Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MIKROREGIONU MORAVSKOKRUMLOVSKO

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MIKROREGIONU MORAVSKOKRUMLOVSKO"— Transkript prezentace:

1 MIKROREGIONU MORAVSKOKRUMLOVSKO
STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU MORAVSKOKRUMLOVSKO – přístupy ke zpracování, výsledky, přínosy a využití Práce s mikroregiony na úrovni krajů „Tvorba využití rozvojových dokumentů mikroregionů“ ÚÚR Brno,

2 STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ MIKROREGIONU
Název: Moravskokrumlovsko Vznik: duben 2004 Počet obcí: 20 Rozloha: ha Počet obyv. k : obyvatel

3

4 STRATEGIE ROZVOJE VENKOVSKÉHO REGIONU
Tvorba strategie: září 2004 – duben 2005 Financování: dotace JmK, 100tis. Kč (50%) v roce 2004 59,5tis.Kč v roce (30%) Spoluúčast mikroregionu: celkem 125,5tis.Kč Harmonogram přípravy a zpracování: Srpen-září výběr zpracovatele pracovní schůzka mikroregionu, vstupní SWOT analýza se zástupci obcí pracovní schůzka, příprava veřejné tvorby strategie září 2004 – leden pohovory a návštěvy jednotlivých obcí veřejná tvorba strategie prezentace závěrů z veřejné tvorby strategie návrh strategie mikroregionu schválení strategie

5 VEŘEJNÁ TVORBA STRATEGIE, 12.11.2004, Dolní Dubňany
Pozvánka na veřejnou tvorbu strategie regionu Moravskokrumlovsko Vážené dámy, vážení pánové, Dovolujeme si Vás pozvat na veřejné jednání, které se bude zabývat budoucí strategií mikroregionu Moravskokrumlovsko. Veřejné jednání se uskuteční v pátek, 12.listopadu v prostorách školy a Obecního úřadu v Dolních Dubňanech od 15:30 hodin. Předpokládaný konec je ve 21:30 hodin. V průběhu jednání bude zajištěno občerstvení a večeře. Program: 15:30 – 16: Prezentace účastníků jednání 16:00 – 16: Zahájení jednání 16: : Představení účastníků jednání 16: : Analýza situace, regionu a výsledky jednání v obcích 16: : Tvorba strategie I.část ( vysvětlení metod, úvodní „brainstorming“, rozdělení do pracovních skupin) 17: : Přestávka na kávu 17:40 – 19: Práce ve skupinách podle témat 19: : Večeře, krátký kulturní program 20:00 – 21: Práce ve skupinách podle individuální příslušnosti k tématu 21:00 – 21: Představení výsledků jednotlivých skupin 21: Ukončení Na setkání se těší Anna Gigimovová Předsedkyně mikroregionu Moravskokrumlovsko

6 Prezentace účastníků jednání
Zahájení jednání Představení účastníků jednání

7 Analýza situace, regionu a výsledky jednání v obcích
Tvorba strategie I.část ( vysvětlení metod, úvodní „brainstorming“, rozdělení do pracovních skupin)

8 Rozvoj lidských zdrojů Podnikání a infrastruktura
Práce ve skupinách podle témat Večeře, krátký kulturní program Práce ve skupinách podle individuální příslušnosti k tématu Hlavní témata: Kultura,volný čas a vzdělávání Životní prostředí a infrastruktura Podnikání, služby (turistika) Komunikace SWOT analýza, ideální budoucnost Vybraná průřezová témata: Rozvoj lidských zdrojů Podnikání a infrastruktura Životní prostředí Definice problémů, cílů, řešení, tabulka proveditelnosti

9 Rozvoj lidských zdrojů Podnikání a infrastruktura
Představení výsledků jednotlivých skupin Ukončení Vybraná průřezová témata Rozvoj lidských zdrojů Podnikání a infrastruktura Životní prostředí

10 VÝSLEDKY VEŘEJNÉ TVORBY STRATEGIE, NÁVRH STRATEGICKÝCH CÍLŮ A PRIORIT
Základní krátkodobé cíle strategie pro období 2005 – 2006 1. Zvýšit informovanost obyvatel o cílech a funkci mikroregionu 2. Zvýšit „absorpční“ schopnost mikroregionu: - založení informačního centra mikroregionu - iniciace a založení místní akční skupiny jako nástroj pro aktivaci metody Leader v regionu Základní dlouhodobý cíl pro programové období ZAJIŠTĚNÍ HARMONICKÉHO ROZVOJE MIKROREGIONU S VYUŽITÍM VNITŘNÍHO POTENCIÁLU REGIONU 1. Vzdělání a znalosti pro aktivní 2. Živá vesnice a příroda pro lidi 3. Infrastruktura

11 PRIORITY, OPATŘENÍ Priorita 1: Vzdělávání a znalosti pro aktivní
Zámek Moravský Krumlov jako centrum znalostní ekonomiky, kultury a cestovního ruchu mikroregionu „Inkubátor inovací“ Priorita 1: Vzdělávání a znalosti pro aktivní Vzdělávání a informace pro dospělé (celoživotní vzdělávání) 1.2 Organizace a pořádání konferencí a seminářů Priorita 2: Živá vesnice a příroda pro lidi 2.1 Podpora podnikání 2.2 Cestovní ruch 2.3 Příroda pro lidi 2.4 Investice do aktivit volného času Priorita 3: Infrastruktura 3.1 Infrastruktura obcí 3.2 Neproduktivní infrastruktura a investice v krajině

12 NÁMĚTY PROJEKTŮ Administrativní a informační centrum mikroregionu
Poutní místo mikroregionu a křižovatka cest – výstavní síň v kapli Cíl projektu: Zajistit zajímavý přístup ke Kostelu, místo oživit pravidelnými akcemi, udělat z místa „výletní místo s rozhledem na Moravský Krumlov a okolní krajinu“, zajistit obsluhu a parkoviště s navazujícím „přírodním parkem“ jako zázemím. Udělat z místa křižovatku cest a druhý turistický cíl Moravského Krumlova jako protiváhu zámku. Poutní místo by mohlo být i určitým centrem mikroregionu pro pravidelnou akci. 3. Vzdělávací a turistické centrum Tulešice-Čermákovice Cíl projektu: Zvýšit počet lidí, přicházejících do regionu. Regionu chybí reprezentativní místo pro setkávání lidí na současné úrovni, „školící centrum“ a ubytovací centrum. Lokalita umožňuje širší využití ve více návaznostech. Centrum by vhodně doplňovalo aktivitu na zámku v Moravském Krumlově. V Tulešicích je i možná soukromá aktivita na zámku Tulešice, která by projekt posílila. ( Přírodní park Rokytná, říčka Rokytná, křižovatka cyklistických a „koňských“ stezek v regionu, možno zajistit jako „koňské odpočinkové místo, možná spolupráce s majitelem zámku…atd.)

13 5. Pískovna Vémyslice „Centrum amatérských střelců“
4. „Dubňanský Balaton“ a „off road centrum BAHNO“ Cíl projektu: „Dubňanský Balaton- off road centrum Bahno“ je z lokalit na obrázku udělat legální centra pro pobyt v krajině a sportovní vyžití. Projekt je třeba chápat v širších souvislostech a eliminovat rizika znehodnocení případných investic. Motoristické centrum terénních motorek a automobilů ( OFF-ROAD Centrum BAHNO), závodní terénní dráha se zázemím „Balatonu“ a propojením na cyklistické a „koňské stezky“ v regionu se místo stane centrem pro volný čas. 5. Pískovna Vémyslice „Centrum amatérských střelců“ Cíl projektu: Rozšířit aktivity pro volný čas o další možnosti jako např.: Střelecký klub (různé discipliny včetně střelby z luku a kuše), kde by bylo možné v návaznosti na koňské stezky, cyklistické stezky a ve spolupráci s majitelem Jarolímova Mlýna ( vodní elektrárna, majitel restaurací v Třebíči) vytvořit zajímavé místě ve vhodné lokalitě a tím i založit novou aktivitu. Koňská a pěší cesta údolím Rokytné – aktivní naučná stezka Cíl projektu: Naučná stezka údolím Rokytné,přístupná pro jezdce na koních a pěší s zvýší návštěvnost regionu a podpoří místní podnikatelské aktivity, Partnerem jsou podnikatelé v blízkosti řeky a zejména Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

14 7. Centrum Obora Cíl projektu: V centru obory informovat o účelu obory a specifikách území s malou expozicí zvířat, žijících v oboře na křižovatce pěších, cyklistických a koňských cest. Odstranila by se tím izolace Lesů ČR od regionu. Lesy ČR by měly být hlavní partner projektu. Umožnění kontrolovaného pohybu lidí v oboře. Výletní místo pro Moravský Krumlov a vesnice regionu. 8. Cesty mikroregionem Moravskokrumlovsko Cíl projektu: Promyšleným způsobem formou propojení a kombinací různých cest místního značení a značení ve spolupráci s partnery ( Moravské vinařské stezky, Lesy ČR, Klub Českých Turistů) zahustit síť možných spojení a pohybu v regionu. Zpřístupnit krajinu pro pohyb obyvatel regionu na kole, pěšky, na koni, po vodě. 9. Obnova vinařských a zemědělských tradic regionu Moravskokrumlovsko Cíl projektu: V rámci projektu Moravských vinařských stezek realizovat podprojekty s vazbou na dřívější venkovské tradice, tak, aby jejich vzájemné propojení vytvořilo produkt, který je možné nabídnout.

15 10. Soutěskami Rokytné a Jihlavy – vodní cesta
Cíl projektu: využití přírodních podmínek regionu ke zvýšení návštěvnosti. 11. Archeologické muzeum využít unikátních nálezů v oblasti a shromáždit dostatečně bohatou expozici 12. Informační systém regionu Moravskokrumlovsko orientovaný na vnitřní informovanost obyvatel regionu. Rozlehlost regionu snižuje schopnost obyvatel se s ním vnitřně identifikovat. Proto se musí vypracovat projekt, který by zajistil tok informací k lidem a informoval je zejména o možnostech rozvoje a získání finančních prostředků. Propojením projektů vznikne vazba na Centrum zámek. Kontrola uskutečňování strategie Strategie sama o sobě je jen základní nástroj, jak dosáhnout cílů, které jsou ve strategii vytčeny. Kontrola uskutečňování cílů stanovených ve strategii a následně neustálé zdokonalování a upřesňování strategie a její přizpůsobování na nové podmínky zajistí pravidelná diskuse. Návrh kontroly strategie spočívá ve dvou hladinách. Ustanovení komise pro realizaci a kontrolu strategie v rámci mikroregionu Moravskokrumlovsko Konference mikroregionu Moravskokrumlovsko Ad 1/ Komise pro realizaci a kontrolu strategie Tato komise v pravidelných intervalech kontroluje realizaci strategie a navrhuje úpravy. Ad 2/ Konference mikroregionu Moravskokrumlovsko je součást projednávání strategie s dalšími aktéry. Na této konferenci dochází k prezentaci projektů v rámci strategie mikroregionu a k novým impulsům pro další období. Konference by se měla konat periodicky, vždy za určité období.

16 PŘÍNOSY STRATEGICKÉHO DOKUMENTU PRO ROZVOJ REGIONU
- soubor dat získaných z území (cenné jsou zejména informace, které nelze dohledat ve statistikách) - základní nástroj pro tvůrčí uchopení subjektu (upevnění pozice mikroregionu) - motivační efekt (námětové projekty jsou aktivními obcemi rozvíjeny) - metoda komunitního plánování (otevření se názorům veřejnosti, aktivních lidí) - inovativní přístup v regionu) - základní nástroj rozvoje, ale ne DOGMA!!! (projekty, které nejsou uvedeny k datu zpracování v dokumentu nelze nedoporučit jen proto, že nejsou uvedeny / projekty, které nejsou výslovně uvedeny lze připravovat a realizovat s přihlédnutím k potřebám území a mikroregionu samotného) - osvojení schopností v přístupu k plánování a přenesení know-how do partnerských mikroregionů (pozitivní ohlasy na komunitní plánování – diskusi v průběhu přípravy strategie místní akční skupiny) - podpora místním projektům (základní potřeba a priorita obcí pro potřeby realizace vlastních projektů, většinou s místním dopadem). V době vzniku mikroregionu a přípravy strategie jde o fiktivní argument obcí přístupu k evropským dotacím, tj. bez mikroregionu a strategie nebudou prostředky na realizaci projektů než o nástroj pro strategický rozvoj území.

17 PODMÍNKY UPLATNĚNÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU JAKO NÁSTROJE ROZVOJE MIKROREGIONU
Uchopitelnost strategie jako nástroje vyžaduje: - stanovení jasných potřeb a požadavků v rozvoji území a požadavků na management (konsenzus) - obecné kvalifikační předpoklady – znalost problematiky venkova, projektového managementu a managementu obecně, strategické myšlení kvalifikační předpoklady a znalost „terénu“ (projít procesem plánování a seznámit se s územím, setrvat u projektů) = dlouhodobá práce další předpoklady – neustálý proces vzdělávání a přístupu k informacím (sledování nadřazených strategií a globálních témat, aktuální dotační a grantové možnosti) Podpora profesionálního řízení regionálního rozvoje oproti „výhodě“ některých osvědčených postupů zástupců obcí (lobbing/korupce) Příprava a realizace PROJEKTŮ = uplatnění strategie rozvoje území včetně aktualizace

18 AKTUALIZACE STRATEGIE, květen - září 2007
Krátkodobé cíle - hodnocení krátkodobé etapy Dlouhodobé cíle - aktualizace a doplnění statistických dat a charakteristiky území - doplnění VIZE - upravení formulace centrálního tématu na Moravský Krumlov - centrum znalostní ekonomiky, kultury a cestovního ruchu mikroregionu (vypuštěn zámek v Moravském Krumlově) - vypuštěny náměty na projekty – součást interaktivní přílohy Zásobníku projektů s identifikovanými projekty a náměty.

19 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST
Ing. Jitka Schneiderová manažerka mikroregionu Moravskokrumlovsko Adresa: Palackého 57, Moravský Krumlov Tel: ,


Stáhnout ppt "MIKROREGIONU MORAVSKOKRUMLOVSKO"

Podobné prezentace


Reklamy Google