Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Říjen 2007 Ing. J. Šanovec 1.  neskládá obrázek z množiny bodů, ale z jednotlivých objektů;  obrázek zde je složen z vektorů a křivek;  křivky spojují.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Říjen 2007 Ing. J. Šanovec 1.  neskládá obrázek z množiny bodů, ale z jednotlivých objektů;  obrázek zde je složen z vektorů a křivek;  křivky spojují."— Transkript prezentace:

1 Říjen 2007 Ing. J. Šanovec 1

2  neskládá obrázek z množiny bodů, ale z jednotlivých objektů;  obrázek zde je složen z vektorů a křivek;  křivky spojují tzv. kotevní body;  objekty mohou mít barevnou výplň formou jednolité plochy nebo barevného přechodu (gradientu). 2

3  Základem vektorové grafiky je matematika.  V sedmdesátých letech francouzský matematik a konstruktér Pierr Béziere vyvinul matematickou metodu, jíž byl schopen popsat libovolný úsek křivky pouze za pomoci čtyř bodů. 3

4  Stačí tak znát dva krajní (tzv. kotevní) body, které definují danou úsečku;  a dva (tzv. kontrolní) body určující vlastní tvar křivky.  Spojnice mezi kontrolním a kotevním bodem je tečnou k výsledné křivce. 4

5  Tímto způsobem lze popsat i tu nejsložitější křivku jakou jsme schopni nakreslit.  Křivka může být otevřená nebo uzavřená, s výplní či bez výplně. 5

6  Hlavní výhodou je možnost v podstatě libovolného zvětšování již vytvořeného obrázku bez sebemenší ztráty kvality.  Důležitá je i možnost neustále pracovat odděleně s jednotlivými objekty obrázku. Lze tedy při jakémkoli zvětšení upravovat tvar i barevnost dílčích objektů. 6

7  Vektorová grafika je vhodná pro tvorbu log, diagramů, sazbu, animace a jednoduché ilustrace.  Editory na tvorbu vektorové grafiky:  Draw z OO,  Adobe Illustrator,  Corel DRAW,  Macromedia Freehand.  animace pomocí vektorové grafiky v prostředí Macromedia Flash™  CADy. 7

8  obdélník,  elipsa,  čára,  text,  3D objekty. 8

9 Pro výběr více objektů:  požadované objekty orámujeme nástrojem Výběr,  držíte klávesu Shift a postupně na ně klepneme. 9

10  Změna velikosti objektu: objekt označíte výběrovým nástrojem a za úchopové body ho zvětšíte nebo zmenšíte.  Rotace a zkosení objektů: na již označený objekt znovu klepnete myší. Objeví se okolo něho šipky, za které můžete objekt otočit nebo zkosit. Otáčíte za šipky v rozích, zkosíte za šipky na bocích.  Objekty je možné duplikovat: tato volba je většinou v nabídce Úpravy.  Označený objekt smažete klávesou Delete. 10

11  Vzhled objektů určují dvě zásadní vlastnosti: obrys objektu a jeho výplň. Tak můžete dosáhnout téměř libovolného vzhledu každého objektu.  U obrysu se nastavuje barva, šířka a druh čáry, u neuzavřených tvarů i zakončení ­ (šipky pod.). 11

12  U výplně se určuje, zda vůbec bude mít objekt výplň, pak samozřejmě barva výplně, dále různé přechody, vzorky, šrafování, textury (vzory). Výplní objektu může být i rastrový obrázek načtený z disku. 12

13  Když začneme umisťovat objekty přes sebe, řešíme uspořádání: Který objekt je nahoře a který pod ním?  Vybraný objekt můžete zařadit:  dozadu,  dopředu,  pod stanovený objekt nebo nad něj. 13

14  Někdy je potřeba pracovat s několika objekty tak, jako by to byl objekt jeden.  V takovém případě jednoduše označíte více objektů najednou. Na panelu nástrojů nebo v nabídce pak vyberete jejich seskupení. Od té chvíle se budou chovat jako jeden objekt.  Pokud chcete manipulovat jen s některým objektem ze skupiny, musíte objekty od sebe zase oddělit, zrušit skupinu objektů. 14

15  Ve vektorovém programu je rastr jedním z objektů. Vloží se do vytvářené kresby většinou příkazem Soubor/importovat, případně přetažením z okna složky, ve které se nachází soubor s obrázkem. 15

16  Kliparty jsou vektorové obrázky, které získáte s některými programy nebo jsou také volně dostupné na Internetu.  Můžete je vkládat do svých kreseb podobně jako rastrové obrázky. Většinou se vloží jako skupina objektů, kterou můžete zrušit a části klipartu změnit. 16

17  Text ve vektorovém programu se využívá velmi často, protože v rastrovém programu můžete sice vytvořit text s nekonečně mnoha efekty, ale po sloučení vrstev se stane součástí rastru, je proto dále neupravitelný a také s kvalitou jeho tisku mohou nastat potíže. 17

18  Text ve vektorovém programu zůstává dále upravitelným textem i s nejrůznějšími efekty a tvarováním. Vektorový program navíc mívá výrazně více typografických funkcí pro formátování textu. Proto ho použijeme tam, kde potřebujete kombinovat text s grafikou a s rastrovými obrázky. Co jiného jsou vizitky, pozvánky, diplomy, letáky, strany časopisů než kombinace textu, rastrů a grafiky? 18

19 Literatura:  Informatika a výpočetní technika Praktická učebnice 2 19


Stáhnout ppt "Říjen 2007 Ing. J. Šanovec 1.  neskládá obrázek z množiny bodů, ale z jednotlivých objektů;  obrázek zde je složen z vektorů a křivek;  křivky spojují."

Podobné prezentace


Reklamy Google