Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavební fyzika 1 (světlo a zvuk 1) 1. úvod. Stavební fyzika 1 (světlo a zvuk 1) doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D. Stavební fakulta ČVUT Praha Thákurova 7 160.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavební fyzika 1 (světlo a zvuk 1) 1. úvod. Stavební fyzika 1 (světlo a zvuk 1) doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D. Stavební fakulta ČVUT Praha Thákurova 7 160."— Transkript prezentace:

1 Stavební fyzika 1 (světlo a zvuk 1) 1. úvod

2 Stavební fyzika 1 (světlo a zvuk 1) doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D. Stavební fakulta ČVUT Praha Thákurova 7 160 00 Praha 6 katedra konstrukcí pozemních staveb č.dv. 527 Tel: 224354457 kanka@fsv.cvut.cz

3 Literatura Kaňka STAVEBNÍ FYZIKA 1 Zvuk a denní světlo v architektuře ČVUT Praha 2003, 2004 str. 4 – 6 str. 7 – 10 vypustit str. 11 – 113

4 Stavební fyzika Stavební světelná technika proslunění (oslunění) budov denní osvětlení budov (umělé osvětlení je součástí TZB) Stavební akustika Stavební tepelná technika (jiný předmět)

5 Světlo, zvuk, teplota Fyzikální faktory životního prostředí Působí dlouhodobě a opakovaně 90 % času tráví lidé v budovách Podmiňují regulaci výstavby Mohou být předmětem sousedských sporů

6 Působení fyzikálních faktorů Zvuk = vnímán jen sluchem živých organismů Denní světlo = vnímáno zrakem živých organismů, UV a IR záření působí i na konstrukce budovy a předměty v interiéru Teplota = souvisí s ekonomií provozu budovy, má vliv na funkci a životnost konstrukcí

7 Legislativa Zákony Vyhlášky ČSN slouží k regulaci stavu prostředí v budovách jsou stanovena kritéria a limitní hodnoty

8 Kriterium = vybraná fyzikální veličina, která slouží k hodnocení stavu prostředí v budově nebo v jejím okolí nebo k hodnocení konstrukcí budovy z hlediska jejich schopnosti stav prostředí zajišťovat nebo ovlivňovat

9 Vlastnosti kriteria V úzkém vztahu s působením hodnoceného fyzikálního faktoru na konstrukce a uživatele budovy nejen samotné fyzikální jevy, ale i fyziologické a psychologické okolnosti vnímání těchto jevů člověkem – citlivost sluchu, zraku Možnost předpovědi výpočtem Možnost stanovení měřením Spravedlivá k účastníkům investiční výstavby – soulad s § 127 Občanského zákoníku

10 § 127 odst.(1) Občanského zákoníku (1) Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek.

11 Limitní hodnota Hodnota, která je považována za hraniční mezi vyhovujícím a nevyhovujícím stavem Platí na určitém území v určité době Je kompromisem mezi potřebou ochrany zdraví uživatelů budov a možnostmi stavebnictví  málo přísný požadavek nedostatečně chrání uživatele staveb  příliš náročný požadavek vede k podvodům při výpočtech a měřeních

12 Limitní hodnota Nejnižší (minimální) požadovaná hodnota příklad: činitel denní osvětlenosti D (%) Nejvyšší (maximální) přípustná hodnota příklad: ekvivalentní hladina akustického tlaku L Aeq (dB) Přípustné rozmezí (interval) hodnot příklad: standardní doba dozvuku T (s)

13 Posuzování prostředí v budovách Porovnáním objektivně zjištěné hodnoty kritéria s limitní hodnotou Teoretický výpočet Měření na modelu Měření ve skutečné budově

14 Kdy řešit stavební fyziku Ve všech stádiích návrhu a realizace budovy i při jejím užívání Opatření uplatněná již ve stadiu koncepce návrhu jsou účinnější a ekonomicky výhodnější v porovnání s dodatečnými a často vynucenými změnami projektu nebo stavby v případech, kdy se na stavební fyziku při tvorbě koncepce zapomnělo.


Stáhnout ppt "Stavební fyzika 1 (světlo a zvuk 1) 1. úvod. Stavební fyzika 1 (světlo a zvuk 1) doc. Ing. Jan Kaňka, Ph.D. Stavební fakulta ČVUT Praha Thákurova 7 160."

Podobné prezentace


Reklamy Google