Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 1."— Transkript prezentace:

1 21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 1

2 21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 2 Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY HLUKU NA ZDRAVÍ A OCHRANA ZDRAVÍ PŘED HLUKEM 21.2.2007

3 21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 3 NADMĚRNÝ HLUK – SPECIFICKÉ JEVY A JEJICH REGULACE Tomáš Hellmuth tomas.hellmuth@zupu.cz

4 21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 4 Přesun těžiště do komunální sféry Nové zdroje hluku - např. VE Nárůst počtu zdrojů – doprava Aktivity volného času - hudba OCHRANA ZDRAVÍ PŘED HLUKEM

5 21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 5 Komunální sféra - nižší hladiny akustického tlaku - dlouhodobá (celoživotní) expozice HODNOCENÍ VLIVU HLUKU

6 21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 6 Široké spektrum vlivů - Vlastnosti akustického signálu - Vlastnosti exponované osoby HODNOCENÍ VLIVU HLUKU

7 21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 7 VLASTNOSTI AKUSTICKÉHO SIGNÁLU - lze jednoznačně fyzikálně popsat HODNOCENÍ VLIVU HLUKU

8 21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 8 VLASTNOSTI EXPONOVANÝCH OSOB - obtížný popis - Fyziologické - Mentální - Sociální HODNOCENÍ VLIVU HLUKU

9 21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 9 OBTÍŽNÉ STANOVENÍ EXAKTNÍ ZÁVISLOSTI DÁVKA  ÚČINEK HODNOCENÍ VLIVU HLUKU

10 21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 10 ZÁKLADNÍ PŘÍSTUP Princip ekvivalentní akustické energie HODNOCENÍ VLIVU HLUKU

11 21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 11 ZÁKLADNÍ DESKRIPTOR Ekvivalentní hladina akustického tlaku A L Aeq,T [dB] HODNOCENÍ VLIVU HLUKU Reprezentuje energetický princip působení akustického signálu na člověka

12 21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 12 REGULACE: Omezení celkové dávky akustické energie HYGIENICKÝ LIMIT DESKRIPTORU HODNOCENÍ VLIVU HLUKU Stanoven s ohledem na celoživotní expozici

13 21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 13 Přístup k regulaci na základě principu širokopásmové ekvivalentní energie pokryje cca 70 – 80 % případů HODNOCENÍ VLIVU HLUKU SPECIFICKÉ JEVY Nelze hodnotit a regulovat pouze na základě energetického principu

14 21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 14 Single sound events – jednotlivé izolované akustické děje Ojedinělé hlukové události Nízkofrekvenční hluk SPECIFICKÉ JEVY

15 21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 15 Jednotlivé izolované akustické děje, krátkodobé s velkou dynamikou Přejezdy jednotlivých vozidel Přelety letadel a vrtulníků Výtahy- dojezdy a rozjezdy Střelby Manipulace s materiálem SINGLE SOUND EVENTS

16 21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 16 Vliv: RUŠENÍ SPÁNKU Závislost na časové historii akust. signálu Výskyt, počet, opakovací frekvence Dynamika hladin akustického tlaku Míra překročení hluku pozadí SINGLE SOUND EVENTS

17 21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 17 DESKRIPTOR hladina maximálního akustického tlaku A L Amax [dB] SINGLE SOUND EVENTS Malá reprodukovatelnost Velký rozptyl

18 21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 18 REGULACE: Omezení Počtu událostí Míry překročení hluku pozadí NASTAVENÍ REGULACE: HYGIENICKÝ LIMIT DESKRIPTORU jako hodnota, která může být překročena pouze v přípustném počtu případů (s přípustnou pravděpodobností) SINGLE SOUND EVENTS

19 21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 19 PROBLÉM SINGLE SOUND EVENTS Jaký počet událostí pro danou míru překročení je ještě přípustný ?

20 21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 20 OHU: L Aeq,T překračuje HL pro celoživotní expozici Celková expozice je časově velmi omezená - Dny (kulturní a sportovní akce) - Týdny (sezónní práce, stavební činnost) OJEDINĚLÉ HLUKOVÉ UDÁLOSTI

21 21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 21 Vliv: Negativní projevy Přímé: Rušení, obtěžování, poruchy spánku Nepřímé: Únava, větší pravděpodobnost úrazu Chybná rozhodnutí Snížení výkonu OJEDINĚLÉ HLUKOVÉ UDÁLOSTI

22 21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 22 REGULACE: Omezení Počtu událostí během roku Omezení LAeq,T NASTAVENÍ REGULACE: Nelze použít HL pro celoživotní expozici OJEDINĚLÉ HLUKOVÉ UDÁLOSTI

23 21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 23 PROBLÉMY OJEDINĚLÉ HLUKOVÉ UDÁLOSTI Je možné objektivně stanovit HL ? Je OHU téma pro regulaci v rámci SZD? Jde spíše o problém komfortu a veřejné správy?

24 21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 24 PROBLÉMY OJEDINĚLÉ HLUKOVÉ UDÁLOSTI Kde je hranice „ojedinělosti“ ?

25 21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 25 INFRAZVUKSLYŠITELNÝ ZVUK < 16 Hz 16 Hz - 20 kHz < 16 Hz 16 Hz - 20 kHz Nízkofrekvenční hluk (NFH) slyšitelný zvuk s frekvenčními složkami v pásmu kmitočtů nižších než 100Hz NÍZKOFREKVENČNÍ HLUK

26 21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 26 INFRAZVUKSLYŠITELNÝ ZVUK < 16 Hz 16 Hz - 20 kHz < 16 Hz 16 Hz - 20 kHz Nízkofrekvenční hluk (NFH) slyšitelný zvuk s frekvenčními složkami v pásmu kmitočtů nižších než 100Hz NÍZKOFREKVENČNÍ HLUK

27 21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 27 INFRAZVUKSLYŠITELNÝ ZVUK < 16 Hz 16 Hz - 20 kHz < 16 Hz 16 Hz - 20 kHz Nízkofrekvenční hluk (NFH) NÍZKOFREKVENČNÍ HLUK zvuk v rozsahu 10 – 200 Hz

28 21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 28 NÍZKOFREKVENČNÍ HLUK Fyzikální vlastnosti: Důsledek 1: NFH se šíří na velké vzdálenosti Zvuk šířící se na dlouhé vzdálenosti se „transformuje“ směrem k NFH Stejně tak se chová zvuk šířený konstrukcemi

29 21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 29 NÍZKOFREKVENČNÍ HLUK Fyzikální vlastnosti: Důsledek 2: Zvukoizolační schopnosti stavebních konstrukcí jsou v oblasti NFH velmi nízké Akustické signály v oblasti NFH procházejí stavebními konstrukcemi s velmi malým útlumem

30 21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 30 NÍZKOFREKVENČNÍ HLUK Fyzikální vlastnosti: Důsledek 3: Akustické signály jsou obvodovou stavební konstrukcí „filtrovány“ tak, že: Vysoké frekvence jsou utlumovány Nízké frekvence procházejí

31 21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 31 NÍZKOFREKVENČNÍ HLUK Fyzikální vlastnosti: Důsledek 4: Díky „filtraci může signál proniklý do chráněného vnitřního prostoru získat tónový charakter

32 21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 32 NÍZKOFREKVENČNÍ HLUK Vlivy na sluch: Frekvence pod 20 Hz jsou slyšitelné Frekvence pod 20 Hz jsou slyšitelné Slyšitelnost je zachována i v oblasti několika Hz, pokud je dostatečně vysoká hladina akustického tlaku Slyšitelnost je zachována i v oblasti několika Hz, pokud je dostatečně vysoká hladina akustického tlaku Tonalita se ztrácí v oblasti pod 16-18 Hz Tonalita se ztrácí v oblasti pod 16-18 Hz Křivky stejné hlasitosti se pod 20 Hz „zhušťují“ Křivky stejné hlasitosti se pod 20 Hz „zhušťují“

33 21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 33 NÍZKOFREKVENČNÍ HLUK Vliv na zdraví Negativní vliv NFH na: Chování Spánek Výkon Sociální postoje

34 21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 34 NÍZKOFREKVENČNÍ HLUK Vliv na zdraví NF hluk má větší obtěžující a rušivé účinky než by se předpokládalo podle hladiny akustického tlaku A NF hluk vyžaduje zvýšenou pozornost v rámci SZD

35 21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 35 NÍZKOFREKVENČNÍ HLUK REGULACE: Hodnocení širokopásmovými hladinami L A podhodnocuje vliv obtěžování NFH Přechod na regulaci hladin L t Různé národní přístupy

36 21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 36 NÍZKOFREKVENČNÍ HLUK REGULACE: HYGIENICKÝ LIMIT PRO NF HLUK V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ v ČR dosud není stanoven

37 21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 37 NÍZKOFREKVENČNÍ HLUK REGULACE: Limit překročení hladiny prahu slyšení L PS [dB] Limity pro tónový a širokopásmový NFH Možnost řešení: DIN 45680

38 21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 38 NÍZKOFREKVENČNÍ HLUK PROBLÉM Limity jsou pouze doporučené!

39 21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 39 K O N E C


Stáhnout ppt "21.2.2007 NRL pro měření a posuzování hluku v komunálním prostředí 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google