Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKTOVÝ A DOTAČNÍ MANAGENT

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKTOVÝ A DOTAČNÍ MANAGENT"— Transkript prezentace:

1 PROJEKTOVÝ A DOTAČNÍ MANAGENT
Mgr. Daniela Navrátilová

2 Obsah: projekt dotace projektové plánování realizace projektu
strategie pro VaV dotační zdroje pro VaV instituce ve VaV

3 PROJEKT PROJEKT

4 DEFINICE PROJEKTU: dočasná činnost jedinečná činnost definice cíle
časový plán finanční rozpočet odpovědnost

5 PROJEKTOVÝ MANAGEMENT:
plánování organizování vedení kontrolování rozhodování

6 PROJEKT DOTACE

7 VEŘEJNÉ ZDROJE: grant dotace poskytovatelé dotací
PROJEKT VEŘEJNÉ ZDROJE: grant dotace poskytovatelé dotací dotační programy / tituly „měkké“ / „tvrdé“ projekty

8 ŽÁDOST O DOTACI: odpovídá plánu projektu výzva k předkládání žádostí
(časové/finanční omezení) zpracování žádosti požadavky poskytovatele dotace zpravidla v elektronické podobě

9 HODNOCENÍ ŽÁDOSTI: průběžné / hromadné hodnocení hodnoticí kritéria
PROJEKT HODNOCENÍ ŽÁDOSTI: průběžné / hromadné hodnocení hodnoticí kritéria formální náležitosti obsah žádosti schválení – rozhodnutí / smlouva

10 PROJEKT PLÁNOVÁNÍ

11 PROJEKT kde se nyní nacházím? kam chci dospět? jak se tam dostanu?

12 PROJEKT (PROČ?) CO? JAK? KDY? KDO? ZA KOLIK?

13 příčina realizace projektu projekt přispěje k naplnění záměru
jeden záměr naplňuje více projektů

14 PROJEKT Cíl: co? = změna SMART projekt má vždy pouze 1 cíl

15 SMART CÍL: specifický měřitelný akceptovatelný reálný termínovaný
PROJEKT SMART CÍL: specifický měřitelný akceptovatelný reálný termínovaný

16 PROJEKTOVÉ AKTIVITY: jak? logicky nebo časově uzavřené celky
etapizace projektu = klíčové aktivity = klíčové činnosti = pracovní balíky = work packages (WP) ověřitelné výstupy (kvantitativní)

17 ČASOVÝ HARMONOGRAM: kdy? Ganttův (úsečkový) diagram
PROJEKT ČASOVÝ HARMONOGRAM: kdy? Ganttův (úsečkový) diagram PERT (síťový) diagram kritická cesta

18 PROJEKT gantův diagram:

19 PROJEKT gantův diagram:

20 PERT DIAGRAM Událost Popis činnosti (vydání odborného textu)
Předpokládaný čas (dny) Předcházející událost A Tvorba hrubé verze textu 45 žádná B Recenze hrubé verze textu 15 C Korektura textu 20 D Tvorba obrázků a grafů 30 E Recenze konečné verze C, D F Uzavření smlouvy s tiskárnou G Tisk publikace E, F

21 PERT DIAGRAM A Událost Popis činnosti (vydání odborného textu)
Předpokládaný čas (dny) Předcházející událost A Tvorba hrubé verze textu 45 žádná B Recenze hrubé verze textu 15 C Korektura textu 20 D Tvorba obrázků a grafů 30 E Recenze konečné verze C, D F Uzavření smlouvy s tiskárnou G Tisk publikace E, F 45 A Start

22 PERT DIAGRAM B A Událost Popis činnosti (vydání odborného textu)
Předpokládaný čas (dny) Předcházející událost A Tvorba hrubé verze textu 45 žádná B Recenze hrubé verze textu 15 C Korektura textu 20 D Tvorba obrázků a grafů 30 E Recenze konečné verze C, D F Uzavření smlouvy s tiskárnou G Tisk publikace E, F 15 B 45 A Start

23 PERT DIAGRAM B C A Událost Popis činnosti (vydání odborného textu)
Předpokládaný čas (dny) Předcházející událost A Tvorba hrubé verze textu 45 žádná B Recenze hrubé verze textu 15 C Korektura textu 20 D Tvorba obrázků a grafů 30 E Recenze konečné verze C, D F Uzavření smlouvy s tiskárnou G Tisk publikace E, F 20 15 B C 45 A Start

24 PERT DIAGRAM B C A D Událost Popis činnosti (vydání odborného textu)
Předpokládaný čas (dny) Předcházející událost A Tvorba hrubé verze textu 45 žádná B Recenze hrubé verze textu 15 C Korektura textu 20 D Tvorba obrázků a grafů 30 E Recenze konečné verze C, D F Uzavření smlouvy s tiskárnou G Tisk publikace E, F 20 15 B C 45 A 30 D Start

25 PERT DIAGRAM B C A E D Událost Popis činnosti (vydání odborného textu)
Předpokládaný čas (dny) Předcházející událost A Tvorba hrubé verze textu 45 žádná B Recenze hrubé verze textu 15 C Korektura textu 20 D Tvorba obrázků a grafů 30 E Recenze konečné verze C, D F Uzavření smlouvy s tiskárnou G Tisk publikace E, F 20 15 B C 15 45 A 30 15 E D Start

26 PERT DIAGRAM B C A E D F Událost
Popis činnosti (vydání odborného textu) Předpokládaný čas (dny) Předcházející událost A Tvorba hrubé verze textu 45 žádná B Recenze hrubé verze textu 15 C Korektura textu 20 D Tvorba obrázků a grafů 30 E Recenze konečné verze C, D F Uzavření smlouvy s tiskárnou G Tisk publikace E, F 20 15 B C 15 45 A 30 15 E D Start 30 F

27 PERT DIAGRAM B C A E G D F Událost
Popis činnosti (vydání odborného textu) Předpokládaný čas (dny) Předcházející událost A Tvorba hrubé verze textu 45 žádná B Recenze hrubé verze textu 15 C Korektura textu 20 D Tvorba obrázků a grafů 30 E Recenze konečné verze C, D F Uzavření smlouvy s tiskárnou G Tisk publikace E, F 20 15 B C 15 45 A 30 30 15 E G D Start 30 30 F

28 PERT DIAGRAM Kritická cesta: A-B-C-E-G = 125 dní B C A E G D F Událost
Popis činnosti (vydání odborného textu) Předpokládaný čas (dny) Předcházející událost A Tvorba hrubé verze textu 45 žádná B Recenze hrubé verze textu 15 C Korektura textu 20 D Tvorba obrázků a grafů 30 E Recenze konečné verze C, D F Uzavření smlouvy s tiskárnou G Tisk publikace E, F 20 15 B C 15 45 A 30 30 Kritická cesta: A-B-C-E-G = 125 dní 15 E G D Start 30 30 F

29 PERT DIAGRAM

30 PROJEKTOVÝ TÝM: kdo? (s kým?) stanovení pracovních pozic
organizační struktura zodpovědnost a kompetence způsob komunikace partnerství s jinou organizací

31 Rozpočet: za kolik? lidské, materiální, finanční zdroje
PROJEKT Rozpočet: za kolik? lidské, materiální, finanční zdroje metody odhadu nákladů (top-down, bottom-up) uznatelné / neuznatelné náklady investiční / neinvestiční předfinancování

32 LOGICKÝ RÁMEC (LOGFRAME)
Záměr Popis záměru Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje informací k ověření (způsob ověření) --- Cíl Popis cíle (změny) Předpoklady a rizika Výstupy Popis výstupů Aktivity Výčet aktivit Přiřazení potřebných zdrojů (peníze, lidé, zařízení …) k jednotlivým aktivitám Časový rámec jednotlivých aktivit Nezbytné podmínky

33 Logický rámec - příklad
PM Consulting s.r.o.

34 PROJEKT REALIZACE

35 administrace projektu kontrola a monitorování projektová dokumentace
vedení projektu administrace projektu kontrola a monitorování projektová dokumentace komunikace s poskytovatelem dotace podstatné / nepodstatné změny uzavření a vyhodnocení archivace udržitelnost

36 Čerpání dotace: zálohové platby předfinancování zpoždění v platbě
PROJEKT Čerpání dotace: zálohové platby předfinancování zpoždění v platbě důvody k vrácení dotace

37 PROJEKT STRATEGIE PRO VaV

38 STRATEGICKÉ DOKUMENTY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ ČR:
PROJEKT STRATEGICKÉ DOKUMENTY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ ČR: Lisabonská strategie Barcelonský cíl Evropský výzkumný prostor (ERA) => Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR ( ) Národní program výzkumu ( )

39 PROJEKT DOTAČNÍ ZDROJE PRO VaV

40 PROJEKT ČR: Ministerstva ČR OP VaVPI OP VK OP PI GA ČR + TA ČR GA AV

41 EU: Rámcové programy EU (7FP) Evropská vědecká nadace (ESF) EUREKA
PROJEKT EU: Rámcové programy EU (7FP) Evropská vědecká nadace (ESF) EUREKA COST CIP KONTAKT

42 PROJEKT INSTITUCE VE VaV

43 Rada pro výzkum, vývoj a inovace MŠMT TA ČR
PROJEKT Rada pro výzkum, vývoj a inovace MŠMT TA ČR Technologické centrum AV ČR CORDIS

44 Mgr. Daniela Navrátilová
Děkuji za pozornost!!! Mgr. Daniela Navrátilová Ústav managementu a marketingu Moravská vysoká škola Olomouc


Stáhnout ppt "PROJEKTOVÝ A DOTAČNÍ MANAGENT"

Podobné prezentace


Reklamy Google