Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Získávání pracovníků PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. Moravská vysoká škola Olomouc Ústav společenských a právních věd.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Získávání pracovníků PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. Moravská vysoká škola Olomouc Ústav společenských a právních věd."— Transkript prezentace:

1 Získávání pracovníků PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. Moravská vysoká škola Olomouc Ústav společenských a právních věd

2 Základní terminologie  nábor pracovníků,  získávání pracovníků,  náborová strategie,  personální výběr,  výběrová kritéria,  metody náboru a výběru,  posuzování uchazeče,  validita.

3 Proces personálního náboru 1. Identifikace potřeby nového pracovníka, 2. popis a specifikace volného pracovního místa, 3. výběr informací pro nabídku pracovního místa a zpracování nabídky, 4. identifikace vhodných zdrojů uchazečů o nabízené místo, 5. volba informačních zdrojů náboru pracovníků, 6. volba dokumentů a informací požadovaných od uchazečů, 7. oslovení trhu práce - uveřejnění nabídky volného místa, 8. shromažďování nabídek od uchazečů a komunikace s nimi, 9. předvýběr na základě získaných dokumentů a informací, 10. sestavení seznamu uchazečů o pracovní pozici, kteří budou pozvání k výběru.

4 Zdroje pracovních sil  Vnější: Uchazeči o zaměstnání (úřad práce). Zájemci o zaměstnání (zaměstnanci). Volné pracovní síly.  Vnitřní: zaměstnanci v organizaci.

5 Pyramida Přijatí 10 Nabídky 20 2 : 1 Kontrakty30 3 : 2 Pozvaní 40 4 : 3 Oslovení 50 6 : 1

6 Komunikační kanály  Inzerce.  Úřady práce.  Vlastní zaměstnanci.  Školy.  Náborové agentury.  Headhunting.

7 Struktura nabídky pracovní pozice  Jaká firma oznamuje volné pracovní místo (případně agentura realizující nábor a výběr).  Jakou pracovní pozici firma obsazuje.  Jaké jsou kvalifikační požadavky na uchazeče.  Jaké pracovní podmínky firma nabízí.  Od kdy má být pracovní pozice obsazena.  Jakým způsobem se mají uchazeči o práci ucházet.  Kontaktní údaje pro uchazeče.

8 Základní poslání výběru  Eliminovat: chybu 1. druhu:  nevyloučit nevhodné uchazeče, chybu 2. druhu:  nepřijmout schopného uchazeče.

9 Postup personálního výběru 1. Stanovení vhodných kritérií úspěšnosti na pracovní pozici na základě analýzy práce. 2. Určení kritérií pro personální výběr, které musí optimální uchazeč splňovat. 3. Určení vhodných prediktorů – metod měření způsobilosti uchazečů ve stanovených kritériích. 4. Ověření potřebné validity mezi prediktory (metodami) a zjišťovanými kritérii. 5. Určení výběrové strategie. 6. Sběr informací použitím stanovených metod a strategie. 7. Rozhodnutí o výběru na základě zvolené strategie. 8. Informování uchazečů o rozhodnutí. 9. Nabídky pracovní pozice a vyjednávání o přijetí pracovníka na pracovní pozici.

10 Kritéria úspěšnosti na pracovní pozici  Obecné kritérium: přínos pro organizaci.  Konkrétní kritéria: fyzické vlastnosti, vědomosti, všeobecná inteligence, zvláštní schopnosti (dovednosti), zájmy, dispozice (sklony), okolnosti.

11 Specifikace pracovního místa  Název pozice.  Zařazení v organizační struktuře.  Odpovědnost nadřízené funkci.  Odpovědnost spolupracujících funkcí.  Účel pozice v organizaci.  Hlavní činnosti pracovníka.  Zvláštní požadavky na pracovníka.  Umístění pracoviště.

12 Specifikace držitele pracovního místa  Vzdělání, kvalifikace, speciální výcvik.  Zkušenosti, praxe.  Pracovní schopnosti.  Schopnosti chování.

13 Validita personálního výběru  Validita = důkaz že prediktor (metoda) měří to co měřit má.  Druhy:  Validita kriteriální.  Validita obsahová.  Validita konstruktová.

14 Výběrové strategie  Vícenásobná regrese (kompenzační model).  Určení vah.  Vícenásobné dělení.  Vícenásobný kreditní systém.  Výběr podle množství přihlášených uchazečů a typu pracovní pozice.

15 Dělení metod výběru  Založené na minulosti.  Založené na přítomnosti.  Založené na budoucnosti.  Experimentální.  Popisné.

16 Metody výběru  psychologické testy a dotazníky osobnosti,  biodata (životopis, osobní dotazník),  testy pracovní způsobilosti (znalostí, dovedností..),  pracovní simulace,  skupinové aktivity,  případové studie,  prezentace, vlastní produkty, vize,  reference,  osobní pohovor,  assesment centre,  doplňkové metody: grafologie, rejstřík trestů, lékařské posudky, detektory lži.

17 Hodnocení efektivity náboru a výběru pracovníků  Správnost rozpoznání požadavků na počet a kvalifikaci. požadovaných lidských zdrojů.  Rychlost reakce na požadavky.  Kvalita informací o zdrojích pracovních sil.  Kvalita specifikace požadavků pracovního místa.  Vhodnost výběru média pro získávání pracovníků.  Efektivita inzerování, nákladovost na jednu odpověď.  Účinnost vnitřního systému získávání a výběru pracovníků.  Čas potřebný k získávání pracovníků (od rozpoznání potřeby po přijetí zaměstnance).  Kvalita získaných pracovníků.  Míra stability získaných pracovníků v podniku.

18 Rámec náboru a výběru  Právní rámec: zákon o zaměstnanosti, zákoník práce, diskriminační zákon.  Etický rámec: Poctivé a rovné zacházení a práva. Zdvořilost a průběžná zpětná vazba. Pravdivost informací. Profesionalita procesu náboru a výběru.


Stáhnout ppt "Získávání pracovníků PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. Moravská vysoká škola Olomouc Ústav společenských a právních věd."

Podobné prezentace


Reklamy Google