Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí"— Transkript prezentace:

1 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí
NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí

2 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí
Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY HLUKU NA ZDRAVÍ A OCHRANA ZDRAVÍ PŘED HLUKEM NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí

3 NADMĚRNÝ HLUK – SPECIFICKÉ JEVY A JEJICH REGULACE
Tomáš Hellmuth NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí

4 OCHRANA ZDRAVÍ PŘED HLUKEM
Přesun těžiště do komunální sféry Nové zdroje hluku - např. VE Nárůst počtu zdrojů – doprava Aktivity volného času - hudba NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí

5 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí
HODNOCENÍ VLIVU HLUKU Komunální sféra nižší hladiny akustického tlaku dlouhodobá (celoživotní) expozice NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí

6 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí
HODNOCENÍ VLIVU HLUKU Široké spektrum vlivů Vlastnosti akustického signálu Vlastnosti exponované osoby NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí

7 VLASTNOSTI AKUSTICKÉHO SIGNÁLU
HODNOCENÍ VLIVU HLUKU VLASTNOSTI AKUSTICKÉHO SIGNÁLU - lze jednoznačně fyzikálně popsat NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí

8 VLASTNOSTI EXPONOVANÝCH OSOB
HODNOCENÍ VLIVU HLUKU VLASTNOSTI EXPONOVANÝCH OSOB obtížný popis Fyziologické Mentální Sociální NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí

9 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí
HODNOCENÍ VLIVU HLUKU OBTÍŽNÉ STANOVENÍ EXAKTNÍ ZÁVISLOSTI DÁVKA  ÚČINEK NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí

10 ZÁKLADNÍ PŘÍSTUP HODNOCENÍ VLIVU HLUKU
Princip ekvivalentní akustické energie NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí

11 LAeq,T [dB] ZÁKLADNÍ DESKRIPTOR HODNOCENÍ VLIVU HLUKU
Ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T [dB] Reprezentuje energetický princip působení akustického signálu na člověka NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí

12 HYGIENICKÝ LIMIT DESKRIPTORU
HODNOCENÍ VLIVU HLUKU REGULACE: Omezení celkové dávky akustické energie HYGIENICKÝ LIMIT DESKRIPTORU Stanoven s ohledem na celoživotní expozici NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí

13 SPECIFICKÉ JEVY HODNOCENÍ VLIVU HLUKU
Přístup k regulaci na základě principu širokopásmové ekvivalentní energie pokryje cca 70 – 80 % případů SPECIFICKÉ JEVY Nelze hodnotit a regulovat pouze na základě energetického principu NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí

14 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí
SPECIFICKÉ JEVY Single sound events – jednotlivé izolované akustické děje Ojedinělé hlukové události Nízkofrekvenční hluk NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí

15 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí
SINGLE SOUND EVENTS Jednotlivé izolované akustické děje, krátkodobé s velkou dynamikou Přejezdy jednotlivých vozidel Přelety letadel a vrtulníků Výtahy- dojezdy a rozjezdy Střelby Manipulace s materiálem NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí

16 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí
SINGLE SOUND EVENTS Vliv: RUŠENÍ SPÁNKU Závislost na časové historii akust. signálu Výskyt, počet, opakovací frekvence Dynamika hladin akustického tlaku Míra překročení hluku pozadí NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí

17 LAmax [dB] SINGLE SOUND EVENTS DESKRIPTOR Malá reprodukovatelnost
hladina maximálního akustického tlaku A LAmax [dB] Malá reprodukovatelnost Velký rozptyl NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí

18 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí
SINGLE SOUND EVENTS REGULACE: Omezení Počtu událostí Míry překročení hluku pozadí NASTAVENÍ REGULACE: HYGIENICKÝ LIMIT DESKRIPTORU jako hodnota, která může být překročena pouze v přípustném počtu případů (s přípustnou pravděpodobností) NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí

19 Jaký počet událostí pro danou míru překročení je ještě přípustný ?
SINGLE SOUND EVENTS PROBLÉM Jaký počet událostí pro danou míru překročení je ještě přípustný ? NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí

20 OJEDINĚLÉ HLUKOVÉ UDÁLOSTI
OHU: LAeq,T překračuje HL pro celoživotní expozici Celková expozice je časově velmi omezená - Dny (kulturní a sportovní akce) - Týdny (sezónní práce, stavební činnost) NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí

21 OJEDINĚLÉ HLUKOVÉ UDÁLOSTI
Vliv: Negativní projevy Přímé: Rušení, obtěžování, poruchy spánku Nepřímé: Únava, větší pravděpodobnost úrazu Chybná rozhodnutí Snížení výkonu NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí

22 OJEDINĚLÉ HLUKOVÉ UDÁLOSTI
REGULACE: Omezení Počtu událostí během roku Omezení LAeq,T NASTAVENÍ REGULACE: Nelze použít HL pro celoživotní expozici NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí

23 OJEDINĚLÉ HLUKOVÉ UDÁLOSTI
PROBLÉMY Je možné objektivně stanovit HL ? Je OHU téma pro regulaci v rámci SZD? Jde spíše o problém komfortu a veřejné správy? NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí

24 OJEDINĚLÉ HLUKOVÉ UDÁLOSTI
PROBLÉMY Kde je hranice „ojedinělosti“ ? NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí

25 INFRAZVUK SLYŠITELNÝ ZVUK < 16 Hz 16 Hz - 20 kHz
NÍZKOFREKVENČNÍ HLUK INFRAZVUK SLYŠITELNÝ ZVUK < 16 Hz Hz kHz Nízkofrekvenční hluk (NFH) slyšitelný zvuk s frekvenčními složkami v pásmu kmitočtů nižších než 100Hz NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí

26 INFRAZVUK SLYŠITELNÝ ZVUK < 16 Hz 16 Hz - 20 kHz
NÍZKOFREKVENČNÍ HLUK INFRAZVUK SLYŠITELNÝ ZVUK < 16 Hz Hz kHz Nízkofrekvenční hluk (NFH) slyšitelný zvuk s frekvenčními složkami v pásmu kmitočtů nižších než 100Hz NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí

27 zvuk v rozsahu 10 – 200 Hz NÍZKOFREKVENČNÍ HLUK
INFRAZVUK SLYŠITELNÝ ZVUK < 16 Hz Hz kHz Nízkofrekvenční hluk (NFH) zvuk v rozsahu 10 – 200 Hz NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí

28 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí
NÍZKOFREKVENČNÍ HLUK Fyzikální vlastnosti: Důsledek 1: NFH se šíří na velké vzdálenosti Zvuk šířící se na dlouhé vzdálenosti se „transformuje“ směrem k NFH Stejně tak se chová zvuk šířený konstrukcemi NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí

29 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí
NÍZKOFREKVENČNÍ HLUK Fyzikální vlastnosti: Důsledek 2: Zvukoizolační schopnosti stavebních konstrukcí jsou v oblasti NFH velmi nízké Akustické signály v oblasti NFH procházejí stavebními konstrukcemi s velmi malým útlumem NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí

30 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí
NÍZKOFREKVENČNÍ HLUK Fyzikální vlastnosti: Důsledek 3: Akustické signály jsou obvodovou stavební konstrukcí „filtrovány“ tak, že: Vysoké frekvence jsou utlumovány Nízké frekvence procházejí NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí

31 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí
NÍZKOFREKVENČNÍ HLUK Fyzikální vlastnosti: Důsledek 4: Díky „filtraci může signál proniklý do chráněného vnitřního prostoru získat tónový charakter NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí

32 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí
NÍZKOFREKVENČNÍ HLUK Vlivy na sluch: Frekvence pod 20 Hz jsou slyšitelné Slyšitelnost je zachována i v oblasti několika Hz, pokud je dostatečně vysoká hladina akustického tlaku Tonalita se ztrácí v oblasti pod Hz Křivky stejné hlasitosti se pod 20 Hz „zhušťují“ NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí

33 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí
NÍZKOFREKVENČNÍ HLUK Vliv na zdraví Negativní vliv NFH na: Chování Spánek Výkon Sociální postoje NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí

34 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí
NÍZKOFREKVENČNÍ HLUK Vliv na zdraví NF hluk má větší obtěžující a rušivé účinky než by se předpokládalo podle hladiny akustického tlaku A NF hluk vyžaduje zvýšenou pozornost v rámci SZD NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí

35 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí
NÍZKOFREKVENČNÍ HLUK REGULACE: Hodnocení širokopásmovými hladinami LA podhodnocuje vliv obtěžování NFH Přechod na regulaci hladin Lt Různé národní přístupy NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí

36 v ČR dosud není stanoven
NÍZKOFREKVENČNÍ HLUK REGULACE: HYGIENICKÝ LIMIT PRO NF HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ v ČR dosud není stanoven NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí

37 Limit překročení hladiny prahu slyšení LPS [dB]
NÍZKOFREKVENČNÍ HLUK REGULACE: Možnost řešení: DIN 45680 Limit překročení hladiny prahu slyšení LPS [dB] Limity pro tónový a širokopásmový NFH NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí

38 NÍZKOFREKVENČNÍ HLUK PROBLÉM Limity jsou pouze doporučené!
NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí

39 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí
K O N E C NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí


Stáhnout ppt "NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí"

Podobné prezentace


Reklamy Google