Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Marketing ve vědě a výzkumu Renáta Pavlíčková Moravská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Marketing ve vědě a výzkumu Renáta Pavlíčková Moravská."— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Marketing ve vědě a výzkumu Renáta Pavlíčková Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Olomouc 2010

2 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Co je to MARKETING? Marketing je proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace. MARKETING ???????

3 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Společenská kritika marketingu Mezi nejvíce kritizované praktiky patří: vysoké ceny, prodej pod nátlakem, nekvalitní a nebezpečné produkty, nekalé obchodní praktiky (nesprávné obchodní označení výrobku, zavádějící údaje, nesprávně uvedená cena, vadné zboží, nakupování na úvěr, dohoda mezi prodejci).

4 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Marketing ve vědě a výzkumu Oblast vědy a výzkumu je velmi specifickou oblastí lidské činnosti, která klade na jednotlivé pracovníky vysoké nároky (v oblasti vzdělání a celoživotního vzdělávání, profesionality při práci, schopnosti pracovat systematicky - individuálně i v týmu). Marketing je jedním z mála oborů, který se může stát i uměním. Marketing nelze naučit pouze z knih, marketingově se musí uvažovat, myslet i konat. Cílem marketingu ve VaV je propojit obě specifické oblasti, hledat kompromis a platformu pro vzájemnou spolupráci.

5 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Co je to marketing VaV? Marketing vědy a výzkumu je soubor aktivit, jejichž cílem je: popularizovat vědu a výzkum, přiblížit VaV nejen odborné, ale i laické veřejnosti, prezentovat výsledky VaV, představit významné osobnosti vědy a výzkumu, představit významné projekty VaV, budovat v rámci public relations image vědecko-výzkumných pracovišť a institucí, komunikovat s okolním světem.

6 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Současný stav marketingu VaV v ČR Dotační peníze se přerozdělují tak, že je na marketing není možné využít. Míra neprofesionality v prezentování pracovišť VaV a jejich výsledků je v rozporu s výsledky a úspěchy těchto pracovišť. Komunikační bariéry ve vztahu k laické veřejnosti. Abnormálně nízká míra povědomí o existenci, činnosti a výsledcích VaV v segmentu SŠ a VOŠ. Absence „mostařů“, kteří by propojili svět VaV (VŠ) a praxe. K marketingu panuje zásadní odpor a nedůvěra. Marketing VaV téměř neexistuje!!!

7 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. VŠ versus PRAXE zcela odlišné zájmy (preference) obou „světů“, VŠ - požadavek na maximum publikací a impactů, akademické svobody, velký časový prostor, praxe - utajení (to, o čem se již ví, není konkurenční výhodou), požadavek na rychlost (termíny), flexibilita, nutnost "zavedení mostařů" mezi akademickým světem a praxí.

8 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Důvody špatné pozice marketingu VaV absence snahy o vazbu mezi marketingem a VaV, neexistuje poptávka po marketingu VaV, neexistují špičkoví odborníci, kteří by se marketingem VaV zabývali, nízká prestiž marketingu VaV, izolovanost české VaV, špatná komunikace pracovníků VaV s vnějším okolím, málo financí na marketingovou komunikaci v rozpočtu, nízká publicita vstupů i výstupů VaV, nevyužitý potenciál webového marketingu.

9 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Životní cyklus projektu VaV 1. Fáze koncepční - volba projektu, identifikace problému, specifikace zadání projektu. 2. Plánovací fáze - sestavení plánu, definice cílů projektu, představa o ideální cestě k dosažení cíle, požadavky na kapacitní zajištění projektu, sestavení projekčního týmu, harmonogram postupu a rozpočet. 3. Řešitelská fáze - zpracování projekčního řešení, plnění zadání projektu. 4. Implementační fáze - implementace výsledků projekčního řešení, budování a zprovoznění systému. 5. Závěrečná fáze - ukončení projektu, zhodnocení dosažených výsledků, záznam získaných zkušeností a jejich využití pro další projekty, rozpuštění týmu, archivace záznamů.

10 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Specifika m. mixu ve VaV Klasický marketingový mix: produkt (product), cena (price), distribuce (place), marketingová komunikace (promotion). Marketingový mix VaV: propagace a vzdělávání, produkt, místo čas, cena a náklady, proces, lidé, fyzický důkaz, produktivita a kvalita, komunikace.

11 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Marketingový mix VaV propagace a vzdělávání - vytvoření image VaV organizace, orientace na potenciální zákazníky, produkt - náplň a formy VaV aktivit, místo a čas - kde a kdy jsou VaV aktivity žádány a nabízeny, cena a náklady - ekonomické posouzení aktivit, jejich optimalizaci a možnost dalšího rozvoje, proces - formy řešení VaV aktivit, analýza možnosti kooperací a smluvních vztahů, lidé - zázemí spolupracovníků, jejich odborností, věkové složení, klíč k personální politice, fyzický důkaz - dojem spojený s identitou organizace, zaměstnanců, exteriéru, produktivita a kvalita - nejpodstatnější složka kritéria úspěšnosti organizace.

12 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Marketingová komunikace ve VaV reklama, podpora prodeje, osobní prodej, public relations, direct marketing (přímý marketing), dále veletrhy a výstavy, event marketing (realizace akcí a událostí), webový marketing.

13 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Internet v rámci VaV Internet umožňuje dosažení mnoha komunikačních cílů: buduje povědomí o produktu (výrobku, službě, včetně projektu a výsledku vědecko-výzkumné činnosti), poskytuje informace o obsahu konkrétního produktu, nabízí možnost komunikace, umožňuje transakce (on-line nabídka, prodej), nabízí varianty pro evaluaci.

14 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Webový marketing Webové stránky jsou funkčním ideálním komerčním médiem, které disponuje potenciálem jako efektivní kanál pro reklamu, marketing, nabídku a realizaci prodejů zboží, služeb i výsledků vědecko-výzkumných aktivit. Internet (jako nové interaktivní médium) se odlišuje od tradičních komunikačních médií ve čtyřech oblastech: 1) komunikační styl, 2) kontrola kontaktu, 3) kontrola obsahu, 4) společenský aspekt.

15 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jak dosáhnout publicity ve VaV? K budování pozitivní publicity lze využít tyto nástroje: 1) tiskové zprávy, 2) běžné propagační materiály, 3) novinářské kity, 4) internet, 5) informační e-maily, 6) tiskové konference, 7) recepce pro novináře, 8) kulaté stoly, 9) pozvání novinářů na konference pro obchodní partnery, 10) přednášky a semináře, 11) rozhovory, 12) pozvání novinářů na domácí či zahraniční exkurze.

16 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Novinářské kity slouží k dosažení pozitivní publicity, jedná se o balíčky pro novináře: 1) kontaktní informace pro novináře, vizitky, 2) informace o společnosti a její historii, 3) informace o managementu, životopisy, 4) popis výrobků a služeb, projektů (běžné propagační materiály), 5) fotografie lidí, výrobků, atd., 6) nejčerstvější tiskové zprávy.

17 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám, aby měl marketing ve Vaší firmě vždy zelenou.....


Stáhnout ppt "Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Marketing ve vědě a výzkumu Renáta Pavlíčková Moravská."

Podobné prezentace


Reklamy Google