Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROK 2006 V MIKROREGIONU. Změny - organizace schůzek členů mikroregionu  – jak často (1x měsíčně, 1x za 2měsíce, čtvrtletně)  – kdy – den v týdnu (Po,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROK 2006 V MIKROREGIONU. Změny - organizace schůzek členů mikroregionu  – jak často (1x měsíčně, 1x za 2měsíce, čtvrtletně)  – kdy – den v týdnu (Po,"— Transkript prezentace:

1 ROK 2006 V MIKROREGIONU

2 Změny - organizace schůzek členů mikroregionu  – jak často (1x měsíčně, 1x za 2měsíce, čtvrtletně)  – kdy – den v týdnu (Po, Út, Stř, Čt, Pá)  - hodina (dopoledne, odpoledne, večer)  – kde - sídlo mikroregionu, některé schůzky v některých obcích – dle přání a aktivity obcí) - schůzky předsednictva (+ revizní komise)  – jak často (1x měsíčně)  – kdy – den v týdnu (Po, Út, Stř, Čt, Pá)  - hodina (dopoledne, odpoledne)  – kde - sídlo mikroregionu

3 Činnost v roce 2006 - Projektové a informační centrum mikroregionu (sídlo mikroregionu a MAS - model Kyjovské Slovácko o.s., Posázaví o.p.s.) Zajištění činnosti: – manažer  – administrativní pracovník a účetní Zajištění financování – rozpočet, rozpočtová opatření, individuální platby Aktivity:  - zvýšení absorpční kapacity – příprava projektů, zásobník projektů  - servis pro obce (příprava, zpracování, realizace či koordince projektů, jejich prezentace – drobné investiční projekty pro obce, projekty mikroregionu, integrované projekty), právní servis, aj.  - image mikroregionu – pulsující, inovativní venkov.... čím by měl být typický?

4 STRATEGIE I. Základní krátkodobé cíle strategie pro období 2005 –2006: 1. Zvýšit informovanost obyvatel o cílech a funkci mikroregionu 2. Zvýšit „absorpční“ schopnost mikroregionu : - Posílením a rozšířením funkcí Informačního centra v Moravském Krumlově - Přípravou „Místní Akční Skupiny“ a programem LEADER na období 2007 – 2013

5 Fáze INICIACE potenciálu investičních příležitostí je druhým krokem společné strategie mikroregionu. V této fázi se „Místní rozvojová kancelář“- Informační centrum mikroregionu se bude soustředit zejména na: Aktivní vyhledávání projektů a jejich finančního zabezpečení v rámci dostupných zdrojů financí.  Na vzdělávání a přenos informací k potencionálním nositelům projektů v rámci strategie  Samostatnou přípravu projektů a jejich bezchybné realizace na principech partnerství a principech obsažených v programu LEADER  Na propagaci mikroregionu a aktivit, které vykonává  Poskytování informací o regionu navenek a jeho komerční propagace  Vytvoření dostatečné absorpční kapacity v regionu zejména vytvořením dobrovolné „Místní akční skupiny“ a přípravou na program LEADER v regionu do konce roku 2006

6 Správní rada Mikroregionu složená ze všech starostů mikroregionu Výkonný manažer Administrativa projektů mikroregionu Návrh organizační struktury výkonného subjektu mikroregionu Moravskokrumlovsko

7 Finanční zabezpečení organizační struktury mikroregionu Provozní investice 500 000 Kč Zabezpečení činnosti projektového manažera Projektový fond Zajišťující stabilitu manažerské Organizace mikroregionu Výše fondu podle aktivit, slouží výhradně k realizaci projektů

8 Náměty na projekty - Poutní místo mikroregionu a křižovatka cest – výstavní síň v kapli - Vzdělávací a turistické centrum Tulešice-Čermákovice - „Dubňanský Balaton“ a „off road centrum BAHNO“ - Pískovna Vémyslice „Centrum amatérských střelců“ - Koňská a pěší cesta údolím Rokytné – aktivní naučná stezka - Centrum Obora - Cesty mikroregionem Moravskokrumlovsko - Obnova vinařských a zemědělských tradic regionu - Soutěskami Rokytné a Jihlavy – vodní cesta - Archeologické muzeum - Informační systém regionu Moravskokrumlovsko - Kontrola uskutečňování strategie STRATEGIE

9 Priorita 1: Vzdělání a znalosti pro aktivní STRATEGIE 1.1 Vzdělávání a informace pro dospělé (celoživotní vzdělávání) 1.2Organizace a pořádání konferencí a seminářů Priorita 2: Živá vesnice a příroda pro lidi 2.1. Podpora podnikání 2.2. Cestovní ruch 2.3. Příroda pro lidi 2.4. Investice do aktivit volného času Priorita 3: Infrastruktura 3.1Infrastruktura obcí 3.2Neproduktivní infrastruktura a investice v krajině

10  - Muzeum a kulturně informační centrum Vedrovice  a navazující projekty (archeostezky – Krumlovský les, Kubšice, Jezeřany-Maršovice; propagace a prezentace místních produktů, kulturní dům, náves a společensko -kulturně laděné projekty s prolínáním starých a nových tradic)  - Archeostezky v Krumlovském lese – po stopách pravěké kultury v regionu  - Naučná stezka v NPR Moravskokrumlovské slepence  - další tématické stezky vycházející z tradice, historie území  - Topanov – areál architektonicky a památkově cenného souboru staveb (kostel se hřbitovem vymezený obvodovou zdí)  - Sochařské sympozium (Výtvarné sympozium) – oživení návsí, prezentace  - Informační systém mikroregionu (infotabule pro obce mikroregionu, aj.)  - Vesnice pro život – zvyšování životní úrovně obcí - vybavenost, infrastruktura,životní prostředí, služby, - podpora projektové připravenosti obcí / realizace Další náměty

11 „Vzdušné lázně“  – projekt zaměřený na krajinu a kvalitu životního prostředí  – zpracování základního konceptu budoucího uspořádání krajiny (mezioborový dokument – nástavba pro zprac. ÚSES, ÚPD, KPÚ) – podpora přírodního potenciálu krajiny, zvýšení retenční schopnosti krajiny – vodní plochy a jejich ochrana, ochrana půdy, zalesňování krajiny – bohatě strukturovaný porost, prostupnost krajiny (cestní síť), zvýšení atraktivity krajiny, podpora a rozvoj kulturně - historických hodnot, rozvoj rekreačního potenciálu krajiny. Tento projekt ve své podstatě a otevřenosti velmi úzce koresponduje s intravilány sídel.

12  Dílčí projekt:  Rozvoj ekologické sítě – dlouhodobý projekt, základem je schválený ÚPD obce, generel či plán ÚSES. Jedná se dílčí projekty v rámci rozsáhlejšího projektu v rámci Priority 2: Živá vesnice a příroda pro lidi, 2.3. Příroda pro lidi a Priority 3: Infrastruktura, 3.2. Neproduktivní infrastruktura a investice v krajině. Bezprostředně navazuje na vytváření podmínek pro rozvoj cestovní ruchu a podnikání, na osvětu a vzdělávání.  2006  - zpracování PD pro dílčí ÚSES  - realizace prvků ÚSES  - podpora dopracování plánů ÚSES v chybějících katastrech mikroregionu  - tvorba krajinného plánu, 1.fáze, aktivace obcí a veřejnosti, analýzy, workshop, seznámení s vizí a zpracovatelem  2007 – 2013  - 2.fáze krajinného plánu, návrh + workshop, prezentace  - příprava dílčích projektů k realizaci KP

13  Vinařské stezky – rozvoj stezek, informačních systémů, tvorba produktů - podpora pěstitelů vína, marketingu místních produktů (projektové dokumentace, realizace, management)  Síť malých muzeí na Moravskokrumlovsku  Destinační management – produkty v CR s návazností na atraktanty, služby, a další projekty v území. Tvorba produktů, jejich propagace, koordinace aktivit v území...  Diverzifikace zemědělských aktivit – podpora vytváření místních produktů, rozvoj cestovního ruchu  Prezentace mikroregionu  - webové stránky, letáky – prezentace mikroregionu a obcí, prezentace projektů  - kulturní čtvrtletník nebo zpravodaj

14  Odpadové hospod á řstv í  Infrastruktura technick á  Rozvoj informačn í společnosti  Podpora rozvoje podnik á n í  – diverzifikace zemědělstv í, služby v cestovn í m ruchu

15 DĚKUJI ZA POZORNOST Jitka Schneiderová, manažerka mikroregionu


Stáhnout ppt "ROK 2006 V MIKROREGIONU. Změny - organizace schůzek členů mikroregionu  – jak často (1x měsíčně, 1x za 2měsíce, čtvrtletně)  – kdy – den v týdnu (Po,"

Podobné prezentace


Reklamy Google