Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektové řízení dle IPMA „Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU v oblasti rozvojové spolupráce a managementu přírodních zdrojů v zemích třetího.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektové řízení dle IPMA „Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU v oblasti rozvojové spolupráce a managementu přírodních zdrojů v zemích třetího."— Transkript prezentace:

1 Projektové řízení dle IPMA „Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU v oblasti rozvojové spolupráce a managementu přírodních zdrojů v zemích třetího světa“ 26. 10. 2012, Brno Připravil: Ing. Veronika Vejrostová

2 Obsah -IPMA jako jeden ze standardů projektového řízení, -Cíl a přínosy projektu, -Metoda trojimperativu, -WBS, -Logická rámcová matice NADPIS KAPITOLY

3 Standardy v projektovém řízení -Existuje řada standardů: PMBoK, PRINCE2, ISO10 006, PMI, IPMA -IPMA = International Project Management Association -Přístup založený na kompetencích manažera -technické: cíle, rizika, kvalita, organizace, týmová práce, řešení problémů, změny, komunikace, …. -behaviorální: vůdcovství, zainteresované strany, kreativita, asertivita, diskuse, vyjednávání, konflikty a krize, …. -kontextové: orientace na projekt, program, portfolio, trvalá organizace, byznys, personální management, právo, … Projektové řízení dle IPMA

4 Projekt Co je to projekt? „Jedinečný proces směřující k zajištění (vytvoření) stanovených výstupů, omezený zdroji, náklady, časem.“ Definice cíle projektu – SMART cíl, trojimperativ CO KDY ZA KOLIK

5 Projekt jako změna -změna stavu -víme odkud vycházíme, kam směřujeme a jak se do cílového stavu dostaneme (výstupy) Definice cíle projektu – SMART cíl, trojimperativ

6 Příklady projektů -Zavedení nové technologie -Zavedení informačního systému -Vývoj nového výrobku -Reorganizace firmy -Založení nové firmy -Inovace výroby a inovace výrobku -Stavebně-investiční akce -…. Definice cíle projektu – SMART cíl, trojimperativ

7 Projekt, program, portfolio -Projekt = časově, nákladově a zdrojově omezený proces realizovaný za účelem vytvoření definovaných výstupů -Program = tvořen souvisejícími projekty a k nim příbuznými aktivitami. Na rozdíl od portfolia má konečný časový rámec. -Portfolio = obsahuje projekty a programy různých typů a s různými cíli, náklady, riziky, časovými rámci, velikostmi, strategickou důležitostí apod. Definice cíle projektu – SMART cíl, trojimperativ

8 Fáze řízení projektu Nepro vádí se Provádí se Neprovádí se Provádí se Vznik Strategie PlánováníRealizace Vyhodnocení Uzavření Předání řídící realizační

9 Jak definovat cíl -Stav -(… je vytvořen, …je realizován, …) -vid dokonavý a trpný rod = dokončenost dané změny -Dohoda (kompetence manažera) -ČEHO chceme dosáhnout (změna) -jen jeden cíl pro projekt -co má být na konci realizace vyprodukováno -Např.: „Kvalita vody v řece A v úseku MN zlepšena“ -„Výše hlučnosti v obci B pod úrovní stanovou zákonem dosažena“ Definice cíle projektu – SMART cíl, trojimperativ

10 Cíl jako změna dosažená realizací výstupů -Cílem je rozuměna taková kvalitativní a kvantitativní změna, kterou není tým schopen dosáhnout přímo, ale pomocí výstupů. Definice cíle projektu – SMART cíl, trojimperativ

11 SMART cíl Správně definovaný cíl projektu je jedním z klíčových faktorů jeho úspěchu. -S = specifický a specifikovaný (protože potřebujeme vědět CO?) -M = měřitelný (abychom byli schopni určit, čeho jsme dosáhli) -A = akceptovatelný (pro jistotu, že zainteresovaní vědí, o co jde, a shodli se na relevantnosti cíle) -R = realistický -T = termínovaný (protože bez určení termínu výše uvedené postrádá smysl) -(i) = integrovaný (do organizační strategie společnosti) Definice cíle projektu – SMART cíl, trojimperativ

12 Cíl projektu x přínosy projektu -Cíl -konečný stav, změna, kt. chce PM způsobit, -kompetence a odpovědnost PM. -Přínosy -užitky, které se dostaví používáním dosažených cílů projektu, -nemusí vzniknout, -odpovědnost nese zadavatel. Definice cíle projektu – SMART cíl, trojimperativ

13 Strategie projektového záměru Strategie projektu

14 WBS – Work Breakdown Structure -produktově orientovaný hierarchický rozpad cíle projektu, -hierarchická struktura prací, -dekompozice / rozpad systémem TOP-DOWN -WBS nemá předem daný počet úrovní (obvykle 4), -nejnižší úroveň WBS je to, co se fakticky realizuje – nadřazené prvky WBS jsou souhrnem níže realizovaných prvků Strukturování projektu

15 WBS Strukturování projektu CÍL produktypodprodukty

16 Strukturování projektu produktypodprodukty CÍL produkty podproduktyaktivity CO JAK

17 Logická rámcová matice (LRM) LRM

18 Logická rámcová matice (LRM) - doporučení LRM -stanovte cíl projektu, -stanovte konkrétní výstupy projektu pro dosažení cíle, -stanovte skupiny klíčových činností pro dosažení každého výstupu, -stanovte přínosy projektu (záměr), -stanovte požadované předpoklady na každé úrovni, -stanovte objektivně ověřitelné ukazatele na úrovni (cíle, výstupů, záměru, činností (časový a finanční rámec), -stanovte prostředky a způsob ověření, -ověřte dodržení vertikální logiky testem jestliže – pak, -určete náklady na provedení činností – rozpočet na realizaci (zdroje).

19 Doporučená literatura -Doležal J., Máchal P., Lacko B. a kolektiv, Projektový management podle IPMA, Grada Publishing, Praha, 2012, 512 s., ISBN 978-80-247- 4275-5 -Národní standard kompetecní projektového řízení (IPMA, verze 3.1), VUT ve spolupráci se SPŘ o.s., Brno, 2012, 314 s., ISBN 978-80-214- 40-58-6

20 Děkuji za pozornost Kontakt: V. Vejrostová, Odd. koncepce, rozvoje a IT, Rektorát MENDELU, tel.: 545 135 224, e-mail: veronika.vejrostova@mendelu.cz GO FOR IT !!!


Stáhnout ppt "Projektové řízení dle IPMA „Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU v oblasti rozvojové spolupráce a managementu přírodních zdrojů v zemích třetího."

Podobné prezentace


Reklamy Google