Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKTOVÝ A DOTAČNÍ MANAGENT Mgr. Daniela Navrátilová 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKTOVÝ A DOTAČNÍ MANAGENT Mgr. Daniela Navrátilová 1."— Transkript prezentace:

1 PROJEKTOVÝ A DOTAČNÍ MANAGENT Mgr. Daniela Navrátilová 1

2 Obsah: projekt dotace projektové plánování realizace projektu strategie pro VaV dotační zdroje pro VaV instituce ve VaV 2

3 PROJEKT 3

4 DEFINICE PROJEKTU: dočasná činnost jedinečná činnost definice cíle časový plán finanční rozpočet odpovědnost 4

5 PROJEKTOVÝ MANAGEMENT: plánování organizování vedení kontrolování rozhodování 5

6 DOTACE 6

7 VEŘEJNÉ ZDROJE: grant dotace poskytovatelé dotací dotační programy / tituly „měkké“ / „tvrdé“ projekty 7

8 ŽÁDOST O DOTACI: odpovídá plánu projektu výzva k předkládání žádostí (časové/finanční omezení) zpracování žádosti požadavky poskytovatele dotace zpravidla v elektronické podobě 8

9 HODNOCENÍ ŽÁDOSTI: průběžné / hromadné hodnocení hodnoticí kritéria formální náležitosti obsah žádosti schválení – rozhodnutí / smlouva 9

10 PLÁNOVÁNÍ 10

11 kde se nyní nacházím? kam chci dospět? jak se tam dostanu? 11

12 (PROČ?) CO? JAK? KDY? KDO? ZA KOLIK? 12

13 Z ÁMĚR : proč? příčina realizace projektu projekt přispěje k naplnění záměru jeden záměr naplňuje více projektů 13

14 C ÍL : co? = změna SMART projekt má vždy pouze 1 cíl 14

15 SMART CÍL: s pecifický m ěřitelný a kceptovatelný r eálný t ermínovaný 15

16 PROJEKTOVÉ AKTIVITY: jak? logicky nebo časově uzavřené celky etapizace projektu = klíčové aktivity = klíčové činnosti = pracovní balíky = work packages (WP) ověřitelné výstupy (kvantitativní) 16

17 ČASOVÝ HARMONOGRAM: kdy? Ganttův (úsečkový) diagram PERT (síťový) diagram kritická cesta 17

18 GANTŮV DIAGRAM : 18

19 GANTŮV DIAGRAM : 19

20 UdálostPopis činnosti (vydání odborného textu) Předpokládaný čas (dny) Předcházející událost ATvorba hrubé verze textu45žádná BRecenze hrubé verze textu15A CKorektura textu20B DTvorba obrázků a grafů30A ERecenze konečné verze15C, D FUzavření smlouvy s tiskárnou30žádná GTisk publikace30E, F PERT DIAGRAM

21 UdálostPopis činnosti (vydání odborného textu) Předpokládaný čas (dny) Předcházející událost ATvorba hrubé verze textu45žádná BRecenze hrubé verze textu15A CKorektura textu20B DTvorba obrázků a grafů30A ERecenze konečné verze15C, D FUzavření smlouvy s tiskárnou30žádná GTisk publikace30E, F Start A 45 PERT DIAGRAM

22 UdálostPopis činnosti (vydání odborného textu) Předpokládaný čas (dny) Předcházející událost ATvorba hrubé verze textu45žádná BRecenze hrubé verze textu15A CKorektura textu20B DTvorba obrázků a grafů30A ERecenze konečné verze15C, D FUzavření smlouvy s tiskárnou30žádná GTisk publikace30E, F Start A B 45 15 PERT DIAGRAM

23 UdálostPopis činnosti (vydání odborného textu) Předpokládaný čas (dny) Předcházející událost ATvorba hrubé verze textu45žádná BRecenze hrubé verze textu15A CKorektura textu20B DTvorba obrázků a grafů30A ERecenze konečné verze15C, D FUzavření smlouvy s tiskárnou30žádná GTisk publikace30E, F Start A CB 45 20 15 PERT DIAGRAM

24 UdálostPopis činnosti (vydání odborného textu) Předpokládaný čas (dny) Předcházející událost ATvorba hrubé verze textu45žádná BRecenze hrubé verze textu15A CKorektura textu20B DTvorba obrázků a grafů30A ERecenze konečné verze15C, D FUzavření smlouvy s tiskárnou30žádná GTisk publikace30E, F Start A CB D 45 20 15 30 PERT DIAGRAM

25 UdálostPopis činnosti (vydání odborného textu) Předpokládaný čas (dny) Předcházející událost ATvorba hrubé verze textu45žádná BRecenze hrubé verze textu15A CKorektura textu20B DTvorba obrázků a grafů30A ERecenze konečné verze15C, D FUzavření smlouvy s tiskárnou30žádná GTisk publikace30E, F Start A CB D E 45 20 15 30 15 PERT DIAGRAM

26 UdálostPopis činnosti (vydání odborného textu) Předpokládaný čas (dny) Předcházející událost ATvorba hrubé verze textu45žádná BRecenze hrubé verze textu15A CKorektura textu20B DTvorba obrázků a grafů30A ERecenze konečné verze15C, D FUzavření smlouvy s tiskárnou30žádná GTisk publikace30E, F Start A CB D E 45 30 20 15 30 15 F PERT DIAGRAM

27 UdálostPopis činnosti (vydání odborného textu) Předpokládaný čas (dny) Předcházející událost ATvorba hrubé verze textu45žádná BRecenze hrubé verze textu15A CKorektura textu20B DTvorba obrázků a grafů30A ERecenze konečné verze15C, D FUzavření smlouvy s tiskárnou30žádná GTisk publikace30E, F Start A CB D E G 45 30 20 15 30 15 30 F PERT DIAGRAM

28 UdálostPopis činnosti (vydání odborného textu) Předpokládaný čas (dny) Předcházející událost ATvorba hrubé verze textu45žádná BRecenze hrubé verze textu15A CKorektura textu20B DTvorba obrázků a grafů30A ERecenze konečné verze15C, D FUzavření smlouvy s tiskárnou30žádná GTisk publikace30E, F Start A CB D E G 45 30 20 15 30 15 30 Kritická cesta: A-B-C-E-G = 125 dní F 30 PERT DIAGRAM

29

30 PROJEKTOVÝ TÝM: kdo? (s kým?) stanovení pracovních pozic organizační struktura zodpovědnost a kompetence způsob komunikace partnerství s jinou organizací 30

31 R OZPOČET : za kolik? lidské, materiální, finanční zdroje metody odhadu nákladů (top-down, bottom-up) uznatelné / neuznatelné náklady investiční / neinvestiční předfinancování 31

32 LOGICKÝ RÁMEC (LOGFRAME) Záměr Popis záměru Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje informací k ověření (způsob ověření) --- Cíl Popis cíle (změny) Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje informací k ověření (způsob ověření) Předpoklady a rizika Výstupy Popis výstupů Objektivně ověřitelné ukazatele Zdroje informací k ověření (způsob ověření) Předpoklady a rizika Aktivity Výčet aktivit Přiřazení potřebných zdrojů (peníze, lidé, zařízení …) k jednotlivým aktivitám Časový rámec jednotlivých aktivitPředpoklady a rizika --- Nezbytné podmínky

33 L OGICKÝ RÁMEC - příklad PM Consulting s.r.o.

34 REALIZACE 34

35 vedení projektu administrace projektu kontrola a monitorování projektová dokumentace komunikace s poskytovatelem dotace podstatné / nepodstatné změny uzavření a vyhodnocení archivace udržitelnost 35

36 Č ERPÁNÍ DOTACE : zálohové platby předfinancování zpoždění v platbě důvody k vrácení dotace 36

37 STRATEGIE PRO VaV 37

38 STRATEGICKÉ DOKUMENTY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ ČR: − Lisabonská strategie − Barcelonský cíl − Evropský výzkumný prostor (ERA) => Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR (2009-2015) Národní program výzkumu (2006-2011) 38

39 DOTAČNÍ ZDROJE PRO VaV 39

40 ČR: Ministerstva ČR OP VaVPI OP VK OP PI GA ČR + TA ČR GA AV 40

41 EU: Rámcové programy EU (7FP) Evropská vědecká nadace (ESF) EUREKA COST CIP KONTAKT 41

42 INSTITUCE VE VaV 42

43 Rada pro výzkum, vývoj a inovace MŠMT TA ČR Technologické centrum AV ČR CORDIS 43

44 Děkuji za pozornost!!! Mgr. Daniela Navrátilová Ústav managementu a marketingu Moravská vysoká škola Olomouc daniela.navratilova@mvso.cz 44


Stáhnout ppt "PROJEKTOVÝ A DOTAČNÍ MANAGENT Mgr. Daniela Navrátilová 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google