Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 TENTO PROJEKT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 TENTO PROJEKT."— Transkript prezentace:

1 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. WORKSHOP projektu POSTA 03. 10.2013 10:00 - 17:00 Pardubice 03. 10.2013 10:00 - 17:00 Pardubice

2 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Vztah modernizace infrastruktury a EDP Většina modernizací je za prostředky EU 2020 – možný konec OPD Nutný další investiční program po dokončení koridorů Musí být v souladu s politikou EU – jinak do něj EU nebude investovat

3 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 Hlavní témata do budoucna a) zlepšování technických parametrů (rychlost, kapacita, délka vlaku) b) Vytvoření odolné (např. vůči přírodním katastrofám) ŽDC včetně řešení souběhu velmi rychlých vlaků osobní dopravy a nákladní dopravy c) Další rozvoj ERTMS TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

4 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 Informační dny vědy a výzkumu Z jednání vyplynuly následující závěry: a) EU bude podporovat projekty, které jsou v souladu s jejími strategickými záměry b) Hlavním strategickým záměrem je snižování závislosti na ropě a zemním plynu z Ruska, tj. zajištění energetické bezpečnosti. Dalším záměrem je snižování emisí a řešení elektrického pohonu dopravních prostředků. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

5 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 Informační dny vědy a výzkumu c) V oblasti železniční dopravy je hlavním cílem zvyšování kapacity, odolnosti a rychlosti. Železnice má být plnohodnotnou alternativou pro případ výpadku letecké či automobilové dopravy (sopka, ropná krize). Každá země má být napojena na VRT a kapacitně napojena na nákladní síť EU. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

6 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 Jednání v Evropském parlamentu Z jednání vyplynuly následující závěry: EU bude v budoucnu podporovat jen stavby, které jsou v souladu s jejími strategickými záměry TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

7 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 Hlavní strategické záměry v oblasti dopravy přesměrování podstatné části zboží z Asie do jaderských přístavů namísto severomořských (úspora 3000 km) vytvoření pozemního koridoru Asie – Evropa mimo Rusko (v ose severské státy – Bulharsko - Asie) vytvoření koridoru Berlín – Varšava – Rusko mimo Bělorusko a Ukrajinu (Rail Baltica) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

8 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 Hlavní strategické záměry v oblasti dopravy Takovým spojením může být i nový projekt RS. Přínos pro nákladní dopravu: –Uvolnění kapacity ve směru Z-V a S-J na koridorech –Možnost expresního carga na bázi vozidel HS třídy 2 (380+Bmz) Pro tyto vlaky však musí být reálná kapacita – nelze je vymístit regionální dopravou. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

9 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 Hlavní strategické záměry v oblasti dopravy Motivace pro investice EU: Prokázáním, že některé relace v uvedených prioritních směrech lze výhodně vést přes ČR Průkazným zlepšením podmínek v důležitých směrech pro osobní i nákladní dopravu. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

10 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 Hlavní strategické záměry v oblasti dopravy Pro prosazení budoucích záměrů ČR v oblasti infrastruktury je nutné intenzivně přesvědčovat EU i naše partnery o správnosti našich záměrů a souladu s unijní politikou. Tu splní primárně vytvoření kapacity pro rychlou nákladní dopravu v ose sever – jih v širším slova smyslu. Velmi silný lobbing mají v Rakousku OeBB. Je nutné v nich hledat spojence TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

11 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 Využití poznatků Aktualizace strategických dokumentů SŽDC Aktualizace koncepce tzv. Rychlých spojení Bilaterální jednání se sousedními železniční správami Koncepce aplikace nových technologií na síti SŽDC TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

12 12 Hrozby a příležitosti Hrozby 1.Nedostatek kapacity železniční sítě 2.Nízká rychlost 3.Příliš dlouhá modernizace jednotlivých klíčových tratí 4.Nedostatečná harmonizace podmínek mezi silnicí a železnicí 5.Objíždění ČR – hrozba, že ČR se stane periferií uprostřed Evropy Příležitosti 1.Bezpečnost a ekologie 2.Nejrychlejší dopravní prostředek na střední vzdálenosti 3.Kapacitní a rychlá doprava v aglomeracích 4.Ropná krize - vyšší využití veřejné dopravy 5.Nová dopravní politika EU včetně revize sítě TEN-T V4, Hraniční zámek, 20.–21. června 2013

13 13 Hlavní priority rozvoje infrastruktury 1.Dokončení modernizace koridorů a uzlů (s max. využitím fondů EU) 2.Kapacita pro příměstskou dopravu 3.Zvyšování kapacity a rychlosti pro nákladní dopravu 4.Železniční napojení Letiště Václava Havla Praha (povinnost vyplývající z trans-evropských sítí TEN-T, nutno řešit současně s kvalitním a kapacitním spojením Praha – Kladno) 5.Nová Rychlá spojení (RS) pro dálkovou a rychlou meziregionální osobní dopravu 6.Naplňování požadavků pro interoperabilitu (ETCS, GSM-R) 7. Nové technologie – např. dálkové řízení (DOZ), automatické vedení vlaku (AVV), automatické stavění vlakových cest (ASVC), rekuperace trakční energie 8.Zlepšování parametrů sítě (zdvojkolejnění, nové zastávky) 9.Elektrizace tratí (u tratí se silnou nákladní a příměstskou dopravou) 10. Využití regionálních tratí (technicky podudržovaných) V4, Hraniční zámek, 20.–21. června 2013

14 Přínosy Rychlých spojení prudký rozvoj příměstské dopravy (takt 10-15 min) díky příměstským úsekům RS možnost zavedení velmi rychlé „příměstské“ dopravy – možná dojížďka i ze vzdálenějších oblastí obsluha širokého území pomocí propojení se stávající sítí a zastávkami přímo na tratích RS (přípojný bus nebo P&R) oživení řady regionálních tratí – přípoje na tratě RS Zvýšení konkurenceschopnosti nákladní dopravy Brno Časová dostupnost Prahy po vybudování RS Všechna krajská města do 2 hodin od Prahy!!! 1 h 2 h × Brno × Časová dostupnost Prahy po vybudování RS 3 h 4 h Tam a zpět během 1 dne Zlepšení dostupnosti Prahy, Jihlavy a Brna 1 h dnes 1 h (RS) 1 h dnes1 h (RS)

15 Infrastructure Status quo

16 16 Nákladní koridory a ČR V4, Hraniční zámek, 20.–21. června 2013 Koridor 5: Gdyně -Katowice-Ostrava/Žilina-Bratislava/Vídeň- Klagenfurt - Udine- Benátky/ Terst - Bologna/Ravenna/Graz-Maribor-Lublaň-Koper/Terst (listopad 2015), koridor 7: Praha-Vídeň/Bratislava-Budapešť - Bukurešť-Konstanta/ Vidin-Sofia-Soluň- Atény (listopad 2013), koridor 9: Praha - Horni Lideč - Žilina-Košice-Čierna nad Tisou - (Slovensko/Ukrajinské hranice) (listopad 2013). Nařízení parlamentu EU a Rady č. 913/2010 (EU) o konkurenceschopné nákl. dopravě; ČR se týkají 3 nákladní koridory: RFC 9 CS Corridor

17 Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 Děkuji za pozornost Otázky???? Kontakt: Radek Čech, vedoucí oddělení koncepce, odbor strategie, mail: cech@szdc.cz TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.


Stáhnout ppt "Projekt Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice CZ.1.07/2.4.00/17.0107 TENTO PROJEKT."

Podobné prezentace


Reklamy Google