Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Potřeby dopravní infrastruktury z pohledu krajů Ing. Jaroslav Drozd statutární náměstek hejtmana ZK Dopravní politika ČR, sektorové strategie a OPD2 Priority.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Potřeby dopravní infrastruktury z pohledu krajů Ing. Jaroslav Drozd statutární náměstek hejtmana ZK Dopravní politika ČR, sektorové strategie a OPD2 Priority."— Transkript prezentace:

1 Potřeby dopravní infrastruktury z pohledu krajů Ing. Jaroslav Drozd statutární náměstek hejtmana ZK Dopravní politika ČR, sektorové strategie a OPD2 Priority střední a východní Moravy Problémy dopravní infrastruktury - příprava a legislativa LUHAČOVICE 25. 9. 2014

2 Dopravní politika ČR a sektorové strategie 2 Máme nástroje k naplnění skutečných potřeb rozvoje dopravní infrastruktury ve srovnání s vyspělou Evropou ??? Finanční potřeba na dokončení dálniční sítě ČR je odhadována na 800 mld. Kč.  Hustota dálniční sítě ČR  10 km/1000 km 2  Hustota dálnic Evropa  20 – 57 km/1000 km 2

3 Strategie a zdroje financování dopravní infrastruktury 3 Dopravní sektorové strategie 2. fáze Kniha 9 - Rozsah dostupných veřejných zdrojů k financování investic a údržby existujícího systému Operační program doprava 2014 - 2020

4 DSS 2 a financování dopravní infrastruktury 2014+ 4 DSS2 financování a výhled 2014 – 2020 (2059/2070/2099)

5 Financování dopravní infrastruktury - 2014+ Plánovaná výstavba a výhled (zdroj: rsd.cz )  Dálnice = 140,4 km - 50 km  Rychlostní silnice = 743,9 km - 678 km Zdroj: DSS2 str.282 po roce 2023 !!!!!! 5 V oblasti dopravní infrastruktury ČR nedohání Evropu ale naopak Evropa nám utíká a rozdíly se prohlubují. Klíčovou oblastí pro zlepšení situace ve výstavbě DI je dnes investorská (ne)připravenost staveb

6 Regionální představitelé průmyslové a obchodní komunity, malých a středních podniků deklarují a doporučují urychleně dobudovat kapacitní dopravní spojení Norimberk – Praha - Brno – Hulín - Zlín – Púchov – Žilina – Košice – Kyjev jako: podporu investorů a spolupracujících firem ČR a SR dynamizaci existujícího stavu tradičních a perspektivních odvětví regionů podporu obchodních a investičních příležitostí v příhraničních oblastech regionů Doprava a ekonomický rozvoj 6

7 Silniční a dálniční síť ZK 7

8 Priority budování dopravní infrastruktury Zásadní význam pro region střední Moravy: Dokončení plánovaných koridorů a dopravní infrastruktury transevropských dopravních sítí TEN-T dokončit dálnici D1 v ČR jako hlavní dopravní tepnu spojující západ s východem republiky, a to urychlením výstavby chybějícího moravského úseku Říkovice - Přerov - Lipník nad Bečvou (tzv. „Průtah“ Přerovem řešit jako související součást) zahájit výstavbu rychlostní silnice R49 v úseku Hulín – Holešov – Fryšták a urychlit přípravu a realizaci navazujícího úseku Fryšták – Lípa s pokračováním na Vizovice a dále na hranici ČR/SR Střelná - Lazy pod Makytou. urychlit přípravu a výstavbu rychlostní silnice R55 Přerov - Olomouc a v úseku Otrokovice – Uherské Hradiště – Moravský Písek s prodloužením do Břeclavi a napojením na dálnici D2. (Ve spolupráci s MŽP dořešit technické řešení průchodu trasy R55 tzv. Bzeneckou Doubravou). pokračovat v přípravě a výstavbě silnice I/35 Valašské Meziříčí – Palačov (R48) a přípravě silnice I/57 obchvat Valašské Meziříčí s pokračováním na Vsetín. 8

9 Priority budování dopravní infrastruktury Zásadní význam pro region střední Moravy: Dokončení plánovaných koridorů a dopravní infrastruktury transevropských dopravních sítí TEN-T urychlit přípravu stavby a realizovat modernizaci trati č. 331 Otrokovice – Zlín - Vizovice urychlit proces přípravy a realizace modernizace a zdvoukolejnění trati Brno-Přerov pokračovat v přípravě výstavby plavební komory na řece Moravě – jez Bělov, čímž dojde k očekávanému prodloužení trasy Baťova kanálu z Otrokovic až do Kroměříže podporovat záměr vzniku veřejného logistického centra v Přerově, jako jedno z důležitých multimodálních center v rámci ČR. 9

10 Problémy dopravní infrastruktury – legislativní podmínky přípravy Veřejný zájem na dobudování dopravní infrastruktury (Zákon 13/1997 o PK - silnice / železnice …) Lippmanova definice: Veřejný zájem je zřejmě tím, co by si lidé vybrali, kdyby viděli jasně a racionálně, a jednali nezaujatě a benevolentně. Majetkoprávní příprava (Zákon 184/2006 o vyvlastnění / Zákon 416/2009 o urychlení výstavby) Cena/přístup Majetkoprávní příprava veřejně prospěšných staveb Zákon o liniových stavbách (Zákon xxx/201x o liniových stavbách - v kontextu všech zmiňovaných zákonů vstupujících do procesu přípravy) Jeden zákon, jedno řízeni, jeden úřad ?! Posouzení vlivů na životní prostředí a Výjimky z ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů Posouzení vlivů na životní prostředí a Výjimky z ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů (Zákon 100/2001 o posuzování vlivů - SEA / EIA, Zákon 114/1992 o ochraně přírody a krajiny v kontextu Zákona 183/2006 stavební zákon) Zachování ochrany životního prostředí / obstrukční postupy Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek (limity – rozsah, počet zájemců, kvalifikace, vícepráce/FIDIC, dohled, přezkum) nechoďme „českou“ cestou – zachovejme pouze limity ze směrnice 2014/24/EU 10

11 Problémy dopravní infrastruktury – legislativní podmínky přípravy 11 schválením novely zákona 100/2011 v navrženém znění, bude velmi vážně ohrožen proces přípravy a realizace staveb a to i tak, že některá povolovací řízení se vrátí zpět na počátek projednávání záměrů a u rozestavěných staveb bude docházet k jejich zastavení. požadovat biologický průzkum a výjimky podle zákona 114/1992 je možné téměř kdykoliv a opakovaně bez ohledu na stav přípravy biologický průzkum trvá celý rok, řízení o výjimce min 6 měsíců a po uplynutí této doby se teoreticky můžeme dostat do absurdní situace, že se v lokalitě objeví další ZCHDŽ a znovu budeme dělat biologické průzkumy, hodnocení a žádat o výjimky.

12 Ing. Jaroslav Drozd jaroslav.drozd@kr-zlinsky.czinfo@infrastrukturamorava.cz Děkuji za pozornost 12


Stáhnout ppt "Potřeby dopravní infrastruktury z pohledu krajů Ing. Jaroslav Drozd statutární náměstek hejtmana ZK Dopravní politika ČR, sektorové strategie a OPD2 Priority."

Podobné prezentace


Reklamy Google