Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inovační technologie v odborných předmětech a odborném výcviku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inovační technologie v odborných předmětech a odborném výcviku"— Transkript prezentace:

1 Inovační technologie v odborných předmětech a odborném výcviku
Projekt CZ.1.07/1.1.38/ Inovační technologie v odborných předmětech a odborném výcviku uměleckých řemesel a oborů gastro TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

2 Modul M4 Návrhy výrobků UMŘ, zhotovení dokumentace s využitím ICT a grafického softwaru autor Ing. Iva Běšínská

3 Cílovou skupinou modulu M4 projektu jsou žáci 1. až 4
Cílovou skupinou modulu M4 projektu jsou žáci 1. až 4. ročníku oborů uměleckých řemesel. Žáci budou zapojeni do aktivit ve  výuce (předmět Informační a komunikační technologie a Počítačová grafika), seznámí se s novým grafickým programem CorelDraw X6 a naučí se s ním pracovat. Součástí výukového materiálu jsou prezentace v Powerpointu obsahující teorii k obsluze programu Corel. Na procvičení a ověření jsou vytvořeny pracovní listy s konkrétními úkoly (čtyřlístek, hruška, vánoční ozdoby, leták, etiketa).

4 COREL DRAW Obdélníky a elipsy Úpravy objektů Složitější objekty
Uzly a cesty Úsečky a křivky Pořadí a vrstvy

5 Obdélníky Pomocí nástroje obdélník (klávesa F6) nebo obdélník se třemi body se vytváří různé typy obdélníků a čtverců, včetně např. zaoblených rohů. Vykreslení klasického obdélníku se provádí klepnutím levého tlačítka myši na některé stránce dokumentu a tažením myši. Pokud při tažení podržíme stištěný Ctrl, budou se zachovávat poměry stran, tj. vykreslí se čtverec. Pokud budeme chtít nakreslit obdélník lemující celou stranu grafiky, stačí dvakrát klepnout levým tlačítkem myši na ikonu nástroje obdélník.

6 Obdélníky Vykreslení obdélníka ze středu se provede, pokud v průběhu vykreslování podržíme klávesu Shift. Pokud máme stištěny zároveň Ctrl a Shift, vykreslí se od středu čtverec. Pokud chceme vytvořit obdélník se zaoblenými rohy, vykreslíme nejprve obyčejný obdélník a vybereme ho. V panelech nástrojů klikneme na nástroj Tvar (klávesa F10). Nyní uchopíme obdélník za jeden roh a tažením se nastaví požadované zaoblení stejné pro všechny rohy.

7 Obdélníky Pokud chceme mít obdélník, který bude mít zaoblené jen některé rohy, při vybraném nástroji Tvar označíme rohy, které chceme zaoblit a tažením se nastaví velikost tohoto zaoblení. Výběr více rohů se provádí se stištěnou klávesou Shift. Nastavení zaoblení rohů se dá zadávat i numericky v panelu vlastností. Ikona zámku vpravo udává, zda se zadávaná hodnota zaoblení má nastavit pro všechny rohy.

8 Elipsy Pomocí nástroje elipsa (klávesa F7) nebo elipsa se třemi body se vytváří různé oválné tvary, kruhy, oblouky a kruhové výseče. Vykreslení klasické elipsy se provádí klepnutím levého tlačítka myši na některé stránce dokumentu a tažením myši. Pokud při tažení podržíme stištěný Ctrl, budou se zachovávat poměry stran, tj. vykreslí se kruh. Vykreslení elipsy ze středu se provede, pokud v průběhu vykreslování podržíme klávesu Shift. Pokud máme stištěny zároveň Ctrl a Shift, vykreslí se od středu kruh.

9 Elipsy Tvar Vytvořené elipsy (kružnice) můžeme snadno měnit na výseč nebo oblouk. Tyto volby se nachází v panelu vlastností. V případě že vybereme výseč či oblouk, můžeme nastavit úhly počátku a konce výseče (oblouku). Ikona nejvíce vpravo funguje jako přepínač mezi výsečí (obloukem) a jejím doplňkem. Nástroj Elipsa se dá nastavit tak, aby kreslil přímo výseče či oblouky. Tato volba se dá nastavit v nabídce Nástroje->Možnosti->Pracovní plocha ->Okno nástrojů->Elipsa.

10 Výběr objektů Pro označení objektů se používá nástroj Výběr. Vybraný objekt se označí kliknutím levého tlačítka myši. Zrušení výběru objektů se provádí klávesou Esc nebo kliknutím mimo vybrané objekty. Chceme-li označit více objektů, provádí se to se stiskem klávesy Shift. Opětovným klinutím na objekt se toto označení zruší. Jsou-li objekty, které chceme označit blízko sebe, můžeme je označit hromadně kliknutím myši a za stále stištěného tlačítka táhnout kurzor myši. Objeví se rámeček a vše, co je uvnitř tohoto rámečku bude označeno jako jeden objekt se samostatnou sadou táhel. Pokud chceme vybrat všechny objekty, položka pro tuto operaci se nachází v nabídce Úpravy->Vybrat vše->Objekty (klávesová zkratka Ctrl + A).

11 Přesun objektů Pokud označíme objekt či skupinu objektů, vytvoří se 8 táhel po jejich obvodu (černé obdélníky) s křížkem uprostřed. Uchopením za tento křížek a tažením měníme polohu vybraných objektů. Jinou možností posunu objektů je pomocí kurzorových šipek na klávesnici. Velikost posunu se dá nastavit v nabídce Nástroje->Možnosti->Dokument->Pravítka.

12 Přesun objektů Třetím způsobem zadávání polohy je numericky do políček v panelu vlastností. Výhodou tohoto zadávání je přesnost. Vlevo jsou souřadnice udávající střed vybraných objektů a uprostřed potom rozměry. Ty se mohou vedle nich vpravo zadávat i procentuálně vzhledem k předchozí hodnotě. Nejvíce vpravo se nachází přepínací ikona pro případné zachování poměrů stran. Prostým tažením lze přenášet objekty či jejich seskupení i mezi dokumenty.

13 Kopírování a mazání objektů
Kopírovat objekty je možné pomocí schránky (nabídka Úpravy->Kopírovat – Ctrl + C nebo nástrojem Výběr a pravým tlačítkem myši přetáhneme vybraný objekt). Mazání objektů se provádí nabídkou Úpravy->Odstranit (Del). Druhým způsobem je vytvoření kopie přes nabídku Úpravy->Duplikovat (Ctrl + D). Pokud chceme vytvořit duplicitních kopií víc o stejnou vzdálenost, vytvoříme jednu kopii, kterou posuneme o požadovanou vzdálenost. Opětovným duplikováním vytvoříme stejnoměrně rozloženou řadu objektů.

14 Transformace objektů Pokud vybereme objekt(y), objeví se kolem obvodu 8 černých čtverců. Opětovným klepnutím myši se čtverce změní na šipky. V obou těchto režimech můžeme upravovat tvar tohoto objektu. V prvním případě můžeme měnit měřítko v příslušném směru. Se stištěnou klávesou Shift bude docházet ke změně měřítka rovnoměrně s protilehlou stranou.

15 Transformace objektů V režimu se šipkami se uchopením za rohové šipky provádí rotace objektu v příslušném směru. Osou rotace je terčík, který se nachází uprostřed, ale prostým tažením ho můžeme přesunout na libovolné místo stránky. Se stištěnou klávesou Ctrl otáčíme objekt(y) po 15 stupních. Uchopením za šipky uprostřed stran se provádí transformace zkosení.

16 Složitější objekty Corel Draw umožňuje kreslit i složitější tvary. Jsou to Mnohoúhelník (klávesa Y – nabídky milimetrového papíru, mnohoúhelníku a spirály) a Základní tvary (základní tvary, šipky, vývojové diagramy a odkazovací čáry).

17 Mnohoúhelníky a hvězdy
Corel Draw umí vykreslit mnohoúhelník až s 500 stranami. Hvězda je speciálním případem mnohoúhelníka. Po nakreslení mnohoúhelníku můžeme v panelu vlastností nastavit jeho natočení, volba, zda se jedná o mnohoúhelník či hvězdu, počet vrcholů a u hvězdy ještě i ostrost.

18 Mnohoúhelník jako hvězda
Jiným typem hvězdy je nástroj Mnohoúhelník jako hvězda. Dostaneme se na něj dvojitým klepnutím levého tlačítka myši na ikoně Mnohoúhelník v Okně nástrojů nebo přes položku menu Nástroje ->Možnosti->Okno nástrojů->Mnohoúhelník.

19 Spirály V Corel Draw se dají vytvořit dva druhy spirál – symetrická a logaritmická. Nastavení typu, stejně tak počet spirál a u logaritmické spirály i faktor rozvinutí se nastavuje v panelu vlastností. Způsob rozvinutí spirály závisí na směru tažení při její tvorbě.

20 Mřížky Pomocí ní se vytváří objekty, které mají vzhled milimetrového papíru Počet řádků a sloupců mřížky se zadává v panelu vlastností ještě před jejím vykreslením. Pokud má mít mřížka tvar čtverce, při jejím tažení se podrží klávesa Ctrl.

21 Základní tvary Vykreslují se podobně jako obdélníky a elipsy. Tloušťky a styly obrysů se dají nastavit v panelu vlastností. Některé tvary se vykreslují automaticky symetrické, u jiných se symetrie vytváří stištěním klávesy Ctrl.

22 Uzlové body Každý objekt obsahuje uzly (objeví se, pokud je objekt označen nástrojem Tvar). Tyto uzly se používají k úpravě tvaru objektu. Pokud se nachází uzel na křivce, zobrazí se u něj navíc jeden nebo dva pomocné body. Aby se daly tvarovat složitější objekty, je třeba je převést na křivky. Tato nabídka se nachází v nabídce Změnit (klávesová zkratka Ctrl + Q). Pro tuto operaci je i ikona v panelu vlastností.

23 Typy uzlů Existují 3 typy uzlů – symetrický, hladký a ostrý. Přepínání mezi nimi se provádí prostřednictvím panelu vlastností nebo pravým tlačítkem myši na vybraném uzlu. Symetrické a hladké uzly se používají pro plynulé navazování křivkových segmentů, pomocí ostrého uzlu je možné vytvořit ostré rohy.

24 Práce s uzly S uzly se dá provádět mnoho operací jako přidání ovládacích bodů uzlu, převod křivky na úsečku a naopak (mezi dvěma uzly), přesouvání uzlů a práce ovládacími body, přidávání nebo mazání uzlů, rozdělení křivky v uzlu na dvě části a spojení dvou uzlů do jednoho. Výběr uzlu se provádí prostým kliknutím levého tlačítka myši s pomocí nástroje Tvar. Chceme-li vybrat více uzlů, provádí se to se stištěním klávesy Shift nebo tažením výběrového rámečku. Vybrání všech uzlů se také dá prostřednictvím nabídky Úpravy->Vybrat vše->Uzly.

25 Práce s uzly Většina operací pro práci s uzly je přístupna v panelu vlastností. První dvě ikony slouží pro přidávání a odebírání uzlu. Odebírá se uzel, který je vybraný. Pokud chceme vložit nový uzel, klikneme nejprve do místa na objektu kde ho chceme mít (vytvoří se uzel dočasný) a poté na ikonu pro přidávání. Následující dvě ikony slouží pro spojení dvou uzlů a rozdělení křivky. Následující dvojice ikon mění segment na přímkový či křivkový. Poslední trojice ikon slouží k nastavení typu uzlového bodu.

26 Úsečky a křivky Pro kreslení úseček a křivek existuje v Corel Draw několik nástrojů. První ikona představuje ruční režim kreslení, ten funguje podobně jako kreslení perem na papír (se stále stištěným levého tlačítka myši se pohybujeme po ploše), po ukončení kreslení Corel převede čáry na křivkové úseky. Jinou možností je klepání na místa, kde chceme mít uzlové body. Ty se posléze úsečkou spojí. Chceme-li kreslit přesné úseky, podržíme klávesu Ctrl (úsečky se kreslí po 15-ti stupňových dílcích).

27 Úsečky a křivky Druhý způsob je Bézierův režim. Pokud chceme vykreslovat úsečky, klepáme na výkrese v místech, kde chceme mít uzlové body. Křivky se podobně jako u ručního kreslení vytváří tažením se stištěním levého tlačítka myši. Třetím nástrojem jsou malířské techniky. Pomocí nich se dá kreslit štětcem, sprejem nebo kreslit kaligrafické tvary. Nastavení se provádí v panelu vlastností.

28 Úsečky a křivky Čtvrtým nástrojem je Pero. To je jakousi variantou Bézierových křivek s rozdílem, že úsečky i křivky jsou při kreslení okamžitě viditelné. Pomocí pera se také dají přidávat nové uzlové body. Nástrojem Výběr objekt označíme, pak se přepne na Pero a klepne se mezi dva existující body. Nástroj Lomená čára kombinuje přímé a ručně tvarované čáry.

29 Úsečky a křivky Pomocí nástroje Křivka se třemi body se vytváří křivkové úseky tak, že se nejprve zadají počáteční a koncový bod křivky, a poté se zadává další bod ležící na křivce. Každá čára má svoje vlastnosti (barva čáry, tloušťka, styl, ukončení…). Ty se nastavují nástrojem Obrys v Okně nástrojů a dále v Panelu vlastností.

30 Rozříznutí a mazání části objektu
Pomocí nástroje Nůž v nabídce Tvar se dá libovolný objekt rozříznout na dvě části. Kurzorem myši se najede na jednu hranu, po kliknutí se přemístí na druhou hranu, kde se pro ukončení řezu dvojitě klikne. Nástrojem Výběr se dají obě části oddělat od sebe. Pokud chceme rozřezat těleso libovolně od ruky, držíme stištěnou klávesu Shift. Podobně funguje nástroj Guma, který maže část objektu.

31 Logické práce s objekty
Pokud označíme více objektů, v panelu vlastností se bude nacházet 6 ikon pro základní operace mezi těmito objekty – Sloučit, Oříznout, Průnik, Zjednodušit, Přední strana bez zadní strany, Zadní strana bez přední strany. U některých operací záleží na pořadí výběru objektů. Například při oříznutí se ořezává objekt, který byl vybrán jako poslední.

32 Pořadí objektů Pokud vkládáme nový objekt, překryje objekt jiný, který má stejnou polohu. Pořadí jednotlivých objektů se dá měnit prostřednictvím nabídky Změnit->Pořadí (pro přesunutí dopředu je klávesová zkratka Shift + Page Up, přesunutí o jednu pozici dopředu je Ctrl + Page Up – analogicky platí klávesové zkratky pro přesun na pozadí - Shift + Page Down, Ctrl + Page Down).

33 Práce s vrstvami Corel Draw také pracuje s vrstvami. Nejlépe se s nimi pracuje přes Správce objektů, který se zobrazí volbou z nabídky Nástroje. U každé vrstvy se dá nastavit, zda je viditelná, dá se tisknout a zda se na ní dá kreslit. Nová vrstva se přidává kliknutím na ikonu ve spodní části Správce objektů. Prostým výběrem se vrstva nastaví jako aktivní a veškeré nově vytvořené objekty se do ní budou automaticky vkládat. Tažením ve správci objektů je možné objekty mezi vrstvami i přesunovat.


Stáhnout ppt "Inovační technologie v odborných předmětech a odborném výcviku"

Podobné prezentace


Reklamy Google