Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projektové řízení dle IPMA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projektové řízení dle IPMA"— Transkript prezentace:

1 Projektové řízení dle IPMA
, Brno Připravil: Ing. Veronika Vejrostová Projektové řízení dle IPMA „Posílení konkurenceschopnosti absolventů MENDELU v oblasti rozvojové spolupráce a managementu přírodních zdrojů v zemích třetího světa“

2 IPMA jako jeden ze standardů projektového řízení,
NADPIS KAPITOLY Obsah IPMA jako jeden ze standardů projektového řízení, Cíl a přínosy projektu, Metoda trojimperativu, WBS, Logická rámcová matice

3 Standardy v projektovém řízení
Projektové řízení dle IPMA Standardy v projektovém řízení Existuje řada standardů: PMBoK, PRINCE2, ISO10 006, PMI, IPMA IPMA = International Project Management Association Přístup založený na kompetencích manažera technické: cíle, rizika, kvalita, organizace, týmová práce, řešení problémů, změny, komunikace, …. behaviorální: vůdcovství, zainteresované strany, kreativita, asertivita, diskuse, vyjednávání, konflikty a krize, …. kontextové: orientace na projekt, program, portfolio, trvalá organizace, byznys, personální management, právo, …

4 Projekt Co je to projekt?
Definice cíle projektu – SMART cíl, trojimperativ Projekt Co je to projekt? „Jedinečný proces směřující k zajištění (vytvoření) stanovených výstupů, omezený zdroji, náklady, časem.“ CO KDY ZA KOLIK

5 Projekt jako změna změna stavu
Definice cíle projektu – SMART cíl, trojimperativ Projekt jako změna změna stavu víme odkud vycházíme, kam směřujeme a jak se do cílového stavu dostaneme (výstupy)

6 Zavedení nové technologie Zavedení informačního systému
Definice cíle projektu – SMART cíl, trojimperativ Příklady projektů Zavedení nové technologie Zavedení informačního systému Vývoj nového výrobku Reorganizace firmy Založení nové firmy Inovace výroby a inovace výrobku Stavebně-investiční akce ….

7 Projekt, program, portfolio
Definice cíle projektu – SMART cíl, trojimperativ Projekt, program, portfolio Projekt = časově, nákladově a zdrojově omezený proces realizovaný za účelem vytvoření definovaných výstupů Program = tvořen souvisejícími projekty a k nim příbuznými aktivitami. Na rozdíl od portfolia má konečný časový rámec. Portfolio = obsahuje projekty a programy různých typů a s různými cíli, náklady, riziky, časovými rámci, velikostmi, strategickou důležitostí apod.

8 Fáze řízení projektu Fáze řízení projektu Vyhodnocení Plánování
Vznik Předání Strategie Plánování Realizace Vyhodnocení Uzavření řídící Provádí se Neprovádí se realizační Neprovádí se Provádí se

9 Jak definovat cíl Stav ČEHO chceme dosáhnout (změna)
Definice cíle projektu – SMART cíl, trojimperativ Jak definovat cíl Stav (… je vytvořen, …je realizován, …) vid dokonavý a trpný rod = dokončenost dané změny Dohoda (kompetence manažera) ČEHO chceme dosáhnout (změna) jen jeden cíl pro projekt co má být na konci realizace vyprodukováno Např.: „Kvalita vody v řece A v úseku MN zlepšena“ „Výše hlučnosti v obci B pod úrovní stanovou zákonem dosažena“

10 Cíl jako změna dosažená realizací výstupů
Definice cíle projektu – SMART cíl, trojimperativ Cíl jako změna dosažená realizací výstupů Cílem je rozuměna taková kvalitativní a kvantitativní změna, kterou není tým schopen dosáhnout přímo, ale pomocí výstupů.

11 S = specifický a specifikovaný (protože potřebujeme vědět CO?)
Definice cíle projektu – SMART cíl, trojimperativ SMART cíl Správně definovaný cíl projektu je jedním z klíčových faktorů jeho úspěchu. S = specifický a specifikovaný (protože potřebujeme vědět CO?) M = měřitelný (abychom byli schopni určit, čeho jsme dosáhli) A = akceptovatelný (pro jistotu, že zainteresovaní vědí, o co jde, a shodli se na relevantnosti cíle) R = realistický T = termínovaný (protože bez určení termínu výše uvedené postrádá smysl) (i) = integrovaný (do organizační strategie společnosti)

12 Cíl projektu x přínosy projektu
Definice cíle projektu – SMART cíl, trojimperativ Cíl projektu x přínosy projektu Cíl konečný stav, změna, kt. chce PM způsobit, kompetence a odpovědnost PM. Přínosy užitky, které se dostaví používáním dosažených cílů projektu, nemusí vzniknout, odpovědnost nese zadavatel.

13 Strategie projektového záměru
Strategie projektu Strategie projektového záměru

14 WBS – Work Breakdown Structure
Strukturování projektu WBS – Work Breakdown Structure produktově orientovaný hierarchický rozpad cíle projektu, hierarchická struktura prací, dekompozice / rozpad systémem TOP-DOWN WBS nemá předem daný počet úrovní (obvykle 4), nejnižší úroveň WBS je to, co se fakticky realizuje – nadřazené prvky WBS jsou souhrnem níže realizovaných prvků

15 Strukturování projektu
WBS produkty podprodukty CÍL

16 CO JAK CÍL Strukturování projektu produkty podprodukty aktivity

17 Logická rámcová matice (LRM)

18 Logická rámcová matice (LRM) - doporučení
stanovte cíl projektu, stanovte konkrétní výstupy projektu pro dosažení cíle, stanovte skupiny klíčových činností pro dosažení každého výstupu, stanovte přínosy projektu (záměr), stanovte požadované předpoklady na každé úrovni, stanovte objektivně ověřitelné ukazatele na úrovni (cíle, výstupů, záměru, činností (časový a finanční rámec), stanovte prostředky a způsob ověření, ověřte dodržení vertikální logiky testem jestliže – pak, určete náklady na provedení činností – rozpočet na realizaci (zdroje).

19 Doporučená literatura
Doležal J., Máchal P., Lacko B. a kolektiv, Projektový management podle IPMA, Grada Publishing, Praha, 2012, 512 s., ISBN Národní standard kompetecní projektového řízení (IPMA, verze 3.1), VUT ve spolupráci se SPŘ o.s., Brno, 2012, 314 s., ISBN

20 Děkuji za pozornost GO FOR IT !!! Kontakt:
V. Vejrostová, Odd. koncepce, rozvoje a IT, Rektorát MENDELU, tel.: ,


Stáhnout ppt "Projektové řízení dle IPMA"

Podobné prezentace


Reklamy Google