Jednotné barvy a Spojitá výplň
Jednoduché i složitější volby barev či barevných vzorů se nachází v Okně nástrojů pod ikonami Pera (nastavení pro obrys) a Výplně. Po rozbalení nabídky výplně je první položkou Jednotná výplň, ve které si můžeme zvolit libovolnou barvu z z palety sestavené podle vybraného barevného modelu. Druhou volbou je Přechodová výplň. Tato výplň je tvořena plynulým přechodem mezi dvěma barvami v závislosti na nastavení v tomto dialogovém okně. Dostupné jsou 4 základní typy přechodů – lineární, radiální, kónický a hranatý.

14 Vyplnění vzorem a texturou
Třetí a čtvrtou ikonu u nástroje Výplň tvoří volby Vyplnění vzorem a Vyplnění texturou. U vzorové výplně si nejprve vybereme typ (dvoubarevný, plnobarevný, rastrový) a následně vzor, který se dá načít i z externího souboru. V nabídce jsou pak další volby jako rozměry vzoru, posunutí či transformace. Texturové výplně jsou obdobou vyplnění vzorem, navíc ale mají spoustu vlastností, např. jemnost, hustota, apod.

15 Interaktivní a síťová výplň
Poslední ikonou v Okně nástrojů jsou nabídky Interaktivní a Interaktivní síťová výplň. Pokud si zvolíme interaktivní výplň, v panelu vlastností si můžeme rychle volit mezi typy výplní a jejich parametry. Navíc můžeme výplň v objektu přímo tvarovat. Interaktivní síťová výplň vytvoří síť uzlů, se kterými můžeme pohybovat a pokud některé označíme, kliknutím na určitou barvu v paletě barev, nastavíme vybraným bodům a jejich okolí určitý odstín.

16 Práce s textem V Corel Draw jsou dva druhy textu – řetězcový (používá se pro jednoduché texty, např. nadpisy) a odstavcový. Vkládají se nástrojem Text (případně klávesou F8). Poté se řetězcový text vkládá prostým kliknutím do dokumentu, odstavcový tak, že se klikne do dokumentu a tažením do strany se vytvoří textový rámec. Oba typy textu můžeme mezi sebou konvertovat volbou Text->Převést na odstavcový (řetězcový) text (klávesová zkratka Ctrl+F8). Snadno lze editovat již vytvořený text pokud se nástrojem Text klikne již na vytvořený text, nebo nástrojem Výběr a nabídkou Text->Upravit text. Další úpravy je možné provést volbou Text->Formátovat text.

17 Práce s textem V panelu vlastností si u každého textu můžeme nastavovat standardní parametry – font, velikost, podtržení, kurzíva, tučný text a zarovnání textu. S textem se dají provádět i transformace stejně jako s jinými objekty. Obdobně jako v jiných Windows programech je možné text vkládat přes schránku nebo importovat z textového souboru. Text je možné snadno tvarovat podle jiného objektu (zpravidla křivky). Po výběru nástroje Text se klikne levým tlačítkem myši na objekt, na který má být dosazen. V panelu vlastností jsou pak další volby.

18 Práce s textem Pokud si u textového řetězce vytvoříme textový rámec menší , že se do něj všechen text nevejde, spodní táhlo uprostřed strany se změní v šipku. Pokud na ní klikneme levým tlačítkem myši a poté přemístíme objekt na nový objekt, na kterém taktéž klikneme, vytvoří se propojení a zbytek textu se přesune na druhý objekt (např. do jiného textového rámce, nebo i na křivku).

19 Práce s textem Pokud se rámec textu protíná s jiným objektem, můžeme nastavit i jeho obtékání textem. Podmínkou je, že daný objekt musí být uzavřený. Daný objekt vybereme a na v nabídce vlastností (Okno->Ukotvitelné panely->Vlastnosti) a kartě Obecné si v rozbalovací nabídce Zalomit odstavcový text můžeme nastavit styl obtékání.

20 Uspořádání objektů Jednou z operací uspořádání objektů je jejich seskupení. Provádí se to tak, že označíme všechny objekty, které chceme seskupit a zadáme v menu Změnit->Seskupit (klávesová zkratka CTRL + G). Zvolené objety se budou chovat jako jeden. Zrušení seskupení je volbou Zrušit skupinu ve stejné nabídce (CTRL + U). Jinou operací je zamknutí objektu (zabraňuje veškerým editačním příkazům). Opět se tento příkaz nachází v nabídce Změnit. Nachází se zde i příkaz pro opačnou operaci – odemknutí. Toto funguje i pro více objektů najednou.

21 Kombinace objektů Kombinované objekty se spojují a vytváří nový tvar. Používá se v případech kdy se část objektu má vyplnit jinou barvou než polovina jiná. O vyplnění dvou objektů barvou (např. černou), jejich současnému zvolení a příkazem Kombinovat v nabídce Změnit (Ctrl + L) se jakoby z průniku stane výřez. Ve stejné nabídce se nachází i opačný příkaz Rozdělit (Ctrl + K).

22 Interaktivní přechod Nástroj Interaktivní přechod vytváří určitý počet mezilehlých objektů mezi dvěma zvolenými objekty. Využít ho můžeme k vytvoření více kopií jednoho objektu nebo k přeměně jednoho objektu v jiný. Před zadáním příkazu musíme mít v dokumentu oba objekty, mezi kterými chceme přechod vytvořit.

23 Interaktivní kontura Tento příkaz se aplikuje na jeden objekt a vytváří jeho zmenšené nebo zvětšené kontury na stejném místě, jako původní objekt. Ve skutečnosti jsou ale tyto kopie součástí původního objektu. V panelu vlastností lze měnit vlastnosti jako barvy nebo počet kontur.

24 Interaktivní deformace
Tímto příkazem můžeme provádět deformaci objektů. Základními nástroji jsou Tah a tlak, kostrbatost a zkrut. Tyto volby se nachází v Panelu vlastností, stejně tak, tam můžeme nalézt nejčastěji používané předvolby nebo ikony pro změnu středu deformace, nebo zrušení této deformace.

25 Interaktivní stín Veškeré objekty (včetně textů) mohou vrhat stíny. Jedna z možností je vytvoření duplikace (Ctrl + D) a nastavit příslušnou barvu kopie. Jinou možností je volba Interaktivní stín v Okně nástrojů. Po její volbě se kurzorem myši označí text nebo jiný objekt, který má vrhat stín. Pak se zpravidla kliká poblíž středu objektu, odkud má být stín vrhán. Přesný vzhled stínování je možné nastavit i v Panelu vlastností.

26 Interaktivní obálka Tento nástroj se používá k narušení a změně tvaru objektu. Po zadání tohoto příkazu se kolem pomocná síť (tzv. kontejner). Její editací měníme tvar objektu. V nabídce vlastností jsou předdefinované některé nejčastěji používané volby.

27 Interaktivní vysunutí
Dalším efektem je Interaktivní vysunutí. To přidává textu ale i jiným objektům 3D vzhled. Pokud zvolíme tento nástroj, postupuje se obdobně jako u stínování (nejprve vybereme objekt a pak klikneme do místa odkud se má vycházet a následně tam, kde se má končit. V Panelu vlastností můžeme nadefinovat i vlastní barvu pro vysunutí nezávisle na samotném textu.

28 Interaktivní průhlednost
Pomocí tohoto nástroje můžeme vytvářet průhledné objekty. V Okně nástrojů vybereme tento nástroj a pak se klikne na objekt, který má být průhledný. Následně se klepne tam, kde má průhlednost začít a končit. Pomocí třech vykreslených ovládacích prvků můžeme průhlednost i později upravovat.


Stáhnout ppt "Inovační technologie v odborných předmětech a odborném výcviku"

Podobné prezentace


Reklamy Google